Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 10: Personální řízení v MSP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 10: Personální řízení v MSP."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 10: Personální řízení v MSP

2

3 Integrovaný personální management v MSP _______________________________________________________________________________________________ Strategie řízení lidských zdrojů musí být součástí podnikatelské strategie, neboť jejím úkolem je koordinovat činnosti lidí v podniku za účelem dosahování strategických cílů. Každý zkušený manažer ví, že ve strategickém řízení sehrávají jednu z klíčových úloh právě lidské zdroje.

4 Integrovaný personální management v MSP _______________________________________________________________________________________________ Za slabé stránky uplatňování personálního managementu v malých a středních podnicích lze považovat tyto skutečnosti: Nedoceňování významu personálního řízení pro dosahování podnikových cílů. Personální strategie nejsou většinou vytvářeny, pokud ano, setkáváme se s nedostatečným pracovním nasazením liniových manažerů a zaměstnanců pro prosazovaní a uskutečňování strategických personálních cílů. Nedostatečná horizontální integrace nejdůležitějších personálních činností (výběr a získávání zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování, motivování a rozvoj). Personální činnosti jsou vnímány autonomně, nikoli integrovaně. Nepropracovaný systém hodnocení efektivity personálních činností.

5 Integrovaný personální management v MSP _______________________________________________________________________________________________ Řešení těchto zmíněných slabých stránek můžeme nalézt v důsledném uplatňování KISS konceptu personálního řízení, tzn. „Keep it Integrated, Strategic and Stimulating“. O co se konkrétně jedná? Podstatou KISS Konceptu je filosofie, že jednotlivé personální činnosti v podniku jsou vzájemně integrovány a zaměřeny na uskutečňování podnikatelské vize. Zároveň musí přispívat k naplňování očekávání všech aktérů, kteří mají na existenci a chod podniku rozhodující vliv. Jinými slovy, personální činnosti musí být integrované, strategické a motivační.

6 Integrovaný personální management v MSP _______________________________________________________________________________________________ KISS koncept personálních činností je založen na třech fázích: 1. fáze Ve fázi Identifikace problémů by měla být analyzována východiska, měly by být stanoveny cíle a metodika analýzy. 2. fáze Ve fázi Vytvoření KISS konceptu by měl být kladen důraz na vytvoření takového modelu, který bude přispívat k uskutečňování podnikatelské vize a bude podporovat vzájemnou integraci personálních činností. 3. fáze Ve fázi Vyhodnocování výsledků by měla být formulována doporučení pro měření efektivity personálních činností v příštím období.

7 Strategické personální řízení v MSP _________________________________________________________________________________ Jedním z předpokladů úspěšnosti podniku je úzké propojení jeho strategie v nejširším slova smyslu a personálního řízení. Strategické personální řízení je praktickým vyústěním personální strategie podniku. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí, směřující k dosažení cílů obsažených v personální strategii

8 Strategické personální řízení v MSP _________________________________________________________________________________ Strategické personální řízení organizace logicky vychází z obecného strategického řízení a hledá odpověď na níže uvedené otázky: Jaké míry souladu mezi pracovními místy a zaměstnanci chce podnik v budoucnosti dosáhnout? Jaká je současná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce a osobního uspokojení zaměstnanců? Jaké změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou nezbytné, aby bylo dosaženo žádoucího souladu mezi pracovními místy a zaměstnanci?

9 Strategické personální řízení v MSP _________________________________________________________________________________ V průběhu strategických úvah se tyto otázky ještě poněkud konkretizují: Kolik a jaký druh zaměstnanců bude organizace potřebovat? Jaká nabídka pracovních sil se perspektivně předpokládá v podniku i mimo něj? Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba zaměstnanců v podniku?

10 Strategické personální řízení v MSP _________________________________________________________________________________ Za nejlepší nástroje strategického řízení lidských zdrojů jsou většinou považovány ty, u nichž můžeme doložit jejich efektivnost, tj.: získávání a výběr s důrazem na kompetence využívání systémů komunikace rozhodování s odpovědností za výsledek týmová práce s flexibilním vytvářením pracovních úkolů trénink a samostatné učení hodnocení výkonu s vazbou na mzdu


Stáhnout ppt "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 10: Personální řízení v MSP."

Podobné prezentace


Reklamy Google