Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NIZOZEMSKO Teritoriální seminář 31.1.2008 MPO Ing. Ivana Klímová, OEÚ ZÚ Haag.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NIZOZEMSKO Teritoriální seminář 31.1.2008 MPO Ing. Ivana Klímová, OEÚ ZÚ Haag."— Transkript prezentace:

1 NIZOZEMSKO Teritoriální seminář MPO Ing. Ivana Klímová, OEÚ ZÚ Haag

2 Mapa Nizozemska Sousedé: Německo a Belgie

3 Obsah  Role OEÚ v systému služeb exportérům  Základní informace o NL  Mezikulturní aspekty podnikání, image  Aktuální vývoj ekonomiky NL  Bilaterální vztahy: obchod a investice  Aktuality z oblasti regulace v NL  Odkazy  Kontakty

4 OEÚ Haag – služby Role OEÚ zastupitelského úřadu ČR v systému služeb státu pro exportéry ( viz „Export v kostce“) : - Prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v Nizozemsku, - Asistence českým podnikatelům na trhu v NL, - Veletrhy, výstavy a prezentační akce, - Teritoriální informace - obchodní kontakty a informace o exportních příležitostech v NL. Další aktivity OEÚ v rámci zastupitelského úřadu.

5 Zastoupení ČR v NL: součinnost - Zastupitelský úřad: obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) - CzechTrade Rotterdam - CzechTourism Amsterdam (příjezdový cestovní ruch) - Česká centra Haag (propagace kultury) - CzechInvest Brusel (kontaktní místo pro zahraniční investory z Beneluxu, vč. NL)

6 Základní informace o NL  Počet obyvatel: 16,4 mil. (NL)  Rozloha km2, z toho: km2 pevniny 26 % území pod úrovní hladiny moře  Státní zřízení: konstituční monarchie Královna Beatrix, premiér Jan Peter Balkenende  Strany vládní koalice: křesťansko-demokratická (CDA), sociálně demokratická (PvdA) a menší „protestantská“ Křesťanské unie  Součást Nizozemského království: Aruba a NL Antily: Bonaire*, Curaçao, Saba *, St. Eustatius *, St. Maarten * Reforma předpokládá, že 3 ostrovy získají od status NL municipalit, zbývající 2 ostrovy autonomii obdobně jako má Aruba. Podrobně viz Souhrnná teritoriální informace (STI) na

7 Základní informace o NL – II  Hlavní město: Amsterdam ( obyv., resp. 1,1 mil. v aglomeraci)  Sídelní město královny a vlády: Den Haag (475,5 tis. obyv., resp. 620 tis. v aglomeraci)  12 provincií, např.: Jižní Holandsko (hl. město Haag) a Severní Holandsko, Limburg (hl. město Maastricht), Severní Brabantsko, Groningen, Utrecht, Flevoland (nejmladší-polder), Friesland… Podrobně viz Souhrnná teritoriální informace (STI) na

8 Nizozemsko – mapa provincií

9 Základní informace o NL – III  Společnost podle národností: cca 80% nizozemská národnost - tzv. „autochtonen“ 20% přistěhovalci - „allochtonen“, původ: Turecko, Maroko, Surinam, NL Antily a Aruba, Indonésie aj.  Podle vyznání: bez církevní příslušnosti 42 % římsko-katolická církev 30 %; reformované církve 20%; islám 6%; hinduismus 0,6%  Společnost podle výše příjmu (2005): průměrný hrubý příjem : 29 tis. EUR; cca 40% obyv. nad průměrem, cca 15% příjem přes 50 tis. EUR a 2% přes 100 tis. EUR Podrobně viz Souhrnná teritoriální informace (STI) na

10 Mezikulturní rozdíly? „Varován předem, vyzbrojen předem“  NL firmy často kladou otázky o mezikulturních rozdílech /teorie: NL „guru“ Hofstede, viz dále/  Žádné zásadní mezikulturní rozdíly mezi CZ a NL nejsou => podstatná je otevřenost a snaha naslouchat. Stereotypy neplatí zejména v prostředí „multinationals“.  NL charakteristiky: přímé jednání (=neomalené?)  Klíčový moment běžného života v NL: „Afspraak“ (appointment, schůzka,plánování času)  Tip: teplý oběd není zvykem. Káva = často návyk.  Zdatní obchodníci! Oblíbená kniha k tématu: „Undutchables“, Colin R. White

11 Srovnání CZ a NL – dimenze mezikulturní komunikace  Individualismus: v NL vyšší než v ČR Tip! Více iniciativy! Můžete se setkat s tím, že někdo sleduje své osobní cíle „bez ohledu“ na ostatní. Někdy to, co my vnímáme jako „výstřelky“, mohou Nizozemci vnímat jako projev individuality = tj. běžnou věc.  „Masculinity“ – míra tradičního rozdělení rolí ve společnosti – v NL nižší hodnota indexu než v ČR Tip! V NL si lidé cení volného času a „pracují, aby žili“; V konfliktních situacích se místo vyhrocování vyjednává; Ve společenských rolích panuje více rovnosti mezi muži a ženami.  Vztah k riziku (nejistotě, nejasnosti) – v NL větší míra akceptace nejistoty než v ČR: Tip! V NL se předpokládá o něco větší míra flexibility, než jsme zvyklí. V ČR je v různých oblastech života více pravidel (i nepsaných) než v NL.  Power Distance Index – míra rovnosti ve společnosti (např. i v organizaci mezi nadřízeným a podřízenými): téměř totožná v NL jako v ČR (Hofstede)

12 Image ČR  Aktuálně v kontextu vlny pracovníků z východní Evropy, zejm. z Polska (po otevření trhu práce pro EU NČS-8 od ). Trh práce v NL je potřebuje; sociálně je však vnímán problém, strach z opakování situace s emigrační vlnou z Turecka a Maroka - problémy integrace  Image ČR pozitivní: „ČR má jednu z nejvyšších životních úrovní mezi NČS EU, výjimečnou průmyslovou tradici, vysokou úroveň vzdělání a kultury“ a také nízkou pracovní mobilitu  Z NL k nám ročně jezdí cca 285 tis. turistů (5.)  Pojmy, které Nizozemci dobře rozpoznají: Václav Havel; značky Škoda a Baťa; české pivo a české sklo; fotbal nebo hudba, Sáblíková (rychlobruslení), Krajiček (NL tenis); Jiří Kylián (choreograf Nederlandse Dansteater) Obrázek - Protipovodňová ochrana u Rotterdamu (Maasluis) - ocelové „paže“ vyrobeny v ČR

13 Aktuální vývoj NL ekonomiky Výborné ukazatele, nejistota prognózy  Ekonomický růst 4,2% (3.Q 2007) Prognóza – 2007: 3%; 2008: zpomalení na 2,25%  Nezaměstnanost 4% (4.Q 2007) Pozn.: NL definice  Inflace 1,6% (2007) 1,9% (prosinec 2007); prognóza 2008: 2,25%  Státní rozpočet: cíl +0,5% HDP (2008)  Obchodní bilance: +5,1 mld. EUR (!) v 11/2007  úpadků firem za r. 2007

14 Graf: vývoj HDP NL ( )

15 Vybrané ukazatele  Zpracovatelský průmysl +2% (11/2007)  Stavebnictví +11% ( )  Podnikatelské služby +11% (1.Q 2007)  Maloobchod – food +8%; non-food +0,5%; supermarkety +9,6% (11/2007)  Důvěra výrobců 8 b. (prosinec 2007)  Důvěra spotřebitelů -2 b. (prosinec 2007)

16 Vzájemný obchod CZ- NL  NL v první desítce hlavních obchodních partnerů ČR V obchodních statistikách NL (které nejsou srovnatelné s CZ) nefigurujeme na viditelném místě; velká role sousedních zemí; Prioritní země Dutch Trade Board: Čína, Indie, Rusko; prioritní také NČS EU  Dynamický růst obratu bilaterálního obchodu, v posledních letech pro ČR mírně deficitní bilance 2006: obrat 162 mld. Kč, bilance -6 mld. Kč, vývoz 78 mld. Kč, dovoz 84 mld. Kč 2007 (leden – listopad): obrat 164 mld. Kč, bilance -8 mld. Kč

17 Graf: vývoj obchodu CZ - NL

18 Data: Vývoj obchodu CZ – NL Mld. Kč Období Vývoz DovozObrat Bilance ,531, ,5122,5 +25, , , /

19 Hlavní komodity obchodu CZ-NL  Vývozní komodity ČR: stroje a části (počítače), televizory, média, výrobky ze železa a oceli, osobní auta, lékařské přístroje, nábytek, hračky, oděvy, sklo.  Dovozní komodity: stroje a části (počítače), nákladní vozy, plasty, farmaceutické produkty, květiny a zelenina.  Největší položka - sk. SITC 7 Stroje a dopravní prostředky. Bilance za 11 měsíců r pro ČR mírně přebytková.  Deficit vzniká ve sk. SITC 5 Chemikálie a SITC 0 Potraviny.

20 … a investice  NL na předním místě v žebříčku přímých zahraničních investic v ČR Nizozemské i nadnárodní firmy (Ahold, ING, Philips, Shell, CTP Invest, outsourcing výroby NL firem…a Foxxcon, UPC, Nokia, IKEA, Renault) Předběžná data ČNB, 1.-3.Q 2007: příliv investic z NL do ČR ve výši 52 mld. Kč r. 2006: 15 mld. Kč; Stav r. 2005: 427 mld. Kč (1.)  Také NL je jednou z destinací i českých investic NL jako sídlo firmy/holdingu nebo pobočky Předběžná data ČNB, 1.-3.Q 2007: NL mezi 3 největšími příjemci investičních toků z ČR (5 mld. Kč; v r. 2006: 409,5 mld. Kč; stav r. 2005: 18 mld. Kč)

21 Aktuality - regulace  Snižování daní právnických osob: 25,5% (2007,8, srov. s 34,5% v r. 2005)  Zavádění nových ekologických daní a poplatků – např. z letenek ( EUR resp. 45 EUR; 2008)  Reforma systému regionálních zastoupení Obchodní komory – Kamer van Koophandel (KvK): z 21 na 12 zastoupení od ! Obchodní rejstřík:  Snaha o usnadnění podnikání: např. reforma B.V. (s.r.o.); v polovině r má začít fungovat „centrální registrace“ (obch.rejstřík+); vznikne informační místo na letišti Schiphol  Podpora inovací a udržitelné energetiky

22 Klíčové oblasti, ve kterých NL rozvíjí své kompetitivní výhody  Flowers & Food  Hightech systémy a materiály ( vč. nanotechnologií)  Water - „Voda“ a vše, co s ní souvisí  Chemie  Creatieve Industrie (např. design)  Penzijní fondy a fondy sociálního pojištění Vedle těchto 6 klíčových oblastí jsou za prioritní považovány také témata: Haag – „Residence of Peace and Justice“ Průřezově: ICT a Energetika

23 Aktivity 2008 Klíčová slova: vývoz služeb (mj. příprava publikace MPO), spolupráce ve výzkumu a vývoji, společné projekty na trzích ve třetích zemích Akce v NL:  ESEF Utrecht, /veletrh subdodávek/  PLMA Amsterdam, /mezinárodní veletrh/  Golfbeurs Amsterdam , Wellness Utrecht /stánek CzechTourism/ Akce v ČR:  Nanotechnologie: follow-up k semináři v Haagu (NL ZÚ + ČAV)  NL mise: Ekologické veletrhy Brno, (VLM)  Prezentace Přístavu Rotterdam v ČR (červen) …… to be continued Podzim – výročí 1968: kulturní a odborné akce organizované velvyslanectvím ve spolupráci s Českými centry - příležitosti pro sponzoring

24 Minulé aktivity - příklady  2007: Projekt ek.diplomacie „České dny v NL“ Prezentace, networking, výstavy na severo- východě NL (Purmerend, Hoorn), Výstava mladých architektů (Eindhoven - Technická univerzita), Prezentace dodavatelů pro vesmírný průmysl (Czech Space Aliance – CzechTrade - ESTEC).  2006: Podnikatelská mise do NL v oborech strojírenství, kovo-, elektro- (seminář v Amsterdamu, návštěva ESEF) Kulatý stůl – nanotechnologie (Haag) Sektorové studie - zdravotnická technika a nábytek

25 Informační zdroje   Souhrnná teritoriální informace  Mezinárodní organizace, např.: Europa.eu

26 Užitečné odkazy a organizace  Agentura na podporu obchodu:  Obchodní komora (vč. rejstříku):  Celní správa:  Daňová správa:  Státní správa:  Podpora investic: + regionální agenturywww.nfia.nl  Privátní podpora obchodu: Fenedex, NCHFenedexNCH  Zaměstnavatelské svazy: VNO-NCW (největší svaz), MKB-Nederland (malé a střední podniky)VNO-NCW MKB-Nederland  Odvětvové svazy: FME-CWM (technologicky náročná odvětví), Metaalunie, Modint (textil)FME-CWMMetaalunieModint

27 Děkuji Vám za pozornost! Kontakt: Velvyslanectví ČR v Nizozemsku Embassy of the Czech Republic Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag The Netherlands

28


Stáhnout ppt "NIZOZEMSKO Teritoriální seminář 31.1.2008 MPO Ing. Ivana Klímová, OEÚ ZÚ Haag."

Podobné prezentace


Reklamy Google