Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Elektrizovaný koš na chytání úhořů. 2 Elektrizovaná síť na chytání úhořů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Elektrizovaný koš na chytání úhořů. 2 Elektrizovaná síť na chytání úhořů."— Transkript prezentace:

1 1 Elektrizovaný koš na chytání úhořů

2 2 Elektrizovaná síť na chytání úhořů

3 3 Model - elektrizovaný tral pro úhoře

4 4

5 5

6 6

7 7 Teoretické základy elektrolovu Jitka Rutkayová 2009 Přeloženo: Electro fishing – Literature review 2001 Claire Harding

8 8 Úvod a historie patent udělen panu Isham Baggs, Londýn, v 1863 (Vibert 1967; Hartley 1990; Kolz et al. 1998) - na základě prvního konečného záznamu použití elektřiny pro rybolov lov elektrickým agregátem se započal v našich podmínkách provozovat po druhé světové válce od roku 1949 se začal provádět v provozním měřítku stálý nárůst v popularitě užíván v různých habitatech a prostředích akceptovaná metoda v komerciální sféře i v rybářském výzkumu v celosvětovém měřítku nejrozšířenější způsob hospodářských odlovů na tekoucích vodách

9 9 Zjednodušeně výhody a nevýhody Výhody: - univerzálnost na lokalitách s výskytem překážek (vodní vegetace, kořeny, větve, balvany apod.) Nevýhody: - malá účinnost v hloubkách > 1,5 m - malá účinnost zejména při nízké vodivosti vody

10 10 odlov ryb z málo přístupných míst nalovení značného množství ryb v poměrně krátké době odlov ročka a násady Po z odchovných potoků získávání generačních ryb v CHRO přímo na trdlištích regulační odlovy přemnožených ryb odstranění z toku nežádoucích dravých ryb a škůdců lov nedostatkových druhů za účelem přenosu nebo dalšího chovu kontrolní odlovy odlovy v havarijních situacích na revírech zřídka při hospodářských odlovech tržních ryb Účel použití el. agregátu

11 11 různé aspekty a aktuální problémy týkající se účinného a efektivního lovu ryb elektřinou obrázek 1 ilustruje rámec témat, u kterých byl zhodnocen jejich vztah k úspěšnému lovu ryb elektřinou Obr. 1

12 12 Způsoby lovu el. agregátem Ze břehu –velmi úzké pstruhové potoky, v místech s velkou hloubkou nebo překážkami v toku – lovec s destičkou postupuje jako první po břehu, ryby za ním loví taktéž ze břehu nebo jdou tokem Brodem – nejčastěji, lovec s plus destičkou jako první, za ním obsluhovatel přívodního vedení, jeden nebo dva lovci, využití terénních překážek v toku, „on“ a „off“ proudu před předpokládaným úkrytem → ryby opustí elektrotaxí úkryt → zvýšení účinku; lovící elektroda vedena k podběrákům → usnadnění vylovení; širší tok – lovec středem příčně přejíždí tokem, bezpodmínečně dva lovci s podběráky, zvláště široké toky – dvě lovící čety současně Z lodi – a) agregát je na lodi – tj.minus destička za lodí a lovec s plus destičkou loví z přední části lodě b) agregát na břehu – z lodi loví pouze lovec s plus destičkou; na lodi jsou v obou případech i lovci s podběráky.

13 13 Fáze a princip působení el. proudu tvořen z vlastního zdroje energie (akumulátor, motor), ovládací skříňky, kabelu, elektrod a rukojeti se spínačem elektrody ve vod. prostředí vlastní el. pole: → při nízkém napětí se ryba snaží uniknout (neklid) = excitace → v urč. omezené vzdálenosti jsou ryby k anodě přitahovány = galvanotaxe → a následně je na několik sekund omračuje = galvanonarkóza (kaprovité 1V, lososovité 1,5 – 2V) Pozn.: ČSN 75 7706 jakost vod – Odběr vzorku ryb pomocí el. proudu a ON 341740 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních pro lov ryb el. proudem.

14 14 Galvanotaxe a galvanonarkóza = okamžik pro odlovení galvanotaxe galvanonarkóza lovci excitace

15 15

16 16 Složení odlovného zařízení 1. zdroj el. energie – akumulátor, motor → uzemnění 2. přívodní vedení 3. lovící tyč – dobře izolující materiál 4. elektrody - 5. lovné náčiní – podběráky, sběrné nádoby Zdroj el. energie tvoří většinou benzinový motor, dynamo, reostat a skříňka s hlavním vypínačem a s měřícími přístroji (voltmetr a ampérmetr). Zdroj je připevněn na podvozku, kt. musí mít zemnící kolík. Konce lovící tyče upraveny upraveny pro připojení lovící elektrody a pro napojení přívodního vedení, součástí ovládací tlačítko pro „on“ a „off“ el. proudu. Elektrody – vždy dvě: lovící kladná, protilehlá záporná – nutná k vytvoření el. pole ve vodě, umístěna v blízkosti zdroje, nebo vlečena za lodí či za lovcem

17 17

18 18 Elektrické agregáty s benzinovým motorem Elektrický agregát typ ML 1 Tento typ se vyráběl do roku 1980. Agregát byl modifikací vojenského agregátu pro výrobu střídavého proudu. Výrobce: Fa. Bednář Složení: podvozek s kolečky benzinový dvoutaktní motor, dynamo, ovládací skříňka s ampérmetrem a voltmetrem, cívka s vodičem, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť s vypínačem, zemnící kolík. Parametry: maximální napětí - 350 V, pracovní napětí - 220 V, otáčky - 3000, Výhody: v dnešní době nemá žádné výhody Nevýhody: je neskladný, hmotnost - více než 80 Kg, nižší výkon, oddělená ovládací skříňka, ruční startování za pomocí řemene, odlišné svíčky, chybí přepínání cyklů a pojistka, při lovu jsme odkázáni na délku kabelu.

19 19 Parametry: maximální napětí - 350 - 390V, pracovní napětí - 220 V, výkon - 500 - 800 W, otáčky-3000, Výhody: má přepínání cyklů a pojistku oproti typu ML1, je lehčí, Nevýhody: je neskladný, hmotnost - více než 60 Kg, nižší výkon než novější typy, ruční startování za pomocí řemene, odlišné zapalovací svíčky, oddělená ovládací skříňka, při lovu jsme odkázáni na délku kabelu. Elektrický agregát typ ML 2 Tento typ se vyráběl do roku 1990. Vznikl úpravou agregátu ML1. Výrobce: Fa. Bednář Složení: podvozek s kolečky, benzinový dvoutaktní motor, dynamo, ovládací skříňka s ampérmetrem a voltmetrem a vypínačem, cívka s vodičem, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť s vypínačem, zemnící kolík.

20 20 Elektrický agregát typ ML 3 Tento typ agregátu se vyrábí od roku 1990. Vznikl úpravou agregátu ML2. Výrobce: Fa. Bednář zaměnil motor dvoutaktní za čtyřtaktní. Složení: podvozek s kolečky - možná demontáž oje a koleček, benzinový čtyřtaktní motor značky - Honda (Jap), generátor stejnosměrného proudu, ovládací skříňka s ampérmetrem, voltmetrem, vypínačem, přepínačem cyklů a pojistkou, cívka s vodičem, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť s vypínačem, zemnící kolík. Parametry: maximální napětí - 600 V, pracovní napětí - 250 nebo 500 V, výkon -2000 W, Výhody: je skladnější - možná demontáž oje a koleček, ovládací skříňka součástí el. agregátu stále, má přepínání cyklů a pojistku, hmotnost 40 Kg, Nevýhody: při lovu jsme odkázáni na délku kabelu.

21 21 Nesený elektrický agregát typu FEG 1500 Tento typ agregátu se vyrábí od roku 1990. Je zahraniční provenience. Složení: celé příslušenství je připevněno na rám, který svou konstrukcí umožňuje nesení na zádech, benzinový čtyřtaktní motor vzduchem chlazený značky – Briggs - Stratton (USA) nebo Honda (Jap), generátor stejnosměrného proudu, ovládací skříňka s ampérmetrem, voltmetrem, vypínačem, přepínačem cyklů a pojistkou, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť. Parametry: maximální napětí - 750 V, pracovní napětí - 150 nebo 300 V, výkon-1800 W, otáčky - 7000, Výhody: při lovu nejsme odkázáni na délku kabelu, ovládací skříňka součástí el. agregátu, má přepínání cyklů a pojistku, hmotnost 15 Kg, snadná obsluha a ušetření dvou pracovníků, Nevýhody: přerušovač proudu ovládá nosič agregátu.

22 22 Bateriové a tranzistorové agregáty Bateriový agregát typu TRA 2 Jako zdroj energie používá tři motocyklové baterie o napětí 6 V. Složení: celé příslušenství je v brašně s popruhem, která umožňuje nesení přes rameno, tři motocyklové baterie, ovládací skříňka s ampérmetrem, voltmetrem, vypínačem, přepínačem cyklů, pulsů a pojistkou, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť s vypínačem. Parametry: maximální napětí - 250 V, výstup proudu 6.4 A, kmitočet: 10-80 Hz, Výhody: při lovu nejsme odkázáni na délku kabelu, má přepínání cyklů, pulsů a pojistku, snadná obsluha a ušetření tří pracovníků, Nevýhody: hmotnost 13 Kg, krátká doba lovu do 4 hod (v závislosti na vodivosti vody a zkušenosti obsluhy).

23 23 Tranzistorový agregát typu MK 1 a novější typ LENA Zdrojem energie je akumulátor umístěný uvnitř přístroje. Výrobce Fa. Bednář Složení: celé příslušenství je v brašně s popruhem, která umožňuje nesení přes rameno, akumulátor umístěný uvnitř přístroje, ovládací skříňka s ampérmetrem, voltmetrem, vypínačem, přepínačem cyklů, pulsů a pojistkou, záporná elektroda, kladná elektroda (lovící plus destička nebo podběrák), lovná rukojeť s vypínačem. Parametry: maximální napětí: 385 V, výstup proudu: 6.4 A, kmitočet: 20-150 Hz, Výhody: při lovu nejsme odkázáni na délku kabelu, má přepínání cyklů, pulsů a pojistku, snadná obsluha a ušetření tří pracovníků, hmotnost 5 Kg, Nevýhody: krátká doba lovu 4-6 hod (v závislosti na vodivosti vody a zkušenosti obsluhy)

24 24 Organizace odlovu ryb a bezpečnost práce lovící četa (elektrolovná četa) – optimální počet je 6: vedoucí čety – řídí lov, organizuje a kontroluje obsluhovatel agregátu – správně zapojit el. agregát a neustále sledovat jeho činnost lovec s destičkou – lovec s lovící tyčí postupuje proti proudu a prolovuje celý tok obsluhovatel přívodního vedení – dbá, aby se vodič nezachytával o překážky na dně a březích a v důsledku toho se nepřetrhl nebo nevytrhl z rukojeti lovec(-ci) s podběrákem nebo sakem – lovci s podběráky vylovují připlouvající ryby a ihned je předávají odebírači ryb - ten postupuje v toku a nese vědro z nevodivé hmoty nosič ryb – ryby shromažďuje a dopravuje je do místa přechování Před zahájením odlovu poučí vedoucí čety všechny účastníky lovu, stanoví smluvená znamení a postup práce. Znamení slouží pro vzájemné dorozumívání mezi vedoucím čety a obsluhovatelem zdroje. Při větších vzdálenostech nebo v členitém terénu je výhodné použít vysílačky.V případě malého rozsahu práce tvoří velikost lovící čety minimálně tři osoby a u nesených agregátů minimálně dvě osoby. Vedoucí, lovec s destičkou a obsluhovatel agregátu musí splňovat ve smyslu §4 vyhlášky č. 50/1978 kvalifikaci pracovníků poučených, ostatní pracovníci musí mít kvalifikaci osob seznámených. Pracovníci musí být vybaveni vysokými gumovými loveckými botami a dialektrickými rukavicemi. Agregát je spuštěn pouze na pokyn vedoucího skupiny, vypíná se na pokyn kteréhokoli člena čety. Neloví se za deště. K toku se nesmí přibližovat nepovolané osoby. Zásady bezpečnosti práce jsou uvedeny v oborové normě MZe ČR (ON 341740).

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Reflexní oblouk podráždění mozek sval bez podnětu podráždění 0,003 0,02 s možnost přijmout další podráždění Elektřina proud – I [A] / ampér napětí – U [V] / volt odpor – R [Ω] / ohm vodivost – G [S,μS] / siemens výkon – P [W] / watt R=U/I G=1/R P=U.I

33 33 Shrnutí 1  Ze břehu  Brodem  Z lodi Způsoby lovu el. agregátem Fáze a princip působení el. proudu  Excitace  Galvanotaxe  Galvanonarkóza

34 34 1. zdroj el. energie – akumulátor, motor 2. přívodní vedení 3. lovící tyč 4. elektrody 5. lovné náčiní – podběráky, sběrné nádoby Shrnutí 2 Složení odlovného zařízení Organizace odlovu – lovící četa  vedoucí čety  obsluhovatel agregátu  lovec s destičkou  obsluhovatel přívodního vedení  lovec(-ci) s podběrákem nebo sakem  nosič ryb

35 35 Shrnutí 3 Elektrické agregáty s benzinovým motorem Elektrický agregát typ ML 1, ML 2, ML 3 Nesený elektrický agregát typu FEG 1500 Bateriové a tranzistorové agregáty Bateriový agregát typu TRA 2 Tranzistorový agregát typu MK 1 a novější typ LENA

36 36

37 37 Děkuji za pozornost. R&D Technical Report W2-054/TR, W R C Beaumont, A A L Taylor, M J Lee and J S Welton Snyder, D.E. 2003. Electrofishing and its harmful effects on fish, Information and Technology Report USGS/BRD/ ITR- 2003_0002: U.S. Government Printing Office, Denver, CO, 149 p.


Stáhnout ppt "1 Elektrizovaný koš na chytání úhořů. 2 Elektrizovaná síť na chytání úhořů."

Podobné prezentace


Reklamy Google