Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením."— Transkript prezentace:

1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě dekan@opf.slu.cz Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením na absolventy Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory

3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VZNIK: 17. září 1990, resp. 28. října 1991, SOUČASNOST: 3.800 studentů a více než 120 pedagogických pracovníků, 13 kateder a 2 ústavy, ORIENTACE: ekonomika a management, gastronomie, hotelnictví a turismus, hospodářská politika a správa a systémové inženýrství a informatika → třístupňový systém vzdělávání (Bc., Ing. a Ph.D.). dekan@opf.slu.cz2

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné DŮRAZ: odpovídající odborné znalosti, jazyková vybavenost a získání praktických zkušeností ze svého působení v českých či zahraničních firmách a institucích, ZÁMĚR: přetvořit fakultu v dynamicky se vyvíjející instituci, která bude schopna pružně reagovat na změny, k nimž dochází nejen na českém trhu práce, ale také na trzích práce v zemích Evropské unie, BUDOUCNOST: poskytovat studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání, jež budou zabezpečovat vysoce kvalifikovaní vyučující, kteří kromě své pedagogické činnosti budou intenzivně rozvíjet i své vědecko-výzkumné aktivity → „Non progredi est regredi“. dekan@opf.slu.cz3

5 Zájem o studium na SU OPF CÍL: zhodnotit zájem absolventů středních škol o studium na SU OPF v Karviné na základě vývoje vybraných ukazatelů, DÍLČÍ CÍL: zhodnotit zájem absolventů Obchodní akademie a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory o studium na SU OPF v Karviné, DATA: roky 2008-2012 a informační systém STAG. dekan@opf.slu.cz4

6 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol 2008-2012: 3.496 přihlášek / rok (i vícečetné přihlášky), Tab. 1. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz5 počet přihlášek20082009201020112012 počet přihlášek do všech oborů3 1574 0293 6923 3923 210 počet jedinečných uchazečů2 8513 4212 8652 1291 854 počet oborů na jednoho uchazeče1,111,181,291,591,73

7 Obrázek 1 – Celkem vyplacené mzdy dle mzdové inventury k 1. 4. 2013 a dle skutečnosti 2012 dekan@opf.slu.cz6 propad o 36 p. b. 2012/2009: -819 přihlášek (-20,33 %) 27,62 %

8 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol JEDINEČNÍ UCHAZEČI: 2.624 přihlášek / rok → nárůst pouze mezi roky 2008/2009, 2012/2008: -1.567 uchazečů (-45,81 %), Tab. 1. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz7 počet přihlášek20082009201020112012 počet přihlášek do všech oborů3 1574 0293 6923 3923 210 počet jedinečných uchazečů2 8513 4212 8652 1291 854 počet oborů na jednoho uchazeče1,111,181,291,591,73 PROFESNÍ NEVYHRANĚNOST ZÁJEMCŮ???

9 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol FORMA STUDIA: 81,74 % (Bc.) → 2.859 uchazečů, 2012/2008: -31,61 % (Bc.), +45,44 (Ing.) a -34,88 % (Ph.D.). Tab. 2. Počet přihlášek dle formy studia (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz8 forma studia20082009201020112012 bakalářské studium2 9013 3943 0002 6802 321 navazující magisterské studium243592677701861 doktorské studium1343151128

10 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol TYP STUDIA: kombinované studium (+38,48 % x +289 ks) kompenzuje pokles zájmu od denní studium (-9,81 % x -236 ks), PODÍL: 32,40 % (+8,61 p. b.). Tab. 3. Počet přihlášek dle typu studia (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz9 typ studia20082009201020112012 prezenční studium2 4062 9082 5912 2562 170 kombinované studium7511 1211 1011 1361 040

11 Tab. 4 Počet přihlášek dle oborů bakalářských studijních programů (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz10 obor studia20082009201020112012 Bankovnictví1221318089111 Ekonomika cestovního ruchu275293250222220 Ekonomika podnikání v obchodě a službách387379385310303 Evropská integrace173154797245 Finance1111027695. Firemní finance5445251419 Hotelnictví384423412302282 Manažerská informatika11213414610790 Marketing a management830942776682607 Řízení logistiky.60488146 Sociální management7996113118109 Účetnictví a daně.261260276257 Veřejná ekonomika a správa374 350312232 TOP: Management a marketing (26,77 %), Hotelnictví (12,57 %) a EKPO (12,39 %) propad: Firemní finance (1,07 %), Řízení logistiky (2,09 %) a Finance (3,23 %) kumulovaný růst: Sociální management (+37,97 %) kumulovaný propad: Evropská integrace (-73,99 %), Firemní finance (-64,81 %) a VES (-37,97 %)

12 Tab. 5 Počet přihlášek dle oborů navazujících magisterských studijních programů (Zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz11 obor studia20082009201020112012 Bankovnictví..83058 Ekonomika podnikání v obchodě a službách70200236263304 Evropská integrace1423131923 Finance10242839. Manažerská informatika391114 Marketing a management117298309274361 Veřejná ekonomika a správa29387262101 TOP: Management a marketing (45,03 %), EKPO (34,06 %) a VES (9,91 %) kumulovaný růst: Bankovnictví (625,00 %), Manažerská informatika (366,67 %) a EKPO (334,29 %) nejnižší kumulovaný růst: Evropská integrace (64,29 %)

13 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory 2008-2012: 102 přihlášek / rok → dlouhodobý pokles (kumulativně OA: -13,33 p. b. x kumulativně ostatní: -20,33 p. b.), JEDINEČNÍ UCHAZEČI: -33,68 % (-45,81 %) Tab. 6. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF podaných absolventy OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz12 počet přihlášek20082009201020112012 počet přihlášek do všech oborů12410596 91 počet jedinečných uchazečů9995845663 počet oborů na jednoho uchazeče1,251,111,141,711,44

14 Tab. 7 Počet přihlášek do studijních oborů dle typu školy (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz13 TOP: obchodní akademie (Bc. 50,99 %; Ing. 53,78 %; Ph.D. 48,61 %) kumulovaný růst ze strany OA: Ing. (+243,18 %) a Ph.D. (-800,00 %) kumulovaný propad ze strany OA: Bc. (-27,43 %) Ph.D.: 2008 (70 % gymnázium) x 2012 (64,29 % OA) typy škol20082009201020112012 bakalářské studijní programy obchodní akademie1 5531 7961 5761 2701 127 gymnázia758849660617456 střední odborná učiliště280393439410354 ostatní střední školy310356325383384 navazující magisterské studijní programy obchodní akademie132299352417453 gymnázia83216195146220 střední odborná učiliště932594774 ostatní střední školy19457191114 doktorský studijní program obchodní akademie2219618 gymnázia919657 střední odborná učiliště11..1 ostatní střední školy12..2

15 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol FORMA STUDIA: 87,12 % (Bc.) → 90 uchazečů, 2012/2008: -13,33 % (Bc.) a +25,00 (Ing.). Tab. 8. Počet přihlášek dle formy studia podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz14 forma studia20082009201020112012 bakalářské studium120928576 navazující magisterské studium412112013 doktorské studium.1..2

16 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory TYP STUDIA: kombinované studium (+31,61 % x +10 ks) mírně kompenzuje pokles zájmu od denní studium (-10,60 % x -43 ks), PODÍL: 16,48 % (+12,45 p. b.). Tab. 9. Počet přihlášek dle typu studia podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz15 typ studia20082009201020112012 prezenční studium11986837776 kombinované studium519131915

17 Tab. 10 Počet přihlášek dle oborů bakalářských studijních programů podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory dekan@opf.slu.cz16 TOP: Management a marketing (21,67 %), VES (17,11 %) a EKPO (15,16 %) propad: Firemní finance (1,32 %), Manažerská informatika (1,91 %) a Řízení logistiky (2,10 %) kumulovaný růst: Veřejná ekonomika a správa (+13,10 %) a EKPO (+2,41 %) kumulovaný propad: Finance (-32,49 %), Hotelnictví (-31,34 %), ECR (-26,89 %) a Bankovnictví (-25,99 %) obor studia20082009201020112012 Bankovnictví10463. Ekonomika cestovního ruchu21101546 Ekonomika podnikání v obchodě a služb.1013141711 Evropská integrace63443 Finance13444. Firemní finance....1 Hotelnictví96812 Manažerská informatika3...1 Marketing a management3221121420 Řízení logistiky..221 Sociální management53223 Účetnictví a daně.127810 Veřejná ekonomika a správa1116111718

18 Tab. 11 Počet přihlášek dle oborů navazujících magisterských studijních programů podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory dekan@opf.slu.cz17 TOP: Management a marketing (42,28 %), EKPO (28,81 %) a Finance (22,42 %) obor studia20082009201020112012 Bankovnictví..112 Ekonomika podnikání v obchodě a službách14345 Evropská integrace.1... Finance1.33. Manažerská informatika..... Marketing a management27394 Veřejná ekonomika a správa..132

19 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ÚSPĚŠNOST: 77,70 % (Bc.), 80,29 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), Tab. 12. Počet přijatých absolventů OA a VOŠS dle formy studia (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz18 forma studia20082009201020112012 bakalářské studium9373566264 navazující magisterské studium41261410 doktorské studium.1..2

20 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ZAPSANÍ/PŘIJATÍ: 47,05 % (Bc.), 87,38 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), ZAPSANÍ/PŘIHLÁŠENÍ: 36,13 % (Bc.), 71,99 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), Tab. 13. Počet zapsaných absolventů OA a VOŠS dle formy studia (zdroj: IS/STAG) dekan@opf.slu.cz19 forma studia20082009201020112012 bakalářské studium4220363032 navazující magisterské studium4114 10 doktorské studium.1..2

21 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ZÁVĚR 1: absolventi OA a VOŠS sice mají zájem o studium na SU OPF → dávají, při úspěšném absolvování přijímacího řízení, přednost studiu na ostatních vysokých školách, ZÁVĚR 2: dá se očekávat, že podobný vývoj budeme moci vysledovat také u celého „balíku“ potenciálních zájemců o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. dekan@opf.slu.cz20

22 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě dekan@opf.slu.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Pavel Tuleja Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/3 733 40 Karviná email: dekan@opf.slu.czdekan@opf.slu.cz tel: +420596398259 dekan@opf.slu.cz21


Stáhnout ppt "Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením."

Podobné prezentace


Reklamy Google