Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1 Procesory. 1.1.1 fyzická struktura  čip(integrovaný obvod) křemíková destička s tranzistory v pouzdře s vývody  osazuje se do patice(socketu) 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1 Procesory. 1.1.1 fyzická struktura  čip(integrovaný obvod) křemíková destička s tranzistory v pouzdře s vývody  osazuje se do patice(socketu) "— Transkript prezentace:

1 1.1 Procesory

2 1.1.1 fyzická struktura  čip(integrovaný obvod) křemíková destička s tranzistory v pouzdře s vývody  osazuje se do patice(socketu)  je vybaven chladičem  obvody jsou realizovány pomocí NANDů z tranzistorů 1 procesor = 1 miliarda tranzistorů 4 jádrové AMD IntelCore 2 quad

3 chip

4

5

6 patice AMD AM3Intel 1366

7 chlazení

8

9 technologie výroby  je určena velikostí nejmenší součástky 1 tranzistoru  v současnosti 45 nm a 32 nm nanotechnologie chystá se 22 nm  typu technologie odpovídá jádro Sandy Bridge – Intel Thuban - AMD

10

11

12 proces výroby  vznik jádra mikroprocesoru na waferu provází stovky úkonů a vzniká v jednom z nejčistších prostředí jaké si lze představit  říká se mu Cleanroom

13 příprava ingrediencí  křemíkový wafer uříznut z prutu extrémně čistého monokrystalického křemíku základem pro výrobu waferu je obyčejný písek

14 chemikálie a plyny  kovy používají se jako vodiče elektřiny dnes se používají zejména měděné mezispoje a občas také zlato  může se používat pro připojení čipu na jeho nosnou destičku.  záření ultrafialové záření se používá k vysvícení vzorů přes fotolitografickou masku na jednotlivé vrstvy procesoru používá se zejména vlnová délka 193 nm  případně kombinace více vlnových délek  jedná se o proces ve svém důsledku podobný fotografování.  masky prostředek a zdroj vysvícení správných vzorů na každé jednotlivé vrstvě budoucího mikroprocesoru k výrobě moderních procesorů je dnes třeba až 20 či více masek. zařízení pro fotolitografii

15 postupná konstrukce  mikroprocesor je tvořen vrstvu po vrstvě na křemíkovém waferu s užitím ultrafialového záření, plynů a chemikálií  na každý wafer dnes připadá běžně až několik set procesorů podle výrobní technologie a velikosti waferu.  první růst vrstvička oxidu křemičitého je na waferu vypěstována za pomocí extrémní teploty a plynů růst je podobný tomu, který můžeme vidět na reznoucím železe po vystavení působení vody oxid křemičitý na waferu ale roste neporovnatelně rychleji a tato vrstva je příliš tenká, než aby ji bylo vidět pouhým okem.  pokrytí fotorezistem dalším krokem je pokrytí waferu (respektive zmiňované vrstvičky) substancí, která mění svoje vlastnosti po vystavení ultrafialovému záření říká se jí jednoduše fotorezist.

16  fotolitografie ultrafialové záření je na wafer zaměřováno přes složitý systém čoček a masku vzorů, po které je výsledný obraz před promítnutím na wafer zmenšen (typicky 4-5x) maska chrání části waferu před ultrafialovými paprsky části nechráněné před těmito paprsky se naleptají na každou vrstvu procesoru se při postupném vrstvení použije jiná maska s příslušnými vzory ozáření waferu pokrytého vrstvičkou oxidu křemičitého a fotorezistem

17  leptání naleptané části jsou zcela odstraněny rozpouštědlem poté jsou odstraněny zbytky fotorezistu naneseného před vysvěcováním vzorů do oxidu křemičitého leptání zde tedy zanechá pouze požadované vzory tvořené oxidem křemičitým na křemíkovém plátu  proces vrstvení dalším krokem je přidání další vrstvičky nejprve je opět vypěstována vrstva oxidu křemičitého a na něj je aplikována vrstva polysilikonu  vodivého materiálu, který slouží jako hradlo u MOS technologie, nebo i k propojení jednotlivých částí čipu a další vrstva fotorezistu ultrafialové záření je opět zaměřováno, tentokrát již přes druhou masku, zanechávajíce vzory na této další vrstvě nechráněné vzory na masce jsou opět odstraněny rozpouštědlem, které odhalí oxid křemičitý a vrstvy polysilikonu a ty zde zanechávají jen ty správné vzory a struktury. část čipu po použití druhé masky a aplikaci zmíněných procesů

18  iontová implantace vybrané části křemíkového plátu jsou bombardovány s různými elektricky nabitými atomy příměsí, (chemickými znečisťovateli) kterým se říká ionty ionty jsou implantovány na křemíkový wafer k zaměnění cest, kterými je pak vedena elektřina takto postupně vznikají vrstvy tranzistorů každého budoucího čipu  vrstvu za vrstvou proces vrstvení a aplikace masek, osvěcovaní, leptání a další procesy jsou opakovány a zanechávají zde otvory, které zde dovolí vést spoje mezi jednotlivými vrstvami. v mikroprocesorovém obvodu je mnoho vrstev  8-9 vrstev meděných mezispojů, v závislosti na výrobci a konkrétním čipu Dopování vybraných částí čipu Proces vrstvení za použití měděných mezispojů

19 křemík na izolantu  tranzistor se od samotného waferu oddělí vrstvou izolantu, na které je opět superčistá vrstvička křemíku  sníží se tak parazitní jevy úniky proudu čas nabíjení  tranzistor je schopen dosáhnout vyšších frekvencí přepínání  nižší energie nutná ke spínání tranzistorů s technologií SOI zároveň snižuje spotřebu čipu.

20 Strained Silicon technologie napnutého křemíku  je založena na napnutí vrstvičky křemíku  díky větším mezerám mezi atomy takto navázaného křemíku mají elektrony možnost snazšího proudění zrychlení přepínání tranzistoru až o 35%

21 1.1.2 Logická struktura  ALU aritmeticko-logická jednotka  CU řídící jednotka (Control Unit)  registry univerzální speciální  sběrnice  cache paměť

22 Řídicí jednotka Aritmeticko-logická jednotka Registry Operační paměť Procesor Instrukce Data registry procesoru

23  velmi rychlá zápisníková paměť procesoru  rozlišujeme registry univerzální (datové) s pevně stanoveným významem (speciální)

24 registry univerzální (datové)  slouží k uchovávání operandů, mezivýsledků a výsledků operací podobně jako operační paměť (registr AX,BX, …)  vzhledem k tomu, že jsou umístěny přímo v procesoru, informace v nich uložené jsou přístupné prakticky okamžitě a není tak třeba vždy přistupovat do operační paměti, která je umístěna vně procesoru

25 registry speciální  realizují určitou specifickou funkci a změnou obsahu těchto registrů lze ovlivňovat činnost procesoru  registr PC (Program Counter) čítač instrukcí obsahuje adresu instrukce, která bude prováděna jako další v pořadí změnou obsahu lze přejít na jiné místo programu  registr F (Flags) registr příznaků určuje, jakým způsobem byla ukončena předchozí aritmetická nebo logická operace (např. došlo k přeplnění) a obsahuje další řídicí informace  registr SP (Stack Pointer) ukazatel zásobníku ukazuje na data, která byla uložena do zásobníku naposledy a budou tedy čtena jako první

26 vyrovnávací paměť(Cache Memory)  velmi rychlá paměť zpravidla umístěná mezi procesorem a operační pamětí  ve vyrovnávací paměti je uložena ta část operační paměti, která je právě používána a procesoru tak odpadá nutnost přistupovat do paměti operační, která je pomalejší než paměť vyrovnávací  při přístupu do operační paměti je zjištěno, zda je požadovaná informace ve vyrovnávací paměti; pokud je, přečte se odtud; pokud není, přečte se z operační paměti a současně se zkopíruje do paměti vyrovnávací pro případné pozdější použití  obvykle tvoří kapacita vyrovnávací paměti 1/128 až 1/32 kapacity paměti operační (přibližně)  poměrně drahá  realizovaná jako SRAM

27

28 cache  podle funkce a umístění se vyrovnávací paměť dělí na L1 Cache (1st Level)  umístěna přímo v procesoru  pracuje na frekvenci procesoru L2 Cache (2nd Level)  může pracovat na nižší frekvenci L3 Cache (3nd Level)  společná pro více jader jednoho procesoru

29 sběrnice procesoru  skupina vodičů s příbuznými signály  slouží ke komunikaci procesoru s okolím  rozlišujeme sběrnici adresovou, datovou a řídicí adresová datová řídicí Procesor Operační paměť I/O zařízení

30 adresová sběrnice  slouží k výběru určité paměťové buňky z operační paměti popř. určitého vstupně výstupního (I/O – Input/Output) zařízení  většinou má šířku 32 až 64 bitů  šířka adresové sběrnice určuje, s jak velkou pamětí je procesor schopen přímo pracovat při šířce 32 bitů lze adresovat  2 32 B=2 2 *2 30 B=4 GB při šířce 64 bitů lze adresovat  2 64 B=2 4 *2 60 B=16 SB

31 datová sběrnice  určuje kolik bitů lze najednou přenést mezi procesorem a pamětí (resp. I/O zařízením) a kolik bitů lze najednou zpracovat  většinou má šířku 64 bitů popřípadě i 128 b  Dual chanel

32 řídicí sběrnice  jejím prostřednictvím předává procesor povely ostatním zařízením a přijímá stavové a řídicí informace z okolí  počet řídicích signálů bývá pro různé procesory různý

33

34 1.1.3 charakteristiky procesoru  rychlost frekvence  velikost cache  technologie výroby jádro  počet jader  socket čipová sada (RAM …)  spotřeba  šířka slova  sada instrukcí …

35 rychlost (frekvence)  nejvíce ovlivňuje výkon počítače  určuje, kolik operací provede procesor během jedné sekundy superskalární vykonávání instrukcí (zřetězené)  násobek frekvence FSB (systémové sběrnice) přesněji základní frekvence desky možno přetaktovat  max cca 3.8 GHz Intel x AMD u vícejádrových je nižší  max 3 333MHz T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10 Načtení instrukce I1I2I3I4I5I6I7I8I9I10 Načtení operandu A I1I2I3I4I5I6I7I8I9 Načtení operandu B I1I2I3I4I5I6I7I8 Provedení instrukce I1I2I3I4I5I6I7 Uložení výsledku I1I2I3I4I5I6

36 velikost cache  zrychluje přístup procesoru k datům  L1 řádově v kB(16, 128) bývá rozdělena pro data a instrukce  L2 řádově ve stovkách kB až v MB 12 MB Celeron a Pentium měly stejné jádro, ale lišíly se pouze velikostí cache

37 technologie výroby (jádro)  v současnosti 32 nm nebo 22 nm  liší se dle použití desktop, mobilní, server…

38 socket (patice)  umisťujeme do něj procesor na základní desce  procesor je určen pro konkrétní typ soketu  dle toho vybíráme čipovou sadu resp.základní desku

39 přehled pro červenec 2011

40 přehled pro prosinec 2011

41

42 1.1.4 Přehled procesorů Historie vývoje procesorů Historie Intel  Sandy Bridge Sandy Bridge  nová verze procesorů Core má zcela novou architekturu ve stejné technologii – 32 nm  novou technologii 22 nm bude mít Ivy Bridge  mají v označení 2  význam písmen  M – mobilní  K – otevřený multiplikátor  S – tišší  T – úsporné  Core i7 Core i7  HyperTreading – jedno jádro se chová jako 2 virtuální  TurboBoost – možnost krátkodobého přetaktování při nečinnosti některého jádra AMD  Bulldozer Bulldozer  Phenom Phenom  Llano Llano

43

44

45


Stáhnout ppt "1.1 Procesory. 1.1.1 fyzická struktura  čip(integrovaný obvod) křemíková destička s tranzistory v pouzdře s vývody  osazuje se do patice(socketu) "

Podobné prezentace


Reklamy Google