Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."— Transkript prezentace:

1 30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková

2 2 Základní informace o projektu 30. 11. 2011 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání období realizace: 1. 6. 2010 – 30. 11. 2011 rozpočet projektu: 1 337 640,92 Kč realizátor projektu: KONEP, o.s. V Pardubickém kraji, ale i v celém Česku nejsou k dispozici souhrnné, komplexní a aktuální informace o nabídce DV, chybí také informace o poptávce po těchto službách. Obtížně dostupné informace o nabídce dalšího vzdělávání, poskytovatelích, ale i o obsahu a formě kurzu snižují efektivitu prostředků, jež jsou na další vzdělávání zaměstnanců vynakládány.

3 3 Základní informace o projektu 30. 11. 2011 Analýza je strukturována do 3 hlavních bloků, kterými jsou: analýza nabídky; analýza poptávky; závěry a doporučení pro stimulaci nabídky dalšího vzdělávání a poptávky po něm. Výstupy projektu jsou volně dostupné na www.konep.cz a na www.nevladky.cz, kde je umístěna také tabulková databáze vzdělávacích organizací a kurzů dalšího vzdělávání, jež poskytují.www.konep.cz www.nevladky.cz

4 4 Další vzdělávání Další vzdělávání – takové oblasti vzdělávání, které rozšiřují kvalifikaci účastníka dalšího vzdělávání a jeho uplatnitelnost na trhu práce. V úvahu nebyly brány kurzy a školení, které jsou pro určité profese povinné ze zákona, a výkon dané profese není přípustný bez úspěšného absolvování tohoto vzdělávání. 30. 11. 2011

5 5 Metodika – analýza nabídky Vyhledávání vzdělávacích subjektů prostřednictvím internetu: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání EU-DAT Katalog firem na Portálu města Pardubice - www.portalpardubice.cz www.portalpardubice.cz Katalog kurzů EduCity Google – www.google.czwww.google.cz Seznam – www.seznam.czwww.seznam.cz 30. 11. 2011

6 6 Metodika – analýza nabídky Vyhledávány byly všechny vzdělávací organizace se sídlem na území Pardubického kraje poskytující na tomto území své služby Vyhledávány byly také informace o poskytovaných kurzech (název, cena, akreditace, délka kurzu, frekvence a forma konání kurzu a cílová skupina). Aktuálnost vyhledávaných dat byla kontrolována přímo poskytovateli DV, žádost o kontrolu vyslyšelo cca 30 % poskytovatelů Data pochází z léta 2011 30. 11. 2011

7 7 Metodika – analýza poptávky Oslovovány 3 cílové skupiny: Zaměstnaní (7 000 dotazníků) Nezaměstnaní (500 dotazníků) Ekonomické subjekty (200 dotazníků) V případě obyvatel byla reprezentativnost vzorku zajištěna dle SO ORP, pohlaví, věku a vzdělání respondentů – nepravděpodobnostní technika kvótního výběru Šetření probíhalo od 12/2010 – 6/2011 v obcích s více než 1 000 obyvatel Šetření mezi zaměstnanými prováděli proškolení tazatelé, mezi nezaměstnanými většinou pracovníci detašovaných pracovišť ÚP, kteří byli taktéž proškoleni 30. 11. 2011

8 8 Metodika – analýza poptávky Ekonomické subjekty vybírány náhodně Výběr byl prováděn z cca 160 tis. ekonomických subjektů na území Pardubického kraje, které měli alespoň 1 zaměstnance Šetření prováděl 1 tazatel telefonicky Dotazníky byly skenovány do SW OMR Remark Office a následně vyhodnocovány ve statistickém SW SPSS 30. 11. 2011

9 9 Analýza nabídky Nalezeno 142 poskytovatelů DV a 4 016 kurzů, tj. obdobný počet jako v Královéhradeckém kraji v šetření z roku 2008 Organizace DV jsou koncentrovány do velkých měst, v Pardubicích sídlí nebo má pobočku téměř 55 % všech vzdělávacích institucí, v okresních městech je koncentrováno 28 % kurzů Průměrně 1 organizace poskytuje 28 kurzů, medián počtu kurzů na 1 organizaci je 9 kurzů Největšími organizacemi zajišťujícími DV v PUK jsou: MARLIN s.r.o. MIPECOM s.r.o. CC Systems a.s. 30. 11. 2011

10

11

12 Analýza nabídky - jazyky Nejrozšířenější oblast DV, alespoň 1 jazykový kurz poskytuje 66 organizací, tj. 46 % všech nalezených poskytovatelů dalšího vzdělávání; celkem nalezeno 983 kurzů

13 13 Analýza nabídky - jazyky Počet kurzů v dělení dle úrovně studenta a zaměření kurzu odpovídá jazykové vyspělosti studentů a potřebě dané trhem práce komunikovat tímto jazykem 30. 11. 2011

14 14 Analýza nabídky - management V oblasti managementu bylo nalezeno 305 kurzů, přičemž 159 kurzů, tj. více než 52 % je lokalizováno do Pardubic Manažerské kurzy jsou zajišťovány 28 organizacemi. Na rozdíl od poskytovatelů jazykových kurzů se jedná o organizace, které se věnují dalšímu vzdělávání ve více oblastech, většinou ve 3 – 4 (komunikační dovednosti, marketing, IT) 75 kurzů - personalistika a HR; 57 kurzů – manažerské dovednosti 31 kurzů projektového řízení 50 % kurzů poskytují 2 organizace 30. 11. 2011

15 15 Analýza nabídky - management 30. 11. 2011

16 16 Analýza nabídky – marketing a obchod 103 kurzů, přičemž 45 % z nich je lokalizováno do Pardubic Kurzy nabízí17 poskytovatelů, přičemž polovina kurzů je nabízena 3 organizacemi. Žádný z poskytovatelů není primárně soustředěn právě na poskytování kurzů v této tematické oblasti Kurzy jsou nejčastěji zaměřeny na prodej, prodejní dovednosti, key account management; rekvalifikační kurzy jsou cíleny na obchodní zástupce Kurzy jsou často 1denní s náklady do 5 000,-Kč vč. DPH 30. 11. 2011

17 17 Analýza nabídky – PC kurzy Po jazykových kurzech a kurzech ve sféře služeb se jedná o 3 nejsilnější oblast vzdělávání 734 kurzů prostřednictvím 27 vzdělávacích organizací Uživatelé: 318 kurzů – základy obsluhy PC, kancelářský SW, internet, operační systémy, příp. Grafický SW; 2 dny max. 7 tis. Kč Odborníci: 292 kurzů; 3-4 dny, 12-24 tis. Kč Rekvalifikace: 124 kurzů – základy oblsuhy PC, grafika, web; cca 100 hodin, max. 10 tis. Kč 30. 11. 2011

18 18 Analýza nabídky – PC kurzy 30. 11. 2011

19 19 Analýza nabídky – obsluha strojů a zařízení 401 vzdělávacích programů zajišťovaných 22 organizacemi Kurzy jsou koncentrovány v Č. Třebové – lokalizace poskytovatele zaměřeného na železniční dopravu Železniční doprava – 117 kurzů Silniční doprava – 59 kurzů Svářečské práce – 103 kurzů Další stroje – 83 kurzů Rekvalifiakce – 39 kurzů 30. 11. 2011

20 20 Analýza nabídky – služby 2. nejčetnější kurzy – 754 kurzů poskytovaných 29 organizacemi Více než polovina kurzů je posyktována 1 organizací Nejvýznamnějšími oblastmi vzdělávání jsou sociální služby (382 kurzů) a rekvalifikační kurzy (128) 30. 11. 2011

21 Analýza nabídky – služby

22

23 Analýza nabídky – řemeslné práce 101 kurzů poskytovaných 11 organizacemi Mezi poskytovatele těchto kurzů často patří střední odborné školy Dominuje počet rekvalifiakčních kurzů

24 Analýza nabídky – sociální a komunikační dovednosti 316 kurzů poskytovaných 22 organizacemi, 44 % lokalizováno do Pardubic 114 kurzů je určeno pro pracovníky v sociálních službách, resp. pomáhající profese Častými kurzy jsou kruzy komunkační, kurzy prezentačních dovedností, asertivity apod. 24 30. 11. 2011

25 Analýza nabídky – služby

26 Analýza nabídky – účetnictví 240 kurzů poskytovaných 20 organizacemi 50 % kurzů zajišťují 3 poskytovatelé, kteří jsou zaměřeni pouze na kurzy v oblasti účetnictví

27 Analýza nabídky – výkon veřejné správy 14 kurzů poskytovaných 6 organizacemi v Pardubicích, Poličce a Chrudimi Většinou kurzy 1denní, často akreditované MV 27 30. 11. 2011 Analýza nabídky – ostatní 105 kurzů Výrazná koncentrace do Pardubic a do 1 organizace Zaměření: BOZP, požární ochrana, kvalita, jakost ¼ kurzů formou e-learningu

28 28 30. 11. 2011

29 Analýza poptávky – zaměstnaní, Účast na DV V rámci kraje se v roce 2010 účastnilo dalšího vzdělávání 38,3 % oslovených respondentů. Více než 30 % dotázaných absolvovalo kurz/y dalšího vzdělávání na požadavek svého zaměstnavatele Necelých 19 % dotázaných se vzdělává nad rámec požadavku zaměstnavatele 29 30. 11. 2011

30 Analýza poptávky - zaměstnaní 30 30. 11. 2011

31 Analýza poptávky - zaměstnaní 31 30. 11. 2011

32 Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV zaměstnavatelé požadují další vzdělávání zejména po zaměstnancích ve věku 25–44 let. V této věkové kategorii se vzdělává více než 1/3 dotázaných

33 Analýza poptávky - zaměstnaní

34 V profesích, jež jsou častěji vykonávány osobami s vyšším vzděláním, je podíl respondentů, kteří se účastnili dalšího vzdělávání jednoznačně vyšší Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV

35 Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV dle odvětví, v němž respondenti pracují, jsou nejčastěji vzdělávanými zaměstnanci veřejné správy (65 %), zaměstnanci zdravotnických a sociálních služeb (52 %), školství (52 %) a cestovního ruchu (41 %).

36 Analýza poptávky – zaměstnaní, Hrazení DV zaměstnavatelem 69 % zaměstnavatelů platí svým zaměstnancům další vzdělávání, které po nich požaduje V případě, že se zaměstnanec dále vzdělává nad rámec zaměstnavatelových požadavků, hradí takovéto vzdělávání pouze 14 % zaměstnavatelů Zaměstnavatel nejčastěji hradí další vzdělávání osobám ve věku 35–54 let, tj. zaměstnancům, kteří již mají důvěru zaměstnavatele, disponují již určitými zkušenostmi a znalosti získané vzděláváním ve své práci budou moct dostatečně využít. Nejmenší podporu ve vzdělávání mají mladí do 24 let, kteří mají vzdělávání hrazeno zaměstnavatelem v necelých 63 %. 36 30. 11. 2011

37 Analýza poptávky – zaměstnaní, Hrazení DV zaměstnavatelem 37 30. 11. 2011

38 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání

39 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání V závislosti na zvyšujícím se věku respondenta dochází také k proměně oblastí vzdělávání, v nichž kurz absolvuje. Zatímco u osob do 34 let jsou hlavní oblastí vzdělávání jazyky, u osob starších 45 let již převládá obsluha strojů a zařízení Kurzy obsluhy strojů a zařízení jsou hlavní oblastí vzdělávání v zemědělství (40 %), průmyslu (39 %), stavebnictví (28 %) a dopravě a spojích (47 %). Jazykové kurzy jsou dominantní v cestovním ruchu (47 %) Ve školství, vědě a výzkumu jsou stěžejní jazykové kurzy (22 %) a kurzy práce na PC (18 %), ve zdravotnictví a sociálních službách se jedná o sociální a komunikační dovednosti (27 %) a práci ve sféře služeb (26 %). 39 30. 11. 2011

40 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání profesejazykymanagementPC soc. a kom. dovednosti veřejná správa stroje a zařízení vedoucí a řídící pracovník 19,118,312,39,87,88,3 vědecký pracovník20,05,734,34,31,415,7 technický, zdravotnický a pedagogický pracovník 19,83,213,825,82,616,9 nižší administrativní pracovník 17,96,712,57,722,23,8 provozní pracovník20,72,810,210,43,615,6 kvalifikovaný dělník7,40,710,71,30,745,0 řemeslník, kvalifikovaný výrobce 2,20,49,30,40,040,3 obsluha strojů a zařízení4,70,07,00,40,875,8 pomocný pracovník16,80,816,811,81,721,8 příslušník armády14,83,313,14,97,88,3

41 Analýza poptávky – zaměstnaní, Počet kurzů Více než polovina dotázaných absolvovala pouze 1 kurz, více než 3 kurzů se zúčastnilo pouze 10 % respondentů, kteří se do dalšího vzdělávání v uplynulém roce zapojili. I v tomto případě bylo prokázáno, že zájem o vzdělávání roste s vyšším dosaženým vzděláním, tj. také i s vyšší zastávanou pracovní pozicí. odpověď počet odpovědí počet absolvovaných kurzů abs.% 1 kurz1 34851,9 1 348 2–3 kurzy97937,71 958 4–5 kurzů2047,8816 více než 5 kurzů682,6408 celkem2 599100,04 530

42 Analýza poptávky – zaměstnaní, Vyhledávání kurzů 42 30. 11. 2011 30 % absolventů kurzů si kurzy nevyhledává samo nejčastěji bývají kurzy vyhledávány prostřednictvím internetových vyhledávačů (33 %), častým zdrojem jsou také doporučení získaná od známých, přátel a rodiny (29 %) 17 % vyhledává kurzy přímo prostřednictvím vzdělávacích agentur S rostoucím vzděláním dochází k upřednostňování internetových vyhledávačů, portálů zaměřených na vzdělávání a také se zvyšuje podíl těch účastníků, jež upřednostňují již ověřené vzdělávací agentury, naopak klesá vliv doporučení od známých

43 Analýza poptávky – zaměstnaní, Důvody neúčasti na DV 43 30. 11. 2011

44 Analýza poptávky – zaměstnaní, Motivy k účasti na DV 44 30. 11. 2011

45 Analýza poptávky – zaměstnaní, Zájem o DV Zájem o vzdělávání, který mají účastníci DV, je blízký rozvržení vzdělávacích oblastí, které respondenti absolvovali v rámci svého dobrovolného vzdělávání Představy o DV zaměstnanců se ne vždy shodují se vzdělávacími oblastmi, které musejí absolvovat na požadavek svého zaměstnavatele Účastníci DV mají větší zájem o studium jazyků a managementu, zatímco byli intenzivněji vzděláváni ve službách či obsluze strojů a zařízení. Zaměstnanci, kteří v loňském roce nebyli do DV zapojeni, mají zájem o absolvování kurzů v oblasti služeb, řemesel, managementu a jazykových kurzů. 45 30. 11. 2011

46 Analýza poptávky – zaměstnaní, Zájem o DV S přibývajícím věkem klesá zájem o jazykové kurzy (38 % - 18 %), marketing (13 % – 9 %) S rostoucím vzděláním se zvyšuje zájem o kurzy managementu, klesá zájem o řemeslné kurzy a kurzy v obsluze strojů a zařízení 46 30. 11. 2011

47 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Účast na DV DV se účastnilo 28 % nezaměstnaných respondentů Účast na dalším vzdělávání se v závislosti na výši dosaženého vzdělání zvyšuje až do kategorie úplné střední vzdělání s maturitou, v níž dosahuje nejvyšší hodnoty, a to 45 % Nejvyšší podíl účastníků na DV byl prokázán na pozici provozního pracovníka (36 %) a řemeslníka (32 %) Nejčastěji se dalšího vzdělávání účastní osoby nezaměstnané 6–12 měsíců, podíl účasti na dalším vzdělávání v této kategorii činí 37 %. S délkou nezaměstnanosti nad 1 rok účast na dalším vzdělávání klesá na 30 % 47 30. 11. 2011

48 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Počet kurzů odpověď(abs.)(%) 1x11383,1 2x–3x2014,7 4x–5x21,5 více než 5x10,7 celkem136100,0 48 30. 11. 2011

49 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Oblasti DV Struktura vzdělávacích kurzů, jež nezaměstnaní absolvují, se poměrně výrazně liší od struktury kurzů, jež absolvovali zaměstnaní respondenti. Zaměstnanci jsou vzděláváni v pestřejší škále vzdělávacích kurzů, zatímco v případě nezaměstnaných se celá třetina kurzů věnuje výpočetní technice a ostatní oblasti vzdělávání mají spíše doplňkovou roli Rekvalifikačních kurzů se na základě doporučení od úřadů práce zúčastnilo 57 % respondentů – účastníků dalšího vzdělávání, tj. 82 dotázaných Jednalo se o osoby s nižším dosaženým vzděláním, provozní pracovníky, řemeslníky a pomocné pracovníky 49 30. 11. 2011

50 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Oblasti DV

51 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Důvody neúčasti na DV 51 30. 11. 2011

52 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Motivy účasti na DV 2/3 respondentů se domnívají, že DV jim může pomoci získat práci Negativní postoj ke vzdělávání a jeho podpoře v nalezení pracovního uplatnění se zvyšuje s věkem nezaměstnaného. Více než polovina dotázaných starších 54 let nevěří, že by jim další vzdělávání v hledání práce pomohlo. Obdobný podíl těchto odpovědí byl zaznamenán ve skupině nezaměstnaných se ZŠ Podíl negativních odpovědí roste s délkou nezaměstnanosti, zatímco respondenti nezaměstnaní max. 6 měsíců zastávají negativní názor v 25 %, v případě osob nezaměstnaných více než 1 rok je to již téměř polovina respondentů 52 30. 11. 2011

53 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Motivy účasti na DV 53 30. 11. 2011

54 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Zájem o DV

55 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Účast na DV Své zaměstnance vzdělává 174 ekonomických subjektů, tj. 87 % dotázaných

56 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV – jazyky, management ¼ respondentů (56 firem) vzdělává své zaměstnance v jazycích Všichni vzdělávaní v angličtině, další jazyky jsou doplňkové 21 dotázaných vzdělává své zaměstnance ve 2 a více jazycích – jedná se především o subjekty působící ve službách a průmyslu 38 oslovených subjektů, tj. 19 % ze všech respondentů Byly poptávány kurzy ze 3 dílčích oblastí vzdělávání (manažerské dovednosti, projektové řízení a HR 56 30. 11. 2011

57 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV – marketing, PC kurzy Velice slabá poptávka 10 % respondentů Realizované kurzy zaměřené především na rozvoj obchodních a prodejních dovedností V PC kurzech vzdělává své zaměstnance 1/3 organizací, jedná se zejména o subjekty působící ve veřejné správě a službách Poptávány byly nejčastěji 2 oblasti vzdělávání v PC kurzech (kancelářský a ekonomický SW) 57 30. 11. 2011

58 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV –soc. a komunikační dovednosti, účetnictví Nejčastěji vzdělává veřejná správa (50 %) a subjekty působící ve službách (1/3) Řešení konfliktů, komunikace, prezentační dovednosti Kurzy v účetnictví byly realizovány v 78 % oslovených subjektů Legislativní změny v účetnictví a mzdovém účetnictví 58 30. 11. 2011

59 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV –stroje a zařízení, služby Poptávány jsou zejména subjekty v průmyslu a zemědělství Zaměřené především na vzdělávání řidičů 2/3 veřejné správy a 50 % subjektů ve službách Školství (41 %), sociální služby (29 %), zdravotnictví (22 %) 59 30. 11. 2011

60 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Vyhledávání kurzů 60 30. 11. 2011 odpověď(abs.)(% ze všech odpovědí)(% z respondentů) na internetu ve vyhledávačích7728,645,8 inzerce51,93,0 doporučení od známých a kolegů72,64,2 na internetu v portálech věnovaných vzdělávání72,64,2 máme ověřené vzdělávací agentury13951,782,7 jiné3412,620,1

61 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Hrazení dobrovolného DV zaměstnanců Ze 170 organizací, které na otázku odpovídalo, přispívá na další vzdělávání zaměstnanců 28 organizací, tj. 16 % Odpověď je tedy v souladu s výpověďmi zaměstnanců (uváděli 14 %) ¼ firem si vybírá, které kurzy bude svým zaměstnancům financovat (AJ, svářečské, ekonomické, PC kurzy) 61 30. 11. 2011

62 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Důvody neúčasti na DV Odpovídalo pouze 25 subjektů 62 30. 11. 2011 odpověď(abs.)(% ze všech odpovědí)(% z respondentů) vzdělávání zaměstnanců dostatečné1560,071,4 vzdělávání nepřinese žádný užitek728,033,3 ceny kurzů jsou vysoké14,04,8 nedostatek finančních prostředků organizace14,04,8 nedostatečná nabídka kurzů14,04,8 celkem25100,0

63 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Motivy zapojení do DV 45 % respondentů uvedlo, že k zapojení zaměstnanců do dalšího vzdělávání, příp. jeho navýšení by je nic nepřimělo 28 % respondentů by motivovalo získání dotace na DV zaměstnanců 2/3 subjektů, které tuto odpověď uvedly, však o dotaci dosud nepožádaly!!! Tj. nemají finanční, personální či časové kapacity nebo informace 18 % by své zaměstnance vzdělávalo v důsledku zavedení nové technologie či metody 63 30. 11. 2011

64 Srovnání nabídky a poptávky po DV Nebyla zjištěna žádná oblast vzdělávání, v níž by byla nedostatečná nabídka kurzů

65 Srovnání nabídky a poptávky po DV SO ORPnabídka kurzůpoptávka celkemnabídka (%)poptávka (%) Česká Třebová1791454,54,1 Hlinsko91090,23,1 Holice511331,33,7 Chrudim57358814,316,5 Králíky6670,11,9 Lanškroun731931,85,4 Litomyšl6870,12,4 Moravská Třebová01140,03,2 Pardubice2 27494656,626,5 Polička341520,84,3 Přelouč91160,23,3 Svitavy2762506,97,0 Ústí nad Orlicí3142327,86,5 Vysoké Mýto1391663,54,7 Žamberk732701,87,6 Pardubický kraj celkem4 0163 568100,0

66 Srovnání nabídky a poptávky po DV Výsledky prezentované analýzy jsou srovnatelné s jinými analýzami na úrovni krajů, či ČR jako celku Dle šetření na úrovni EU27 je podíl účastníků DV v PUK srovnatelný s celorepublikovou úrovní (37,6 %) V porovnání s EU27 však Česko za vyspělými státy EU zaostává (Švédsko, Finsko, Norsko – 54-73 %; VB 49 %) Zvýšení účasti na DV, motivování zaměstnanců i zaměstnavatelů může podpořit konkurenceschopnost kraje nejen na celostátní úrovni, ale i na úrovni evropské 66 30. 11. 2011

67 Doporučení - Podpora provázanosti nabídky a poptávky po dalším vzdělávání Krokem, který by měl navazovat na závěry Komplexní analýzy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, je plošné a cílené zmapování potřeb zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů v měnících se podmínkách české ekonomiky. Mapování by mělo být zaměřeno na vytipování možností dalšího profesního vzdělávání alespoň u 80 % zaměstnavatelů v Pardubickém kraji. Byly by zjištěny podrobné specifikace obsahu a formy kurzů dalšího profesního vzdělávání, na jejichž základě by bylo možné podpořit konkurenceschopnost zaměstnavatelů v době ekonomické krize. Bylo by možné docílit také větší míry propojení potřeb zaměstnavatelů, nabídky vzdělávacích organizací a podpory dalšího vzdělávání krajem. Vytvářené kurzy dalšího vzdělávání by plně navazovaly na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce, čímž by bylo možné pozitivně ovlivnit míru nezaměstnanosti. 67 30. 11. 2011

68 Doporučení - Podpora kvality kurzů dalšího vzdělávání Z analýzy vyplynulo, že nabídka kurzů dalšího vzdělávání je z hlediska oblastí vzdělávání i regionálního rozložení dostatečná. Účastníci dalšího vzdělávání jsou schopni si kurzy vyhledávat a svou informovanost o kurzech považují také za odpovídající. Není tedy nutné, aby veřejné dotace směřovaly právě do těchto oblastí. Ačkoliv analýza přímo nesledovala spokojenost účastníků dalšího vzdělávání s kvalitou kurzů, ze zpětných vazeb tazatelů vyplynulo, že někteří respondenti spontánně komentovali nejistou kvalitu nabízených kurzů. V tomto ohledu lze proto doporučit právě přijetí nástrojů, které podpoří projekty, jejichž cílem bude zvýšení kvality stávajících kurzů, spíše než další rozšiřování nabídky. 68 30. 11. 2011

69 Doporučení - Podpora dalšího vzdělávání ve firmách Z dotazníkového šetření mezi ekonomickými subjekty vyplynulo, že 28 % respondentů by přimělo k intenzivnějšímu zapojení svých zaměstnanců do dalšího vzdělávání získání dotace za tímto účelem. Dvě třetiny organizací, které takto odpověděly, však o žádnou dotaci dosud nepožádaly, neboť nemají pro učinění tohoto kroku dostatečné kapacity. Zjednodušením administrace žádostí o dotaci je tedy možné dosáhnout vyšší intenzity dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmách. 69 30. 11. 2011

70 Doporučení - Podpora vzdělávání nad rámec požadavků zaměstnavatelů Analýza také podala důkaz o tom, že téměř pětina respondentů se vzdělává ve svém volném čase nad rámec požadavků zaměstnavatele. Jedná se tedy o proaktivní obyvatele, kteří věnují svůj volný čas zvýhodnění své pozice na trhu práce, zvýšení možnosti svého uplatnění a minimalizace rizika nezaměstnanosti. Podporou, jejímiž příjemci by byli právě účastníci dalšího vzdělávání (spíše než samotné vzdělávací agentury), by bylo možné nejen docílit vyššího zájmu o další vzdělávání, ale také vyšší kvality kurzů. Podpora by mohla mít podobu finanční podpory (zejména v případě znevýhodněných skupin např. matky na rodičovské dovolené) či bezúročné půjčky. 70 30. 11. 2011

71 Doporučení - Podpora informovanosti o významu dalšího vzdělávání Pro čtvrtinu zaměstnanců a osminu nezaměstnaných neexistuje žádný motiv, který by je přiměl účastnit se dalšího vzdělávání. Obecně platí, že osoby s nižším vzděláním vnímají vzdělání jako málo důležité, zároveň mají se vzděláváním relativně malé zkušenosti a v porovnání s osobami s vyšším vzděláním se u nich mnohem častěji objevuje vnímání školy a vzdělávání jako nutného utrpení bez zřejmého smyslu. Právě podpora této cílové skupiny by měla být žádoucí, neboť se jedná o skupinu obyvatel, která častěji trpí nezaměstnaností a představuje tak pro stát značné finanční výdaje. Podpora může spočívat v informační kampani orientované na důležitost dalšího vzdělávání v profesním, ale i sociálním životě a výhody, jež další vzdělávání účastníkovi přináší. 71 30. 11. 2011

72 72 Děkuji za pozornost! Mgr. Petra Vondráčková vondrackova@konep.cz Koalice nevládek Pardubicka, o.s. Pernštýnská 15 530 02 Pardubice Tel.: 461 031 821, 774 412 876 30. 11. 2011


Stáhnout ppt "30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google