Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní světové dějiny 1918-1945 Stanislav Knob. Pařížský mírový systém - uspořádány poměry po válce na základě tzv. Pařížského, též Versailleského mírového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní světové dějiny 1918-1945 Stanislav Knob. Pařížský mírový systém - uspořádány poměry po válce na základě tzv. Pařížského, též Versailleského mírového."— Transkript prezentace:

1 Moderní světové dějiny 1918-1945 Stanislav Knob

2 Pařížský mírový systém - uspořádány poměry po válce na základě tzv. Pařížského, též Versailleského mírového systému (podle míru podepsaného 28. 6. 1919 na zámku Versailles s Německem) - Němci byli přinuceni vrátit Francii Alsasko a Lotrinsko, vzdát se všech kolonií, zrušit všeobecnou brannou povinnost, zaplatit vysoké reparace, demilitarizovat Porýní aj. - podpis dalších mírových smluv s ostatními poraženými zeměmi: v roce 1919 s Rakouskem v Saint-Germain, 1920 s Maďarskem v Trianonu, v Sevres s Tureckem a v Neuilly s Bulharskem - výsledkem pařížské konference bylo také vytvoření Společnosti národů 28. 6. 1919 (orgány: Shromáždění, Rada, Stálý sekretariát), která měla za cíl zachování míru, avšak byla trvale akce neschopná, protože do Společnosti národů nevstoupily zejména USA

3 David Lloyd George V.Británie Nobuaki Makino Japonsko Woodrow Wilson USA Clemenceau Francie Vittorio Orlando Itálie Nejvyšší rada „velká trojka“ www.modernidejiny.cz

4 usmíření, překonání rozdílů vítěz - poražený co nejtvrdší podmínky pro N ěmecko - oslabit, odzbrojit, zmenšit, bude platit do konce století mocenská rovnováha v Evropě, prosperita Německa www.modernidejiny.cz

5 Smlouva v Saint-Germain potvrzení existence Rakouské republiky a nezávislosti nových nástupnických států územní ztráty: Valticko, Vitorazsko – Československu Jižní Tyroly, Istrie, Terst – Itálii Halič - Polsku Bukovina - Rumunsku zákaz spojení s Německem slib platby reparací armáda do 30 000 vojáků www.modernidejiny.cz

6 1920 Trianon - smlouva s Maďarskem ztráty oproti 1914: 70 % území 60 % obyvatelstva www.modernidejiny.cz

7 Mírová smlouva z Neuilly BULHARSKO (27.11.1919) území ztráty ve prospěch sousedů reparace, redukce ozbrojených sil www.modernidejiny.cz

8 potupná smlouva ze Sévres (ztráta 4/5 území) ► odpor Turků v čele generál Mustafa Kemal - Atatürk sesazení sultána → vyhlášení republiky dosažení revize - smlouva z Lausanne 1923 TURECKO www.modernidejiny.cz

9 Územní, populační a ekonomické ztráty Německa www.modernidejiny.cz

10 1914 1925 Územní změny a nové státy na mapě Evropy www.modernidejiny.cz

11 Společnost národů www.modernidejiny.cz

12 Rusko (Sovětský svaz) - 1918–1920 občanská válka (etapa válečného komunismu) - 1921 zavedena politika NEP - 1922 vznik svazu (tehdy čtyři republiky – RSFSR, Ukrajina, Bělorusko, Zakavkazsko) - 1922 Stalin se stal generálním tajemníkem komunistické strany (1924 zemřel Lenin) - budování socialismu v jedné zemi (pětileté plány), hladomory a budování těžkého průmyslu - 30. léta znamenaly politické procesy (moskevské procesy) proti „trockistům“ a vrahům Kirova

13 Rusko-polská válka 1919-21 V Polsku bujel silný nacionalismus, v čele státu stál Józef Piłsudski snící o „Velkopolsku“ V dubnu roku 1919 zahájila polská armáda útok, obsadila rozsáhlá území v dnešním Bělorusku a Ukrajině Roku 1920 přecházejí bolševici úspěšně do protiútoku, ale prohrávají bitvu u Varšavy a jsou opět nuceni ustoupit na východ Evropské velmoci se v době sovětské ofenzivy velmi obávaly expanze bolševické revoluce dále do Evropy, proto se angažovaly v mírovém procesu Na návrh britského ministra zahraničí vznikla tzv. Curzonova linie, která má určit vzájemné hranice obou států www.moderni-dejiny.cz

14 VELKÝ TEROR Největší státem řízený masakr "chladnokrevně plánovaná MASOVÁ JATKA" doba trvání : 16 měsíců srpen 1937- listopad 1938 uvězněno nejméně 1,3 mil. osob popraveno 750 000 občanů deportace do gulagu 800 000 osob 50 000 poprav měsíčně 1500 poprav denně během krátkého časového úseku byly vykonány ¾ rozsudků smrti za celou dobu Stalinovy vlády www.moderni-dejiny.cz

15 I. krok: čistky ve straně MOSKVENSKÉ MONSTRPROCESY 1936 -1938 vlna odhalení 13 velkých spiknutí během několika týdnů zinscenovaný proces proti „ centru všech center “ zatčeno více než 30 vysokých funkcionářů strany přes sto tisíc členů strany komunisté však tvořili pouhých 7 % z obětí velkého teroru!! likvidace Stalinových oponentů (Bucharin, Rykov, Zinověv, Kameněv, realizátor teroru během kolektivizace Genrich Jagoda) označeni jako: „teroristé“, „trockisté“, „pravičáci“, „velcí páni“, „diverzanti“, „velezrádci" prostředky: mučení, vydírání, výroba kompromitujících materiálů následují „malé provinciální procesy“ obdoba moskevských procesů se přesouvá do všech regionů SSSR www.moderni-dejiny.cz

16 Stalin Rykov † 1938 Jagoda † 1938 Trockij † 1940 Kameňev † 1936 Bucharin † 1938 Stalin a jeho oběti: Pohřeb Felixe Dzeržinského, Moskva 1926 www.moderni-dejiny.cz

17 Stalin sledující mezinárodní vývoj (Německo, Japonsko, Itálie, Španělsko, Appeasement) očekává v blízké době válečný konflikt čistky jsou preventivním úderem proti vnitřnímu „nepříteli“ likvidace národnostním menšin - potenc. špioni masivní megalomanská industrializace a kolektivizace nepřinesly očekávané výsledky, z neúspěchu obviněna periferie - nahradit staré elity novými návrat bývalých kulaků a jejich z rodin z lágrů a vyhnanství - obavy z destabilizace? neustálá Stalinova paranoia ze spiknutí a ohrožení MOTIVY: www.moderni-dejiny.cz

18 Cíle: mladší „noví lidé“ (vychovaní sovětským systémem) za starší („specialisté bývalého carského režimu) eliminovat jakékoli samostatné jednání a rozhodování zničit jakékoli administrativní, politické, profesionální a osobní vazby zajistit si bezpodmínečnou poslušnost a oddanost Stalinovi

19 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_27_623.gif

20 Meziválečná diplomacie - z války vyšly jako vítězné mocnosti, ale zadluženy - v roce 1922 byla svolána Janovská konference k slovansko- italské otázce, které se zúčastnily vítězné mocnosti spolu s Ruskem a Německem (těsně předtím uzavřená dohoda sovětsko-německá v Rapallu) - 1925 dohoda v Locarnu (garance západních hranic Německa) - roce 1928 byl podepsán Briand-Kellogův pakt, kterým se zúčastněné země (všechny významné mocnosti včetně Německa) zřekly války jako prostředku při řešení sporů (neměl sankce) - snaha vymoci na Německu poválečné reparace (viz okupace Porúří z roku 1923), následné úpravy reparací v Dawesově plánu (1924) a poté v Youngově plánu (1929), 1932 reparace zrušeny - politika začleňování Německa do evropských struktur se po nástupu Hitlera změnila v politiku „appeasmentu“ - Francie zaměřila vojenskou moc na obrannou válku (Maginotova linie), Velká Británie se snaží o tradiční rovnováhu na kontinentě mezi Německem a Francií

21 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_27_619.gif

22 Velká hospodářská krize - odstartovala říjnovým krachem burzy v New Yorku v roce 1929, trvala do roku 1933 (někde i později) - důvodem vzrůstající výroba a klesající spotřeba - prudký pokles výroby a masová nezaměstnanost (zvláště tíživá v Latinské Americe a Německu) - řešením především státní intervencionismus (New Deal v USA) - důsledkem rozdělení světa a posílení autoritativních režimů (krize nepostihla Sovětský svaz)

23 Španělská občanská válka ( 1936–39) v boji socialistů (podpora SSSR) a nacionalistů vítězí (podpora nacistů) nacionalisté v čele s Frankem (ten následně zavádí diktaturu), symbolem války Guernica Pablo Picaso –Guernica

24

25 odhad počtu obětí války 500 000 - 1 mil. Frankova diktatura Franco u moci až do své smrti roku 1975 1941 autoritativní systém jedné strany veškerá moc v rukou caudilla (vůdce) F. Franca sociální výhody za naprostou poslušnost státu centralismus oporou kat. církev během II. sv. v. deklarace neutralita sympatie ke státům Osy (viz Modrá divize)

26 Itálie - panuje těžká poválečná politická i hospodářská situace a nespokojenost s ustanovením Versaillského systému - 1919-20 obsazení Fiume (Rijeky) fašisty (D Annunzio) - 1922 pod hrozbou fašistického pochodu na Řím fašisté kooptováni do vlády (Mussolini) - Itálie se postupně fašizuje (legge Acerbo), 1926 zákony na ochranu republiku znamenají likvidaci demokracie - 1935 italská agrese v Habeši

27 pocit pošlapané národní hrdosti („poražení mezi vítězi“) pocit poválečné hospodářské nejistoty (poválečná krize, nezaměstnanost, stávky) poválečné politické nejistoty – obavy ze socialistického převratu, revoluce a občanské války nekritická láska k vlastnímu národu, ultranacionalismus, obdiv k slavné římské světovládné minulosti poválečná Itálie základní východiska vzniku fašismu: www.modernidejiny.cz

28 Zahraniční politika www.modernidejiny.cz

29 počty obětí etiopské války v letech 1935/36 na straně Etiopie275 000 na straně Itálie 1 304 ITÁLE do bojů nasazeno 390 000 vojáků, 100 000 dělníků jako týlové zabezpečení, 600 letadel…. ETIOPIE 350 000 vojáků, několik ks kulometů, protiletadlových kanónů, 6 letadel, 25 obrněných vozů. Invaze do Habeše 1896 pokus Itálie ovládnout Etiopii (Habeš) drtivá porážka v bitvě u Aduwy Etiopie zůstává jedinou nezávislou zemí Afriky „hanebnou“ porážku se pokusí v roce 1935 napravit B. Mussolini Etiopané v boji X www.modernidejiny.cz

30 Německo - zánik Německého císařství (abdikace Viléma II.) koncem války 9.11.1918 - 1919 – ústava výmarské republiky (prezident Ebert, poté Hindenburg) - 1923 – Hitlerův „pivní puč“ – nezdařený pokus o převzetí moci - Německo se začleňuje do evropských struktur (G. Stresemann) - pod vlivem hospodářské krize se radikalizuje, paralyzace demokratické scény - 30. ledna 1933 Adolf Hitler říšským kancléřem, 1934 i prezidentem (vypořádání se s protivníky – „Noc dlouhých nožů“ – konec SA) - 1936 – vojenské obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní - 13.3. 1938 – obsazení Rakouska (Anschluss) - 30.9.1938 – provedeno obsazení československého pohraničí na základě mnichovské dohody

31 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_27_633.gif

32 1938 Mnichov

33 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_27_629.gif

34 Druhá světová válka - před začátkem 2. světové války byla dne 23. 8. 1939 mezi SSSR a Německem podepsána smlouva o neútočení (tajné dodatky o Pobaltí a Polsku) - 2. světová válka byla zahájena dne 1.9.1939 napadením Polska Německem, které o několik týdnů později dobylo jeho valnou část (zbytek obsadil SSSR), na což reagovala Velká Británie a Francie vyhlášením války Německu. - 30. 11. 1939 napadl SSSR Finsko (1939–1940 finsko- sovětská válka) - postupně se vytvořily dvě proti sobě stojící koalice: Osa (Německo, Itálie, Japonsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Finsko aj.) a Spojenci (Velká Británie, Francie, USA, SSSR, Polsko, RČS aj.)

35

36 Západní fronta - až do konce roku 1939 probíhala tzv. podivná válka (válka v sedě), kdy na jedné straně stála Francie (chráněna Maginotovou linií) a na straně druhé Německo - 9. 4. 1940 obsadili Němci Norsko a Dánsko a 10. 5. 1940 Belgii, Nizozemí a Lucembursko tím obešli Maginotovou linii a vtrhli do Francie - 22. 6. 1940 Francie podepsala s Němci příměří (došlo k rozdělení Francie na část severní, kterou okupovalo Německo a na část jižní, tzv. vichistickou, která byla pod loutkovou vládou diktátora generála Petaina) - v červenci až listopadu 1940 proběhla letecká bitva o Anglii, ve které se Anglie ubránila - vyloděním v Normandii ve dnech 5.–-6. 6. 1944 byla otevřena druhá fronta (operace Overlord) - s výjimkou německé protiofenzívy v Ardenách Spojenci postupovali ze západu do Německa

37 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH_28_643.gif

38 Válka v Atlantiku -Němci používají ponorky pro přerušení dodávek válečného materiálu do Velké Británie -pro Spojence Atlantik důležitý pro otevření druhé fronty -potápění lodí bez varování, nejprve osamocené ponorky, později tzv. vlčí smečky -v čele německé Kriegsmarine Erich Reader, později admirál Karl Dönitz -z počátku Němci velké úspěchy -vedle ponorek Němci také největší bitevní loď v Atlantiku – Bismarck, sesterská loď Princ Eugen, věhlas také Tirpitz -obrat pomalý: vstup USA do války, lepší ochrana konvojů (námořní, letecká), nové zbraně (ježci), vyluštění kódu Enigma (Bletschley park) a získání tajných šifrovacích kódů, Němci zpomalují vývoj, nemají dostatek kapacit pro výrobu nových ponorek -celkově Němci ztratili 753 ponorek, Spojenci 2775 lodí

39 Východní fronta - dne 22. 6. 1941 napadlo Německo SSSR (plán Barbarossa) a ve třech směrech postoupilo hluboko na sovětské území (Leningrad, Moskva, Kyjev) - v prosinci 1941 zastavení Němců před Moskvou a protiútok Sovětů - listopad 1942 – únor 1943 bitva o Stalingrad, která končí kapitulací německého maršála Pauluse (červenec 1943 tanková bitva u Kurska) - červenec 1944 pokus o atentát na Hitlera – tzv. Stauffenbergův puč - protiofenzíva Sovětů končí 2. 5. 1945 dobytím Berlína - 8. 5. 1945 končí kapitulací Německa válka v Evropě

40 SOVĚTSKÁ OFENZIVA (19. 8. 1944 - 31. 12. 1944)

41 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_28_653.gif

42 Tanky 2. světové války a) střední tank Cromwell b) střední tank T-34 c) střední tank Panther d) střední tank Sherman e) těžký tank Pershing f) těžký tank Tiger g) těžký tank Centurion h) těžký tank T-35 A. Německo B. Velká Británie C. USA D. Sovětský svaz E. Německo F. Velká Británie G. USA H. Sovětský svaz

43 ZHROUCENÍ NĚM. ARMÁD NA VÝCHODĚ OD LEDNA DO BŘEZNA 1945

44 ZÁNIK NĚMECKÉ ŘÍŠE V DUBNU A KVĚTNU 1945

45 Tichomoří - probíhala zde především válka USA proti Japonsku - dne 7. 12. 1941 napadli Japonci americký přístav Pearl Harbour (admirál Jamamoto) převaha Japonců - bitva o Midway v červnu 1942 obrátila vývoj války v Tichomoří, 1943 dobytí Guadalcanalu - srpnu 1945 svrhli Američané atomovou bombu na Hirošimu (6. 8.) a Nagasaki (9.8.) - dne 2. 9. 1945 Japonsko kapitulovalo (konec 2. světové války)

46 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH_28_656.gif

47 Holocaust -termín z řečtiny (holos kaustos = celý spálený) vedle tohoto pojmu se můžete setkat s označením Endlösung (Němci = konečné řešení), šoa (Židé hebrejsky neštěstí, pohroma), churben (Jidiš, zničení), porajmos (rómsky pohlcení) -vyvražďování méněcenných ras (zvláště Židů) na základě norimberských zákonů (1935) -1. transport Židů z okupovaného území vypraven z Ostravy do Niska nad Sanem (18. říjen 1939) -20. 1. 1942 konference ve Wannsee – jednání o konečném řešení – v čele Reinhard Heidrich -existovaly gheta, koncentrační tábory a vyhlazovací tábory -celkem se odhaduje, že bylo zabito asi 5 milionů Židů, asi 220 000 Romů

48

49 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH_28_647.gif

50 Konference Spojenců - Atlantická charta (1941) - USA a Velká Británie nabídli pomoc SSSR, právo všech národů na sebeurčení - Washingtonská deklarace (Deklarace spojených národů) (1. 1. 1942) – dohoda všech zemí bojujících proti fašismu o společné spolupráci v boji proti zemím Osy - Teheránská konference (1943) – schůzka Stalina (SSSR), Churchilla (Velká Británie) a Roosevelta (USA), na které bylo dohodnuto otevření druhé fronty a poválečná spolupráce - Jaltská konference (únor 1945) – účast představitelů USA, Británie a SSSR, dohoda o společném postupu v posledních fázích války, vytvoření okupačních pásem v Berlíně, vstupu SSSR do války s Japonskem - konference v San Franciscu (od dubna 1945) – v červnu podepsána Charta OSN - Postupimská konference (od července 1945) – schůzka Stalina, Trumana, Churchilla, vystřídán Atleem kde byla domluvena: likvidace NSDAP (denacifikace), odzbrojení, zavedení okupační správy (pod patronátem Francie, Británie, USA a SSSR), vymezení polských hranic s Německem a odsunu Němců z českého pohraničí

51 PŘEDSTAVITELÉ PROTIHITLEROVSKÉ SPOJENECKÉ KOALICE VELKÁ BRITÁNIE: W.CHURCHILL USA: F.D.ROOSEVELT a H.TRUMAN SSSR: J.V.STALIN

52 http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/chronologies/KISH_28_659.gif

53 Norimberský proces (1945-1946) - mezinárodní soudní vojenský tribunál s válečnými zločinci, kteří byli obviněni ze zločinu proti míru, proti lidskosti a válečné zločiny - byli zde souzeni všichni žijící nacističtí vůdci (Göring, Hess, Ribentropp, Frank aj.) -vyneseny tresty smrti (Göring, Kaltenbrunner), mnohaleté tresty (Speer, Hess) i zproštění (Schacht) -současně také organizace SS, Gestapo, SD a vedoucí štáb NSDAP byly odsouzeny a označeny jako zločinecké organizace. -obdobný proces také v Japonsku: Tokijský proces

54 Trest smrti Martin Bormann – vůdcův tajemník (souzen v nepřítomnosti) Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a velitel letectva († 15. října 1946, krátce před plánovanou popravou spáchal sebevraždu) Joachim von Ribbentrop – říšský ministr zahraničních věcí († 16. října 1946) Wilhelm Keitel – polní maršál a náčelník štábu vrchního velitelství († 16. října 1946) Ernst Kaltenbrunner – polní maršál a šéf bezpečnostní služby († 16. října 1946) Alfred Rosenberg – ministr pro okupovaná východní území,filozof strany († 16. října 1946) Hans Frank – guvernér Polska († 16. října 1946) Julius Streicher – majitel a vydavatel protižidovského listu Der Stürmer († 16. října 1946) Fritz Sauckel – zmocněnec pro nasazení pracovních sil († 16. října 1946) Alfred Jodl – náčelník Operačního štábu Vrchního velitelství brané moci (OKW, Oberkommando der Wehrmacht) († 16. října 1946) rehabilitován 1953 Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě († 16. října 1946) Arthur Seyss-Inquart – guvernér Rakouska a nizozemský komisař († 16. října 1946) Doživotí Rudolf Hess – Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP (zemřel 17. srpna 1987 ve vězení ve Spandau) Walter Funk – ministr hospodářství (byl propuštěn 16. května 1957 a zemřel 31. května 1960) Erich Raeder – velkoadmirál a vrchní velitel námořnictva (ale kvůli zdravotnímu stavu byl 26. září 1955 propuštěn a zemřel 6. ledna 1960) 20 let Baldur von Schirach – vůdce sdružení nacistické mládeže Hitler-Jugend (po odpykání trestu byl 30. září 1966 propuštěn a zemřel 8. srpna 1974) Albert Speer – Hitlerův architekt a ministr zbrojní výroby (po odpykání trestu byl 30. září 1966 propuštěn a zemřel 1. září 1981) 15 let Konstantin von Neurath – Ministr zahraničí do roku 1938, první protektor Čech a Moravy (v listopadu 1955 byl ze zdravotních důvodů propuštěn a zemřel 14. srpna 1956) 10 let Karl Dönitz – admirál a Hitlerův nástupce ve funkci hlavy státu (po odpykání byl 1. října 1956 propuštěn a zemřel 24. prosince 1980) Stíhání zastaveno Gustav Krupp von Bohlen und Halbach - ředitel koncernu Krupp, stíhání zastaveno pro vysoký věk a neuspokojivý zdravotní stav (zemřel 16. ledna 1950) Robert Ley - vedoucí Deutsche Arbeitsfront (německé pracovní fronty), spáchal sebevraždu 25. října 1945, tedy ještě před začátkem hlavního přelíčení Osvobozeni Hjalmar Schacht – prezident říšské banky, ministr hospodářství do roku 1937 Hans Fritzsche – vedoucí říšského rozhlasu Franz von Papen – bývalý kancléř, velvyslanec v Rakousku a v Turecku

55 Důsledky 2. světové vála a poválečný vývoj změna politické mapy světa: nové hranice, nové státy, nové konflikty (Izrael) nové mocenské poměry – dvě supervelmoci USA a SSSR, definitivní ústup Evropy, Asie vliv Číny na úkor Japonska posílení levicových sil – demokracie x komunismu nerovnoměrnost válečných škod obnova Evropy: součást plánu zadržování komunismu, Marschallův plán


Stáhnout ppt "Moderní světové dějiny 1918-1945 Stanislav Knob. Pařížský mírový systém - uspořádány poměry po válce na základě tzv. Pařížského, též Versailleského mírového."

Podobné prezentace


Reklamy Google