Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení lidských zdrojů. Význam vzdělání a poznání. Manažerské schopnosti. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení lidských zdrojů. Význam vzdělání a poznání. Manažerské schopnosti. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015."— Transkript prezentace:

1 Řízení lidských zdrojů. Význam vzdělání a poznání. Manažerské schopnosti. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 6

2 Lidské zdroje Lidské zdroje mají mezi výrobními faktory mimořádné postavení, neboť jsou nositeli všech zdrojů intenzivních a jsou klíčové pro efektivní využití všech zdrojů ostatních jako např. půda a kapitál.

3 VF - práce Výrobním faktorem práce disponuje každý člověk. Jeho schopnost pracovat je dána zejména jeho primárními schopnostmi, tj. zastoupením intelektu, houževnatosti, analytičnosti a dalších vlastností.

4 Personalistika je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Jsou to všechny procesy od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy až po vyplácení mezd.

5 Alfred Pritchard Sloan *23. 5. 1975, +17. 2. 1966 USA „Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo – a pak vám odvedou pořádnou práci.“

6 Související vědy Psychologie Sociální psychologie SociologiePedagogika

7 Řízení lidských zdrojů Na úrovni státu se se řízení lidských zdrojů promítá zejména do: politiky vzdělávání a výchovy,politiky vzdělávání a výchovy, podpora rodin,podpora rodin, personální diagnostika,personální diagnostika, prevence zaměstnanosti.prevence zaměstnanosti.

8 Řízení lidských zdrojů V politice vzdělávání a výchovy: podpora nadaných dětí,podpora nadaných dětí, zprostředkování informací o schopnostech dětí,zprostředkování informací o schopnostech dětí, regulace počtu a kapacity škol na všech hierarchických stupních.regulace počtu a kapacity škol na všech hierarchických stupních.

9 Nadané děti. - mají snahu vytvářet si vlastní pravidla; - mají sklon k perfekcionismu; - uplatňují vlastní pracovní tempo, postupy, řešení úloh, - málo zohledňují obvyklé, anebo společensky žádané, - na záležitosti, které je zajímají, mívají lepší koncentraci a paměť, - lehko naučí číst a počítat už v předškolním věku, - mívají vysokou intelektovou vědychtivost a radost z objevování, - mají široké spektrum zájmů, často netypických pro jejich věk, - kladou neobvyklé otázky, mají bohatou slovní zásobu a argumentaci, - mají vysokou potřebu vymýšlet a často i nekonvenčnost a nekonformnost, - mají kritický postoj k autoritám, avšak potřebují kvalitní zpětnou vazbu, - mají nižší potřebu spánku i poruchy spánku,

10 Nadané děti - nejsou ochotny přijímat prohru a podřídit se autoritám. - vyžadují více pochvaly a bývají motivovanější k rozšiřování učiva, - mají v oblibě řešení těžších úloh, - nemívají dostatečnou snahu pracovat v kolektivu a kooperovat, - dokážou rychle reagovat a koncentrovat se na nové poznatky, - mívají většinou potřebu projevit své poznatky, znalosti a zručnosti, - bývají hyperaktivní, nebo úplně uzavřené neochotně reagujíc na výzvy, - často jsou emocionálně přecitlivělé, - na mnohé podněty reaguje velmi úzkostlivé s následnou výbušností, - těžko navazují sociální kontakty, - ve vztazích bývají uzavřenější, zdrženlivější, nepřizpůsobivější,

11 Zastoupení vlastnosti Míra zastoupení každé vlastnosti, tvořící výchozí potenciál (neboť mnoho vlastností můžeme výchovou a později sebevýchovou upravovat), se pohybuje v intervalu od 0 do 100%

12

13 Základy personální diagnostiky Každý úkon vyžaduje na své provedení určité vlastnosti, danosti a schopnosti. Každá profese či povolání, pracovní výkon, má na jednotlivé úkony potřebu vícero vlastností a schopností. U některých jde tento počet do tisíců.

14 Základy personální diagnostiky Bez toho, že by si člověk dlouhodobě ověřoval tyto okolnosti při jednotlivých profesích, nemá možnost správného výběru povolání, proto je odkázaný vykonávat tento výběr pouze dojmově, pocitově či náhodně.

15 Základy personální diagnostiky Všechny tyto zmíněné komponenty dohromady mají pro tento účel až nulovou hodnotu. I když zájmu si lze hluboko vážit, neboť ulehčuje kroky přístupu, vyvolává snahu, zaujme soustředěnost.

16 Základy personální diagnostiky Nedodá však ani schopnost ani výkon. Člověk jakkoliv by se o profesní činnost zajímal, s pocitem, že ho to baví a se zájmem nevystačí.

17 Základy personální diagnostiky Na řádný výkon potřebuje náležité schopnosti. O těch však nemusí vůbec vědět, například proto, že se nikdy s tímto výkonem nesetkal, nemá představu o jeho požadavcích anebo mu ho někdo znechutil.

18 Základy personální diagnostiky Z uvedených důvodů je nutné zjistit výskyt jednotlivých vlastností a schopností potřebných na určitý profesní výkon.

19 Základy personální diagnostiky Spolehlivě je to možné jen posouzením znaků prezentujících jednotlivé vlastnosti povahy. K tomu je potřebná komparace se všemi profesiogramy vypracovanými na každou profesi.

20 Profesiogram je rozsáhlá odborná práce obsahující popis každého úkonu v konkrétní profesi a popis každého požadavku na jeho výkon. Jedny i druhé často jdou až do tisíců, proto profesiogram na složitější profesi vydá za objemnou knihu.

21 Profesiogram Porovnáním jednotlivých požadavků s vlastnostmi povahy najdeme úplnou shodu, při které má jedinec nejlepší předpoklady na výkon určité profese. Počet dnes evidovaných profesí, včetně specializací, je mnohotisícový.

22 Nejvhodnější povolání je takové, pro jehož výkon máme nejlépe zastoupeny všechny potřebné vlastnosti a schopnosti. Požadavků na vhodné zastoupení vlastností může být i několik tisíc, vždy však nejvýše 10 % všech vlastností.

23 Nejvýhodnější povolání seznam povolání Na každé povolání je profesiogram Požadavky profesiogramu Zastoupení vlastností Optimální povolání

24 V současné době většina pedagogických fakult přijímá zájemce bez výběrových řízení. Téměř nikdo nezkoumá, zda má zájemce o studium pedagogiky potřebné schopnosti pro výkon povolání učitele. Uchazeči se rozhodují jen na základě vlastních pocitů a představ nebo na základě nerelevantních názorů svých bližních. Ke studiu pedagogiky se hlásí proto, že je jinde nevzali, nebo se obávají, že by to tak mohlo dopadnout. Exaktní zjištění nejvhodnějšího povolání je pro většinu lidí stále dost nedostupné, neboť netuší, že něco takového existuje.

25 Výběr uchazečů ke studiu podle schopností by přinesl již po 5 až 10 ti letech výrazné zlepšení nejen práce pedagogů, nýbrž by se promítlo do nebývalého nastartování růstu celé ekonomiky. Postupné rozšíření výběru lidí na svá nejvhodnější povolání podle schopností by vedlo k vysokým růstům HDP postupně až o 50 % v jednom roce.

26

27 Manažer - schopnosti 1 (mírně nad etalon) exekutivnost (mírně nad etalon) 2 (nad etalon) průbojnost (nad etalon) 3 (etalonová) výbojnost (etalonová) 4 (nadprůměrný) intelekt (nadprůměrný) 5 (etalonová) sociální chápavost (etalonová) 6 (mírně nad etalon) schopnost navazovat sociální kontakty (mírně nad etalon) 7 (mírně pod etalón) riskantnost (mírně pod etalón) 8 (alespoň etalonová) samostatnost (alespoň etalonová) 9 (alespoň etalonová) rozhodnost (alespoň etalonová) 10 (dostatečná) uznalost (dostatečná)

28 Děkuji za pozornost. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz


Stáhnout ppt "Řízení lidských zdrojů. Význam vzdělání a poznání. Manažerské schopnosti. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google