Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Praha, 4. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Praha, 4. února 2011."— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Praha, 4. února 2011

2 Hlavní úkoly ÚOKFK Odhaluje a vyšetřuje korupci, závažnou hospodářskou a finanční trestnou činnost, včetně trestné činnosti na úseku daní a praní peněz, odčerpávání výnosů z trestné činnosti, dále trestné činy, které souvisí s poškozováním finančních a ekonomických zájmů EU a zneužíváním finančních prostředků ze SF a CF EU. Plní úkoly Úřadu na vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti v České republice „ARO“ (Asset Recovery Office = Úřad pro vyhledávání majetku, u nás zastupuje OMSM ÚOKFK). Zpracovává taktické a strategické analýzy a vyhodnocuje bezpečnostní situaci ve vztahu k příčinám a podmínkám páchání trestných činů v gesci útvaru. Předkládá určeným státním orgánům návrhy a opatření v rámci prevence uvedené trestné činnosti. Metodicky a odborně řídí další složky policie při vyšetřování trestných činů v kompetenci ÚOKFK. Plní úkoly na úseku mezinárodní spolupráce. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

3 Výslednost v letech 2008 – 2010 200820092010 Nápad za období 169298 (76,3 %) 341 (14,4 %) Celkový počet zpracovávaných spisů (§ 158/3 TŘ*) 479537 (12,1 %) 602 (12,1 %) Počet spisů / počet obviněných osob (§ 160/1 TŘ*) 173 / 696184 / 688201 / 697 Počet spisů ukončených NPO**/ počet osob 74 / 18874 / 22982 / 217 Počet spisů ukončených podle § 159a TŘ* 153162 (5,8 %) 137 (-15,4 %) ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010 *) TŘ = trestní řád **) NPO = návrh na podání obžaloby Údaje v závorkách vyjadřují meziroční nárůst, popř. pokles sledovaných ukazatelů v %.

4 200820092010 Vyřízeno spisů 233282 (21 %) 311 (10,2 %) Produktivita (vyřízeno spisů bez předaných /NPO*) 218 / 70239 / 74222 / 82 Produktivita na 1 policistu (spisy/NPO*) 0,84 / 0,270,90 / 0,280,80 / 0,29 Celkové náklady (znalečné, tlumočné) ** 8 92411 6588 037 *) NPO = návrh na podání obžaloby **) Snižování nákladů trestního řízení je jednou z možností, jak efektivně ušetřit finanční prostředky. Lze jej dosáhnout zejména vyjednáváním o výši úhrad tlumočníků a znalců. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Výslednost v letech 2008 – 2010

5 Prověřované trestné činy 2010 nápad TČ / zahájení úkonů TŘ ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010 * V kategorii „Ostatní TČ“ jsou trestné činy, jako např. pletichy ve veřejné soutěži, zpronevěra, dotační podvod, podílnictví, porušování povinností při správě cizího majetku, apod. (max. 10 skutků ročně)

6 Prověřované trestné činy 2010 ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

7 Prověřovaná škoda 2008 – 2010 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. Pokles celkové škody v roce 2010 zapříčinilo zastavení kauzy „České pivo“ s prověřovanou škodou 24 mld. korun. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

8 Stíhaná škoda 2008 – 2010 Škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

9 Statistika korupčních trestných činů (§§ 331 – 333, 222/4b, 248/1e, 256/2c, 257/1c, 258/1c tr. zákoníku) 200820092010 Celkový počet spisů6561 (-6,1 %) 86 (40,9 %) Počet zahájených úkonů trestního řízení3435 (2,9 %) 54 (54 %) Zahájení trestního stíhání (kauzy)117 (36,3 %) 16 (128 %) Zahájení trestního stíhání (osoby)5118 (-64,7 %) 37 (105 %) Probíhající trestní stíhání (kauzy)1513 (-13,3 %) 23 (76,9 %) Probíhající trestní stíhání (osoby)5862 (6,8 %) 94 (51,6 %) Návrh na podání obžaloby (kauzy/osoby)8 / 208 / 1011 / 17 Počet odložených spisů3124 (-22,5 %) 26 (8,3 %) Délka řízení po zahájení úkonů (ve dnech)312249 (-20,1 %) 222 (-10,8 %) ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Údaje v závorkách vyjadřují meziroční nárůst, popř. pokles sledovaných ukazatelů v %.

10 Statistika korupčních trestných činů Zahájené úkony trestního řízení ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

11 Statistika korupčních trestných činů Počet celkem stíhaných osob ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

12 Statistika korupčních trestných činů Délka trestního řízení po zahájení úkonů (ve dnech) ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

13 Přehled nejznámějších korupčních případů V únoru útvar obdržel signál o možné korupci starosty Městské části Brno – Žabovřesky. Ten požadoval úplatek za hladký průběh při stavebním řízení při realizaci projektu výstavby administrativního centra Platinium. Odsouzeno soudem I. instance. Advokát poskytl úplatek ve výši 200 tisíc korun za to, že další osoba zařídí u soudce změnu údajů v obchodním rejstříku. Útvar díky včasným informacím mohl monitorovat schůzky zainteresovaných osob, zajistil důkazy o korupci, byl podán návrh na podání obžaloby. V srpnu útvar ukončil případ 3 osob obviněných z korupčního jednání spojeného s nadržováním v rámci hlavního líčení před soudem v jedné závažné trestní věci. Pachatelé, sami obžalovaní v jiné trestní věci, působili na osobu, aby za peníze změnila svoji výpověď učiněnou v přípravném řízení, aby uvedla nepravdivé okolnosti týkající se obžalovaných a pomohla jim vyhnout se odsouzení. Trestní stíhání pracovníka MÚ Znojmo a dalších osob v souvislosti s přidělováním veřejných zakázek. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

14 Přehled nejznámějších korupčních případů Útvar v loňském roce podal NPO na ředitelku soukromé vysoké školy, která se pomocí úplatků pro členy Rady Královéhradeckého kraje pokoušela zajistit pro školu výhodný pronájem budov. Referentka odboru dopravy, úseku evidence řidičských průkazů Městského úřadu v Jičíně, ve 144 případech neoprávněně udělovala řidičská oprávnění a vydávala řidičské průkazy převážně cizincům německé státní příslušnosti. Podnikatel nabídl řediteli knihovny, odpovědnému za provedení zakázky a současně předsedovi výběrové komise, úplatek v případě přidělení zakázky na zřízení ústředního topení a plynofikace Městské knihovny. Lékařka dermatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně požadovala od reprezentanta farmaceutické společnosti vyplácení finanční částky v hotovosti za to, že svým pacientům bude předepisovat a vydávat lék distribuovaný právě touto společností. Odsouzeno soudem I. instance. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

15 Zajišťování výnosů 2004-2010 * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

16 Přehled zajištěných výnosů po jednotlivých útvarech Policie ČR za rok 2010 * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

17 Organizace útvaru Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Odbor korupce a ochrany zájmů EU Odbor daní, výnosů a praní peněz Odbor závažné hospodářské trestné činnosti České BudějovicePlzeň Ústí nad LabemHradec Králové BrnoOstrava expozitury Odbor analytiky a informatiky Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

18 Návrh nové struktury specializovaných pracovišť

19 Cíle a předpokládané dopady nové koncepce snížení trestné činnosti - pachatelé trestné činnosti mnohem citelněji pociťují jako trest odčerpání majetku a výnosů z trestné činnosti, než samotné omezení osobní svobody, důsledným prováděním finančního šetření bude možné zjišťovat a zajišťovat další důležité důkazy k prošetřovaným a vyšetřovaným trestním věcem, nalezení latentní trestné činnosti, nalezení spolupachatelů, organizátorů trestné činnosti a nalezení osob, které se podílejí na následné legalizaci výnosů z trestné činnosti, finanční šetření je důležitý nástroj při boji proti korupci, získání nemalých finančních prostředků do státního rozpočtu, zajištění a navrácení majetku poškozeným trestnou činností, lepší a pozitivní vnímání policie občanem, zvýšení důvěry v policii. Chceme, aby platilo, že páchat trestnou činnost se nesmí vyplácet! ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

20 Věcná příslušnost ÚOKFK SKPV (vychází ze ZPPP č. 30/2009) Šetření, prověřování a vyšetřování úmyslných trestných činů, k jejichž dozoru je příslušné vrchní státní zastupitelství, úmyslných trestných činů a trestných činů spáchaných v souvislosti s korupčním jednáním, je-li z jejich spáchání podezřelý soudce nebo státní zástupce, trestných činů podplácení, přijímání úplatku a nepřímého úplatkářství, zneužívání pravomoci veřejného činitele a maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti spáchaných v souvislosti s výkonem pravomoci volených nebo jmenovaných funkcionářů státní správy nebo samosprávy, povinně zaslaných policejními orgány útvarů krajských ředitelství, trestných činů spáchaných v souvislosti s legalizací výnosů z trestných činů a provádění úkonů v souvislosti s činností ÚOKFK jako Úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

21 Věcná příslušnost ÚOKFK SKPV (vychází ze ZPPP č. 30/2009) Šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů, které odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, které byly oznámeny Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí, pokud spadají do působnosti útvaru, které převezme na základě rozhodnutí ředitele útvaru, které byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce. Zajišťování metodické a odborné pomoci ostatním policejním orgánům v trestních věcech spadajících do působnosti útvaru. ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010

22 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Libor VRBA plk. Mgr. Libor VRBA ředitel ÚOKFK SKPV ředitel ÚOKFK SKPV ÚOKFK SKPV l Vyhodnocení činnosti za rok 2010


Stáhnout ppt "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2010 Praha, 4. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google