Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

2 Co je to penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem

3 Proč je dobré se penzijně připojistit? Hlavním důvodem proč využít penzijního připojištění je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Penzijní připojištění by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Dalším důvodem je to, že je penzijní připojištění nástroj dlouhodobého spoření.

4 Proč je dobré se penzijně připojistit? Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky závisí pouze na účastníkovi, protože on si volí výši měsíčního příspěvku, který si měsíčně spoří. Měsíční příspěvek by tedy měl být vyvážený, tzn. že by měl být dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval dostatečně významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta.

5 Kdy se připojistit? Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit už před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší, mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů by se měly příspěvky na penzijní připojištění zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta.

6 Na jakou částku se připojistit? Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. Pro ulehčení tohoto problému Vám nastíníme hlavní kritéria, které je potřeba brát v úvahu: současný příjem očekávaný budoucí příjem věk účastníka předpokládaný odchod do starobního důchodu příspěvky třetích osob.

7 Na jakou částku se připojistit? Účastníkem penzijního připojištění se můžou stát nejen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, ale i fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud budou účastny důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách. K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč měsíčně, tedy až 1 800 Kč ročně.

8 Příspěvky na penzijní připojištění Veškeré prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se po celou dobu společně s výnosy z hospodaření penzijního fondu akumulují, aby se účet v celém objemu při vzniku nároku na dávky použil k jejich výplatě. Finanční prostředky na výplatu dávek penzijního připojištění tak mohou pocházet ze dvou složek. Jedná se o zhodnocené příspěvky účastníka a příspěvky třetích osob. Pokud Vám bude přispívat třetí osoba, jste povinni tuto skutečně předem oznámit penzijnímu fondu.

9 Příspěvky na penzijní připojištění Třetí osobou může být: zaměstnavatel účastníka (na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek), rodiče, příbuzní, a další

10 Výhody penzijního připojištění Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 150 Kč měsíčně. Úspora na daních – daňově odečitatelná položka ve výši až 12 000 Kč ročně. Zhodnocení finančních prostředků, které nemůže být záporné. Možnost získání příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele Flexibilita. Možnost kdykoliv provádět změny na Vašem penzijním připojištění (např. výše platby). Polovinu naspořených prostředků lze vybrat dříve než v 60 letech (nejdříve po 15 letech od počátku smlouvy). Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze. Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků při řádném ukončení smlouvy.

11 Státní příspěvek na penzijní připojištění Na příspěvky účastníka, které platí účastník nebo třetí osoba (mimo zaměstnavatele), jsou přiznávány státní příspěvky. Vyžádání a připsání státních příspěvků na účet účastníka zajišťuje čtvrtletně penzijní fond. Výše státních příspěvků je závislá na výši příspěvků účastníka.

12 Státní příspěvek na penzijní připojištění Měsíční příspěvek účastníkaMěsíční státní příspěvek 100 až 199 Kč50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 200 až 299 Kč90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 300 až 399 Kč120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 400 až 499 Kč140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 500 Kč a více150 Kč

13 Dávky penzijního připojištění Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky: penze jednorázové vyrovnání odbytné. Účastník penzijního připojištění může obdržet v případě vzniku nároku dávky - penze, jejichž výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje. Penze podrobněji pro zájemce zde: http://www.finance.cz/duchody-a- penze/informace/penzijni-pripojisteni/vyplacene-davy/http://www.finance.cz/duchody-a- penze/informace/penzijni-pripojisteni/vyplacene-davy/ Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření.

14 Zdroj GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1454-6 KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN 978- 80-7357-585-4 MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0 www. portal.gov.cz www.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz www.icm.cz www.cssz.cz www.socialniporadce.mpsv.cz www.uradprace.cz


Stáhnout ppt "S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. S YSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google