Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální řízení Podpora řízení a rozvoje lidských zdrojů ve školství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální řízení Podpora řízení a rozvoje lidských zdrojů ve školství."— Transkript prezentace:

1 Personální řízení Podpora řízení a rozvoje lidských zdrojů ve školství

2 Personální řízení Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání Podporovaná aktivita – Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačních forem práce, které pozitivně ovlivňují školní prostředí. Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů.

3 Profesní příprava vedoucích pracovníků ve školství „Ze všech rozhodnutí, která vedoucí pracovník přijímá, nejsou žádná tak důležitá jako rozhodnutí o lidech, protože ta určují výkonnostní schopnost organizace.“ Peter F. Drucker

4 Personální řízení není součástí povinné profesionalizační přípravy vedoucích pracovníků Roztříštěná a neúplná nabídka vzdělávacích programů, chybí ucelený systém vzdělávání v této oblasti Vzdělávání v oblasti personálního řízení je finančně nákladné a pro školy tudíž nedostupné V souvislosti s přesunem kompetencí jsou kladeny stále vyšší nároky na úroveň personálního řízení školy Absence poradenského systému v personální oblasti Současná situace v ČR

5 Východiska projektu Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. § 8, odst. 2 bod e) „Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: řízení školy, kvalita personální práce a kvalita DVPP.“ Z hlavních úkolů rozvoje inspekční činnosti ČŠI vyplývá důraz na hodnocení řízení pedagogických procesů, hodnocení personálních předpokladů škol a školských zařízení.

6 Východiska projektu - průzkum Výsledky šetření v rámci projektu Úspěšný ředitel – zájem o volitelné moduly z oblasti personálního managementu Předprojektový průzkum – cílený průzkum na jednotlivé aktivity projektu Národního institutu pro další vzdělávání – zmapování aktuálních vzdělávacích potřeb Výsledky šetření Národního institutu pro další vzdělávání – zájem o systematickou přípravu vzdělávání v oblasti personálního řízení

7 Graf č. 1: Zájem o studium modulu Základy personálního managementu Zdroj: statistiky Národního projektu Úspěšný ředitel

8 Graf č. 2: Předprojektový průzkum Zdroj: statistiky Národního institutu dalšího vzdělávání

9 Graf č. 3: Zájem ředitelů o studium jednotlivých oblastí personálního managementu A: Výběr / přijímání zaměstnanců B: Adaptace zaměstnanců C: Hodnocení zaměstnanců D: Odměňování zaměstnanců E: Další rozvoj zaměstnanců F: Propouštění zaměstnanců G: Vedení personální agendy a dokumentace H: Pracovní podmínky/ Zákoník práce I: Spolupráce se státními/odbornými orgány Zdroj: Personální management na školách, šetření NIDV

10 Graf č. 4: Zájem ředitelů o formu studia Zdroj: Personální management na školách, šetření NIDV

11 Cíle projektu Vytvořit a pilotně ověřit systém vzdělávání v oblasti personálního řízení na školách a školských zařízeních Zvýšit odborné znalosti lektorů, metodiků a konzultantů v oblasti personálního řízení zaměřené na specifiku škol a školských zařízení Návrh na začlenění obsahu vzdělávání do stávající legislativy

12 Předpokládaná změna Nastavení koncepce personálního řízení Zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí Stabilizace pedagogického sboru

13 Přidaná hodnota Zatraktivnění učitelského povolání Ovlivnění vnitřního prostředí školy Pozitivní vnímání sociálního klimatu z vnějšího prostředí – rodiči, veřejností, atd.

14 Výstupy projektu Vzdělávací program v rozsahu 7 modulů Studijní texty – „Manuál pro realizaci personální politiky v praxi školy“ Workshopy pro expertní a realizační tým Sylabus pro lektory/konzultanty Školení – lektorů/konzultantů a pilotní školení účastníků v každém kraji Podpůrná sít konzultantů

15 Klíčové aktivity projektu 1.Analýza stávajícího stavu, výběr a sestavení expertního týmu 2.Obsahová příprava vzdělávacího programu, publikace studijních materiálů a sylabů 3.Školení – lektorů/konzultantů a pilotní školení účastníků 4.Odborné konzultace 5.Publicita a ICT podpora 6.Evaluace

16 Cílová skupina vedoucí pracovníci škol a školských zařízení na území celé ČR včetně hlavního města Prahy

17 Vazba na projekty Personální řízení I Úspěšný ředitel Personální řízení II Podpora začínajících učitelů Systém DVPP, Autoevaluace

18 Gestor odbor 25 - MŠMT Partner Centrum školského managementu PedF UK

19 ...podstatnou složku v řízení škol a školských zařízení tvoří úroveň a kvalita personálního řízení. V současné době je vzdělávání školského managementu neúplné a absenci jednotného standardu, který by v celé šíři zahrnoval prvky personálního řízení speciálně zaměřeného na potřeby všech škol a školských zařízení, pociťují i zřizovatelé..... Projekt doporučujeme k realizaci, neboť jednoznačně směřuje k systematickému, celoplošnému, profesionálnímu a modernímu řízení českých škol. Školská komise SMO ČR... je jedině možno uvítat, že problematika bude řešena celistvě a komplexně. Proto projekt podporujeme. Realizace personální strategie se v posledních letech vytratila a je nejvyšší čas vybudovat systém, který by umožňoval střednědobé a dlouhodobé plánování personálního rozvoje jednotlivých pracovníků školy.....Projektu přejeme úspěšnost a uplatnění v co nejkratším čase. Asociace ředitelů Zdr.Š ČR Co říkají o projektovém záměru jiní

20 „Ze všech rozhodnutí, která vedoucí pracovník přijímá, nejsou žádná tak důležitá jako rozhodnutí o lidech, protože ta určují výkonnostní schopnost organizace.“ Peter F. Drucker Projektem Personální řízení bychom chtěli napomoci k tomu, aby se tato věta stala samozřejmostí i v českém školství.

21 Děkujeme za pozornost. Milan Bareš, bares@nidv.cz Natálie Kozáková, kozakova@nidv.cz Alena Schořovská, schorovska@nidv.cz


Stáhnout ppt "Personální řízení Podpora řízení a rozvoje lidských zdrojů ve školství."

Podobné prezentace


Reklamy Google