Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GBI Consulting Zajišťování jakosti: Regionální a tradiční výrobky Brigitte Mehlmauer-Larcher / Robert Kastner Česká republika, listopad 2009 GBI Consulting.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GBI Consulting Zajišťování jakosti: Regionální a tradiční výrobky Brigitte Mehlmauer-Larcher / Robert Kastner Česká republika, listopad 2009 GBI Consulting."— Transkript prezentace:

1 GBI Consulting Zajišťování jakosti: Regionální a tradiční výrobky Brigitte Mehlmauer-Larcher / Robert Kastner Česká republika, listopad 2009 GBI Consulting

2 Obsah Ochrana původu z právního hlediska Zajištění kvality prostřednictvím údajů o původu Pečeť kvality EU Předkládání žádostí Praktické prosazování po uznání výrobku Výrobky s pečetí kvality Šance a výzvy

3 GBI Consulting Cíl, který si klade pečeť kvality EU Je podporována a udržována rozmanitost zemědělských výrobků Označení výrobků jsou chráněna proti zneužití a napodobování Spotřebitelé jsou informováni o zvláštních charakteristických znacích výrobků Díky nezávislé kontrole se posiluje důvěra v původ výrobků

4 GBI Consulting Ochrana původu z právního hlediska „Čím lepší je pověst výrobku, získaná často i mnohaletým úsilím jeho výrobců, čím vyhraněnější je důvěra spotřebitelů v zaručený původ výrobku, jeho kvalitu a zvláštní výrobní postup, tím snáze může dojít k napodobování tohoto výrobku a neoprávněnému použití jeho označení.“ Zdroj: rakouský patentový úřad

5 GBI Consulting Zajištění jakosti prostřednictvím údajů o původu Nařízení č. 510/2006 Rady ze dne 20. března 2006 pro ochranu geografických údajů a označení původu zemědělských výrobků a potravin. V rámci EU existují celkem čtyři evropské pečeti pro kvalitu g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung = chráněné označení původu) g.g.A. (geschützte geografische Angabe = chráněný geografický údaj) g.t.S. (garantiert traditionelle Spezialität = záruka pro tradiční speciality) EU – předepsané BIO označení

6 GBI Consulting Evropská pečeť kvality Chráněné označení původu Chráněné označení původu znamená, že se vznik, příprava a výroba určitého výrobku musí uskutečňovat v určité geografické oblasti podle uznaného a pevně stanoveného postupu.

7 GBI Consulting Evropská pečeť kvality Chráněný geografický údaj (g.g.A.) U chráněných geografických údajů existuje spojení mezi alespoň jedním z výrobních stupňů, vznikem, přípravou nebo výrobou, a územím původu, nebo se může také jednat o výrobek s mimořádnou proslulostí.

8 GBI Consulting Evropská pečeť kvality Záruka pro tradiční speciality (g.t.S) Záruka pro tradiční speciality vyzdvihuje tradiční složení výrobku nebo tradiční postup výroby a/nebo zpracování. Geografického původu se toto označení netýká.

9 GBI Consulting Ochrana pomocí chráněného označení původu g.U. a chráněného geografického označení g.g.A. podle článku 13 VO (ES) 510/2006 Chráněno je zaevidované jméno a související specifikace výrobku / popis, a sice: proti přímému a nepřímému komerčnímu použití, proti protiprávnímu přisvojování, napodobování nebo naznačování souvislosti s tímto výrobkem proti veškerým ostatním zavádějícím údajům v souvislosti s původem, vznikem, podstatnými vlastnostmi proti neoprávněnému využívání pověsti, napodobování nebo uvádění v omyl. označení nemůže být žádným pojmem specifikujícím druh výrobku, jako např. „ementál“. Doba ochrany je časově neohraničena. To znamená, že trvá i po celé generace.

10 GBI Consulting Způsobilost k zaevidování K zaevidování jsou způsobilé téměř všechny potraviny, které vykazují ve svém názvu geografickou souvislost a mohou prokázat, že se opírají o tradici. Ze zaevidování jsou vyloučeny rasy zvířat, druhy rostlin a takzvaná označení druhu (taková označení, která již přešla do obecné mluvy). Směrnice VO (ES) 510/06 nezahrnuje víno. Toto podléhá od roku 1999 zvláštnímu ochrannému režimu na úrovni EU.

11 GBI Consulting Postup předkládání žádosti PostupDoba min. 1. Podání Podání specifikace výrobku u rakouského patentového úřadu 2. NámitkyNámitkové řízení v rámci státu4 měsíce 3. ZveřejněníZveřejnění pozitivního rozhodnutí6 měsíců 4. ŽádostŽádost podaná komisi 5. PrověřeníPrověření komisí12 měsíců 6. ZaevidováníNámitka, rozhodnutí o zaevidování6 měsíců

12 GBI Consulting Navrhované sjednocení Navrhované sjednocení musí splňovat základní předpoklady podle nařízení 510/06: Sjednocení výrobků nebo zpracovatelů stejného zemědělského výrobku nebo potravinářského výrobku. Navrhované sjednocení musí být schopno poskytnout takzvaný doklad o původu. Navrhované sjednocení zahrnuje všeobecně platné specifikace výrobků a takzvaný „jediný dokument“. Navrhované sjednocení musí prokázat ve vztahu k úřadům, že je skutečným „sjednocením“, to znamená reprezentativním sloučením výrobců nebo zpracovatelů stejného zemědělského výrobku ve smyslu nařízení 510/06. Sjednocení musí být otevřené všem výrobcům a musí být reprezentativní.

13 GBI Consulting Předkládané podklady - dokumentace „Jediný dokument“ je krátké shrnutí (max. 3 strany) specifikace výrobku. Specifikace výrobku Kompetentní úřady Navrhované sjednocení Druh a popis výrobku Geografická oblast Potvrzení o původu Postup získávání Souvislost s geografickou oblastí Kontrolní zařízení Etiketování Právní předpisy jednotlivého státu Odkazy na literaturu a seznam použitých zdrojů

14 GBI Consulting Spolkové stanovy Směrnice pro výrobu a kontrolu výrobku Podklady k oblasti vzniku Podnebí – karta klimatu Dějinný vývoj výrobku Předkládané podklady - dokumentace Obsah/struktura materiálového svazku Spolupráce přesahující rámec sektoru, např. v oblasti gastronomie Mimořádná pověst: zprávy médií Regionální výživa: zprávy z médií, spolupráce se špičkovými kuchaři Právní předpisy jednotlivých států Odkazy na literaturu

15 GBI Consulting Vypracování předkládaných podkladů v týmu Každý člen bude zapojen do pracovního procesu. Jednotliví členové přebírají zodpovědnost. Zkušenosti členů mají být využity a zapracovány. Mohou být přizváni odborní experti; např. inspektor pro potravinářství. Výsledek: bude se posilovat výrobková shoda a smysl pro společenství.

16 GBI Consulting Šest kroků ke kvalitě 1. krokPřípravné práce – koordinační práce 2. krokInformativní porada v dané oblasti 3. krokKoncepce řízení jakosti 4. krokSystém zajišťování jakosti, výrobní směrnice 5. krokZavedení směrnic pro jakost a výrobu 6. krokZávěrečná prezentace a marketingové školení

17 GBI Consulting Praktické prosazování po uznání výrobku Registrací nabývá právní ochrana účinnosti. Od uzavření smlouvy o kontrole s akreditovaným kontrolním místem mohou být využívány možnosti podpory. Praktická realizace znamená: Implementování kontrolního systému Uzavření smluv o kontrole Označení výrobku Poskytování podpory Informování vlastních výrobců Umístění na trhu Informování spotřebitelů a propagace

18 GBI Consulting Výrobky s pečetí kvality Evropská pečeť kvality g.U. (chráněné označení původu) a g.g.A (chráněný geografický údaj) Doposud je v Evropě zaregistrováno asi 800 výrobků. Itálie (cca. 150 výrobků), Francie, Španělsko a Portugalsko (každá z těchto zemí cca. 100 výrobků), Rakousko: 13 výrobků

19 GBI Consulting Chráněné výrobky v Rakousku V rámci zjednodušeného postupu krátce po přistoupení Rakouska k Evropské Unii Chráněný výrobekChráněné označeníUznáno v roce Wachauer Marilleg.U. (chráněné označení původu)1996 Tiroler Graukäseg.U. (chráněné označení původu)1996 Steirisches Kürbiskernölg.g.A. (chráněné geogr.označení)1996 Marchfeldspargelg.g.A. (chráněné geogr.označení)1996 Gailtaler Almkäseg.U. (chráněné označení původu)1997 Tiroler Speckg.g.A. (chráněné geogr.označení)1997 Tiroler Bergkäseg.U. (chráněné označení původu)1997 Vorarlberger Alpkäseg.U. (chráněné označení původu)1997 Vorarlberger Bergkäseg.U. (chráněné označení původu)1997 Waldviertler Graumohng.U. (chráněné označení původu)1997 Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäseg.U. (chráněné označení původu)1997 Gailtaler Speckg.g.A. (chráněné geogr.označení)2002 Steirischer Kreng.g.A. (chráněné geogr.označení)2008

20 GBI Consulting Výzvy a šance „Zajištění jakosti a původu“ Šance Budoucnost spočívá v kvalitě výrobků Dosažení výhod na trhu a jejich využití Zavedení jako „značka“ Důvěra zákazníků díky nařízené kontrole Docílení tvorby hodnoty díky kvalitě výrobku Ochrana EU Označení původu (g.U., g.g.A.) nabízí právní ochranu S registrací jsou spojena vlastnická práva Časově neomezená ochrana původu trvající po celé generace

21 GBI Consulting Výzvy a šance „Zajištění jakosti a původu“ Výzvy Vypracování systému jakosti a původu Zřízení kontrolního systému (interního a externího) Související náklady na kontrolu

22 GBI Consulting Děkujeme za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "GBI Consulting Zajišťování jakosti: Regionální a tradiční výrobky Brigitte Mehlmauer-Larcher / Robert Kastner Česká republika, listopad 2009 GBI Consulting."

Podobné prezentace


Reklamy Google