Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ŽIDŮ Židovské dějiny začínají už ve starověku. Kolem roku 1250 př.n.l. vpadly do oblasti Palestiny izraelské kmeny. Izraelité se živili zemědělstvím,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ŽIDŮ Židovské dějiny začínají už ve starověku. Kolem roku 1250 př.n.l. vpadly do oblasti Palestiny izraelské kmeny. Izraelité se živili zemědělstvím,"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ŽIDŮ Židovské dějiny začínají už ve starověku. Kolem roku 1250 př.n.l. vpadly do oblasti Palestiny izraelské kmeny. Izraelité se živili zemědělstvím, pastevectvím a řemesly. Král Šalamoun dal postavit Jeruzalémský chrám. Kvůli rozporům se jednotné království rozdělilo na severní judské a jižní izraelské království. Izraelské království zaniklo roku 721 př.n.l. po vpádu Asyřanů, judské království bylo dobyto v roce 578 př.n.l. Babyloňany. Po návratu Židů z babylónského zajetí vznikl státní útvar Judea. V roce 63 př.n.l. byla Judea připojena k Římu a stala se provincií. V Judeji se po popravě Ježíše Krista ukřižováním zformovala první křesťanská obec. Napětí v židovské společnosti vyvrcholilo r. 66 n.l. protiřímským povstáním, které skončilo porážkou Židů. Vypálený Jeruzalémský chrám již nebyl obnoven a do současnosti se zachovala jen západní zeď zvaná Zeď nářků. Židé byli na téměř 2000 let rozptýlení po celém světě. Toto období je označováno jako židovská diaspora- obyvatelstvo bylo vyhnáno ze své vlasti. Stát Izrael vznikl v roce 1948. Zeď nářků Jeruzalém

2 ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKU V křesťanských státech Evropy se Židé usazovali ve městech. Ostatní obyvatelstvo si vytvořilo mnoho předsudků např. Židé byli osočování, že nechali ukřižovat Ježíše Krista, že při náboženských obřadech znesvěcují hostie, že sypou v době epidemií jed do studen, vraždí křesťanské dívky, aby získali pro své obřady lidskou krev. Jakmile se taková zvěst rozšířila mezi obyvatelstvem, vypuklo ve městě neúprosné pronásledování Židů spojené s hromadným vražděním a loupením jejich majetku. Násilné jednání křesťanů vůči Židům označujeme jako pogrom. Katolická církev se snažila Židy všemožně omezovat. Na třetím (1178) a čtvrtém (1215) lateránském koncilu bylo stanoveno, aby Židé nosili viditelné označení k rychlé identifikaci např. žluté špičaté klobouky. Židovské obyvatelstvo měst muselo žít na vymezených, od ostatních čtvrtí oddělených pozemcích. Těm se od 16. století říká ghetto. Omezení se také týkala možností obživy. Aby nekonkurovali svým křesťanským sousedům, nesměli se Židé živit zemědělstvím a řemesla mohli vykonávat jen pro potřeby svého ghetta. Hlavním zdrojem obživy byl proto obchod a lichva – půjčování peněz na vysoký úrok. Pokud však ve městě vypukl pogrom – dlužník už nemusel nic splácet, protože židovský bankéř byl rozvášněným davem ubit i s celou rodinou.

3 ŽIDÉ V ČECHÁCH První písemné zmínky o pobytu židovského etnika na našem území pocházejí z 10. století. O dávné přítomnosti Židů svědčí několik set židovských hřbitovů a několik dnes zrekonstruovaných synagog v českých a moravských městech. Někteří panovníci podporovali usazování židovského obyvatelstva ve městech, protože za to dostávali vysoké peněžní částky. K nejvýznamnějším privilegiím, která Židé na našem území získali, byla Statuta Judaeorum Přemysla Otakara II. v roce 1254. V době vlády krále Ladislava Pohrobka byli Židé vyhnání z několika moravských královských měst. Ještě za Marie Terezie platil zákaz usazování nových rodin v českých a moravských městech. Židovský hřbitov v Praze

4 RITUÁLY, SLAVNOSTI, POJMY Brit mila - vrcholný rituální úkon, který vyjadřuje smlouvu s Bohem=obřízka židovských chlapců. Pohřební bratrstvo – spolek, který dohlížel na přípravy a průběh pohřbů. Staralo se o důstojné pohřbení všech členů obce (bohatých i chudých) i o pohřby cizinců. Šabat – nejvýznamnější svátek judaismu. Slaví se každý týden od pátečního do sobotního soumraku. Schází se celá rodina a přátelé, je zakázáno pracovat. Sukot – svátek sklizně a připomenutí putování biblických Židů z egyptského zajetí. Košer- potraviny vyhovující židovské tradici, ve které platí přísný zákaz požívání krve ulovené zvěře, zákaz konzumace vepřového masa a důsledné oddělení masitých a mléčných pokrmů. Rabín - duchovní vůdce židovské obce, učitel a rádce. Tóra - Pět knih Mojžíšových přepsaných na pergamenový svitek. Text se čte při náboženských obřadech v synagoze=židovské modlitebně.

5 SYMBOLY JUDAISMU Davidova hvězda Sedmiramenný svícen

6 LITERATURA Dějepis 7: Středověk a počátky nové doby. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238- 558-4. NESLÁDKOVÁ, Ludmila. Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích: Manželství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky, rituály, zábavy. 1. vyd. Ostrava: Katedra historie Filozofická fakulta Ostravská univerzita, 1996. ISBN 80-7042- 459-1. Židé. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9 ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Židé v českých zemích. In: Http://www.neztratitviru.net [online]. 2006 [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: http://www.neztratitviru.net/doc/metodika/Zide_v_ceskych_zemich_2006.doc Zdroje obrázků http://images.google.com/search?as_q=ze%C4%8F+n%C3%A1%C5%99k%C5%AF&tbs=sur:fmc&biw=996& bih=500&sei=_vZJT8-WGsiDhQfXwtGfDg&tbm=isch http://images.google.com/search?as_q=%C5%BEidovsk%C3%BD+h%C5%99bitov&tbs=sur:fmc&biw=996&b ih=500&sei=0whKT93mLs6XOpGz8eoN&tbm=isch http://images.google.com/search?as_q=%C5%BEidovsk%C3%A9+symboly&tbs=sur:fmc&biw=993&bih=500 &sei=hzdKT5j2C4- eOtDvgOwN&tbm=isch#hl=cs&tbs=sur:fmc&tbm=isch&q=davidova+hv%C4%9Bzda&revid=714380649&sa=X &ei=hzdKT7rPGMHsOY_W5PcN&ved=0CEUQ1QIoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=cf8063ccf90e 6adf&biw=993&bih=500 http://images.google.com/search?as_q=menorah&tbs=sur:fmc&biw=993&bih=500&sei=CzlKT_KcDpHpOeue- eUN&tbm=isch


Stáhnout ppt "HISTORIE ŽIDŮ Židovské dějiny začínají už ve starověku. Kolem roku 1250 př.n.l. vpadly do oblasti Palestiny izraelské kmeny. Izraelité se živili zemědělstvím,"

Podobné prezentace


Reklamy Google