Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručná prezentace Vysoké školy sociálně-správní v Havířově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručná prezentace Vysoké školy sociálně-správní v Havířově."— Transkript prezentace:

1 Stručná prezentace Vysoké školy sociálně-správní v Havířově

2  Akreditace byla udělena v k 30.listopadu 2007 pro studijní obory :  Veřejná ekonomika a správa a  Management v sociální sféře a to pro prezenční a kombinovanou formu bakalářského ( tj. zatím 3-letého) studia. Začíná se připravovat navazující mgr. studium.

3  má vytvářet předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení ve veřejné správě, ale i v podnicích zejména veřejného sektoru a neziskových organizací všeho typu. Z konkrétních znalostí a dovedností dle studijních plánů lze vyjmenovat :  -využívání informačních systémů v řízení,  - příprava a zpracování finančních podkladů a

4  projektů, příprava rozpočtů, konkrétní správa činností, základní znalosti legislativy pro obecné znalosti při výkonu samosprávních funkcí, činnosti v ochraně životního prostředí, znalosti výpočetní techniky a ekonomicko- matematických metod pro efektivní chod organizace.  V managementu v sociální sféře je profil absolventa zaměřen na :

5  základní znalosti a dovednosti z oblasti řízení systému sociálních služeb, řízení lidských zdrojů, ekonomii managementu, hospodářské a sociální politiky, ekonomické, finanční a manažerské aktivity vč. komunikačních a vyjednávacích dovedností. To je jen hrubý výčet předpokládaných znalostí a nabytých dovedností absolventů.

6  Ve šk.r. 2009/10 fungují běžně všechny orgány soukromé VŚ( akademická rada, správní rada, 4 odborné katedry), druhý ročník obou forem studia. V tomto semestru zahajuje i diplomový seminář, jehož cílem je seznámit a naučit pracovat studenty nejen s odbornou literaturou, ale zejména provádět analýzy a hodnocení různých problémů z praxe. A zde vidíme příležitost pro zapojení studentů i pedagogů do úkolů pro podporu vědy, výzkumu a inovací a pro spolupráci s podniky.

7  Vzdělávací aktivity, které Institut vyvíjí, vycházejí z dlouhodobých pedagogických zkušeností a obsahuje širokou nabídku informačních a vzdělávacích služeb. Stěžejními oblastmi jsou:  Aktivity v oblasti ekonomiky a legislativy. Jsou směřovány k získání potřebných znalostí a přehledu v podnikatelských činnostech a změnách v legislativě.  Akce rekvalifikačního charakteru dle záměru úřadů práce. V této oblasti Institut významným podílem připravuje nezaměstnané občany k uplatnění na trhu práce. Zde je hlavní důraz kladen na práci s výpočetní technikou, manažerských dovedností, výuku jazyků ve větším rozsahu, ale i programů připravujících uchazeče v oblastech CNC obráběcích strojů, programování robotizovaného pracoviště, stavební údržby, opravy pneumatických a hydraulických zařízení a elektroměření. Má akreditováno MŠMT ČR a realizuje 33 programů.  Institut realizuje 4-semestrální studium „Akademie III. věku“, které je určeno občanům - seniorům města Havířova. Pořádá již osmý běh 2-letého studia dle záměru Magistrátu města Havířova, vždy pro minimálně 60 posluchačů.

8 ICV vyvíjel a vyvíjí své aktivity důrazným zapojením do mezinárodních projektů a projektů financovaných EU a ČR, konkrétně se jednalo o:  PHARE 98 – Rozvoj lidských zdrojů, Leonardo: Partnerství na úseku „Správce bytového fondu“, EQUAL – Restart – integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu, PHARE 2003 RLZ – projekt bude ukončen v měsíci červenci 2006, obsahoval 8 základních rekvalifikačních programů po dobu 2 let.  Z novějších a nových projektů lze jmenovat :  Rovné příležitosti žen a mužů – ESF – projekt byl zahájen v prosinci 2005 a ukončen bude v roce 2007, zahrnuje 10 rekvalifikačních programů. Na projektu spolupracovali 2 partneři, z toho jeden mimo region Moravskoslezského kraje.  Aktivní politika zaměstnanosti – ESF – projekt byl zahájen v prosinci 2005 a byl ukončen v roce 2007, zahrnuje 9 rekvalifikačních programů. Na projektu spolupracovali 4 partneři, z toho dva mimo region Moravskoslezského kraje.  Operační program Rozvoj lidských zdrojů přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 – PŘEKRAČUJEME HRANICE. Právě již dílčí výsledky v rámci řešení tohoto nového projektu lze využívat pro spolupráci s podniky i ostatními VŠ v regionu. 


Stáhnout ppt "Stručná prezentace Vysoké školy sociálně-správní v Havířově."

Podobné prezentace


Reklamy Google