Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování směn zdravotnických pracovníku nelékařských oborů v nepřetržitém provozu ve FN Ostrava Angelika Remová, Věra Pazdziorová, Věra Žídková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování směn zdravotnických pracovníku nelékařských oborů v nepřetržitém provozu ve FN Ostrava Angelika Remová, Věra Pazdziorová, Věra Žídková."— Transkript prezentace:

1 Plánování směn zdravotnických pracovníku nelékařských oborů v nepřetržitém provozu ve FN Ostrava Angelika Remová, Věra Pazdziorová, Věra Žídková

2 Úvod V posledních letech jsme se v naší nemocnici potýkali s řadou problémů, které přinášelo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, především u ošetřovatelského personálu. Docházelo k rozporu mezi skutečným režimem práce v nepřetržitém provozu a fiktivním rozvrhem pondělí-pátek 7,5 hod. denně, který vstupoval v platnost do zpracování mezd. Zákoník práce definuje rozvržení pracovní doby v § 82- 85. Kontrola Inspekce práce v březnu 2007 – porušování ZP u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby – nutno odstranit.

3 Podmínky pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu dle ZP Délka směny nad 9 hod. – nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Délka směny nesmí přesáhnout 12 hod. Povinnost vypracovat písemný rozvrh pracovní doby na celé vyrovnávací období max. na 26 týdnů po sobě jdoucích (KS-52) Seznámit s ním zaměstnance 2 týdny před začátkem období

4 Řešení problému ve FN Ostrava Rozhodnutí vedení nemocnice řešit problém zakoupením software Vypsání výběrového řízení Absence vyhovujícího software za přijatelnou cenu na trhu 1 firma ochotna ve spolupráci s FNO zpracovat software dle našich požadavků za výhodnou cenu

5 Analýza vstupů a výstupů Vstupy: Legislativa (Zákoník práce) Fond pracovní doby zaměstnanců v členění podle pracovních kategorií a pracovních pozic Požadavky na obsazení jednotlivých směn – minimální obsazení směn – optimální obsazení směn Zvyklosti pracoviště

6 Analýza vstupů a výstupů pokračování Výstupy Dlouhodobý plán směn na celé vyrovnávací období Reálný plán směn na 1 měsíc Zkvalitnění zpracování výkazu práce, tisk výkazu práce Stanovení nároku na dovolenou ve dnech Sjednocení metodiky a nastavení standardů Optimalizace počtu zaměstnanců Přenesení do zpracování mezd – poslední etapa

7 Testovací provoz Personální zajištění (analytik, správce aplikace, staniční sestry – osobnost sestry) Zjištění výchozího stavu Nastavení vhodného schématu podle požadavků pracoviště a zadání vstupních dat Školení uživatelů Spolupráce na sestavování prvních plánů Informování zaměstnanců o důvodu změny, vazbě na legislativu, změnách v nároku na dovolenou a jejím čerpání

8 Realizace na ostatních pracovištích FNO Celkem na 95 pracovištích Školení 110 uživatelů Aktualizace Směrnice o pracovní době Projednání s místní odborovou organizací Informování všech zaměstnanců (pracovní porady, Nemocniční listy)

9 Práce se software Počáteční nastavení Definice – pracovišť, profesí,délka směn,parametry nepřítomnosti Vzory – požadavky na minimální a optimální obsazení směn, definování cyklů opakování pro vybraný typ profesí (schémata) Oddělení – zavedení oddělení pod která budou spadat pracoviště Držitelé IM – import či ruční zadání osobních údajů jednotlivců přiřazení profesí, směn, zadávání nepřítomnosti

10

11 Práce staniční sestry Tvorba dlouhodobého plánu na vyrovnávací období a tisk Zadávání nepřítomností Tvorba reálného plánu dle oprávněných požadavků jednotlivých zaměstnanců a tisk Úprava reálného plánu (docházkový systém?) Zpracování výkazu práce Tisk výkazu práce Uzamčení plánů

12 Výhody programu Dodržování ZP (nebezpečí sankcí) Zkvalitnění výstupů Snížení administrativní náročnosti Umožnění zaměstnancům plánovat si své osobní aktivity Optimalizace počtu zaměstnanců

13 Nevýhody programu Nutná počítačová gramotnost uživatelů Dovybavení pracovišť vyhovující výpočetní technikou

14

15

16

17 Závěr Dodržení platné legislativy (varovné hlášení při porušení ZP Dodržení §85 ZP na všech pracovištích (25,5% pracovišť DP nezpracovávalo, 19% pouze formálně) Snížení administrativní náročnosti – projeví se po zapracování zaměstnanců a při dokončení návaznosti na zpracování mezd Spokojenost kontrolních orgánů –nedávná kontrola IP byla s kvalitou výstupů spokojena

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plánování směn zdravotnických pracovníku nelékařských oborů v nepřetržitém provozu ve FN Ostrava Angelika Remová, Věra Pazdziorová, Věra Žídková."

Podobné prezentace


Reklamy Google