Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poklad pro převod státních zdravotnických zařízení na hl.m.Prahu Leoš Heger 16. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poklad pro převod státních zdravotnických zařízení na hl.m.Prahu Leoš Heger 16. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 Poklad pro převod státních zdravotnických zařízení na hl.m.Prahu Leoš Heger 16. 5. 2012

2 Motto „Pro řízení nemocnic nemá ministerstvo potenciál. Přitom je ukrást nechce a privatizovat také ne“

3 Ideový raison d'etre Ministerstvo má dělat pouze to, co je nutné pro funkci státu jako regulátora systému, vše ostatní:  Decentralizovat  Odpolitizovat  Řídit transparentněji

4 Ideový raison d'etre Nutné funkce státu vyplývající z jeho funkce regulátora: Cenotvorba, určování tarifů Fin. stabilita systému Nastavení transparentních vztahů mezi aktéry Vzdělávání pracovníků Dohled nad kvalitou péče Formování a dohled nad centry specializované péče

5 Ideový raison d'etre Vše ostatní je úkolem jiných aktérů, zejména pak: Tvorba sítě zdravotnických zařízení Chování, problémy poskytovatelů Konkrétní stížnostní agenda pacientů

6 Věcné důvody případného převodu V současné době jednotlivá zařízení nedostatečně spolupracují a koordinují svoji nabídku služeb Jednotlivá zařízení mají přebytečné kapacity, které je při lepší koordinaci možno lépe využít Praha v současné době jako jediný kraj nemá významný vliv na poskytování zdravotní péče svým obyvatelům

7 Věcné důvody případného převodu Praha bude mít nově možnost vytvořit svůj zdravotnický holding efektivně využívající synergických efektů ze správy několika různě se profilujících zařízení Usnadní se rovněž nutná koordinace zdravotních a sociálních služeb Geograficky vymezený holding bude možné rovněž lépe dlouhodobě strategicky a finančně řídit (strategické plánování rozvoje, investic a kapacit)

8 Ekonomická situace nemocnic určených k převodu Přehled výsledků hospodařen í v roce 2011 N á zev/ Tis í ce Kč N á klady Výnosy Výsledek hospodařen í Bulovka 2 310 1222 315 1014 979 Homolka 3 448 2273 472 27524 047 Thomayerova nemocnice 2 203 3452 204 6141 269 Ú PMD505 282511 9906 707 c e l k e m 8 466 9768 503 98037 002

9 Ekonomická situace nemocnic určených k převodu Nemocnice na Bulovce Hospodaření bylo v roce 2011 mírně přebytkové Oproti tomu v roce 2006 dosáhla nemocnice kladného výsledku jen díky provozní dotaci 325 mil Kč Nemocnice na Bulovce byla za poslední roky radikálně finančně ozdravěna a bude městu předána jako konkurenceschopná nemocnice Ústav pro péči o matku a dítě V roce 2006 činila provozní dotace cca 7,7 mil Kč a výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl pouze 2,6 mil. Kč. V roce 2011 dosáhl ústav kladného hospodářského výsledku ve výši 4,2 mil. Kč, přičemž výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu činily pouze 0,173 mil. Kč.

10 Ekonomická situace nemocnic určených k převodu Nemocnice na Homolce Tradičně velmi dobrý hospodářský výsledek a to i v roce 2006. V roce 2010 výsledek hospodaření + 24 047 tis. Kč. Thomayerova nemocnice V roce 2006 provozní dotace 394,7 mil. Kč. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu v roce 2011 činili pouze 46.2 mil. Kč. U Thomayerovy nemocnice došlo za poslední léta ke zlepšení fin. situace. H.l.m. Praha tedy bude spravovat síť finančně stabilních konkurenceschopných nemocnic.

11 Provozní situace nemocnic určených k převodu Počet lůžek a hospitalizovaných pacientů 2011 Počet lůžekHospitalizovaných pacientů Bulovka1 11544 337 Homolka35719 311 Thomayerova nemocnice1 24437 818 Ú PMD 25714 347 c e l k e m2 973115 813

12 Provozní situace nemocnic určených k převodu Počet zaměstnanců celkem Struktura zaměstnanců Počet zaměstnanců

13 Harmonogram I.Dlouhodobé volání hl.m. Prahy po vlastních zařízeních akutní lůžkové péče II.Snaha odstátnit velké fakultní nemocnice (návaznost na program. prohlášení vlády), příprava zákona o univerzitních nemocnicích, „odfakultnění“ Thomayerovy nemocnice a Nemocnice na Bulovce III.Ministerstvo po dohodě s primátorem hl.m.Prahy nabídlo možnost přípravy cesty k převodu čtyř zdravotnických zařízení IV.Příprava analýzy a projektu převodu V.Svobodné rozhodnutí zastupitelstva hl.m.Prahy, zda s převodem za daných podmínek souhlasí VI.Případná realizace převodu

14 Organizace a časový plán projektu převodu

15 Řídící výbor bude vrcholný rozhodovací výkonný orgán projektu Členové řídícího výboru: Primátor hlavního města Prahy I. náměstek ministra/legislativní náměstek ministra Odborný garant za hlavní město Prahu Odborný garant za Ministerstvo zdravotnictví Projektový manager

16 Organizace a časový plán projektu převodu Projektový tým bude přímo podřízen Řídícímu výboru, řídí projekt z pohledu věcného obsahu, řídí a koordinuje jednotlivé aktivit projektu, je zodpovědný za dosažení stanovených cílů projektu, organizuje a administruje jednání Řídícího výboru, Pracovních skupin,organizuje a řídí práci externích spolupracovníků. Členové Projektového týmu: Projektový manager Specialista v oblasti Ekonomika Specialista v oblasti Právo a legislativa Specialista v oblasti Financování zdravotnictví Specialista v oblasti Zdravotní služby Specialista v oblasti Obslužné činnosti

17 Organizace a časový plán projektu převodu Expertní skupina bude poradním expertním orgánem Řídícího výboru a Projektového týmu. Expertní skupina se skládá ze zástupců MHMP, MZ ČR, respektovaných odborníků na zdravotní služby a financování zdravotní péče, zástupců odborných společností a svazů a asociací, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven ČR a dalších odborných subjektů působících v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

18 Organizace a časový plán projektu převodu Klíčové aktivity Studie proveditelnosti 05 - 09/2012 Schválení záměru 10/2012 Legislativní a právní příprava 06/2012 - 06/2013 Organizační příprava 10/2012 - 12/2013 Realizace záměru 01/2014 Po celou dobu přípravy budou probíhat odborné diskuse a kulaté stoly pod záštitou MHMP a MZ ČR, které budou mimo jiné probíhat v Poslanecké sněmovně a Senátu i v odborných společnostech.

19 Organizace a časový plán projektu převodu Term í n aktivitakdo Květen 2012 Jmenovat Ř í d í c í výborPrim á tor hl.m. Prahy a Ministr zdravotnictv í Květen 2012Jmenovat Projektový tým Ř í d í c í výbor Květen 2012 Jmenovat Expertn í skupinuŘ í d í c í výbor Červenec 2012 Vstupn í analýza Projektový tým Červenec 2012 N á vrh variant ře š en í Projektový tým Srpen 2012 Zpracov á n í jednotlivých variant Projektový tým Z á ř í 2012Prezentace pracovn í ch výstupů a doporučen í Projektový tým Z á ř í 2012Rozhodnut í o výsledn é variantěŘ í d í c í výbor Ř í jen 2012Prezentace fin á ln í ch výsledků a doporučen í Projektový tým Harmonogram

20 Organizace a časový plán projektu převodu Studie proveditelnosti – strukturovaný obsah Stručný popis projektu Vstupní analýza SWOT analýza Finanční analýza Analýza zdravotních služeb (kvalitativní i kvantitativní) Analýza obslužných činností Varianty řešení Organizační a právní uspořádání Finanční řízení a rozpočet Struktura a rozsah péče Management projektu a řízení lidských zdrojů Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Analýza a řízení rizik Výsledná varianta

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poklad pro převod státních zdravotnických zařízení na hl.m.Prahu Leoš Heger 16. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google