Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. 2014

2 Optimistické heslo na úvod „Mohlo by být i hůř!“ Hlavní východiska pro aktuální stav: příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 nová pravidla EK pro veřejnou podporu

3 Návrh výdajů MŠMT na VaVaI v roce 2015 (návrh předložený RVVI vládě ČR v červenci 2014 – usn.vl. 539/2014) Výdaje celkem.........................................12 162 872 tis. Kč v tom institucionální podpora..................7 429 264 tis. Kč - rozvoj výzkumných organizací................5 636 552 tis. Kč - mezinárodní spolupráce ve VaVaI..............923 130 tis. Kč - kofinancování operačních programů......... 856 032 tis. Kč v tom účelová podpora..............................4 733 608 tis. Kč - programy účelové podpory………….........2 772 555 tis. Kč - specifický vysokoškolský výzkum...........1 165 308 tis. Kč - projekty velkých infrastruktur...................795 745 tis. Kč

4 Návrh výdajů MŠMT na VaVaI v roce 2015 (návrh státního rozpočtu ČR na rok 2015 – usn.vl. 1025/2014) Výdaje celkem.........................................11 263 617 tis. Kč v tom institucionální podpora..................6 779 932 tis. Kč - rozvoj výzkumných organizací................5 246 252 tis. Kč - mezinárodní spolupráce ve VaVaI..............923 130 tis. Kč - kofinancování operačních programů......... 597 155 tis. Kč v tom účelová podpora..............................4 483 685 tis. Kč - programy mezinárodní spolupráce.........2 522 632 tis. Kč - specifický vysokoškolský výzkum...........1 165 308 tis. Kč - projekty velkých infrastruktur...................795 745 tis. Kč

5 Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací V působnosti MŠMT je poskytována podpora 41 výzkumným organizacím z toho 25 veřejných vysokých škol ( 95,6 % podpory) 16 ostatních výzkumných organizací ( 4,4 % podpory) v tom 8 v.v.i. 2 z.s.p.o. 2 SPO 3 o.p.s. 1 s.r.o. Nulový nárůst podpory pro rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

6 Kofinancování operačních programů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje pro výzkum 2.4 Partnerství a sítě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace s výjimkou 4. prioritní osy (Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem) financované na vrub výdajů na vysoké školy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

7 Specifický vysokoškolský výzkum Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum - schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2012 č. 1021 - zveřejněna na adrese: http://www.msmt.cz/vyzkum/pravidla-pro- poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky Podporovány jsou 24 veřejné, 1 státní a 3 soukromé vysoké školy

8 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (1) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve VaV je poskytována na 1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech ve výzkumu a vývoji 2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje 3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve VaVaI, pokud je tento podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu EU, nebo z prostředků mezinárodních organizací ( aktivity „7“),

9 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (2) Dofinancování projektů Realizováno 11 vln výzev k podávání žádostí 7B – Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství 7C – Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 7E – Projekty 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 7G – EURATOM – 7. RP ES pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání 7H – JTI – Společné technologické iniciativy (mimo Artemis a Eniac) Aktuálně: připravujeme 12. vlnu

10 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (3) EUROSTARS zaměřen na podporu malých a středních podniků podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost ve výzkumu a vývoje dosud podporováno 36 projektů, z toho 6 nově zahájených v roce 2014 Uzávěrka 3. výzvy v programu je 15. března 2015 - bližší informace na www.eurostars-eureka.euwww.eurostars-eureka.eu a www.msmt.czwww.msmt.cz

11 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4) Program GESHER/MOST dvoustranná spolupráce podniků ČR a Státu Israel v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti Informačních a komunikačních technologií, Udržitelných a čistých technologií, Bio-Agro - zemědělských a potravinářských technologií, Biotechnologie a lékařské techniky, Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika) 3 projekty ukončeny, 3 jsou realizovány a 2 další projekty byly zahájeny v roce 2014 případné pokračování programu závisí na výsledcích aktuálního jednání zástupců ČR v Izraeli

12 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (5) Mobility aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků na základě dvoustranných dohod o vědecko-technické spolupráci Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko Aktuálně byly v roce 2014 vyhlášeny výzvy pro období 2015/2016 na podporu spolupráce s Argentinou, Rakouskem, Francií a Německem

13 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (6) Česko-norský výzkumný program CZ-09 Podporovaná témata jsou sociální a humanitní vědy, zdraví a životní prostředí Doručeno 389 návrhů projektů, z toho 382 postoupeno do hodnocení K podpoře bylo vybráno 19 projektů, 7 projektů na rezervním listu Aktuálně: nabídka na posílení alokace umožní podpořit projekty z rezervního listu Podrobnosti k programu na adrese: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy

14 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (1) INGO II, KONTAKT II, COST CZ, EUREKA CZ, EUPRO II programy schválené usnesením vlády ČR usnesením 17. srpna 2009 č. 1022 texty a podrobné informace jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/podpora- mezinarodni-spoluprace-ve-vavai

15 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (2) INGO II (2011 – 2017) podpora účasti českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účasti českých vědeckých osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31.1.2014, v roce 2014 řešeno 82 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 24 nových

16 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (3) KONTAKT II (2011 – 2017) podpora dvou- nebo vícestranné mezinárodní spolupráce institucí VaV ČR v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie, naplňující dohody o VTS 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31.1.2014, v roce 2014 řešeno 228 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 55 nových projektů spolupráce s Japonskem, Čínou, Ruskem a USA

17 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (4) COST CZ (2011 – 2017) podpora mnohostranné mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzkumných institucí ČR s obdobnými institucemi členských států organizace The European Cooperation in the Field of the Scientific and Technical Research, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31.1.2014, v roce 2014 řešeno 203 projektů, z toho od června 2014 zahájilo 99 nových

18 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (5) EUREKA CZ (2011 – 2017) podpory projektů, které získaly statut EUREKA (mezivládní iniciativa nezávislá na aktivitách EU), podpora mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růstu konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31.1.2014, v roce 2014 je řešeno 36 (252 939 tis. Kč) projektů, nejpozději od června 2014 zahájí dalších 25 (43 285 tis. Kč)

19 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (6) EUPRO II podpora infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v evropském výzkumném prostoru a v bilaterálních aktivitách. 4 veřejné soutěže, výsledky poslední soutěže zveřejněny 31.1.2014, v roce 2014 je řešeno 25 (231 139 tis. Kč) projektů, nejpozději od června 2014 zahájí dalších 15 (20 638 tis. Kč)

20 Programy účelové podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI (7) Dobrá zpráva na závěr: aktuálně připravujeme novou soutěž na projekty realizované v letech 2015 až 2017 Ta špatná: máme na to velmi málo prostředků (150 mil. Kč v roce 2015 na všech 5 programů)

21 Další programy účelové podpory (1) Návrat (2012 - 2019) schválen usnesením vlády ČR ze dne 7. 12. 2010 č. 886) text programu k dispozici na internetové adrese: http://www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat 2 veřejné soutěže: 2012 (12 projektů), 2013 (7 projektů), které jsou realizovány K naší lítosti nemáme prostředky na další soutěže

22 Další programy účelové podpory (2) ERC CZ (2012 - 2019) Schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. 5. 2012 č. 389 text programu je zveřejněn na adrese: – http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad- vyzkumu http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad- vyzkumu 2 veřejné soutěže: 2012 (5 projektů), 2013 (3 projekty), které jsou realizovány případné vyhlášení další soutěže bude provedeno aktuálně, pokud zbydou zásobníkové projekty ERC

23 Další programy účelové podpory (3) Informace – základ výzkumu (2013 - 2019) Schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. 5. 2012 č. 389 text programu je zveřejněn na adrese: – http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad- vyzkumu http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad- vyzkumu podporováno je od roku 2013 9 projektů Nepředpokládáme další soutěž

24 Národní programy udržitelnosti jako nástroj podpory nových výzkumných center

25 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – v letech 2008 – 2015 bylo v rámci prioritních os 1 a 2 vybudováno (nebo je před dokončením) celkem 48 výzkumných center. PO 1 (Evropská centra excelence) – celkem 8 Center – z toho 3 dokončená (nebo před dokončením) – z toho 5 velkých  PO 2 (Regionální VaV centra) – celkem 40 Center, – z toho 29 dokončených (nebo před dokončením) – z toho 1 velké

26 Závazek ČR vůči EK – zajistit udržitelnost těchto Center (= zachovat a efektivně provozovat Centra ke stanovenému účelu) nejméně po dobu dalších 5 let. Výše podpory těchto Center činí v letech 2016 – 2020 2,5 mld. Kč ročně. Celkové požadavky těchto Center na jejich udržitelnost činí: Kromě toho je nutno zajistit udržitelnost dalších VaV Center vybudovaných z OP Praha Konkurenceschopnost (oblast podpory 3.1. 20132014201520162017201820192020Celkem: 48,1592,51 100,42 121,32 109,12 351,72 003,61 872,112 198,7

27 Proto byly připraveny a následně schváleny: Národní program udržitelnosti I schválen usnesením vlády ČR ze dne 19.června 2012 č. 444 Národní program udržitelnosti II schválen usnesením vlády ČR ze dne 19.června 2012 č. 445 http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/dotace- granty

28 Právní rámec programu zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Komise (EU ),kterým se v souladu s články 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (dříve č. 800/2008, nyní nahrazeno č. 651/2014)

29 Komu je určen NPU I? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 – 2013/2015 v ČR výzkumné centrum za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (centra vybudovaná v 1. a 2. Prioritní ose OP VaVpI a některá centra vybudovaná v OP Praha-Konkurenceschopnost – oblast podpory 3.1), která prokáže kvalitu koncepce výzkumu a vývoje a řízení centra na příštích 5 let zaručující produkci kvalitních výsledků VaVaI.

30 Komu je určen NPU II? Výzkumné organizaci, která vybudovala v letech 2007 2013/2015 v ČR výzkumné centrum za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (centra vybudovaná v 1 a 2 Prioritní ose OP VaVpI s náklady převyšujícími 50 mil. EUR) obsahujících značný podíl velké infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb. Která prokáže potenciál pro progresivní rozvoj výzkumně vývojových činností centra za efektivního využití kapacit a možných finančních zdrojů a zvýšení kvality centra tak, aby na konci řešení projektu centrum splnilo požadavky kladené na projekty velkých infrastruktur a mohlo být takto dále podporováno, případně být zařazeno na seznam evropských výzkumných infrastruktur.

31 Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doba trvání programu NPU I: 2013 – 2020 Doba trvání programu NPU II: 2016 – 2020 Délka řešení projektů: max. 5 let Každé centrum může podat nejvýše 1 projekt do jednoho z programů!

32 Výdaje na program (v tis. Kč) NPU I NPU II 2013: 133 270 2014: 958 431 2015:1 644 766 2016:1 400 0001 100 000 2017:1 520 000 980 000 2018:1 500 0001 000 000 2019:1 200 0001 300 000 2020: 500 0002 000 000 Celkem:8 856 4676 380 000

33 Veřejné soutěže v programu NPU I: 1. VS vyhlášena 12. 12. 2012, výsledky zveřejněny 1. 8. 2013 2. VS vyhlášena 1. 8. 2013, výsledky zveřejněny 3. 3. 2014 3. VS vyhlášena 3. 3. 2014, výsledky zveřejněny 1. 11. 2014 4. VS vyhlášena 3. 11. 2014, výsledky budou zveřejněny 10. 6. 2015 další 1 – 2 veřejné soutěže budou navazovat na postupné ukončování projektů v OP VaVpI

34 Projekty OP VaVpI, které již přešly do fáze udržitelnosti NPU I (32:10) NPU II (0:6)

35 Rozdělení Center podle sídla (Centra OP VaVpI):  NPU I:NPU II:  Jihočeský kraj – 2Jihomoravský kraj – 2  Jihomoravský kraj – 13Moravskoslezský kraj – 1  Královéhradecký kraj – 1Středočeský kraj – 3  Liberecký kraj – 4  Moravskoslezský kraj – 5  Olomoucký kraj – 3  Plzeňský kraj – 6  Středočeský kraj – 5  Ústecký kraj – 1  Zlínský kraj – 2 35

36 Rozdělení Center podle právní formy příjemce (Centra OP VaVpI): NPU I: NPU II:

37 Rozdělení Center podle poskytovatele institucionální podpory (Centra OP VaVpI): NPU I: NPU II:

38 Projekty velkých infrastruktur (1) „…jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi“.

39 Projekty velkých infrastruktur (2) Podpora je v roce 2014 poskytována na projekty, které schválila vláda ČR usnesením ze dne 22. února 2010 č. 143 usnesením ze dne 15. března 2010 č. 208 usnesením ze dne 29. června 2011 č. 502 usnesením ze dne 14. prosince 2011 č. 929 usnesením ze dne 4. září 2013 č. 675 Podporováno celkem 34 projektů

40 Projekty velkých infrastruktur (3) 3 relativně ucelené skupiny projektů: národní velké infrastruktury pro VaVaI s významným mezinárodním přesahem (např.): CESNET – Czech Education and Scientific Network, RECETOX – Research Centre for Environmental Chemistry and Eco-toxicology velké infrastruktury pro VaVaI představující národní uzel ESFRI výzkumných infrastruktur (např.): CZ– OPENSCREEN – National Infrastructure for Chemical Biology, BBMRI–CZ – European Bio-banking and Bio- molecular Resources Research Infrastructures

41 Projekty velkých infrastruktur (4) velké infrastruktury pro VaVaI ve formě účasti v zahraničních výzkumných infrastrukturách (např.): JHR – Jules Horowitz Reactor, ESS – European Spallation Source Podpora na projekty je schválena do roku 2015, resp. 2016 až 2017

42 Projekty velkých infrastruktur (5) Aktuálně: pro období nadcházejícího víceletého finančního rámce 2016 – 2020/2022 provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komplexní hodnocení výzkumných infrastruktur ČR ve 2 stupních : 1. odlišeny návrhy odpovídající definici výzkumné infrastruktury od ostatních návrhů, 2. detailnější posouzení kvalitativních znaků předložených návrhů výzkumných infrastruktur. posouzení každého návrhu výzkumné infrastruktury 2 – 3 odbornými oponenty, zhodnocení oborovými panely v rámci 6 oborově zaměřených výzkumných oblastí a zhodnocení návrhů mezinárodní hodnotící komisí.

43 Projekty velkých infrastruktur (6) Aspekty hodnocení: stabilní a efektivní řízení (zcela transparentní struktura řízení s jasným vymezením rolí orgánů výkonného, kontrolního a vědeckého charakteru, postupy řešící ochranu duševního vlastnictví) uživatelská strategie (zcela transparentní strategie využívání výzkumné infrastruktury komunitou – podstatná část uživatelů výzkumné infrastruktury nepochází z hostitelské instituce) strategie přístupu (vymezení rozsahu režimu otevřeného přístupu, způsob přidělování kapacit a rozsah financování na základě excelence, otevřený přístup k výsledkům) rozvojová strategie (strategie udržitelnosti a rozvoje výzkumné infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů, stanovení komunikační strategie, vlastní strategický výzkum).

44 Projekty velkých infrastruktur Výstup procesu hodnocení závěrečná zpráva, ve které budou indikovány návrhy výzkumných infrastruktur, které hodnotící komise doporučuje MŠMT k negociacím rozpočtu. Tyto projekty budou následně zahrnuty rovněž do strategického dokumentu, aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI, jež bude plnit roli přehledovou a strategickou a bude vypracována v průběhu 1. čtvrtiny roku 2015.

45 Kontakty odboru 32 podle agend (1) Vedoucí oddělení podpory VaVromana.strnadova@msmt.czromana.strnadova@msmt.cz Výzk. záměry a rozvoj výzkumných organizací, specifický VŠ výzkummiloslav.fryzek@msmt.czmiloslav.fryzek@msmt.cz Dofinancování projektů 7.RPjitka.sigmundova@msmt.czjitka.sigmundova@msmt.cz EUREKA a EUROSTARS josef.martinec@msmt.czjosef.martinec@msmt.cz INGO II a GESHERnina.fejksova@msmt.cznina.fejksova@msmt.cz MOBILITYjakub.cenek@msmt.czjakub.cenek@msmt.cz Česko-norský výzk. program jan.aschermann@msmt.czjan.aschermann@msmt.cz stepan.obrtlik@msmt.cztepan.obrtlik@msmt.cz KONTAKT IImaria.krausova@msmt.czmaria.krausova@msmt.cz COST CZjana.bystricka@msmt.czjana.bystricka@msmt.cz EUPRO IIjana.juricova@msmt.czjana.juricova@msmt.cz

46 Kontakty odboru 32 podle agend (2) Návratjana.nejedla@msmt.czjana.nejedla@msmt.cz ERC CZ, Povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a posuzování pokusů na zvířatech (pouze pro VŠ) sarka.komendova@msmt.cz Informace – základ výzkumujana.hakenova@msmt.czjana.hakenova@msmt.cz NPU Ijana.mejsnarova@msmt.czjana.mejsnarova@msmt.cz vit.kavan@msmt.cz NPU IIjan.polecha@msmt.czjan.polecha@msmt.cz Data pro Informační systém VaVaIarnold.santus@msmt.czarnold.santus@msmt.cz Rejstřík veřejných výzk. institucí zdena.hauznerova@msmt.czzdena.hauznerova@msmt.cz Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků z třetích zemíjaroslava.balkova@msmt.czjaroslava.balkova@msmt.cz Potvrzení původu prostředků (DPH) jarmila.horska@msmt.czjarmila.horska@msmt.cz

47 Děkuji za pozornost! Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu - 32 Telefon: 234 811 240 E-mail: jana.rihova@msmt.czjana.rihova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 27. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google