Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky 25. října 2012 Praha – Trojský zámek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky 25. října 2012 Praha – Trojský zámek."— Transkript prezentace:

1 Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky 25. října 2012 Praha – Trojský zámek

2 U příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československého státu byly dne 25. října 2012 v prostorách Trojského zámku v Praze předány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky.

3 Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba rozhodl o udělení jedné medaile za statečnost, dvaceti dvou Medailí za věrnost I. stupně, jedné Medaile za věrnost II. stupně a pěti Medailí za věrnost III. stupně.

4 Úvodní slovo generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Ryby „Dnes zde oceňujeme celkem 29 příslušníků HZS ČR. Je mezi nimi i příslušník z „mého kraje“, z Vysočiny, který si odnese medaili za statečnost, protože neváhal nasadit vlastní život, pro záchranu života někoho jiného. Zachránit někomu život se nepodaří každý den, většině se to nepodaří za celý život, a přesto nemůžeme říct, že žili nadarmo. V životě totiž nejsou důležité jen ty velké věci, ale jsou to právě maličkosti, které činí život krásným. Dnes jsou zde oceněni také lidé, kteří roky svědomitě plní své úkoly, kteří nepočítají přesčasy, nepřepočítávají svou snahu na peníze. Nelituji toho, že jsem se postavil do čela sboru, i přesto, že to nepřináší jen samá pozitiva. A musím přiznat, že toho negativního bylo za krátkou dobu mého působení daleko více. Ale chvíle, jako jsou tyto, mi vše vynahradí.“

5 Medaile HZS ČR „Za statečnost“

6 nstržm. Miroslav Poledna HZS Kraje Vysočina Dne 24. července 2012 došlo na silnici II. třídy číslo 112 na úseku z obce Vanov do Telče k dopravní nehodě osobního automobilu, který po nárazu do stromu sjel do Roštejnského rybníka. Ve vozidle bylo v době nehody pět cestujících ve věku od patnácti do jednadvaceti let. Čtyři z těchto mladých lidí vyprostili z vozidla náhodní kolemjdoucí, ale poslednímu z nich, mladé dívce, zůstala zaklíněna noha ve vozidle a nebylo jí tedy možné dostat ven. Hlavu nad hladinou jí držel lékař z posádky přivolané záchranky. Vozidlo pod hladinou nebylo stabilní, a pokud by došlo k jeho pohybu, potopilo by se i s dívkou. Nstržm. Poledna, který byl s jednotkou k nehodě povolán, se proto jedním z okének potopil k vozidlu a po opakovaném pokusu se mu podařilo nohu dívce uvolnit. Prokázal tak nejen velké množství osobní statečnosti, ale i schopnost rychle nalézt účinné řešení celé situace, protože dívku nebylo možné zachránit standardním způsobem.

7 Medaile HZS ČR „Za věrnost“ I. stupně

8 brig. gen. Ing. Miloš Svoboda náměstek generálního ředitele HZS ČR Ing. Miloš Svoboda působí na různých funkcích ve sboru již od roku 1982 a od roku 2002 je náměstkem generálního ředitele. Na této pozici se mu daří dobře zhodnocovat všechny své zkušenosti v oblasti požární prevence a civilního nouzového plánování a je uznávaným odborníkem u nás i v zahraničí.

9 plk. Ing. Rudolf Kaiser ředitel odboru prevence GŘ HZS ČR Medaile je oceněním dlouholeté práce v oblasti požární ochrany. Ing. Rudolf Kaiser je především uznávaným odborníkem požární bezpečnosti staveb a to jak v Česku, tak v zahraničí.

10 plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška ředitel odboru IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR Dr. Ing. Zdeněk Hanuška patří mezi vysoce uznávané autority sboru, zvlášť významný a přínosný je jeho podíl na tvorbě hasičské legislativy. Dále je například duchovním otcem myšlenky plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany.

11 nprap. Jiří Brejla HZS hlavního města Prahy Jiří Brejla je velmi aktivní a spolehlivý příslušník, nechybí mu bohaté zkušenosti ani přirozená autorita. Svými kolegy je velmi uznávaný a jeho znalosti jsou využívány při výcviku nových příslušníků.

12 nstržm. Václav Kasl HZS Plzeňského kraje Po celou dobu svého více než třicetiletého působení u sboru dosahuje Václav Kasl ve službě velmi dobrých výsledků. Aktivně se také podílí na výchově nových příslušníků sboru.

13 pprap. Luboslav Procházka HZS Jihočeského kraje Luboslav Procházka je pro své bohaté teoretické i praktické znalosti a obětavost mezi kolegy uznávanou autoritou nejen v oblasti strojní a technické služby. Vždy se aktivně věnoval požárnímu sportu, kde reprezentoval územní odbor na krajských soutěžích.

14 nprap. Lumír Jíra HZS Libereckého kraje Po dobu svého více než třicetiletého působení u sboru se Lumír Jíra velmi osvědčil při řešení mimořádných událostí včetně nasazení při povodních v roce 2010. Během své kariéry také reprezentoval svůj kraj na mistrovstvích republiky v požárním sportu.

15 nprap. František Hanč HZS Libereckého kraje František Hanč je v současné době nejdéle sloužícím příslušníkem na jilemnické stanici. Své zkušenosti využívá nejen při zásazích, ale i při přípravě a organizaci odborné přípravy příslušníků stanice i členů jilemnické dobrovolné jednotky.

16 pprap. Jiří Hegner HZS Kraje Vysočina Jiří Hegner se řadí k nejzkušenějším příslušníkům v oblasti strojní a spojové služby. Svůj zájem o požární ochranu uplatňuje i v obci, kde žije a kde vykonává funkci velitele jednotky dobrovolné požární ochrany obce.

17 pprap. Jiří Provazník HZS Karlovarského kraje Jiří Provazník si velmi obětavě a svědomitě plní všechny úkoly, a své letité zkušenosti a znalosti předává služebně mladším kolegům. Na směně i na stanici je příkladem pro všechny příslušníky.

18 por. Bc. Vlastimil Šír HZS Královéhradeckého kraje Medaile je oceněním jeho precizní a svědomité práce, jejíž výsledky se vyznačují mimořádnou pečlivostí. Bc. Vlastimil Šír aktivně přispěl k vybudování areálu požární stanice v Jičíně.

19 nprap. Michal Brynych HZS Středočeského kraje Michal Brynych se po celou dobu výkonu služby řadí mezi příslušníky s velmi dobrými služebními výsledky. Zodpovědně a svědomitě vykonává funkci velitele družstva a vychovává a školí nové i stávající jeřábníky.

20 ppor. Vladimír Šindelář HZS Středočeského kraje Udělená medaile je oceněním za jeho příkladný svědomitý přístup k plnění úkolů a činností, které provádí i nad rámec svých povinností, jako je odborná příprava jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Vladimír Šindelář se několikrát podílel na záchraně lidských životů za velmi nepříznivých podmínek.

21 plk. Ing. Josef Setnička HZS Středočeského kraje Ing. Josef Setnička si dlouhodobě velmi dobře plní všechny své služební povinnosti. Působí také jako soudní znalec v oblasti požární ochrany. Při zaměstnání úspěšně vystudoval Vysokou školu Báňskou.

22 plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Ing. Václav Hrubý se významně angažuje v součinnosti s krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působností, v preventivně výchovné činnosti i ve vzdělávání studentů fakulty tělesné výchovy univerzity Palackého. Významně se rovněž zapojil do vybudování společného operačního a informačního střediska okresu Prostějov.

23 ppor. Josef Grulich HZS Olomouckého kraje Josef Grulich plní uložené služební úkoly svědomitě a iniciativně, často nad rámec stanovených povinností. Je také instruktorem pro vyprošťování z havarovaných vozidel.

24 nstržm. Svatoslav Smrž HZS Olomouckého kraje Medaile je oceněním za zodpovědné a svědomité plnění služebních úkolů a to i nad rámec běžných povinností a neméně často i mimo vlastní výkon služby. Svatoslav Smrž byl také členem lezecké skupiny, reprezentoval požární stanici v soutěžích ve vyprošťování z havarovaných vozidel a v požárním sportu.

25 plk. Ing. Ivo Pieter HZS Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Pieter díky svým značným odborným kvalitám a manažerským dovednostem zabezpečuje řádný chod územního odboru, příkladně spolupracuje se zástupci místní samosprávy a organizacemi působícími v oblasti požární ochrany.

26 Medaile HZS ČR „Za věrnost“ II. stupně

27 plk. Ing. Věra Mouchová vedoucí oddělení finančního účetnictví, výkaznictví a statistiky GŘ HZS ČR Ing. Věra Mouchová nastoupila ke sboru hned po ukončení vysoké školy a od té doby si svědomitě, pečlivě a iniciativně plní všechny svěřené úkoly související se zastávanými funkcemi.

28 Medaile HZS ČR „Za věrnost“ III. stupně

29 plk. Ing. Helena Ottlová ředitelka finančního odboru GŘ HZS ČR Medaile je oceněním za svědomité a iniciativní plnění úkolů souvisejících se zastávanými funkcemi. Po celou dobu své profesní kariéry se Ing. Helena Ottlová aktivně podílí na tvorbě rozpočtu HZS ČR.

30 plk. Ing. Zdeněk Ráž ředitel Technického ústavu požární ochrany Praha Ing. Zdeněk Ráž se po celou dobu své profesní kariéry zabývá výkonem státního požárního dozoru, kontrolní činností a zjišťováním příčin požárů. Je autorem mnoha preventivně propagačních materiálů a pracuje v redakční radě časopisu 112.

31 plk. Ing. Radim Paloch ředitel Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Požární ochrany ve Frýdku – Místku Medaile je oceněním za zodpovědné plnění úkolů při výchově a vzdělávání studentů a příslušníků HZS ČR. Ing. Radim Paloch své zkušenosti uplatňuje i v současné době probíhajícím procesu zefektivňování systému vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců sboru.

32 plk. Ing. Jarmila Voborníková vedoucí oddělení Práce a Mezd GŘ HZS ČR Ing. Jarmila Voborníková prokazuje dostatek přehledu a tvůrčího přístupu k řešení problematiky platů. Materiály zpracované v jejím oddělení přispěly k vytvoření stabilizovaného platového systému celého sboru.

33 plk. Mgr. Romana Delongová vedoucí personálního oddělení GŘ HZS ČR Medaile je oceněním její příkladné a tvůrčí práce. Své schopnosti Mgr. Romana Delongová dokázala uplatnit například při převodu příslušníků do režimu zákona o služebním poměru. V současné době se významným způsobem podílí na činnostech vedoucích k restrukturalizaci a personální stabilizaci sboru. Kromě toho se nad rámec svých povinností podílí na rozvoji EKIS a spolupracuje s HZS krajů při zavádění tohoto systému.

34 Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky 25. října 2012 Praha – Trojský zámek Autor prezentace: Kate ř ina Hlavá č ková Text: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová Foto: Milan Vávr ů


Stáhnout ppt "Předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky 25. října 2012 Praha – Trojský zámek."

Podobné prezentace


Reklamy Google