Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Definice kulturních a kreativních odvětví (KKO)  KKO zahrnují činnosti, jejichž základem je lidská kreativita,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Definice kulturních a kreativních odvětví (KKO)  KKO zahrnují činnosti, jejichž základem je lidská kreativita,"— Transkript prezentace:

1

2 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Definice kulturních a kreativních odvětví (KKO)  KKO zahrnují činnosti, jejichž základem je lidská kreativita, dovednosti a talent. KKO jsou založeny na kulturních hodnotách, uměleckých a kreativních projevech. Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti (služby, díla, výkony a produkty) veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí.  Výstupy činností KKO přispívají svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací (kreativní a digitální ekonomika). KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince.  Ke KKO patří mimo jiné architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, digitální hry, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla, kulturní dědictví.

3

4 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Evropská síť kreativních hubů a co-workingových prostor  British Council (hlavní organizace),  European Business and Innovation Centre Network,  Bios Exploring Urban Culture,  Addict - Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas,  Betahaus GmbH & Co. KG, Kulturni Kod,  Creative Edinburgh Limited,  Factoria Cultural – Vivero de Industrias Creativas

5 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Engage Audiences  Studie „How to place audiences at the centre of cultural organisations ”  Otevřená výzva pro kulturní organizace!  Partneři:  Fondazione Fitzcarraldo Fondazione Fitzcarraldo  Culture Action Europe Culture Action Europe  ECCOM ECCOM  Intercult Intercult  http://engageaudiences.eu/ http://engageaudiences.eu/

6 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR  výzkumný projekt Institutu umění (2011-2015)  www.kreativniprůmysly.cz – výstupy projektu www.kreativniprůmysly.cz  www.kreativnicesko.cz www.kreativnicesko.cz  www.culturenet.cz www.culturenet.cz

7 KREATIVNÍ EVROPA 2014-2020

8 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

9 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk O KREATIVNÍ EVROPĚ pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce v kulturních a kreativních odvětvích literární překlady mezioborovou spolupráci 2014-2020

10

11 KONTAKTY www.mediadeskcz.eu www.kreativnievropa.cz media@kreativnievropa.cz Pavlina.Kalandrova@kreativnievropa.cz

12 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Dílčí program Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Sítě  Platformy

13 Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura

14 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk CreArt Network of Cities for Artistic Creation  Země: ES + PT, IT, RO, NO, CZ, AT, NL, PL, LT  Vedoucí projektu:  město Valladolid, Španělsko  Další zapojená města:  Pardubice (ČR), Delft (Nizozemí), Arad (Rumunsko), Harghita (Rumunsko), Kaunas (Litva), Vilnius (Litva), Lecce (Itálie), Janov (Itálie), Aveiro (Portugalsko), Linz (Rakousko), Kristiansand (Norsko), Záhřeb (Chorvatsko)  Podpora pardubických organizací:  Východočeské muzeum Pardubice, Kulturní centrum Pardubice – sekce Divadlo 29, Uskupení TESLA o. s. a Unie výtvarných umělců Pardubického regionu.  Délka projektu: 5 let  Výše grantu: 1 718 650 €

15 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk KoresponDance Europe  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Partneři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € foto: Jacky Ley

16 Mezinárodní projekty podmínky Menší projekty 6 organizací ze 6 zemí Grant až 2 000 000 € Dotace max. 50 % Délka až 4 roky Větší projekty 3 organizace ze 3 zemí Grant až 200 000 € Dotace max. 60 % Délka až 4 roky

17 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kalendář VyhlášeníUzávěrkaRozhodnutíZahájení projektu červenec 20165. října 2016březen 2017 Kategorie 1: květen – prosinec 2017 Kategorie 2: červen – prosinec 2017

18 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Obecné cíle  Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k rozvoji publika a podnikatelských a manažerských modelů);  Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl. PROFESIONALIZACE OBORU MOBILITA UMĚLCŮ A DĚL PRÁCE S PUBLIKEM ( audience development)

19 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíl 1: Posílení kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní působení:  Priorita 1.1 – Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů KKO (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu ve spolupráci s publikem a obchodních a manažerských modelů)  Priorita 1.2 – podpora aktivit pro nadnárodní působení a mezinárodní pracovní uplatnění na úrovni EU i mimo ni (dlouhodobé strategie)  Priorita 1.3 – podpora organizací a mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem

20 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíl 2: Podpora mezinárodního oběhu a mobility  Priorita 2.1 – podpora mezinárodních kulturních aktivit jako jsou výstavy, výměny a festivaly  Priorita 2.2 – podpora spolupráce s publikem za účelem zvýšit zájem o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšit jejich dostupnost

21 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Příklady aktivit  Umělecké a kulturní výměny včetně rezidencí  Koprodukce  Putovní výstavy  Výměny kulturních aktérů za účelem získávání dovedností a know-how v souvislosti s měnícím se prostředím (digitalizace, inovace, práce s publikem a nové obchodní a manažerské modely)  Profesionalizace  Využití informačních a komunikačních technologií  Sociální přesahy  Zapojení různých cílových skupin  Propojování různých oblastí (umělecká tvorba, vzdělávání, výzkum, podnikání, veřejná správa, komunitní činnost)

22 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Bez čeho se projekt neobejde  Naplnění cílů podpory  Spolupráce  Obsahová  Organizační  Finanční  Evropská dimenze  Dostatečná finanční kapacita

23 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící se programu  Existence subjektu minimálně 2 roky  Činnost v oblasti KKO  Veřejné, soukromé či neziskové organizace  Země zapojené do programu  Členské státy EU  Státy EHP - Island, Norsko  Kandidátské země a země přistupující k EU  Další země zapojené do Politiky sousedství (v jednání)  Aktuální výčet zemí je zveřejněn na stránkách Výkonné agentury http://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/opportunities/documents/eligible- countries_en.pdfhttp://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/opportunities/documents/eligible- countries_en.pdf

24 Hodnotící kritéria  soulad s cíly a prioritami podprogramu;  kvalita obsahu a aktivit projektu včetně způsobu realizace;  propagace projektu – strategie sdílení zkušeností a vědomostí v rámci oboru i mezioborově;  kvalita partnerství – celková organizace a koordinace projektu zaměřená na jeho efektivní realizaci a udržitelnost. KritériumDefiniceBody 1. Soulad s cíly Přispívá přihláška k cílům a prioritám výzvy? 35 2. Kvalita obsahu a aktivit Jak je projekt realizován? 25 3. Propagace a šíření projektu Jakým způsobem projekt propaguje své aktivity a sdílí znalosti a zkušenosti ve svém oboru i mimo něj? 20 4. Kvalita partnerství Jaká je kvalita partnerství, co se týká efektivní realizace a udržitelnosti? 20

25 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Jak probíhá výběr projektů  Vyhodnocení způsobilosti – splnění podmínek  Hodnocení kvality projektu  Individuální hodnocení (nezávislí experti)  Dosažení konsensu  Dosažení druhého konsensu (jen kategorie 2)  Vyjednávání s žadateli

26 Výsledky 2015 Projekty evropské spolupráce Výzva EACEA 32/2014, uzávěrka v říjnu 2014

27 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kategorie 1  Celkem podpořeno 64 ze 476 žádostí  Úspěšnost 13,5 %  Česká republika  1 úspěšný žadatel: Art Movement Contain[era] - The European Mobility and Materialized Information Transfer in the Post-internet Era  10 českých organizací se zapojí do 9 projektů

28 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Zapojené české organizace  Art Direct  Zahrada o.p.s.  CIANT  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Pontopolis  Ostravská univerzita v Ostravě  Zaedno  Brainz s.r.o.  Buchty a loutky

29 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kategorie 2  Celkem podpořeno 12 ze 127 žádostí  Úspěšnost 12,6 %  Česká republika  Uspěly 3 české organizace v roli partnera  Filharmonie Bohuslava Martinů  Lunchmeat  Farma v jeskyni

30 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Dílčí program Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Platformy  Sítě

31 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Literární překlady  Granty na překlad beletrie  3 až 10 knih, max. délka trvání 2 roky  Grant do výše 100 000 eur (max. 50 %)  Pouze jedna žádost  Projekty se nesmí časově překrývat  Žádost předkládá nakladatel VyhlášeníUzávěrkaZveřejněníZahájení projektu prosinec 2015 27. dubna 2016 červeneczáří – prosinec 2016

32 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Hodnotící kritéria  1. Relevance (40)  K oběhu děl v méně rozšířených jazycích (včetně jejich překladů do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny/kastilštiny)  K cirkulaci méně zastoupených, výše jmenovaných žánrů. Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.  2. Kvalita obsahu a aktivit (25) Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita předkládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).  3. Propagace a informace o balíčku překladů (20) Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i mimo ni.  4. Vítězové ceny EU za literaturu (15) Za každou knihu, jejíž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky přidány body, až do maximální výše 15 bodů

33 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podpořené evr. platformy  Podpora rozvoje a propagace nových talentů a pohybu uměleckých děl na nadnárodní úrovni  Podpořené platformy  Shape – experimentální hudba  IN SITU – umění ve veřejném prostoru  Aerowaves – tanec  Liveurope – alternativní hudba  Versopolis – poezie  Future Architecture  European Talent Exchange Program 3.0  Literary Europe Live ZveřejněníUzávěrkaVyhlášeníZahájení projektu červenec 20165. října 2016březen 2017květen – prosinec 2017

34 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Evropské sítě  Podpořené evropské sítě:  Association des Cinémathèques Européennes  European Music Office  European Network of Cultural Administration Training Centres  Réseau Européen de Musique Ancienne  TRANS EUROPE HALLES  Culture Action Europe  Conseil International des Musées  Association of European cities and regions for culture  European Theatre Convention  EFAP - FEPA (Forum Européen des Politiques Architecturales)  EIDD - Design for All Europe  Res Artis Stichting  PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR JEUNES ARTISTES  European Bureau of Library, Information and Documentation Association ZveřejněníUzávěrkaVyhlášeníZahájení projektu červenec 20165. října 2016březen 2017květen – prosinec 2017

35 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Další aktivity programu Kreativní Evropa  Evropské hlavní město kultury  2015 – Plzeň, Mons  2016 – San Sebastián, Wroclaw  Ceny EU  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/ Cena Europa Nostra Kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.  Cena Evropské unie pro literaturu Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/ Cena Miese van der Rohe Udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti populární hudby/ European Border Breakers Awards (EBBA ) – ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí.  Filmová cena LUX – Udělována výjimečnému evropskému filmu  Označení Evropské dědictví / European Heritage Label označuje akci EU pro zvýraznění pamětihodností, které oslavují a symbolizují evropskou integraci, ideály a historii

36 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Dotační program MK ČR  Pro rok 2015 navrženo 3 500 000 Kč  Podpora podpořených projektů  Hlavní organizátor  Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace  Spoluorganizátor  Neziskový subjekt – 12 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 10 % z výše požadované dotace  Max. na jednoho žadatele 250 tis. Kč  Průběžná výzva  Žádat lze každý kalendářní rok  www.programculture.cz/cs/dotacni-program-mk-cr www.programculture.cz/cs/dotacni-program-mk-cr

37 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Zdroje informací  Informace o grantech  Síť kanceláří Kreativní Evropa (CED’s)  Výkonná agentura EACEA (správce programu)  www.culturenet.cz www.culturenet.cz  www.kreativnicesko.cz www.kreativnicesko.cz  Inspirace  Databáze podpořených projektů při EK http://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/projects/http://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/projects/  Nabídka či poptávka spolupráce  www.programculture.cz/cs/vyhledavani-partneru www.programculture.cz/cs/vyhledavani-partneru  Vyhledávací databáze (partner search tools) nejvíce využívanou dbf spavuje britská kancelářbritská kancelář

38 Podpořené subjekty 2007-2013  Akademie výtvarných umění v Praze ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEN Anna Hrindová - IMPRESARIAT PRAHA, CZ Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. ARS/KONCERT, spol. s r. o. Association Theatrum Kuks Barrister & Principal, o. s. brainz.cz, s. r. o. Brkola, s. r. o. Buchty a Loutky C. E. M. A. - Central European Music Agency, s. r. o. CEICA - Středoevropský institut současného umění Centrum pro kulturu a spolecnost, o.s. Centrum pro kulturu a spolecnost, o. s. Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA Centrum současného umění DOX, a. s Cirk La Putyka, o. p. s. Česká centra Česká kultura, o.s. Čtyři dny D SMACK U PROMOTION S. R. O. Daniel Podhradský Dauphin Praha Divadelní akademie múzických umění v Praze Divadlo Archa, o. p. s. Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s. Divadlo loutek Ostrava Divus, s. r. o. DOX Centrum současného umění v Praze Dům umění města Brna Eastern Alliance Filharmonie Bohuslava Martinů Foibos, a. s. Fresh Films, s. r. o. Galerie středočeského kraje (GASK) Galerie výtvarného umění v Chebu HAMU Happy Materials, s. r. o. Hudební informační středisko, o. p. s. Hudební škola hl. m. Prahy Institut umění – Divadelni ústav Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkův máj, o. p. s. Jazz bez hranic JOHAN, centrum pro kulturní a sociální projekty Karromato, o. s. Kytarový festival Mikulov Ladislav Horáček - Paseka Letí, o. s. Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého Magistrát města Brno Magistrát města Pardubic Mamapapa, o.s. Mars Promotion, družstvo Městský úřad Bystré Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) Moravská galerie v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Motus, o. s. MVP Agency, s.r.o. MVP Agency, s.r.o. Nadace Arbor Vitae Nakladatelstvi Paseka, s. r. o. Národní archiv Národní divadlo Národní divadlo Brno - Janáčkova opera Národní galerie v Praze Národní knihovna České republiky Národní muzeum Národní zemědělské muzeum v Praze Nová síť, o. s. Občanské sdružení Zdravotní klaun PaS de Theatre, s. r. o. Prague College ProFitArt, o. s. Quido Rock Agency SCART - Society for Convergence of Science and Art Setkávání současného tance (SE.S.TA.) Slovo 21 CZ, o. s. Space CZ, s. r. o. Společnost poezie o. s. Správa Pražského Hradu Státní technická knihovna Struny podzimu, o. s. Svět knihy s. r. o. Š, o. s. Tanec Praha, o. s. Tanec Praha, o. s. Technické muzeum v Brně Transteatral, o. s. Twisted Spoon Press Uměleckoprůmyslové museum v Praze Unie českých pěveckých sborů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UPOL) Univerzita Karlova v Praze UVUO – Unie výtvarných umělců olomoucká, o. s. Vědecká knihovna v Olomouci Vernon Fine Art, spol. s r. o. (Tina B. Festival) Větrné mlýny s. r. o. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky yo-yo, o. s. Zahrada, o. p. s. Západočeské divadlo v Chebu

39 Další programy ze zdrojů EU pro kulturní a kreativní odvětví Program Kreativní Evropa – Kultura

40 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Další vhodné programy EU  Erasmus+ Erasmus+  Evropa pro občany Evropa pro občany  Horizont 2020 Horizont 2020  COSME COSME  Strukturální fondy  Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova  Central Europe Central Europe  Danube Danube  Interreg Europe Interreg Europe  EU-Eastern Partnership Culture and Creativity EU-Eastern Partnership Culture and Creativity  Programy vnější spolupráce

41 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Projekt CERTESS  Podpořeno z progmu CENTRAL EUROPE  Realizace: 2012-2014  zaměřuje se na vytvoření společného metodického rámce, jak rozvíjet, řídit a posilovat Evropské kulturní stezky (EKS), prostřednictvím využití doporučených rozvojových a řídících nástrojů zaměřených na podporu udržitelného kulturního cestovního ruchu.  Zlínský kraj  Grant: 1 504 527 eur  http://certess.culture-routes.lu/ http://certess.culture-routes.lu/

42 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Erasmus pro podnikatele  Příjemce grantu: Marie Živnůstková  Zapojené země: Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife  Realizace: 2015–2015  Grant: 3 280 eur  Cílem projektu bylo získat zkušenosti s podnikáním ve fungující firmě v zahraničí, navázat kontakty a získat mentora a učitele v oboru během čtyřměsíční stáže v architektonickém studiu a získané zkušenosti využít a začít podnikat v České republice.

43 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Informační zdroje  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  projektoverizeni.mkcr.cz projektoverizeni.mkcr.cz  Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková: Podpora kultury z Evropské unie Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková: Podpora kultury z Evropské unie  Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020  nová brožura vyjde v dubnu  Cyklus seminářů pro žadatele o grant 2016 Cyklus seminářů pro žadatele o grant 2016  Uzávěrka je 10. dubna 2016

44 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kontakty Magdalena Müllerová Eva Žáková Kancelář Kreativní Evropa Dílčí program Kultura c/o Institut umění – Divadelní ústav  Celetná 17  110 00 Praha 1  T 224 809 118  kultura@kreativnievropa.cz kultura@kreativnievropa.cz Pavla Hlušičková Sekce pro kulturní dědictví Kancelář Kreativní Evropa c/o Národní památkový ústav  Valdštejnské nám. 3  118 01 Praha 1  T 257 010 140  kreativnievropa@npu.cz kreativnievropa@npu.cz  www.npu.cz/program-kreativni- evropa www.kreativnievropa.cz www.programculture.cz www.culturenet.cz


Stáhnout ppt "Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Definice kulturních a kreativních odvětví (KKO)  KKO zahrnují činnosti, jejichž základem je lidská kreativita,"

Podobné prezentace


Reklamy Google