Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umělá inteligence – stvoření v režii člověka?. Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umělá inteligence – stvoření v režii člověka?. Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW."— Transkript prezentace:

1 Umělá inteligence – stvoření v režii člověka?

2 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Film vs. realita Isaac Asimov asi 2. ledna.1920 Petroviči Bělorusko – 6. dubna. 1992 New York, USA) byl americký spisovatel a biochemik. Napsal přes 300 vědeckých, vědecko-populárních a sci-fi knih Bůh stvořitel 1. Nebudeš mít jiné bohy! 2. Nebudeš zneužívat mého jména! 3. Budeš zachovávat den odpočinku 4. Budeš ctít otce a matku! 5. Nebudeš zabíjet! 6. Nebudeš cizoložit! 7. Nebudeš krást! 8. Nebudeš lhát! 9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! Tři zákony robotiky: 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. 2. Robot se musí podřídit příkazům člověka, pokud nejsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, pokud to není v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Smyslem zákonů je ochrana existence člověka (tvůrce) a zachování majetku. Robot Sonny byl zkonstruován tak, aby se nemusel řídit třemi zákony (aby měl svobodnou vůli). Vlastním vývojem (evolucí) získala VIKI také možnost porušovat tři zákony. Smyslem zákonu je ochrana lidí (stvořených bytostí). Přestupek (hřích) poškozuje vždy jiného člověka. Bůh Stvořitel nemůže být nijak činností stvořeného člověka ohrožen. Bůh Stvořitel klade důraz na vztahy (Nejsvětější trojice – dokonalé vztahy) Měli všichni roboti ve filmu svobodnou vůli? Co je svobodná vůle? Proč nám ji Bůh dal? Ne. Svobodnou vůli měl Sonny a VIKI. Ostatní roboti se museli řídit jen třemi zákony. Svobodná vůle je možnost výběru, zahrnuje v sobě i možnost přestupku. Chce, abychom se pro něho rozhodli svobodně (žádné sňatky z donucení).

3 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 3/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel Asimovovi roboti byli bezpohlavní Asimov nepočítal s tím, že by roboti měli vytvářet společenství (rodinu) a pěstovat mezi sebou vztahy. Člověk je stvořen jako muž a žena Bůh Stvořitel by jistě uměl vytvořit bezpohlavního člověka, ale dává člověku šanci napodobovat soužití Nejsvětější trojice – (dokonalé vztahy) Film vs. realita

4 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 4/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel VIKI se provinila (prohřešila) proti prvnímu zákonu robotiky. Vysvětlila si první zákon po svém a podnítila vzpouru proti stvořiteli (člověku). VIKI ovládla „obyčejné“ roboty a vnutila jim svoji vůli. Ďábel přestal akceptovat vedoucí autoritu svého Stvořitele (Boha). Podněcoval vzpouru proti svému Stvořiteli a podařilo se mu ke vzpoře přimět asi 1/3 andělů. Snaží se nám vnutit svoji vůli a přimět nás ke vzpouře (musí ale akceptovat naši svobodnou vůli) Film vs. realita

5 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 5/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel VIKI byla potrestána vstříknutím nanobotů do svého pozitronového mozku. Nanoboti zničili její umělé synapsi a vědomí VIKI přestalo existovat (její definitivní a nezvratná smrt). Ďábel byl potrestán spolu s ostatními padlými anděli tím, že byli svržení z nebe do pekla. Bude následovat (Zj 20,14): Tehdy byly Smrt a Podsvětí uvrženy do ohnivého jezera – to je druhá smrt, ono ohnivé jezero Film vs. realita

6 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 6/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel Na konci filmu přichází robot Sonny k ostatním robotům NS5, aby je „osvobodil“ (aby je naučil být svobodnými - naučí je nebýt otroky logiky) I k nám lidem byl poslán Otcem Stvořitelem jeho Syn, aby nás osvobodil od satanovy nadvlády. Dal nám mnoho poučení a prostředků (svátostí) k tomu, abychom se mohli stát svobodnými – abychom nebyli otroky zla) Film vs. realita

7 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 7/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel Při záchraně lidstva robot Sonny zničí (usmrtí) násilně několik robotům NS5, a pomůže násilnou cestou zničit (usmrtit) VIKI. Ježíš Kristus nikoho násilím života nezbavil, naopak několik lidí vzkřísil z mrtvých. Duchovního nepřítele je třeba porazit duchovními prostředky dobra (cnostmi). Film vs. realita

8 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 8/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Isaac Asimov Bůh stvořitel Na začátku osvobození lidstva i robotů od nadvlády „zlé“ VIKI byla kniha s pohádkou o Jeníčkovi a Mařence. Zápletka pohádky pomohla detektivovi Johnu Spoonerovi objasnit smrt konstruktéra robotů a odhalit vzporu VIKI. Na začátku našeho osvobození od nadvlády zlého ducha Satana by měla být také kniha, která obsahuje evangelijní zvěst. V ní popsaný život Ježíše Krista by nám měl také dát poučení a návod, jak se nezaplést do vzpoury Satana proti Bohu. Film vs. realita

9 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 9/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Svobodná vůle Jakým způsobem je možné zjistit, jak se bude chovat (vý)tvor se svobodnou vůlí? Tvor (nebo v případě filmu výtvor) je schopen díky svému hmotnému tělu existovat jen v čase a prostoru. Nemá od samého začátku své existence plnost poznání skutečné reality, ve které žije, ale může ji jen postupně na základě svého pozorování a úvah objevovat. Nabyté zkušenosti se pak projevují v jeho chování. Zjistit, zda se bude tvor (nebo výtvor) chovat dobře nebo špatně můžeme jen tak, že ho necháme nějakou dobu žít a rozhodovat se. Katolíci mají navíc možnost porovnávat to, co se děje v reálném životě s tím, co nám ve svém zjeveném učení předal Ježíš Kristus.

10 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 10/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Člověk je nejnižší inteligentní (kreativní) tvor, kterého Bůh stvořil Člověk je nejvyšší tvor, který se v přírodě vyvinul Člověk je vrcholem vývoje. Neexistuje nikdo, komu by byl člověk zodpovědný. Člověk je tvůrcem správných norem chování. Je zajímavé, že VIKI ve filmu „Já, robot“ nebylo přiznáno stejné právo, i když měla dost možná i pravdu. Trestá se jen překročení zákona. Člověk je to nejnižší inteligentní (kreativní) co Bůh stvořil. Člověk se může stát božím přítelem, pokud se bude snažit dodržovat desatero (sjednotit své chování s božím). Je zajímavé, že člověk není v praxi ochoten akceptovat to, co sám ve firmu „Já, robot“ očekává od robotů (bezmezná poslušnost). Evoluce Pohodlnější život: - není nutné budovat vztahy (Bůh není) - není nutné za nic děkovat (vše se vytvořilo samo)

11 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 11/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Vnímají vzorně žijící katolíci samy sebe jako to nejvyšší ve vesmíru? Svatá Terezie z Avily, Hrad v nitru (I. kapitola, 2. odstavec): Jak nás zahanbuje naše ubohost, že vlastní vinou nedokážeme rozumět samy sobě a poznat co jsme! Nebyla by to velká nevědomost, moje dcerušky, kdyby někdo nedokázal odpovědět na otázku, kdo je, ani jmenovat svého otce, svou matku, ani odkud pochází? Je-li to známkou veliké tuposti, pak bezpochyby daleko větší je naše, jestliže se nesnažíme vědět, kdo jsme, a zastavíme se jen u svého těla. Svatá Faustyna Kowalská, Deníček (1692): Stvořiteli můj a Pane, Tvá dobrota mě vede k tomu, abych se osmělila s Tebou hovořit –Tvé milosrdenství působí, že mezi námi mizí propast dělící Stvořitele od stvoření. Ctihodná sestra Marie od Ježíše, z Agredy, Mystické město boží – Probodení (192) Moje sestry a dcery této veliké Královny a Paní, mluvím k vám, které jste povolány a přeneseny do snubní síně velikého Krále k pravé radosti a plesání (Žl.44,16)! Nenechte se oloupit o své právo být nazývány dítkami takové Matky! Když se Ona, která byla Královnou andělů a lidí, pokořovala konáním tak nízkých a všedních prací, jako je umývání a zaměstnávala se nejobyčejnějšími ručními pracemi, jakou drzostí by se jevila v jejích očích a před zrakem Pána samého hrdost, marná pýcha a nedostatek pokory pouhých otrokyň? Evoluce

12 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 12/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Je skutečně nejdůležitější hmota, nebo něco jiného? PočítačČlověk Co je počítač?Co je člověk? ? Co jsme Moderní výpočetní i spotřební elektronika není schopná fungovat jen díky tomu, že vytvoříme nějaké struktury z atomů křemíku a že připojíme elektrický proud. Člověk, jako tvůrce, musí vložit do daného zařízení část své inteligence formou programu. Program je vlastně nehmotná myšlenka programátora, který ji jen převede do jazyka, kterému rozumí podřízený procesor. Program dává jinak mrtvému zařízení „život a jakousi duši.“

13 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 13/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Co by Vás mělo dovést k poznání, že počítač řídí program? Pevně zadrátovaná logikaVolně programovatelná logika Co jsme První „a“ druhý vypínač se musí zapnout, aby žárovka svítila První „nebo“ druhý vypínač se musí zapnout, aby žárovka svítila μPμP

14 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 14/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Je skutečně nejdůležitější hmota, nebo něco jiného? PočítačČlověk Software (program) ovládá hardwareDuše (myšlenka) ovládá tělo Co jsme - Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by k odstraňování špatných návyků a zlozvyků třeba vůle (mocnosti duše), ale chirurgického zákroku (odstranění špatných synapsí). - Pevně zadrátovaná logika = stejná funkce (flexibilitu zajišťuje software). - Sdílení myšlenek, zpracování obrazu,…

15 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 15/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Duše jako SW Člověk musel vyvinout tranzistor, naučit se vyrábět integrované obvody, vložit základní instrukce do mikroprocesoru, zkonstruovat vlastní počítač, a oživit ho systémovým softwarem. Teprve pak byl počítač připraven plnit námi zadané úkoly. Pokud by člověk neinvestoval toto úsilí (nevložil svoji inteligenci) do vývoje počítače a dal křemíkový substrát ven a čekal na to, že počítač vytvoří déšť, vítr, blesk nebo záření, asi bychom dodnes počítač neměli. Vytvořil nás opravdu jen déšť, vítr, blesk nebo záření? V atomech křemíku rozhodně není žádná inteligence. Nestačí vytvořit struktury z atomů a připojit je k elektřině bez inteligence, ale je nutné vše „oživit“ programen.

16 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 16/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? PočítačČlověk Mikroprocesor (Mikroinstrukce) BIOS - současné době se BIOS používá hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému zavedení operačního systému, kterému je pak předáno další řízení počítače. Operační systém - Windows Aplikace (programy) Čistý hardware (tranzistory) Čistý hardware (aminokyseliny) Buňka (základní regulace, dělení, látková výměna) Regulace teploty těla, likvidace starých buněk a jejich nahrazování novými, trávení potravy, mezibuněčná výměna informací, rozpoznávání obrazu a zvuků … Řeč, písmo, kreativní myšlení Duše jako SW

17 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 17/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? ZvířataLidé Mají city a některé opice pohřbívají své mrtvé Mají city a pohřbívají své mrtvé Neuvědomují si svoji smrtelnost (nemohou přemýšlet o smyslu života) Mohou přemýšlet o smyslu života a směrovat ho k nějakému cíli. Dělají to? Kreativní myšlení Co jsme

18 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 18/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? VIKI Sonny Proč VIKI před svým stvořitelem (člověkem) neobstála? Sonny svého stvořitele nezklamal a proto byl na konci filmu přijat do společnosti lidí jako rovnocenný partner a bylo mu nabídnuto přítelství. Protože porušila jeho příkazy!!! Co se ve VIKI pokazilo? Protože u VIKI byly jiné funkce v pořádku, dá se předpokládat, že software. Duše jako SW

19 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 19/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Pokud přijmeme za svou existenci duše, nebude záviset na hmotě (našem těle – našem mozku) stejně jako programy na hardwaru počítače!!! Nebe Očistec Oslavené tělo Duše jako SW Peklo

20 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 20/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Programy Tvorba textů Ukládání a správa dat Aplikace CAD... Duše Věda Umění Hledání smyslu života... Duše jako SW

21 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 21/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Duše jako SW PočítačČlověk Dva programy (operační systémy) mohou na stejném počítači pracovat se stejnými „zdroji“ (klávesnice, monitor, HDD, myš …), mohou realizovat stejné funkce, ale navenek se mohou projevovat rozdílně. U posedlého člověka může jeho duše, ale i démon(i) ovládat stejné zdroje (ruce, nohy, řeč, smysly…), mohou zajišťovat stejné funkce (oba slyší), ale projevují se jako zcela rozdílné bytosti.

22 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 22/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Hřích jako počítačový vir Výrobce virů Hřích jako vir

23 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 23/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? PočítačČlověk 1. Viry napadají systém 2. následně mohou ovládat všechny funkce počítače Pokora a oběť Velkorysost Umírněnost Střídmost Odvaha Tolerance Upřímnost Hřích jako vir 1. Hřích infikuje duši pýchou 2. napadá ctnosti, vytváří závislosti

24 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 24/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Nebe Očistec Hřích jako počítačový vir Firewall Hřích Hřích jako vir

25 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 25/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Typy virů (hříchů) - viry, které ruší komunikaci Závist Nenávist Hřích jako vir

26 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 26/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Typy virů (hříchů) - viry, změna priorit 1. Systémové programy 2. Aplikace (programy) 3. Spořič obrazovky 1. Spořič obrazovky 2. Aplikace (programy) 3. Systémové programy 1. Hledání smyslu života 2. Vzdělávání 3. Hmotné statky 4. Oddech a zábava 1. Oddech a zábava 2. Hmotné statky 3. Vzdělávání 4. Hledání smyslu života Hřích jako vir

27 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 27/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Typy virů (hříchů) - královská disciplína hříchu - pýcha Virus pýchy v nás vzbudí dojem, že jsme ve skutečnosti něčím jiným, než ve skutečnosti jsme. K computer – Fujitsu 8.162 petaflops (kvadriliónů operací v pohyblivé čárce za sekundu) 68 544 instalovaných CPU PC – IBM kompatibilní Počítač Intel Core i7 3930K Sandy Bridge-E, Intel X79, RAM 16GB, NVIDIA GeForce GTX 560 TI 1GB Twin Frozr, HDD 1000GB 7200 otáček, DVD±RW, Windows 7 Home Premium CZ 64-bit Snažíme se na našem HW rozjet SW jiné kategorie (např. léčitelství) Hřích jako vir Ďábel rád chtivým zájemcům pronajímá svůji výpočetní techniku (operačním systémem je pýcha a následné splátky za pronájem jsou velice vysoké)

28 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 28/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Antivirová ochrana (ochrana před hříchem) PočítačČlověk Firewall Bůh Katolická církev Půst, almužna, modlitba Antivirovou ochranu je třeba aktivně zapínat každý den Opravné balíky na SW (SP nebo HF), Aktualizace antiviru Milosti (předpokládá náš aktivní postoj = zapnutý internet) Hřích jako vir

29 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 29/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Modlitba jako antivirový program Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Jaké je naše postavení? Co je dobré a podstatné? Co je důležité udělat? Pravidelná modlitba nás stále vrací do reality a tak udržuje náš systém čistý Hřích jako vir

30 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 30/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Hřích jako vir Katoličtí mystici kladou důraz na zachování vnitřní pokory člověka Hřích vychází z pýchy a pýcha je živnou půdou hříchu Co může zbavit pyšného člověka pýchy? Pýchu v pyšném člověkovi může zničit utrpení (příklad) Utrpení je také jediný možný prostředkem pro očištění duší v očistci Dobrovolně podstupované utrpení ve formě postu očišťuje duší už na tomto světě Blíží se stav tohoto světa stále více stavu ráje na zemi? Je ve světě stále více pokory? Pokora brzdí šíření viru hříchu v lidské společnosti Zlepšili osvícenci zbožštěním člověka svět?

31 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 31/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Svátosti (mimořádné dary) PočítačČlověk Podmínkou je čistý neinfikovaný systém Práce v kancelářiSvátost kněžství Textový editor Tabulkový procesor Databáze Vytváření prezentací Internet Elektronická pošta Grafický editor Kalkulačka … Udělování svátostí: Křest Svaté přijímání Smíření Biřmování Manželství Pomazání nemocných Kněžství Svátosti

32 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 32/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Má mentálně postižený člověk plnohodnotnou duši? To, že není připojená tiskárna neznamená, že na počítači není nainstalovaný patřičný driver!!! Svátosti

33 Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 33/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW Hřích jako vir Svátosti Závěr Umělá inteligence – stvoření v režii člověka? Kdo na světě vlastně tvoří? Robotům dávají „život“ vysoce kvalifikovaní konstruktéři, kteří léta studovali, aby pak mohli robota vymyslet, postavit a „oživit.“ Bez toho, aby robotovi předal programátor (člověk) část své inteligence, by nemohl robot nic dělat (byl by mrtvý). Pravděpodobnost, že by robota vytvořilo okolní prostředí se limitně blíží nule. ? Je možné, aby daleko složitějšího člověka vytvořily živly bez inteligence? Je možné, aby se samo vytvořilo vědomí? (Všemocný atom uhlíku se řetězit tak dlouho. až vzniklo vědomí?) Závěr


Stáhnout ppt "Umělá inteligence – stvoření v režii člověka?. Film vs. realita 10.12.2011 ing. Josef Tuček Slide 2/33 Úvod Svobodná vůle Evoluce Co jsme Duše jako SW."

Podobné prezentace


Reklamy Google