Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti stahování záznamů z českých i zahraničních knihoven v rámci Jednotné informační brány Martin LEDÍNSKÝ Univerzita Karlova v Praze Ústav výpočetní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti stahování záznamů z českých i zahraničních knihoven v rámci Jednotné informační brány Martin LEDÍNSKÝ Univerzita Karlova v Praze Ústav výpočetní."— Transkript prezentace:

1 Možnosti stahování záznamů z českých i zahraničních knihoven v rámci Jednotné informační brány Martin LEDÍNSKÝ Univerzita Karlova v Praze Ústav výpočetní techniky martin.ledinsky@ruk.cuni.cz KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2004 Seč u Chrudimi, 14. - 16.9. 2004

2 Co nabízíme Službu, která českým knihovnám zdarma umožňuje přebírání bibliografických a autoritních záznamů z různorodých informačních zdrojů přímo do prostředí automatizovaného knihovního systému, nezávisle na WWW rozhraní JIB

3 Cíl Zefektivnit práci katalogizátorům a akvizitérům, kterým odpadne množství ZBYTEČNÉ práce a tím šetřit limitované finanční a lidské zdroje knihoven

4 Historie Služba je v provozu již od roku 2002 - tehdy ji využívala jen hrstka českých knihoven Původní verze neumožňovala konverzi formátů z UNIMARC do MARC 21 a naopak a byla tím ochuzena o řadu kvalitních zahraničních zdrojů

5 Konverze Dnes má konverze UNIMARC MARC 21 pro ČR stěžejní význam - mnohé knihovny v těchto dnech přecházejí na MARC 21, některé již přešly Modul pro přebírání záznamů byl proto doplněn o funkci umožňující volitelnou konverzi mezi formáty prováděnou v reálném čase Navíc přibyla funkce, která umožňuje volitelnou konverzi znakových sad

6 Konverze Pro Národní knihovnu ČR byl vyvinut speciální konvertor, umožňující konverzi bibliografických a autoritních záznamů Spolu s konvertorem vznikla i pravidla pro oboustrannou konverzi mezi formáty UNIMARC a MARC 21 Služba přebírání záznamů s volitelnou konverzí formátů a znakových sad byla spuštěna na jaře 2004 Dnes ji využívá přibližně 20 knihoven

7 Zdroje Přebírat záznamy je možno z libovolného zdroje, prohledatelného v JIB a připojeného přes Z39.50 Záznamy musí být ve formátu UNIMARC nebo MARC 21

8 Co potřebujete pro využívání služby Přebírání záznamů pomocí JIB může zdarma využívat kterákoli česká knihovna disponující Z39.50 klientem integrovaným do automatizovaného knihovního systému, či externím Z39.50 klientem.

9 Jak vybrat zdroje Určete si seznam zdrojů, ze kterých chcete přebírat záznamy. Zdroje seřaďte podle důležitosti – na první místo umístěte zdroj, jehož záznamy se nejvíce blíží vaší kvalitě zpracování a který má podobný fond jako vaše knihovna Vyhledávání ve zdrojích probíhá sekvenčně – nejprve u prvního zdroje – najdou-li se záznamy, vyhledávání už dále nepokračuje, pokud se záznamy nenajdou, pokračuje vyhledávání v dalších zdrojích v seznamu

10 Jak službu aktivovat Na adrese http://jib-info.cuni.cz/prebirani vyplňte žádost s těmito údaji: http://jib-info.cuni.cz/prebirani –zdroje, ve kterých chcete vyhledávat –požadovaná znaková sada –požadovaný formát záznamů

11 Žádost o vytvoření profilu

12 Jak službu aktivovat Na základě vyplněné žádosti pro vás připravíme profil, který poté zadáte jako databázi Z39.50 serveru JIB, jehož prostřednictvím budete záznamy přebírat S nastavením Z39.50 serveru JIB ve vašem AKS vám rád poradí váš dodavatel

13 Konverze MARC 21  UNIMARC záznam z NK ČR Ukázka konverze

14 Konverze MARC 21  UNIMARC detail záznamu Ukázka konverze

15 Konverze UNIMARC  MARC 21 záznam z Ostravy

16 Ukázka konverze Konverze UNIMARC  MARC 21

17 Znakové konverze Pro knihovny, které využívají Z39.50 klienty nepodporující UTF-8, je stěžejní znaková konverze mezi UTF-8 a jimi použitou znakovou sadou. Tato konverze je nezbytná jak při odesílání dotazů z vašeho Z39.50 klienta, tak na straně přijímaných záznamů. Obě tyto konverze v JIB zajišťujeme

18 Znakové konverze Konverze ale nejsou plnohodnotné – je možné převést jen znaky, které jsou obsaženy v národních znakových sadách (např. Win1250). Nelze tak např. převést některé speciální znaky použité např. ve francouzštině, španělštině atp. Bylo by užitečné, aby knihovní software používaný v ČR podporoval UTF-8.

19 Které knihovny již přes JIB přebírají záznamy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Knihovna Archeologického ústavu Akademie věd ČR Knihovna Evangelické teologické knihovny Univerzity Karlovy v Praze Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Knihovna společenských věd T.G.M. (UK Praha – Jinonice) Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská vědecká knihovna v Liberci Masarykova univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Městská knihovna v Praze Moravská zemská knihovna v Brně Národní knihovna České republiky Středočeská vědecká knihovna v Kladně Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vědecká knihovna v Olomouci

20 Závěrem Děkuji vám za pozornost a věřím, že se rozhodnete naší službu využívat a že vám bude při vaší práci přínosem Případné dotazy pište na adresu jib-support@cuni.cz jib-support@cuni.cz


Stáhnout ppt "Možnosti stahování záznamů z českých i zahraničních knihoven v rámci Jednotné informační brány Martin LEDÍNSKÝ Univerzita Karlova v Praze Ústav výpočetní."

Podobné prezentace


Reklamy Google