Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o koncepci připravovaného hodnocení VaV a o projektu Ipn Metodika Efektivní systém hodnocení a financování VVI Daniel Münich garant klíčové aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o koncepci připravovaného hodnocení VaV a o projektu Ipn Metodika Efektivní systém hodnocení a financování VVI Daniel Münich garant klíčové aktivity."— Transkript prezentace:

1 Informace o koncepci připravovaného hodnocení VaV a o projektu Ipn Metodika Efektivní systém hodnocení a financování VVI Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 Schůzka prorektorů pro VaV 14. 6. 2012, Univerzita Palackého

2 Projekt Ipn Metodika

3 #1 Koncepce připravovaného institucionálního hodnocení

4 Hlavní (obecný) účel Zajištění informací pro posílení efektivity řízení a strategického rozhodování Pravidelné vyhodnocování vědecké výkonnosti a fungování institucí realizujících výzkum a nárokujících veřejnou institucionální finanční a jinou podporu.

5 Očekávané přínosy oproti současnosti Srovnání hodnocených jednotek (HJ) v oboru v ČR (dnes není k dispozici) Srovnání kvality všech HJ vůči světovému standardu (dnes není k dispozici) Kvalitativní a kvantitativní zpětnou vazbu (dnes není k dispozici) pro: – vědce, týmy, katedry – řízení / management součástí VŠ – řízení / management VO – poskytovatele – RVVI a vládu (například stanovení priorit) – podnikatelské subjekty – zájemce o studium – veřejnost – daňové poplatníky – zahraniční subjekty

6 Očekávané přínosy oproti současnosti Informace o využívání a potřebnosti velkých a nákladných výzkumných infrastruktur (dnes není k dispozici) Pro rozhodování o financování institucionální: na každé úrovni v jiné podobě projekty účelově financované: GAČR a TAČR… usměrňování počtu financovaných MA a PhD studentů specifický výzkum

7 Základní pojetí hodnocení Inspirace praxí Velké Británie, Holandska, Finska Reflexe Dlouhodobých principů hodnocení a financování RVVI a Ipn Audit Metoda: – informované peer-review podle oborových metodik – nadresortní koordinace a dohled – pouze 1x za ~5 let – cca 5-8 oborových panelů a cca 25-30 subpanelů – Hodnocené jednotky (HJ) přihlášené ke zhodnocení v oboru. HJ typicky v.v.i. nebo součásti VŠ (fakulty) Hodnocení organizující instituce

8 Co se bude hodnotit Tři dimenze hodnocení řazeny dle váhy v hodnocení 1.dimenze: nejvýznamnější výsledky výzkumu připadající na vědeckého pracovníka (případně tým) 2.dimenze: Nejvýznamnější dopady výzkumu 3.dimenze: Institucionální předpoklady rozvoje HJ V každé dimenzi bude výsledkem hodnocení výkonnostní profil HJ vztažený k mezinárodním standardům

9 Výkonnostní profily

10 Průběh hodnocení Ustavení (sub)panelů Přihláška HJ do hodnocení v daném oboru Zpracování sebe-evaluační zprávy samotnou HJ Zpracování bibliometrické zprávy pro HJ Osobní návštěva subpanelu v HJ Hodnotící zpráva panelu a stanovisko HJ Syntéza výsledků na úroveň oborů, poskytovatelů, velkých infrastruktur Zveřejnění výsledků

11 Hlavní zásady hodnocení Procesy hodnocení kompletně v angličtině Převaha zahraničních hodnotitelů v panelech a subpanelech dobře honorovaná práce kvalitních hodnotitelů kvalitní organizační podpora (hodnocení koordinující instituce) Překážky proti nepotismu – opatření na vyloučení konfliktu zájmů – HJ si nebudou vybírat hodnotitele – panelům a subpanelům předsedají cizinci – zajištění průřezového dohledu nad prací panelů/subpanelů

12 #2 Projekt Ipn Metodika

13 Klíčové aktivity IPN Metodika (garanti +) KA1 Informační podpora (P.Ráb) KA2 Systém hodnocení (D.Münich) - zakázka KA3 Systém financování (J.Rákosník) - zakázka KA4 Velké pilotní ověření (S.Hronová + externí) KA5 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny (J.Hrušák) ----------------------------------------- KA6 Institucionální zajištění hodnocení (K.Šima) KA7 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí (J.Moravcová)

14 Obsah Ipn – veřejná zakázka WP1 Určení struktur hodnocení WP2 Oborové metodiky hodnocení WP3 Procesní pravidla hodnocení -------------------------- WP4 Zásady hodnocení programů WP5 Vymezení pojmu „institucionální financování“ WP6 SWOT analýza inst. základny VaV a srovnání WP7 Návrh modelů pro FF a PBC WP8 Modelové ověřování dopadů nového systému --------------------------- WP9 Příprava a realizace malého pilotní hodnocení

15 Harmonogram realizace veřejné zakázky

16 Tři veřejné konzultace návrhů Ke 2 dílčím zprávám (hodnocení, financování) K 1 závěrečné zprávě (včetně malého pilota) Každá veřejná konzultace 2 měsíce: – předložení konceptu zprávy – interní expertní oponentura (experti a panelisté) – finální verze zprávy ke zveřejnění a připomínkám – vypořádání a konference ke zprávě

17 Harmonogram 2012 – 2013: veřejná zakázka 2013/2014: závěrečná zpráva veřejné zakázky 2014: příprava podmínek pro hodnocení 2015: celonárodní hodnocení 2016: zveřejnění výsledků

18 Rizika Možná časová zpoždění – vypsání a vysoutěžení veřejné zakázky – průběh veřejné zakázky – politické změny – překážky implementace (finanční, legislativní, informační) Nedůvěra akademické obce – k úspěšnosti realizace hodnocení – z dodatečné administrativní zátěže – z nákladnosti hodnocení – z dalších změn obecně – obavy z výsledků

19 Náklady Celkové náklady Ipn zahrnují – zpracování veřejné zakázky (včetně malého pilota) – interní a externí odborné oponentury návrhů a dohled – realizace velkého pilota – organizaci veřejných konzultací – zajištění informační podpory včetně bibliometrických dat a nástrojů – přípravu podkladů pro legislativní změny – přípravu lidských zdrojů pro organizaci hodnocení – koordinaci reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek Celkové náklady celonárodního hodnocení – 1% -1.5% veř. inst. prostředků na VaV – tedy 0.4 – 0.7 % veřejných výdajů na VaV – včetně přímých a nepřímých nákladů na straně VO – dnes mají poskytovatelé 2.5 %

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o koncepci připravovaného hodnocení VaV a o projektu Ipn Metodika Efektivní systém hodnocení a financování VVI Daniel Münich garant klíčové aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google