Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti komunikační komise ČSPS Pavel Barvík předseda komunikační komise ČSPS Jednání předsednictva ČSPS, 21.11.201 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti komunikační komise ČSPS Pavel Barvík předseda komunikační komise ČSPS Jednání předsednictva ČSPS, 21.11.201 1."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti komunikační komise ČSPS Pavel Barvík předseda komunikační komise ČSPS Jednání předsednictva ČSPS, 21.11.201 1

2 1.Činnost komise v roce 2011 2.Příprava komunikačního plánu 2012 3.Projekty a) mediální analýza b) nový web a fotobanka Obsah

3 Činnost komise v roce 2011

4 Komunikační plán −Příprava plánu 2011 −Kontrola plnění −Update dle reality −Vyhodnocení −Příprava plánu na rok 2012 Spotřební daň −Příprava strategie komunikace −Dodržování komunikace pivovarů Kauzy −Samoregulace −Arbitr dávající podnět předsednictvu −Obranná role Projekty −Řešení webových stránek −Fotobanka −Mediální analýzy Pilíře činnosti Komunikační komise Činnost komise v roce 2011

5 -příprava a realizace plánu -komunikace v rámci SD -nenapadání se -nově projekty -aktivní přístup členů -zapojení minipivovarů (?) -docházka členů -změny v komunikaci se dějí, nicméně pomalu -rozdílné vnímání rolí komisí, agenturou a výkonným ředitelem Pozitiva:Negativa: Činnost komise v roce 2011

6 Dotaz členů komise na předsednictvo: 1.Jaká jsou očekávání předsednictva od činnosti komise? 2.Jaká je její role a jaké jsou její kompetence? Činnost komise v roce 2011

7 Příprava komunikačního plánu na rok 2012

8 Úkoly pro jednotlivé členy komise 1.definice priorit svazu na rok 2012:J.Veselý 2.analýzy vybraných oblastí a formulace doporučení: a) cíle, cílové skupiny, témata komunikace, načasování, KPI: J.Vacl, všichni b) měření, analýzy, reporty: JM, PS c) web, interní komunikace, fotobanka: ZM, KB d) rozpočet: ACH, PB Příprava komunikačního plánu na rok 2012

9 Komunikace svazu v roce 2012 bude: 1. ctít čtyři definované priority svazu 2. spotřebitelsky atraktivnější 3. zdůrazňovat pivo jako důležitý produkt pro stát Příprava komunikačního plánu na rok 2012

10 Příprava na základě definovaných priorit svazu: 1. Zabránit zvyšování sazeb spotřební daně na pivo. 2. Pokračovat ve snaze zvyšovat dobrou pověst a popularitu českého a zejména Českého piva. 3. Přijímat a rozvíjet společenskou zodpovědnost pivovarníků jako výrobců alkoholického nápoje. 4. Podporovat konzumaci nealkoholického piva jako plnohodnotné náhrady piva. Příprava komunikačního plánu na rok 2012

11 Témata, která chceme médiím a tedy veřejnosti nabídnout 1 Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 11 Priorita svazu č.1: Zabránit zvyšování sazeb spotřební daně na pivo Témata: Komunikace výsledků pivovarství a sladařství a především přínos pivovarského sektoru ekonomice a společnosti Průběžná komunikace aktuálních trendů v pivovarství podle situace Vývoj názorů české veřejnosti na pivo a pivovarství - aktuální výsledky sociologického projektu CVVM SoÚ AV Pivo a společnost České pivo a pivovarsko-sladařské historické milníky Bezpečnost piva jako potraviny

12 Témata, která chceme médiím a tedy veřejnosti nabídnout 2 Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 12 Priorita svazu č.2: Pokračovat ve snaze zvyšovat dobrou pověst a popularitu českého a zejména Českého piva. Témata - část 1: Komunikace výsledků pivovarství a sladařství a především přínos pivovarského sektoru ekonomice a společnosti Průběžná komunikace aktuálních trendů v pivovarství podle situace České pivo a pivovarsko-sladařské historické milníky Výroční cena F. O. Poupěte Pivovarství a vědecký výzkum – nejnovější poznatky

13 Témata, která chceme médiím a tedy veřejnosti nabídnout 2 Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 13 Pivní a pivovarské události a slavnosti u nás – zdroj a příležitost lidové zábavy v tradičním slova smyslu Svatováclavská slavnost českého piva 2012 – komunikace −o osobnostech, které přispěly k rozvoji oborů a ovlivnily pivovarství a sladařství u nás, −výsledků soutěže odbornosti – i při zahájení akce, −ankety popularity a piv – i při vyhlášení anket Pivní speciál jako zajímavé zpestření spotřebitelského trhu Předvánoční nabídka piv Priorita svazu č.2: Pokračovat ve snaze zvyšovat dobrou pověst a popularitu českého a zejména Českého piva. Témata - část 2:

14 Témata, která chceme médiím a tedy veřejnosti nabídnout 3 Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 14 Priorita svazu č.3 Přijímat a veřejně prohlašovat společenskou zodpovědnost pivovarníků jako výrobců alkoholického nápoje. Konkrétní projekt IZP v roce 2011 – zahájení, průběh a souhrn výsledků Průběžná komunikace aktuálních trendů v pivovarství podle situace Vývoj názorů české veřejnosti na pivo a pivovarství - aktuální výsledky sociologického projektu CVVM SoÚ AV Pivo a společnost Bezpečnost piva jako potraviny Pivní a pivovarské události a slavnosti u nás – zdroj a příležitost lidové zábavy v tradičním slova smyslu Témata:

15 Témata, která chceme médiím a tedy veřejnosti nabídnout 4 Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 15 Priorita svazu č.4 Podporovat konzumaci nealkoholického piva jako plnohodnotné náhrady piva. Komunikace výsledků pivovarství a sladařství a především přínos pivovarského sektoru ekonomice a společnosti Průběžná komunikace aktuálních trendů v pivovarství podle situace Vývoj názorů české veřejnosti na pivo a pivovarství - aktuální výsledky sociologického projektu CVVM SoÚ AV Pivo a společnost Témata:

16 Rozpočet Komunikační plán ČSPS na rok 2012 - východiska, návrh - PORT spol. s r.o. 16 Rozpočet na rok 2012 – n á vrh agentury 1.N á klady na kon á n í 10 setk á n í…………. …………………………………....... ………………………………...Kč 265 000,00 2.N á klady na Svatov á clavskou slavnost česk é ho piva ………………………………………… Kč 500 000,00 (650 000,00) [1] [1] 3.Monitoring – n á kup dat ……………………………………………………………………………………... … Kč 180 000,00 [2] [2] 4.Monitoring – technick é zpracov á n í………………………………………………………….. ………………… Kč 10 000,00 5.Měs í čn í pau šá l (retainer) ………………………………………………………………………………….. ….Kč 1 038 000,00 6.Technick é a organizačn í zabezpečen í ankety Na š e pivo ……………………………………………………… Kč 20 000,00 7.Technick é a organizačn í zabezpečen í ankety D á msk á pivn í volba …………………………………………… Kč 15 000,00 8.Př í prava a zpracov á n í podkladů pro valn é hromady…………………………………………………….. …… Kč 10 000,00 9.Činnosti PREMIUM CLUBu …………………………………………………………………………………….. Kč 30 000,00 10.Výročn í cena F. O. Poupěte... …………………………………………………………………………………… Kč 40 000,00 11.Rezerva: ………………………………………………………………………………………………………… Kč 92 000,00 Celkový rozpočet ………. ………………………………………………... ………………………………………….Kč 2 170 000,00 [3] [3] [1] [1] Předpokl á d á me, že cenov á vstř í cnost hotelu Ambassador - Zlat á Husa bude i v roce 2012 na ú rovni roku leto š n í ho [2] [2] Oček á v á me, že Newton Media, který pravidelně a každoročně zvy š uje poplatky za datao inflaci tak od 1. 2. 2012 uděl á [3] [3] Uveden é ceny jsou bez DPH

17 Projekty (mediální analýza, nový web a fotobanka)

18 Návrh mediální analýzy pivního trhu Agentura Newton Media

19 Struktura analýzy Detailní rozbor medializace ČSPS –vývoj medializace –hodnotové vyznění příspěvků vůči ČSPS –kauzy v publicitě ČSPS –publicita představitelů (s rozlišením na přebírání vyjádření) –medializace ČSPS ve skupinách médií, média a autoři nejčastěji referující o ČSPS Mediální obraz tématu „Pivo v české společnosti“ –vývoj medializace –hodnotové vyznění příspěvků vůči pivu –tematická struktura medializace –medializace piva ve skupinách médií, média a autoři nejčastěji referující o ČSPS

20 Ukazatele Detailní rozbor mediální prezentace ČSPS –Hodnotové vyznění příspěvků vůči ČSPS –Kauzy –Představitelé/mluvčí –Zhodnocení komunikačních aktivit ČSPS. Výpočet mediálního dopadu GRP

21 Příklady grafů (slepá data)

22

23

24 Rozdělení medializace v jednotlivých médiích Celostátní, regionální, ostatní, TV, rozhlas, el. média…

25 Příklady grafů

26 Charakteristika analýzy Návrh ceny Sledované období MAT 12 měsíců Termín vyhotovení analýzy: 15.12.2011 (při objednání do 31.10.2011) Cena 77 400,- bez DPH

27 Analýza: webové stránky www.cspas.cz www.cspas.cz Kateřina Beute, Zdeněk Mikulášek 27. října 2011

28 1.Zhodnocení stávající podoby webových stránek 2.Návrh na zlepšení 3.Možná struktura nového webu 4.Novinky – fotobanka a automaticky rozesílaný newsletter 5.Rozpočet 6.Ukázky webů pro inspiraci Obsah

29 Současný stav webových stránek: zastaralý design, špatné obsahové řazení, nepřehledná navigace, kumulace informací pro veřejnost a registrované členy, zastaralé informace Zhodnocení stávající podoby www.cspas.cz

30 Návrh na zlepšení www.cspas.cz CÍL = jednodu š e administrovaný „ živý “ a atraktivn í informačn í port ál www.cspas.cz, jehož návštěvníci se na něj budou opakovaně vracet tzn.: Vytvořit podm í nky pro rychl é a přehledn é vyhled á v á n í a čerp á n í informac í, zpr á v, dat a fotografi í pro následující cílové skupiny: novin á ři, z á jemci o informace z řad veřejnosti, registrovan í členov é ČSPS. Jak toho dosáhnout? Připravit grafický a obsahový n á vrh, strukturu webu, administraci a monitoring webu, česk á a anglick á verze, sekce pro veřejnost, sekce pro registrovan é při splněn í n á sleduj í c í ch požadavků: Kvalitn í grafick é zpracov á n í a atraktivita pro n á v š těvn í ky str á nek Optimalizace pro vyhledávače Hodnotný a atraktivn í obsah Snadn á aktualizace prostřednictv í m vhodn é ho Content Management Syst é mu (CMS)

31 Možná struktura www.cspas.cz ČSPS Činnost a priority, Členové, Představitelé ČSPS, Zástupci ČSPS v Brewers of Europe, Stanovy, Komise ČSPS, Kodexy, Kontakt na sekretariát Pro médiaTiskové zprávy, fotobanka Sekce pro členy přístupná pod heslem Archív zápisů a newsletter o dění v ČSPS i sektoru atp. Pivo a vše o pivuLegislativa Informace, Zajímavosti Zdraví Aktuality (úvodní texty tiskových zpráv s možností otevřít celou zprávu, zajímavé články ze sekce zajímavosti nebo z denního tisku) Iniciativa zodpovědných pivovarů Kalendář akcí Mapa stránek Sekce domovské stránky další členění

32 Newsletter – v rámci interní komunikace by měl být v sekci pro členy přístupný v pdf formátu i pravidelný newsletter o aktuálním dění, zasedáních předsednictva, legislativních novinkách a zajímavostech. Tento newsletter by měl vycházet pravidelně (1x měsíčně) a po zveřejnění na webu by měl být automaticky rozeslán na všechny kontakty z databáze členů ČSPS. I jeho podoba by měla být graficky nápaditá a obsahově přínosná. Měl by se stát cenným zdrojem informací o aktuálním dění. Novinky: fotobanka a automaticky rozesílaný newsletter

33 Fotobanka – v sekci pro představitele médií by měla být přehledná fotobanka, která bude obsahovat následující skupiny obrázků vhodné pro doplnění vydávaných tiskových zpráv a to v náhledovém i tiskovém rozlišení: představitelé ČSPS, významné osoby českého pivovarnictví, pivovarské technologie, pivo, suroviny pro výrobu piva, fotodokumentace z akcí pořádaných ČSPS a různé Novinky: fotobanka a automaticky rozesílaný newsletter

34 I jiné svazy mají své weby

35 V případě informativních webových stránek bez flashových animací a při zřízení fotobanky by neměl přesáhnout 150.000,- Kč. Předběžná kalkulace zpracování webových stránek návrh rozložení, analýza webu4 000 grafický návrh webu12 000 grafický návrh generovaného pdfnewsletteru3 000 programování33 000 vedení projektu10 000 plnění webu 400 Kč / h ---------------------------------------------------------------------------- celkem bez plnění webu62 000 Modul FotoBanky – vytvoření obsahu / fotografické práce: Fotopráceatelierové/dle náročnosti motivů a produkce 12 000 – 15 000/fotoden Fotopráce reportážní 1 500/hod. Běžné úpravy fotografií a běžné retuše380/hod. Další složité úpravy nebo komplikované fotomontáže500/hod. Produkční práce350/hod. Rozpočet

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti komunikační komise ČSPS Pavel Barvík předseda komunikační komise ČSPS Jednání předsednictva ČSPS, 21.11.201 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google