Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením."— Transkript prezentace:

1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením na absolventy Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory

3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VZNIK: 17. září 1990, resp. 28. října 1991, SOUČASNOST: studentů a více než 120 pedagogických pracovníků, 13 kateder a 2 ústavy, ORIENTACE: ekonomika a management, gastronomie, hotelnictví a turismus, hospodářská politika a správa a systémové inženýrství a informatika → třístupňový systém vzdělávání (Bc., Ing. a Ph.D.).

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné DŮRAZ: odpovídající odborné znalosti, jazyková vybavenost a získání praktických zkušeností ze svého působení v českých či zahraničních firmách a institucích, ZÁMĚR: přetvořit fakultu v dynamicky se vyvíjející instituci, která bude schopna pružně reagovat na změny, k nimž dochází nejen na českém trhu práce, ale také na trzích práce v zemích Evropské unie, BUDOUCNOST: poskytovat studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání, jež budou zabezpečovat vysoce kvalifikovaní vyučující, kteří kromě své pedagogické činnosti budou intenzivně rozvíjet i své vědecko-výzkumné aktivity → „Non progredi est regredi“.

5 Zájem o studium na SU OPF CÍL: zhodnotit zájem absolventů středních škol o studium na SU OPF v Karviné na základě vývoje vybraných ukazatelů, DÍLČÍ CÍL: zhodnotit zájem absolventů Obchodní akademie a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory o studium na SU OPF v Karviné, DATA: roky a informační systém STAG.

6 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol : přihlášek / rok (i vícečetné přihlášky), Tab. 1. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF (zdroj: IS/STAG) počet přihlášek počet přihlášek do všech oborů počet jedinečných uchazečů počet oborů na jednoho uchazeče1,111,181,291,591,73

7 Obrázek 1 – Celkem vyplacené mzdy dle mzdové inventury k a dle skutečnosti 2012 propad o 36 p. b. 2012/2009: -819 přihlášek (-20,33 %) 27,62 %

8 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol JEDINEČNÍ UCHAZEČI: přihlášek / rok → nárůst pouze mezi roky 2008/2009, 2012/2008: uchazečů (-45,81 %), Tab. 1. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF (zdroj: IS/STAG) počet přihlášek počet přihlášek do všech oborů počet jedinečných uchazečů počet oborů na jednoho uchazeče1,111,181,291,591,73 PROFESNÍ NEVYHRANĚNOST ZÁJEMCŮ???

9 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol FORMA STUDIA: 81,74 % (Bc.) → uchazečů, 2012/2008: -31,61 % (Bc.), +45,44 (Ing.) a -34,88 % (Ph.D.). Tab. 2. Počet přihlášek dle formy studia (zdroj: IS/STAG) forma studia bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium

10 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol TYP STUDIA: kombinované studium (+38,48 % x +289 ks) kompenzuje pokles zájmu od denní studium (-9,81 % x -236 ks), PODÍL: 32,40 % (+8,61 p. b.). Tab. 3. Počet přihlášek dle typu studia (zdroj: IS/STAG) typ studia prezenční studium kombinované studium

11 Tab. 4 Počet přihlášek dle oborů bakalářských studijních programů (zdroj: IS/STAG) obor studia Bankovnictví Ekonomika cestovního ruchu Ekonomika podnikání v obchodě a službách Evropská integrace Finance Firemní finance Hotelnictví Manažerská informatika Marketing a management Řízení logistiky Sociální management Účetnictví a daně Veřejná ekonomika a správa TOP: Management a marketing (26,77 %), Hotelnictví (12,57 %) a EKPO (12,39 %) propad: Firemní finance (1,07 %), Řízení logistiky (2,09 %) a Finance (3,23 %) kumulovaný růst: Sociální management (+37,97 %) kumulovaný propad: Evropská integrace (-73,99 %), Firemní finance (-64,81 %) a VES (-37,97 %)

12 Tab. 5 Počet přihlášek dle oborů navazujících magisterských studijních programů (Zdroj: IS/STAG) obor studia Bankovnictví Ekonomika podnikání v obchodě a službách Evropská integrace Finance Manažerská informatika Marketing a management Veřejná ekonomika a správa TOP: Management a marketing (45,03 %), EKPO (34,06 %) a VES (9,91 %) kumulovaný růst: Bankovnictví (625,00 %), Manažerská informatika (366,67 %) a EKPO (334,29 %) nejnižší kumulovaný růst: Evropská integrace (64,29 %)

13 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory : 102 přihlášek / rok → dlouhodobý pokles (kumulativně OA: -13,33 p. b. x kumulativně ostatní: -20,33 p. b.), JEDINEČNÍ UCHAZEČI: -33,68 % (-45,81 %) Tab. 6. Počet přihlášek do studijních oborů vyučovyných na SU OPF podaných absolventy OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) počet přihlášek počet přihlášek do všech oborů počet jedinečných uchazečů počet oborů na jednoho uchazeče1,251,111,141,711,44

14 Tab. 7 Počet přihlášek do studijních oborů dle typu školy (zdroj: IS/STAG) TOP: obchodní akademie (Bc. 50,99 %; Ing. 53,78 %; Ph.D. 48,61 %) kumulovaný růst ze strany OA: Ing. (+243,18 %) a Ph.D. (-800,00 %) kumulovaný propad ze strany OA: Bc. (-27,43 %) Ph.D.: 2008 (70 % gymnázium) x 2012 (64,29 % OA) typy škol bakalářské studijní programy obchodní akademie gymnázia střední odborná učiliště ostatní střední školy navazující magisterské studijní programy obchodní akademie gymnázia střední odborná učiliště ostatní střední školy doktorský studijní program obchodní akademie gymnázia střední odborná učiliště11..1 ostatní střední školy12..2

15 Zájem o studium na SU OPF – absolventi všech středních škol FORMA STUDIA: 87,12 % (Bc.) → 90 uchazečů, 2012/2008: -13,33 % (Bc.) a +25,00 (Ing.). Tab. 8. Počet přihlášek dle formy studia podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) forma studia bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium.1..2

16 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory TYP STUDIA: kombinované studium (+31,61 % x +10 ks) mírně kompenzuje pokles zájmu od denní studium (-10,60 % x -43 ks), PODÍL: 16,48 % (+12,45 p. b.). Tab. 9. Počet přihlášek dle typu studia podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory (zdroj: IS/STAG) typ studia prezenční studium kombinované studium

17 Tab. 10 Počet přihlášek dle oborů bakalářských studijních programů podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory TOP: Management a marketing (21,67 %), VES (17,11 %) a EKPO (15,16 %) propad: Firemní finance (1,32 %), Manažerská informatika (1,91 %) a Řízení logistiky (2,10 %) kumulovaný růst: Veřejná ekonomika a správa (+13,10 %) a EKPO (+2,41 %) kumulovaný propad: Finance (-32,49 %), Hotelnictví (-31,34 %), ECR (-26,89 %) a Bankovnictví (-25,99 %) obor studia Bankovnictví Ekonomika cestovního ruchu Ekonomika podnikání v obchodě a služb Evropská integrace63443 Finance Firemní finance....1 Hotelnictví96812 Manažerská informatika3...1 Marketing a management Řízení logistiky..221 Sociální management53223 Účetnictví a daně Veřejná ekonomika a správa

18 Tab. 11 Počet přihlášek dle oborů navazujících magisterských studijních programů podaných absolventy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory TOP: Management a marketing (42,28 %), EKPO (28,81 %) a Finance (22,42 %) obor studia Bankovnictví..112 Ekonomika podnikání v obchodě a službách14345 Evropská integrace.1... Finance1.33. Manažerská informatika..... Marketing a management27394 Veřejná ekonomika a správa..132

19 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ÚSPĚŠNOST: 77,70 % (Bc.), 80,29 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), Tab. 12. Počet přijatých absolventů OA a VOŠS dle formy studia (zdroj: IS/STAG) forma studia bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium.1..2

20 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ZAPSANÍ/PŘIJATÍ: 47,05 % (Bc.), 87,38 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), ZAPSANÍ/PŘIHLÁŠENÍ: 36,13 % (Bc.), 71,99 % (Ing.) a 100,00 % (Ph.D.), Tab. 13. Počet zapsaných absolventů OA a VOŠS dle formy studia (zdroj: IS/STAG) forma studia bakalářské studium navazující magisterské studium doktorské studium.1..2

21 Zájem o studium na SU OPF – absolventi OA a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory ZÁVĚR 1: absolventi OA a VOŠS sice mají zájem o studium na SU OPF → dávají, při úspěšném absolvování přijímacího řízení, přednost studiu na ostatních vysokých školách, ZÁVĚR 2: dá se očekávat, že podobný vývoj budeme moci vysledovat také u celého „balíku“ potenciálních zájemců o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

22 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Pavel Tuleja Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/ Karviná tel:


Stáhnout ppt "Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Zájem o studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením."

Podobné prezentace


Reklamy Google