Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální péče o osoby poskytující sexuální služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální péče o osoby poskytující sexuální služby."— Transkript prezentace:

1 Sociální péče o osoby poskytující sexuální služby

2 Prostituce Poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu.sexuálních Základní dělení: – Ženská prostituce – Mužská prostituce – Dětská prostituce

3 Další dělení (dle sexuálních preferencí zákazníků) Heterosexuální – ženská x mužská Homosexuální – hlavně mužská, Pedofilní (heterosexuální x homosexuální x hebefilní) Dále: sadisticky či masochisticky zaměřená prostituce, transsexuální prostituce, gerontofilní prostituce aj.

4 Motivace k prostituci: Potřeba získat peníze z důvodu tíživé životní situace (ženy, které opustil manžel a nechal jim děti a dluhy, ženy z chudých zemí) Nuda - dospívající z dobrých rodin Potřeba získat peníze z důvodu závislostí a vysokých výdajů na závislosti Snaha snadno a rychle vydělat peníze bez pravidelné docházky do zaměstnání

5 Dělení prostituce dle motivace Dobrovolnou– tj. osoba se rozhodne sama prostituovat. Je často prostitucí dobrovolnou jen v uvozovkách, protože osoby, které ji provozují, se často rozhodli pod tlakem nepříznivé osobní situace. Nedobrovolnou – osobu někdo donutil – jedná se o trestný čin kuplířství, komerční zneužívání osob. Nedobrovolně prostituují hlavně osoby, které se nachází ve špatné sociální situaci – cizinci a migranti, etnické menšiny (Romové), děti a mládež na útěku od rodičů a z ústavních zařízení, osoby z nízkých sociálních vrstev.

6 Velká část prostituujících zažila v dětství sexuální zneužívání a nemá dobré rodinné zázemí. Další pochází z egocentricky zaměřených rodin orientovaných na úspěch a finanční zisk – ti prostituují z nudy a pro peníze. Kuplíř – ten, kdo svádí k prostituci a má na ní zisk.

7 Dle místa poskytování Luxusní prostitutky Hotelové prostitutky Prostituce ve vlastních bytech Prostituce v erotických podnicích, masážních salonech, sex barech Pouliční a silniční prostituce

8 Specifika mužské prostituce Hl. homosexuální prostituce (velmi omezená věkem) Gigolové – heterosexuální prostituce Transsexuální prostituce

9 Dětská prostituce Závažný trestný čin Dobře organizovaná a skrývaná V místech, kde je vysoká koncentrace další prostituce

10 Doprovodné jevy prostituce - Ohrožují vnitřní bezpečnost země Zdravotní rizika Závažná trestná činnost – drogová kriminalita, – obchodování s lidmi, – komerční sexuální zneužívání dětí

11 3 přístupy státu k prostituci reglementace - prostituce je podřízena státnímu dozoru, vzniká průhlednější prostředí, které omezuje aktivity struktur organizovaného zločinu v této oblasti abolice - státní instituce se zaměřují na průvodní jevy prostituce, jako je obchod se ženami či kuplířství, problém prostituce jako takové zůstává neřešen represe - prostituce je kriminalizována, problém však není vyřešen, protože se obvykle přesouvá do ilegality

12 Situace v ČR Cca 10 000 – 30 000 osob Problematiku řeší hl. MV (odbor bezpečnostní politiky) prostitutky jsou často obětí trestné činnost, která není vždy odpovídajícím způsobem řešena

13 Prostituce a právní normy Listina základních práv a svobod Zákon č. 241/1922 Sb. o potírání pohlavních nemocí. Zákon o potírání obchodu s ženami a dětmi Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 2/2003 Sb., o obcích (vyhlášky) Zákon č. 2/2003 Sb., o obcích Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 241/1922 Sb. o potírání pohlavních nemocí

14 Dle trestního zákona lze postihovat: Kuplířství Ohrožování mravního vývoje dětí Obchodování s lidmi Vyšetřování je obvykle velice náročné (časté změny výpovědí a pobytu, organizované skupiny, strach z kuplířů a odsouzení okolí, málo svědků ochotných vypovídat)

15 Sociální péče poskytovaná v souvislosti s prostitucí: Hl. organizace Rozkoš bez rizika Poskytuje: – Odborné sociální poradenství – Terénní programy – dále zdravotnickou péči (hl. osvěta a prevence HIV a jiných pohlavních nemocí). – A volnočasové aktivity pro své klientky - matky a jejich děti a tzv. děti ulice. Cílem je naučit děti, příp. jejich matky smysluplně trávit volný čas a působit tak preventivně proti sociálnímu vykolejení.

16 Další organizace fungující v této oblasti La strada (poradenství, krizová intervence, azylové ubytování, lékařská pomoc) Projekt ŠANCE (hl. pro dospívající – pracovní dílna, podporované bydlení, streetwork) Bílý kruh bezpečí (hl. pro oběti trestných činů – poradenství)

17 Nejvyužívanější sociální služby Odborné sociální poradenství Terénní sociální programy (Streetwork ) Krizová pomoc (Intervenční centra) Azylové domy s patřičnou cílovou skupinou (mohou mít utajenou adresu)

18 Zdroje: CHMELÍK, J. a kolektiv, Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha: Portál 2003, ISBN 80-7178-739-6 2. Kolektiv autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, Ostrava, Ostravská univerzita. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4031/Metodicka_prirucka_TSP.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/4031/Metodicka_prirucka_TSP.pdf 3. VANÍČKOVÁ, Eva. Dětská prostituce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005 – 136 s. ISBN 80-247-1138-9. Internetové zdroje: http://www.icm.cz/prostituce-charakteristika http://www.rozkosbezrizika.cz http://www.strada.cz/ http://www.ukrajinci.cz/


Stáhnout ppt "Sociální péče o osoby poskytující sexuální služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google