Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové organizační struktury Plánování a řízení projektů BIVŠ LS 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové organizační struktury Plánování a řízení projektů BIVŠ LS 2016."— Transkript prezentace:

1 Projektové organizační struktury Plánování a řízení projektů BIVŠ LS 2016

2 Osnova: 1. Organizační struktury projektu 1. Zájmové skupiny (stakeholdeři) projektu 2. Na úrovni celé organizace 3. Na úrovni jednotlivých projektů 2. Praxe pro oblast IS/IT 3. Příklad SAP 1. Linie Zhotovitele 2. Linie Objednatele

3 1.1 Zájmové skupiny (stakeholdeři) projektu

4 Zájmové skupiny (1)  Uživatelé – kdo bude užívat výsledný produkt, službu, výstup projektu  Sponzor zajišťuje finanční a další zdroje projektu zajišťuje finanční a další zdroje projektu Získává podporu nadřízeních úrovní Získává podporu nadřízeních úrovní Je důležitý na počátku projektu (základní parametry projektu) a dále pro eskalaci problémů Je důležitý na počátku projektu (základní parametry projektu) a dále pro eskalaci problémů Potvrzuje změny v rozsahu projektu, účastní se přejímání důležitých dílčích výstupů Potvrzuje změny v rozsahu projektu, účastní se přejímání důležitých dílčích výstupů  PPO/Manažer portfolia/Komise pro kontrolu portfolia Odpovídá za to, že organizace dělá „správné projekty“ Odpovídá za to, že organizace dělá „správné projekty“ Odpovídá za výběr projektů, návratnost investice, náklady projektů, řízení rizik, koordinaci Odpovídá za výběr projektů, návratnost investice, náklady projektů, řízení rizik, koordinaci Odpovídá za správu a řízení skupiny projektů a/nebo programů, které spolu mohou a nemusí souviset Odpovídá za správu a řízení skupiny projektů a/nebo programů, které spolu mohou a nemusí souviset  Manažer programu Odpovídá za koordinaci projektů které mají vazbu na cíl programu Odpovídá za koordinaci projektů které mají vazbu na cíl programu Komunikuje s vedoucími projektů v rámci programu Komunikuje s vedoucími projektů v rámci programu  PMO Odpovídá za to, že se projekty „řídí správně“ Odpovídá za to, že se projekty „řídí správně“ Administrativní podpora (metodologie, politiky, vzory) Administrativní podpora (metodologie, politiky, vzory) Organizační entita odpovídající za projekty pro danou doménu (business unit) Organizační entita odpovídající za projekty pro danou doménu (business unit) Školení a coaching vedoucích projektů (využívání nástrojů) Školení a coaching vedoucích projektů (využívání nástrojů) Přiřazování zdrojů projektům Přiřazování zdrojů projektům Centrální místo pro komunikaci mezi projektovými manažery, sponzory, uživateli Centrální místo pro komunikaci mezi projektovými manažery, sponzory, uživateli

5 Úrovně projektového řízení

6 Zájmové skupiny (2)  Projektový manažer Řídí a organizuje práce na projektu tak, aby se dosáhlo jeho cíle Řídí a organizuje práce na projektu tak, aby se dosáhlo jeho cíle Nejdůležitější osobou pro komunikaci mezi sponzorem projektu, projektovými týmy a dalšími stakeholdery Nejdůležitější osobou pro komunikaci mezi sponzorem projektu, projektovými týmy a dalšími stakeholdery  Projektový tým Zahrnuje vedoucího projektu, členy projektu, další specialisty, kteří jsou účastníky projektu a nemají odpovědnost za jeho řízení Zahrnuje vedoucího projektu, členy projektu, další specialisty, kteří jsou účastníky projektu a nemají odpovědnost za jeho řízení  Funkční manažeři Řídí úkoly v rámci své funkční oblasti Řídí úkoly v rámci své funkční oblasti Poskytují projektu expertýzy nebo jiné služby podle své specializace Poskytují projektu expertýzy nebo jiné služby podle své specializace  Produktoví manažeři Vedoucí, kteří mají za úkol řídit životní cyklus produktů v organizaci (vedoucí vývoje, návrhu, testování, zavedení, údržby) Vedoucí, kteří mají za úkol řídit životní cyklus produktů v organizaci (vedoucí vývoje, návrhu, testování, zavedení, údržby)  Externí dodavatelé Poskytují externí služby a dodávky nutné pro projekt Poskytují externí služby a dodávky nutné pro projekt

7 1.2 Organizační struktury na úrovni organizace Funkční organizační struktura Projektová organizační struktura PMO?

8 Projektová organizační struktura

9 Slabá maticová struktura

10 Střední maticová struktura

11 Silná maticová struktura Řízení projektu Projektové řízení

12 Kompozitní organizace PMO

13 Projektová kancelář (PMO) 25 technik pro omezování nákladů IT

14 PMO: odpovědnost vs. míra centralizace

15 Typy projektových kanceláří   PO1 – PK první úrovně   pro jednorázové projekty/programy – konsolidace serverů –Stěhování firmy –Nové divadelní představení …   Řeší pouze „partikulární“ změny ve firmě   Projektovým / programovým manažerem je většinou vedoucí pracovník   Řeší projekty s celkovou podporou firmy

16 Typy projektových kanceláří   L2PO – PK druhé úrovně   Projekty nepřesahující rámec vyšší organizační jednotky –IT Projekty, Upgrade systémů … –Rekonstrukce prodejních kanálů –Marketingové kampaně   Definuje procesy a eskalační řády   Přebírá zodpovědnost za dílčí dodávky v rámci celofiremních projektů   Dohlíží na efektivní využívání firemních zdrojů příslušné organizační jednotky   Stanovuje priority ve vztahu na strategii organizační jednotky a dává je do souladu s prioritami celofiremní strategie

17 Typy projektových kanceláří   SPO – Strategická PK   Zajišťuje soulad celofiremní strategie a jednotlivých priorit projektů v rámci projektového portfolia   Prosazuje procesy projektového řízení a standardizuje tyto procesy pro celou organizaci   Dohlíží na efektivní využívání zdrojů v souladu s firemní strategií a prioritami projektů   Slučuje projekty do organizačních celků (programů) Nový prodejní systém (Projekt IT) Nové prodejní trhy (Projekt prodeje)

18 Obecné úlohy PK   Podpora projektů, projektových managerů a portfolia   Dokumentace: Kontrola úplnosti, schvalování …   Změnové řízení   Projektový repositář: Archiv projektových informací   Dohled a výkaznictví (Co nemůžeme vykázat jako by se nestalo )   Řízení rizik   Repositář zdrojů   Dohled nad náklady   Počítačová podpora

19 Příklad aplikace v nemocnici

20 1.3 Organizace na úrovni jednotlivých projektů Projektový/řídící výbor PPM, PMO Vedoucí projektu Vedoucí projektového týmu Základní role Projektový/řídící výbor (hlavní tým projektu) Vedoucí projektu Audit projektu Podpora projektu Vedoucí projektového týmu Specifické role Řízení rizika Řízení kvality Řízení změn

21 Projektový výbor (Project Board)  Je tvořen zástupci zákazníka, uživatele a dodavatele  Vedoucí projektu pravidelně referuje projektovému výboru s cílem informovat a postupu práce, čerpání zdrojů a problémech, které předvídá  Projektový výbor je odpovědný za provádění nezbytných rozhodnutí, která řeší identifikované problémy

22 Vedoucí projektu  Organizuje a kontroluje projekt.  Vybírá lidi, kteří budou projekt realizovat  Je odpovědný za věcnou a formální stránku projektu (že se práce dělají správně a včas)  Zpracovává plán projektu, který určuje dělení práce mezi týmy a jejich časovou koordinaci

23 Poznámka: není odpovědnost jako odpovědnost Poznámka: není odpovědnost jako odpovědnost  U vedoucího projektu je potřeba rozlišovat Responsibility – je odpovědný, ale nemá pravomoce pro prosazení cílů (nevhodné pro vedoucího projektu), spíše koordinátor týmů Responsibility – je odpovědný, ale nemá pravomoce pro prosazení cílů (nevhodné pro vedoucího projektu), spíše koordinátor týmů Authority – má odpovědnost i pravomoce prosadit svoje cíle vůči podřízeným – přijatelné pro všechny vedoucí projektů Authority – má odpovědnost i pravomoce prosadit svoje cíle vůči podřízeným – přijatelné pro všechny vedoucí projektů Accountability – má odpovědnost za výsledky svojí práce, která je spojena s postihy při jejich nesplnění – pro některé vedoucí projektů nepřijatelné Accountability – má odpovědnost za výsledky svojí práce, která je spojena s postihy při jejich nesplnění – pro některé vedoucí projektů nepřijatelné  Ne všechny standardy/metodiky toto důsledně odlišují

24 Předpoklady a vlastnosti vedoucího projektu Předpoklady a vlastnosti vedoucího projektu  Vlastnosti společné pro vedoucího za Objednatele i Dodavatele: Vedoucí skupiny- formální/neformální autorita Vedoucí skupiny- formální/neformální autorita Stratég – předvídání budoucího vývoje Stratég – předvídání budoucího vývoje Diagnostik – identifikace problémů Diagnostik – identifikace problémů Manažer konfliktů – přiměřené reakce ve vypjatých situacích Manažer konfliktů – přiměřené reakce ve vypjatých situacích Poradce – schopný radit podřízeným Poradce – schopný radit podřízeným Psycholog – přizpůsobuje jednání typům lidí Psycholog – přizpůsobuje jednání typům lidí Filtr – propouští do okolí pouze relevantní informace vzhledem k rolím Filtr – propouští do okolí pouze relevantní informace vzhledem k rolím Revizor – aktualizuje stav projektu podle skutečnosti Revizor – aktualizuje stav projektu podle skutečnosti Plánovač – připravuje plán a harmonogram realizace projektu Plánovač – připravuje plán a harmonogram realizace projektu Kontrolor – kontroluje plnění zadaných úkolů Kontrolor – kontroluje plnění zadaných úkolů Diplomat – problémy řeší konstruktivně a s vizí celkového hlavního cíle Diplomat – problémy řeší konstruktivně a s vizí celkového hlavního cíle Atd. Atd.  Takový neexistuje!!!!

25 Vedoucí projektového týmu  Týmy (počet, kvalifikace lidí) závisí na druhu projektu  Vedoucí má odpovědnost za řízení svého týmu s daným dílčím úkolem  Organizuje schůzky, rozděluje úkoly, kontroluje, hlásí výsledky, problémy vedoucímu projektu  Dokumentuje postup práce  Dva druhy týmů: Nestrukturované Nestrukturované Strukturované Strukturované

26 Nestrukturované pracovní týmy  Nejsou definovány funkce, pracovní úkoly, odpovědnosti a pravomoci  Neformální vedení, dobrovolná dohoda členů  Druhy: Osamělý vlk – jeden člen, možný jen pro velmi specializované části projektu Osamělý vlk – jeden člen, možný jen pro velmi specializované části projektu Horda – nesdílejí společnou vizi, všichni mají přibližně stejné schopnosti a znalosti, jsou si rovni, práce se neorganizuje, vzniká tam, kde je představa, že čím více pracovníků, tím lepší výsledek Horda – nesdílejí společnou vizi, všichni mají přibližně stejné schopnosti a znalosti, jsou si rovni, práce se neorganizuje, vzniká tam, kde je představa, že čím více pracovníků, tím lepší výsledek Demokratická skupina – sdílí společnou vizi projektu nebo její části, pracovníci se hlásí podle svých možností o práci, motivace- prohlubování znalostí, neformální vedení (akademické prostředí) Demokratická skupina – sdílí společnou vizi projektu nebo její části, pracovníci se hlásí podle svých možností o práci, motivace- prohlubování znalostí, neformální vedení (akademické prostředí)

27 Strukturované pracovní týmy Tým vedoucího chirurga Tým vedoucího chirurga Řídící pravomoc a odpovědnost za výsledky leží na jednom člověkuŘídící pravomoc a odpovědnost za výsledky leží na jednom člověku Vyžaduje velmi kvalitního člověkaVyžaduje velmi kvalitního člověka Tým hlavního chirurga Tým hlavního chirurga Opírá se o sekretariát, specialisty na problémy, deleguje pravomoci na zástupceOpírá se o sekretariát, specialisty na problémy, deleguje pravomoci na zástupce

28 Audit projektu (Project Assurance)  Poskytuje nezávislý pohled na postup projektu  Tři cíle auditu: podnikatelský (business), uživatelský a dodavatelský (expertní)  Každý z nich odráží zájmy tří členů Projektového výboru  Podnikatelský audit: předmětem je ujištění o tom, že se projekt pohybuje v rámci daných zdrojů (finančních a časových) a přínosů  Uživatelský audit: ujištění o tom, že se plní požadavky uživatele  Dodavatelský audit: ujištění o tom, že se v rámci projektu realizuje vhodné řešení  U některých projektů se audit provádí v rámci samostatné role Audit projektu (Project Assurance Team) nebo může být v odpovědnosti jednotlivých členů projektového výboru

29 Podpora projektu  Zajišťuje administrativní funkce projektu (informování členů projektu, organizaci schůzek, aktualizaci plánu, vytváření dokumentace atd.  U menších projektů tuto roli zastává vedoucí projektu  Pro větší projekty nebo pro více projektů probíhajících ve stejné době se může zřídit Projektová kancelář.

30 Specifické role  Řízení rizika – předvídání co může ohrozit plnění cílů projektu a přijímání preventivních opatření pro redukci rizika  Řízení kvality – operativní kontrola kvality výstupů projektu (testování, kontrolní dny apod.)  Řízení změn – systémové a systematické posouzení všech identifikovaných změn a jejich komplexní posouzení  Tyto odpovědnosti mohou být součástí odpovědností ostatních rolí a vedoucí projektu odpovídá za jejich definování ve formě procedur, dokumentace, standardů, hmotného zajištění součástí odpovědností ostatních rolí a vedoucí projektu odpovídá za jejich definování ve formě procedur, dokumentace, standardů, hmotného zajištění Samostatnou rolí osoby nebo týmu Samostatnou rolí osoby nebo týmu

31 2. Praxe pro oblast IS/IT  Zákazník – Uživatel - Dodavatel???  Objednatel – Dodavatel (vazba na smluvní vztah)  Přehled rolí Objednatele: Sponzor Sponzor Řeší problémy finanční a celkové koncepce IS/IT strategieŘeší problémy finanční a celkové koncepce IS/IT strategie Zadavatel Zadavatel Podle pokynů sponzora zpracuje zadání a objednává u dodavatelePodle pokynů sponzora zpracuje zadání a objednává u dodavatele Uživatel Uživatel Běžný – podílí se na formulaci vlastního zadáníBěžný – podílí se na formulaci vlastního zadání Klíčový – má největší znalosti v určité oblastiKlíčový – má největší znalosti v určité oblasti Vedoucí projektu Vedoucí projektu Řídí projekt pro ObjednateleŘídí projekt pro Objednatele Tester Tester Provádí testování předaných částíProvádí testování předaných částí Správce (?) Správce (?) Obsluha vývojového prostředí a topologie aplikaceObsluha vývojového prostředí a topologie aplikace Provádí drobnou údržbu aplikaceProvádí drobnou údržbu aplikace

32 Praxe pro oblast IS/IT (pokrač.)  Přehled rolí Dodavatele: Vedoucí projektu Vedoucí projektu Řídí projekt na straně DodavateleŘídí projekt na straně Dodavatele Vedoucí pracovního týmu Vedoucí pracovního týmu Řídí určitý odborný pracovní týmŘídí určitý odborný pracovní tým Správce (?) při outsourcingu Správce (?) při outsourcingu

33 Praxe pro oblast IS/IT(pokrač.)  Auditor – třetí strana (vedle Objednatele a Dodavatele), součást řízení kvality Audit Audit jednorázový/ průběžnýjednorázový/ průběžný Vlastnosti: komplexní, objektivní, formalizovaný, nezávislýVlastnosti: komplexní, objektivní, formalizovaný, nezávislý Oponentura Oponentura Není komplexní, formalizovaná, nezávislá, objektivníNení komplexní, formalizovaná, nezávislá, objektivní Atestace/certifikace Atestace/certifikace Posouzení výrobku nebo služby třetí stranouPosouzení výrobku nebo služby třetí stranou Ověření způsobilosti výstupu vzhledem ke konkrétnímu standarduOvěření způsobilosti výstupu vzhledem ke konkrétnímu standardu Potvrzení nějakého tvrzení (např. u SOX potřeba atestace vyjádření managementu, že vnitřní kontrolní systém je efektivní)Potvrzení nějakého tvrzení (např. u SOX potřeba atestace vyjádření managementu, že vnitřní kontrolní systém je efektivní)

34 3. Příklad SAP  Pro implementaci ERP systémů  3 úrovně řízení  2 linie řízení Řídící výbor Zástupci Objednatele i Zhotovitele Vedení projektu 2 vedoucí projektu Projektové týmy Školitel zhotovitele a zástupci klíčových uživatelů -Implementační -Technický -Vývojový -Akceptační (testovací)

35

36 3.1 Role – linie zhotovitele  Role týmu zhotovitele (dodavatele) Sponzor projektu Sponzor projektu Vedoucí projektu Vedoucí projektu Vedoucí poradce implementačního týmu Vedoucí poradce implementačního týmu Vedoucí poradce technického týmu Vedoucí poradce technického týmu Bázový poradceBázový poradce Vedoucí vývojového týmu Vedoucí vývojového týmu Poradce pro vývojové prostředíPoradce pro vývojové prostředí Poradce pro vývoj formulářů a výkazůPoradce pro vývoj formulářů a výkazů Poradce pro komponenty mimo ERPPoradce pro komponenty mimo ERP

37 Sponzor projektu  Je zodpovědný za zajištění zdrojů a podpory pro vedoucího projektu  Účastní se měsíčních schůzí řídícího výboru u zákazníka s cílem zajistit dodržování a ovlivňování směru projektu, aktualizaci stavu projektu  Komunikuje s vedoucím projektu a poskytuje pomoc při řešení vyhrocených problémů, pokud se vyskytnou.

38 Sponzor projektu - kvalifikace  Výrazná schopnost řídit a vést (včetně plánování a předběžných odhadů)  Vynikající schopnost prezentace a vyjednávání  Vynikající schopnost komunikace  Výborná znalost metodiky (ASAP)  Praxe v poradenství a implementacích systémů  Znalost aplikací SAP

39 Vedoucí projektu (Zhotovitel)  Je zodpovědný zejména za: přípravu a řízení postupu prací v úzké spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka přípravu a řízení postupu prací v úzké spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka řízení a koordinaci projektu ve spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka řízení a koordinaci projektu ve spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka přípravu realistického plánu projektu ve spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka přípravu realistického plánu projektu ve spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka předávání znalostí a zkušeností s firemní metodologií vedoucímu projektu ze strany zákazníka předávání znalostí a zkušeností s firemní metodologií vedoucímu projektu ze strany zákazníka určení priorit pro kritické úlohy projektu, určení priorit pro kritické úlohy projektu, spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při přípravě a sledování postupu prací, spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při přípravě a sledování postupu prací, spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při definování základních procedur a postupů prací, spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při definování základních procedur a postupů prací, spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při řešení systémových a integračních problémů spolupráci s vedoucím projektu ze strany zákazníka při řešení systémových a integračních problémů

40 Vedoucí projektu - kvalifikace  Realizace alespoň jednoho projektu SAP  Schopnost komunikovat na všech úrovních včetně vedení  Dobrá schopnost řídit a vést  Dobrá schopnost prezentace a komunikace  Musí být schopen účastnit se schůzí řídícího výboru  Výborná znalost metodiky Accelerated SAP  Dobré organizační schopnosti  Mezi další schopnosti vysoce potřebné pro tuto roli patří: Orientace v oboru zákazníka Orientace v oboru zákazníka Dobré vyjednávací schopnosti Dobré vyjednávací schopnosti Znalost produktů SAP Znalost produktů SAP

41 Vedoucí poradce implementačního týmu  Pracovat s vedoucím projektového týmu zákazníka na stanovení koncepce nasazení produktů SAP v dané oblasti zákazníkových procesů, a to především s ohledem na integrační vazby.  Vedoucí poradce pracuje s vedením projektu s cílem řídit splnění všech etap projektu.  Mezi ostatní zodpovědnosti patří následující: poskytování informací a každodenní usměrňování projektu včetně odhalování “odchylek”, poskytování informací a každodenní usměrňování projektu včetně odhalování “odchylek”, vývoj a pomoc při řízení plánu uvedení do provozu vývoj a pomoc při řízení plánu uvedení do provozu působení jako spojovací článek mezi vedením projektu a poradci. působení jako spojovací článek mezi vedením projektu a poradci.  V případě potřeby se vedoucí poradce aktivně zapojuje do parametrizace systému

42 Vedoucí poradce implementačního týmu - kvalifikace  Dobrá znalost integračních vazeb produktů SAP  Dobrá znalost aplikace v přidělené funkční oblasti  Schopnost pracovat v týmech, vést a podporovat členy projektového týmu  Výborné analytické schopnosti  Schopnost samostatné práce, důsledného hospodaření s časem a současného řešení více úkolů  Znalosti používání metodiky a nástrojů ASAP  Znalost nástrojů aplikačního softwaru včetně aplikací pro prezentace, tabulkové procesory a textové editory

43 3.2 Role – linie Objednatele  Role týmu Objednatele: Sponzor projektu Sponzor projektu Člen ŘVČlen ŘV Vedoucí projektu Vedoucí projektu Vedoucí implementačního týmu Vedoucí implementačního týmu Člen týmuČlen týmu Vedoucí vývojového týmu Vedoucí vývojového týmu Vývojový pracovník pro ABAP/4Vývojový pracovník pro ABAP/4 Vývoj. pracovník pro výkazy a formulářeVývoj. pracovník pro výkazy a formuláře Vývoj. prac. pro komponenty přesahující rámec aplikace (E- mail, workflow)Vývoj. prac. pro komponenty přesahující rámec aplikace (E- mail, workflow) Správce systému, DB, sítě, OS, oprávněníSprávce systému, DB, sítě, OS, oprávnění Pracovník Help-deskuPracovník Help-desku

44 Sponzor projektu  Konečný kontaktní pracovník sledující dlouhodobé cíle a vize organizace.  Má finální zodpovědnost za stanovení priorit, schválení rozsahu a řešení problémů v celém podniku.  Je povinen prosazovat projekt SAP v celé organizaci.  Má konečnou pravomoc přijímat rozhodnutí při naplňování primárních zodpovědností stanovených pro členy řídícího výboru. Tam, kde se vyskytnou konflikty při plnění těchto zodpovědností, má sponzor pravomoc projednávat a prosazovat řešení.  Má konečnou pravomoc rozhodovat o rozpočtu.  Sponzor projektu SAP musí být členem řídícího výboru a musí se účastnit pravidelných (týdenních) komplexních porad o stavu projektu.

45 Sponzor projektu - kvalifikace  Musí být na úrovni výkonného vedoucího pracovníka ve společnosti  Musí znát cíle organizace  Navrhuje SAP jako řešení pro organizaci  Má aktivní vztah k vedení SAP  Musí mít schopnost přijímat kritická rozhodnutí v silné časové tísni  Má výraznou schopnost vykonávat vedoucí funkci a efektivně vést jednání  Pravomoce rozhodovat o organizačních otázkách uživatelské organizace  Dobrá schopnost komunikace včetně schopnosti naslouchat jiným

46 Člen ŘV  Další členové (externí) mimo Sponzor Zhotovitele Sponzor Zhotovitele Sponzor Objednatele Sponzor Objednatele Vedoucí projektu Objednatele Vedoucí projektu Objednatele Vedoucí projektu Zhotovitele Vedoucí projektu Zhotovitele  Příklady: zástupce ministerstva (u projektů státní správy) zástupce ministerstva (u projektů státní správy) Zástupce nezávislé profesní organizace (vysokoškolský učitel) Zástupce nezávislé profesní organizace (vysokoškolský učitel) Zástupce profesních expertů (soudní znalec, odborník na procesní modelování, testovací expert,..) Zástupce profesních expertů (soudní znalec, odborník na procesní modelování, testovací expert,..)

47 Vedoucí projektu (na straně Objednatele)  Posuzuje dílčí etapy projektu a každodenně řídí celý projekt.  Je hlavním styčným pracovníkem mezi řídícím výborem a sponzorem projektu i managementem SAP a/nebo partnera.  Zodpovědnosti vedoucího projektu zahrnují: definici strategie implementace a údržby plánu projektu, definici a průběžné řízení zdrojů projektu, poskytování informací o stavu projektu jak členům řídícího výboru a výkonným sponzorům, tak i projektovému týmu a podle potřeby racionalizace řešení problémů.  Vedoucí projektu musí mít schopnost aktivně předvídat “odchylky” v projektu a zodpovědně přijímat okamžitá nápravná opatření. Mezi zodpovědnosti vedoucího projektu patří také schopnost dospět k dokonalému pochopení integrace podnikových procesů SAP.  Musí být schopen participovat na rozboru aktuálních podnikových procesů.  Musí být schopen působit účinně jako člen řídícího výboru a být tímto orgánem plně podporován. Musí být také schopen participovat jako část týmu pro řízení změn.

48 Vedoucí projektu - kvalifikace  Znalost podnikového procesu avšak nezužující se pouze na pořízení výrobku a jeho odbyt. Ideální je, když tato osoba není v organizaci zákazníka nová  Pracovat efektivně se všemi úrovněmi vedení a vést projektový tým  Schopnost zachovat komplexní obraz vizí a cílů projektu při současném provádění detailních analytických úkolů. To také zahrnuje celý rozsah controllingu projektu.  Nezbytnou podmínkou je efektivní hospodaření s časem a schopnost současného řešení většího počtu úkolů  Vynikající schopnost prezentace a ústní i písemné komunikace  Ověřená schopnost jednání  Schopnost včasného přijímání rozhodnutí  Výrazné organizační schopnosti  Schopnost používat nejmodernější software, včetně (avšak nikoliv pouze) prezentačního softwaru, použití tabulkových procesorů, textových editorů a softwaru pro řízení projektů.  Praxe v managementu projektů při implementacích systémů  Předchozí praxe získaná při implementacích SAP nebo ERP

49 Vedoucí implementačního týmu (za Objednatele)  Má právo rozhodovat o dílčích etapách projektu ve funkčních oblastech a každodenní vedení funkčních oblastí  Musí být schopen pracovat s vedoucím projektu na vývoji a řízení rozsahu, plánování zdrojů a obchodní stránky projektu.  Je zodpovědný společně s ved. projektu za identifikaci dopadů a požadavků na podnikové procesy  Je zodpovědný za řízení úsilí k zajištění analýzy a dokumentace rozpadu aktuálních podnikových procesů. Jeho primárním úkolem je pracovat se členy implementačního týmu a společenstvím koncových uživatelů ke splnění následujících cílů: Vývoj implementačního návrhu; realizace/kontrola funkčního návrhu, testování a dokumentace funkčního návrhu  Pracuje v úzké součinnosti s technickým týmem na návrhu a vývoji výkazů, formulářů, rozhraní a konverzí.  Je zodpovědný za řízení a provádění testů systémových jednotek a za testování integrace  Musí být schopen vést pracovní semináře a prezentace zaměřené na ocenění ekonomického návrhu se společenstvím uživatelů společně se členy týmu podnikových procesů  Musí také zajistit podporu výroby ve fázi následující po implementaci.

50 Vedoucí implementačního týmu - kvalifikace  Dobré odborné znalosti obchodních procesů společnosti v přidělené funkční oblasti. Tato osoba by v organizaci zákazníka neměla být nová.  Musí být zmocněná k přijímání rozhodnutí. Musí mít schopnost pracovat s týmy a vést a motivovat členy projekčního týmu.  Musí mít schopnost pracovat jako vedoucí a v podrobnostech na úrovni systému.  Musí mít schopnost zachovat si komplexní obraz vizí a cílů projektu při současném provádění úkolů detailní analýzy a konfigurace.  Musí mít schopnost současného plnění více úkolů a výraznou schopnost organizovat využití času.  Výhodou je předchozí praxe při implementacích systémů.  Schopnost používat nejmodernější aplikační software včetně (avšak nikoliv pouze) prezentačního softwaru, tabulkových procesorů a textových editorů.

51 Vedoucí vývojového týmu  Řídit vývojové práce ve všech etapách projektu  Musí být schopen spolupracovat s vedoucím projektu  Poskytování informací a každodenní usměrňování vývoje projektu včetně odhalování “odchylek”  zodpovědnost za provedení okamžitých nápravných akcí, vývoj a řízení plánu uvedení do provozu a působení jako spojovací článek s aplikačním týmem

52 Vedoucí vývojového týmu - kvalifikace  Znalost technologie a aktuálního technologického prostředí u zákazníka. Ideální je, když tato osoba není v organizaci zákazníka nová.  Znalost aktuálních podnikových procesů u zákazníka  Měl by se dobře vyznat ve vývojových nástrojích  Pracovat efektivně se všemi úrovněmi managementu a vést technický projektový tým  Schopnost dobře hospodařit s časem a současně řešit více úkolů  Dobrá schopnost komunikace a navazování mezilidských vztahů  Schopnost používat nejmodernější softwarové aplikace včetně (avšak nikoliv pouze) softwaru pro prezentace, tabulkových procesorů a textových editorů.  Praxe v technickém řízení projektů implementace systémů  Předchozí praxe v implementaci a podpoře systému SAP

53 Otázky pro opakování  Vyjmenujte představitele zájmových skupin projektu; kdo z nich je součástí organizační struktury projektu a kdo je v okolí projektu?  Jaké existují dvě základní organizační struktury pro řízení projektů na celopodnikové úrovni? Nakreslete je a vysvětlete v čem se liší.  Popište model řízení slabé, střední a silné maticové struktury  Jaké jsou základní úrovně projektového řízení a na jakých úrovních řízení organizací se nacházejí?  Jaké jsou obecné úkoly PK?  Popište obecnou organizační strukturu na úrovni projektu (základní a specifické role)  Jaké vlastnosti by měl mít vedoucí projektového týmu ? Vysvětlete rozdíl mezi strukturovaným a nestrukturovaným projektovým týmem, příklady typů pro oba  Vysvětlete funkci auditu projektu a základní druhy auditu


Stáhnout ppt "Projektové organizační struktury Plánování a řízení projektů BIVŠ LS 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google