Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmyz s proměnou nedokonalou Jepice, vážky, švábi, kudlanky, škvoři, rovnokřídlí, vši, strašilky, polokřídlí (stejnokřídlí, ploštice) Autorem materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmyz s proměnou nedokonalou Jepice, vážky, švábi, kudlanky, škvoři, rovnokřídlí, vši, strašilky, polokřídlí (stejnokřídlí, ploštice) Autorem materiálu."— Transkript prezentace:

1 Hmyz s proměnou nedokonalou Jepice, vážky, švábi, kudlanky, škvoři, rovnokřídlí, vši, strašilky, polokřídlí (stejnokřídlí, ploštice) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Houšková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Z vajíček se rodí larva, která se podobá dospělci (není jen plně vyvinutá a někdy žije v jiném prostředí). Po několika svlékáních se promění v dospělce. VAJÍČKO → LARVA → DOSPĚLEC obr. 1 Hmyz s proměnou nedokonalou obr. 2 Svlékání a proměna v dospělce vážky:

3 Jepice - štíhlý, 1–6 cm velký hmyz - na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí) - zadní pár křídel vždy menší, v klidu jsou křídla složená kolmo nad tělem - larvy – nymfy – žijí ve vodě, jsou dravé - vývoj může trvat i několik let (poslední stadium larvy žije jen 12–60 hodin) obr. 4 – nymfa jepice (nahoře) obr. 3 – jepice

4 Vážky - štíhlý, 2–13 cm velký, pestře zbarvený hmyz - na hlavě mohutné oči - nymfy i dospělci draví motýlice a šidélka - velmi štíhlé - křídla v klidu složená nad tělem - šídla a vážky - robustnější typy - křídla v klidu rozprostřená do plochy obr. 6 – šidélko ruměnné obr. 7 – šídlo královské obr. 8 – vážka ploská – sameček obr. 5 – párující motýlice obecné obr. 10 – nymfa vážky ploské obr. 9 – vážka ploská – samička

5 Švábi - velikost 2 mm – 11 cm - ploché tělo, dlouhá tykadla - přední pár křídel je kožovitý, zadní blanitý - nejznámější šváb obecný se vyskytuje v domácnostech, skladištích, v pekárnách apod. - na podobných místech žije i menší rus domácí - ve volné přírodě žijí malí rusci obr. 11 – šváb obecný obr. 13 – rusec laponský obr. 12 – rus domácí

6 Kudlanky - velké, protáhlé tělo - první pár nohou upravený k lovu (ostny) - manželský kanibalismus – samička většinou sežere samečka už při kopulaci - žijí převážně v tropech; u nás v teplých lokalitách jižní Moravy žije kudlanka nábožná Obr. 14 – kopulující kudlanky nábožné Obr. 15 – kudlanka nábožná

7 Škvoři - protáhlé a zploštělé tělo - na konci zadečku 2 štěty v podobě kleštiček - první pár křídel je kožovitý a zkrácený, druhý je blanitý a složený pod prvním - všežravci a noční tvorové - nejčastější zástupce je škvor obecný Obr. 17 – vajíčka a larvy škvora Obr. 18 – nymfy škvora Obr. 16 – škvor obecný

8 Rovnokřídlí - třetí pár nohou je přizpůsoben skákání - samci vydávají cvrčivé zvuky - patří sem kobylky a cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé) obr. 22 – saranče stěhovavá obr. 19 – kobylka zelenáobr. 20 – cvrček polní obr. 21 – krtonožka obecná

9 Vši - velmi malý hmyz (1–6 mm) - bezkřídlí, s bodavě sacím ústrojím - vajíčka – hnidy - parazitují na ptácích a savcích, mohou přenášet infekční nemoci - patří sem veš dětská a veš muňka obr. 25 – veš muňka obr. 23 – veš dětská obr. 24 – hnida vši dětské

10 Strašilky - hmyz velký 5–35 cm - žijí výhradně v tropech a subtropech, jsou často chovány doma - vzhledem těla napodobují prostředí, ve kterém žijí - jsou býložravé - patří sem strašilky, pakobylky, a lupenitky obr.26 – strašilka australská obr.28 – lupenitka dvouoká obr.27 – pakobylka rohatá

11 Stejnokřídlí - různorodá skupina teplých oblastí - bodavě sacím ústrojím sají rostlinné šťávy - nejznámější jsou pěnodějky (nymfy žijí v chomáčcích pěny), mšice (škůdci rostlin) a cikády (vydávají cvrčivé zvuky) obr. 30 – pěnodějka červená obr. 29 – mšice obr. 31 – cikáda

12 Ploštice - zploštělé tělo, první pár křídel přeměněn v kožovité polokrovky - žijí na souši i ve vodě, také parazitují - ve vodním prostředí žije splešťule a znakoplavka - na vodní hladině můžeme vidět bruslařku a vodoměrku - mezi suchozemské patří např. ruměnice a kněžice - z parazitů je známá štěnice domácí obr. 32 – splešťule blátivá obr. 33 – znakoplavka obecná obr. 38 – štěnice domácí obr. 37 – kněžice trávozelená obr. 36 – ruměnice pospolná obr. 35 – vodoměrka štíhláobr. 34 – bruslařka obecná

13 Opakování – poznej zástupce hmyzu s proměnou nedokonalou obr. 29 č. 1 obr. 36 č. 2 obr. 16 č. 3 obr. 8 č. 5 obr. 20 č. 4

14 obr. 15 č. 6 obr. 37 č. 7 obr. 23 č. 8 obr. 11 č. 10 obr. 19 č. 9

15 Výsledky opakování: č. 1 – mšice č. 2 – ruměnice pospolná č. 3 – škvor obecný č. 4 – cvrček polní č. 5 – vážka ploská č. 6 – kudlanka nábožná č. 7 – kněžice trávozelená č. 8 – veš dětská č. 9 – kobylka zelená č. 10 – šváb obecný

16 Zdroje  DOBRORUKA, Luděk J. a spol. Přírodopis I. 2.vyd. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-168-9  VONDŘEJC, Josef. Stručný přehled zoologie bezobratlých. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. ISBN 80-7042- 737-X  obr. 1 SNODGRASS, S.E. Commons.wikimedia.org: Grasshoppermetasnodgrass.svg [online]. 2008-01-06 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:  obr. 2 BŐHRINGER, Friedrich. Commons.wikimedia.org: Aeshna_cyanea_freshly_slipped_L2.jpg [online]. 2008-07-25 [cit. 2010- 08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 3 GELLER, Fritz –Grimm. Commons.wikimedia.org: Eintagsfliege_fg01.jpg [online]. 2006-07-23 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 4 Totodu74. Commons.wikimedia.org: Pataches.JPG [online]. 2009-04-14 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:  obr. 5 GRŐSCHL, Holger. Commons.wikimedia.org: Calopteryx_virgo_paarung.jpg [online]. 2003-08-04 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 6 TETTNBORN, L. B. Commons.wikimedia.org: Pyrrhosoma_nymphula_2(loz).JPG [online]. 2009-04-26 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 7 TETTNBORN, L. B. Commons.wikimedia.org: Ai(loz)hydro.JPG [online]. 2007-07-21 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 8 VIATOUR, Luc. Commons.wikimedia.org: Platetrum_depressum_1_Luc_Viatour.JPG [online]. 2006-06-12 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 9 Bohdan. Commons.wikimedia.org: Female_Libellula_depressa_bgiu.jpg [online]. 2006-05-03 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 10 LINDSEY, James K. at Ecology of Commanster. Commons.wikimedia.org: Libellula.depressa.nymph.on.land.jpg [online]. 2003-05-30 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 11 RASCHKA, Achim. Commons.wikimedia.org: Blatta_orientalis_cdc.jpg [online]. 2006-05-08 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:

17  obr. 12 MONNIAUX, David. Commons.wikimedia.org: Blatella_germanica_p1160206.jpg [online]. 2007-01-28 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 13 OPIOŁA, Adam. Commons.wikimedia.org: Ectobius_lapponicus_a1.jpg [online]. 2007-10-05 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 14 Zwentibold. Commons.wikimedia.org: Mantis_religiosa_couple.JPG [online]. 2007-07-10 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 15 SÁČEK, I. Commons.wikimedia.org: Mantis_religiosa_04.jpg [online]. 2009-04-15 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:  obr. 16 ArtMechanic. Commons.wikimedia.org: Forficula_auricularia.jpg [online]. 2003-04-01 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 17 Pudding4brains. Commons.wikimedia.org: Earwig_nest_-_Lonnekermeer20070411_04.jpg [online]. 2009-07-22 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:  obr. 18 Pudding4brains. Commons.wikimedia.org: F-auricularia_Kollenberg20080429_nymphs_907.jpg [online]. 2008-04-29 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:  obr. 19 GELLER, Fritz –Grimm. Commons.wikimedia.org: Heupferd_fg01.jpg [online]. 2006-09-11 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 20 STEINERT, Eric. Commons.wikimedia.org: Feldgrille.jpg [online]. 2006-01-21 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 21 Fir0002. Commons.wikimedia.org: Mole_cricket02.jpg [online]. 2007-02-04 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Svobodné licence GNU pro dokumenty z WWW:  obr. 22 HORNUNG, Jonathan. Commons.wikimedia.org: Wanderheuschrecke-01.jpg [online]. 2005-04-14 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 23 SMITH, Vincent S. Commons.wikimedia.org: Pediculus_humanus.JPG [online]. 2004-10-05 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 24 HOLOPAINEN, Jarmo. Commons.wikimedia.org: Pediculus-egg.jpg [online]. 2004-10-05 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 25 Kauczuk. Commons.wikimedia.org: Pthius_pubis_-_crab_louse.jpg [online]. 2007-01-09 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW:

18  obr.26 MÜLLER, Frank C. Commons.wikimedia.org: Australische_Gespenstschrecke_fcm.jpg [online]. 2007-07-07 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 27 HENNIG, Markus. Commons.wikimedia.org: Medauroidea.extradentata.jpg [online]. 2005-04-25 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 28 SAGNIBENE, Piero. Commons.wikimedia.org: Mimetismo_ps1.jpg [online]. 2007-01-06 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 29 MedievalRich. Commons.wikimedia.org: Aphid-giving-birth.jpg [online]. 2007-10-07 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 30 BARTZ, Richard. Commons.wikimedia.org: Blutzikade_Cercopis_vulnerata.jpg [online]. 2008-01-08 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 31 MARLIN, Bruce. Commons.wikimedia.org: Tibicen_linnei.jpg [online]. 2003-06-22 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 32 Jeffdelonge. Commons.wikimedia.org: Aphid-giving-birth.jpg [online]. 2005-04-03 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 33 GRŐSCHL, Holger. Commons.wikimedia.org: Notonecta_glauca1.jpg [online]. 2003-06-18 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 34 Stako. Commons.wikimedia.org: Nartnik.jpg [online]. 2005-05-15 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 35 GRŐSCHL, Holger. Commons.wikimedia.org: Hydrometra_stagnorum2.jpg [online]. 2004-05-15 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 36 KARWATH, André. Commons.wikimedia.org: Hydrometra_stagnorum2.jpg [online]. 2005-06-26 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 37 Reaperman. Commons.wikimedia.org: Palomena_prasina_(RpM)_cropped.JPG [online]. 2008-11-19 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Creative Commons z WWW:  obr. 38 Content Providers(s): CDC/ Harvard University, Dr. Gary Alpert; Dr. Harold Harlan; Richard Pollack. Photo Credit: Piotr Naskrecki. Commons.wikimedia.org: Bed_bug,_Cimex_lectularius.jpg [online]. 2007-05-17 [cit. 2010-08-06]. Dostupný pod licenci Public domain z WWW: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Houšková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hmyz s proměnou nedokonalou Jepice, vážky, švábi, kudlanky, škvoři, rovnokřídlí, vši, strašilky, polokřídlí (stejnokřídlí, ploštice) Autorem materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google