Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Nové trendy v investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Nové trendy v investování."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Nové trendy v investování

2 Investice – definice dle finanční teorie Charakteristika investic Význam investic z makroekonomického pohledu: o kapacitní účinek o důchodový účinek Význam investic z mikroekonomického pohledu: o pořízení stálých aktiv (dlouhodobého nehmotného, hmotného finančního majetku) Investice

3 Realizace dlouhodobých cílů podniku Investiční strategie a podniková strategie Magický trojúhelník investování Typy investičních strategií dle preferencí Fáze uskutečňování investičních projektů Investiční projekty a investiční strategie

4 Podstata investičního rozhodování Spadá do pravomoci managementu Co řeší: o Kolik a kdy má podnik celkově investovat o Který projekt, resp. majetek zvolit Investiční rozhodování

5 Dlouhodobost: Faktor času a jeho význam Kapitálová náročnost a finanční náročnost jejího provozu: Kapitálový výdaj provozní náklady, odpisy Rizikovost, nejistota Variantní řešení Aplikace nových technologií, inovace Vliv na infrastrukturu a ekologii Zvláštnosti investičního rozhodování

6 Je třeba určit, z čeho (z jakých zdrojů) budou investice financovány Investiční rozhodování a dlouhodobé finanční řízení Dvě hlediska členění zdrojů financování: 1. dle původu zdrojů: vlastní a cizí 2. dle místa vzniku zdrojů: interní a externí Náklady kapitálu o vlastního a cizího kapitálu o a průměrné náklady podnikového kapitálu o na čem závisí jejich výše Zdroje financování investic

7 Kapitálové plánování a jeho etapy

8 1.Obsah 2.Úvodní informace 3.Rekapitulace výsledků 4.Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 5.Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 6.SWOT analýza projektu 7.Lokalita, dopad projektu na životní prostředí 8.Technické a technologické řešení projektu 9.Harmonogram projektu 10.Management projektu a řízení lidských zdrojů 11.Zpracování kapitálových rozpočtů a prognóza budoucích peněžních toků souvisejících s investičním projektem 12.Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 13.Analýza a řízení rizik 14.Závěrečné shrnující hodnocení projektu Studie proveditelnosti

9 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Bod 11 a 12 studie proveditelnosti Musí být predikovány: o Kapitálové výdaje spojené s investicí o Peněžní příjmy z investice Metody hodnocení investičních projektů o Statické metody (doba návratnosti investice) o Dynamické metody a diskontování (metoda čisté současné hodnoty a metoda diskontované doby návratnosti)

10 Význam finančních investic Motivy pro investice do dlouhodobého finančního majetku Druhy finančních investic (cenné papíry) Obchody s cennými papíry Finanční trh o Účastníci finančního trhu o Věřitelé a dlužníci o Zprostředkovatelé o Organizátoři trhu v ČR o Struktura finančního trhu Finanční investice

11 Co je to portfolio investic Hlavní důvody vytváření portfolia investic Výnosnost investičního portfolia o faktory ovlivňující jeho výnosnost o určení výnosnosti investičního portfolia Portfolio investic

12 Kontaktní údaje Prezentaci zpracovala: Ing. Yveta Tomášková, Ph.D. Odborník z VŠ Tel.: +420 Tel.: +420 602 815 447 Email: Email: yveta.tomaskova@vsb.czyveta.tomaskova@vsb.cz AC Innovation s.r.o. Lisabonská 2394/4 190 00 Praha 9 Tel.: +420 777 748 222 E-mail: E-mail: info@acinnovation.czinfo@acinnovation.cz

13 - Děkuji za pozornost-


Stáhnout ppt "Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Nové trendy v investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google