Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém řízení kvality. Systém PalstatCAQ zajišťuje naplnění požadavků ISO 9001 Systém managementu kvality ISO/TS 16 949 Management kvality v automobilovém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém řízení kvality. Systém PalstatCAQ zajišťuje naplnění požadavků ISO 9001 Systém managementu kvality ISO/TS 16 949 Management kvality v automobilovém."— Transkript prezentace:

1 systém řízení kvality

2 Systém PalstatCAQ zajišťuje naplnění požadavků ISO 9001 Systém managementu kvality ISO/TS 16 949 Management kvality v automobilovém průmyslu AIAG APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA VDA VDA 1, VDA 2, VDA 4, VDA 5, VDA 6 ISO 14 001 Environmenální management ISO 17 025 Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ISO 18 001 Management BOZP AQAP 2110 Požadavky kvality NATO a řady souvisejících metodik

3 PalstatCAQ Instalace systému řízení kvality PalstatCAQ ve světě: Česká Republika Slovensko Polsko Švýcarsko Lucembursko Portugalsko Rumunsko Mexiko...

4 PalstatCAQ systém řízení kvality

5 Plánování Plánování kvality je soubor procesů pro definování a stanovení činností nezbytných k zajištění, že požadavky zákazníka na výrobek či služby jsou splněny. Plánování kvality v PalstatCAQ zahrnuje: Projekt FMEA Kontrolní a technické postupy Vzorkování

6 Monitorování Monitorovací metody prokazují schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky a umožňují monitorovat a měřit charakteristiky výrobku a procesu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na výrobek či proces. Monitorování kvality v PalstatCAQ zahrnuje: SPC Mezioperační kontrola Vstupní a Výstupní kontrola Hodnocení dodavatelů Sledování výroby

7 Neshody Systém Palstat CAQ umožňuje organizaci zajistit, že produkt, jenž neodpovídá požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Řízení neshod v PalstatCAQ zahrnuje: Global 8D Report Reklamace Hlášení neshod Ishikawa

8 Metrologie Řízení monitorovacích a měřicích zařízení dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a navazujících norem a požadavků, např. ISO 9001, ISO 17025, AIAG MSA a VDA 5 Metrologie v PalstatCAQ zahrnuje: Měřidla MSA

9 Údržba Plánování, řízení a identifikování zařízení pro klíčové procesy, poskytování zdrojů pro údržbu strojů, nástrojů a zařízení a vybudovaní účinného systému plánované preventivní údržby. Údržba v PalstatCAQ zahrnuje: Stroje Nástroje Výdejna

10 Události Řízení úkolů a událostí vzniklých v oblasti řízení kvality, identifikace a archivace záznamů a dokumentů a reporty zajišťující sledování aktuálních informací a monitorování procesů. Události v PalstatCAQ zahrnují: Úkoly Archiv Reporting

11 Audity Audit systému dle požadavku ISO 19 011, Audit procesu dle metodiky VDA 6.3 - vnitřní audity zahrnují všechny oblasti a úrovně a provádějí se z důvodu splnění požadavků technické specifikace a dalších systémových požadavků. Audit výrobku dle metodiky VDA 6.5 pro hodnocení jakosti výrobků Audity v PalstatCAQ zahrnují: Audity Audit výrobku

12 Dokumentace Správa a archivace elektronické dokumentace managementu jakosti. Evidence, identifikace, řízení a distribuce dokumentů. Dokumentace v PalstatCAQ zahrnuje: Řízení dokumentů Externí dokumentace Vývojové diagramy

13 Procesy Identifikace, řízení a monitorování procesů a pracovních míst, řízení lidských zdrojů, určování a sledování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců. Procesy v PalstatCAQ zahrnují: Procesy Výcvik

14 Možnosti systému Síťový provoz s řízením přístupových práv Kompatibilita s Windows XP – Windows 10 Ověřování uživatelů v ActiveDirectory Komunikace s ERP systémem Podpora čárových a 2D kódů a RFID Uživatelské úpravy výstupů Publikace dat na Intranet a do emailu Palstat CAQ

15 Sběr dat z měřidel Drivery pro množství měřidel Online přenos naměřené hodnoty Import souboru s více měřeními Identifikace měřených dílů Automatizace přenosu dat Přenos do různých modulů PalstatCAQ Využití při kalibracích Podpora formátu AQDEF / Q-DAS Propojení

16 Sběr dat z měřidel Propojení Zdroj dat komunální měřidla délkoměry CNC … Driver USB, RS232 Precimar Q-DAS … Zpracování MSA PPAP SPC Kalibrace Výstup Protokoly Online vizualizace WWW Email

17 MSA Analýza systému měření Možnost propojení s modulem Měřidla Přímý zápis naměřených hodnot kontrolorem Možnost náhodného pořadí vzorků Připojení digitálních měřidel Numerické a grafické vyhodnocení Tisk protokolů Metrologie

18 MSA Metody AIAG, VDA a další: Cg, Cgk dle Bosch, Ford, … MSA 3. a 4. vydání GRR – RM, ARM a ANOVA metody Linearita, Stabilita Atributivní studie včetně modelu detekce signálu Nejistoty měření dle EA-4/02 VDA 5 2. vydání Možnost nastavení strategie vyhodnocení Ověřená testovací data z MSA, VDA 5 a BOSCH sešit 10 Tisk protokolů Metrologie

19 Vzorkování Uvolnění výrobního procesu Metodiky PPAP a VDA 2 Stanovení úrovně předložení a požadovaných/předkládaných dokumentů Připojení všech interních i předkládaných dokumentů Přiřazení měřených znaků z databáze dílů nebo katalogu Připojení měřidel z databáze Plánování

20 Vzorkování Načítání dat z měřidel Jednoduchá práce s víceotiskovými formami Tisk a export standardních formulářů ve více jazycích Možnost tvorby vlastních formulářů Záznam schválení dodavatelem a zákazníkem Definice vlastních požadavků vzorkování Využití pro periodické zkoušky Plánování

21 SPC Statistická regulace procesu Odpovídá AIAG, VDA 4 i DIN 21747 Krátkodobá a dlouhodobá způsobilost, způsobilost stroje Variabilní i atributivní znaky Statistické testování dat Sběr dat z měřidel Měřicí stanice se snadnou obsluhou Monitorování

22 SPC Online sběr na měřicí stanici Import souboru ze CMM Import formátu AQDEF/Q-DAS Automatický import dat ze souborů Identifikace měřených dílů Vizualizace na pracovišti Report na intranetu nebo emailem Monitorování

23 SPC Měřicí stanice Jednoduchá obsluha Postup podle měřicího plánu Indikace četnosti měření Přístup k dokumentaci – kontrolní plán, výkres Možnost výpočtů z naměřených hodnot Hlídání regulačních mezí Provoz na tabletech Monitorování

24 Vstupní kontrola Přejímky materiálu Postup dle Kontrolního plánu Převzetí dat z ERP systému Hodnocení variabilních znaků Hodnocení dodaného množství a termínů Sběr dat z měřidel Dynamické kontroly dle ISO 3951 a ISO 2859 Monitorování

25 Mezioperační kontrola Postup dle Kontrolního plánu Kontrola výrobních operací Uvolnění prvního kusu Načítání údajů z ERP systému Hodnocení variabilních znaků Sběr dat z měřidel Monitorování

26 Výstupní kontrola Kontrola dokončeného výrobku Postup dle Kontrolního plánu Využití dat z ERP systému Hodnocení variabilních znaků Dlouhodobé hodnocení Sběr dat z měřidel Dynamické kontroly dle ISO 3951 a ISO 2859 Monitorování

27 Audit výrobku Audit výrobku dle VDA 6.5 Využití údajů z kontrolního plánu Zadání vad i naměřených hodnot Vyhodnocení variabilních znaků Výpočet parametru QKZ Záznam o navržených opatřeních Audity

28 Měřidla Evidence měřidel Výdej a příjem měřidel Sledování a plánovaní kalibrací Provádění kalibrací Výpočty tolerancí kalibrů Stanovení nejistot při kalibraci Náklady na kalibrace a opravy Metrologie Evidence měřidel Řízení výdejny Kalibrace měřidel Mezilhůtní ověřování

29 Měřidla Připojení kalibrovaných měřidel Připojení referenčních měřidel Zpracování protokolů referenčních měřidel Výpočet nejistot při kalibraci Tvorba kalibračního protokolu Metrologie

30 Reporting Vizualizace dat ze systému PalstatCAQ Možnost zahrnutí dat z externích systémů Zobrazení tabulek, grafů, formulářů Slideshow pro zobrazení více dat Přístup k reportům přes web Zasílání reportů emailem Události

31 Vybrané reference

32 Podpora a servis Předprodejní podpora Ověření datové kompatibility Převod dat z jiných systémů Spolupráce při připojení měřidel Školení uživatelů a správců Tvorba tiskových sestav a reportů Portál s informacemi pro zákazníky Zajištění upgrade servisní smlouvou Palstat CAQ

33 PALSTAT s.r.o. Vrchlabí www.palstat.cz MSV Brno, 3.-7. 10. 2016


Stáhnout ppt "Systém řízení kvality. Systém PalstatCAQ zajišťuje naplnění požadavků ISO 9001 Systém managementu kvality ISO/TS 16 949 Management kvality v automobilovém."

Podobné prezentace


Reklamy Google