Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ:SOU Uherský Brod Autoři:Ing. Radim Bublík Název prezentace: (DUMu) Reproduktor Tematická oblast:Hardware počítače Ročník: 1. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:5. 1. 2013

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Hardware počítače je poskytnout žákům potřebné informace o technickém vybavení počítačů pro jejich lepší orientaci v informačních a komunikačních technologiích (zejména počítačích), se kterými se budou velmi pravděpodobně setkávat po celý svůj život.  Jednotlivé DUMy (prezentace a pracovní listy) v této sadě pokryjí postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Informační a komunikační technologie na naší SŠ.  Tato prezentace je konkrétně zaměřena na tematický celek Výstupní zařízení počítače.

3 [1]

4  Reproduktory jsou elektro-akustické měniče, tj. zařízení (elektrické stroje), které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku.  Obvykle se skládají z membrány, z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál a dalších dílů.  Zvláštním případem malých reproduktorů jsou sluchátka. [2]

5 Reproduktor řadíme mezi elektroakustické měniče (konkrétněji mezi elektrodynamické měniče). Reproduktor pracuje na principu vzájemného působení sil magnetického pole trvalého magnetu s magnetickým polem cívky, kterou protéká střídavý proud. Síla je tím větší, čím silnější je pole magnetu, čím větší proud teče vodičem a čím delší je vodič (více závitů cívky) v magnetickém poli. Podle způsobu vyzařování dělíme reproduktory na přímovyzařující a nepřímovyzařující - tlakové. Velká většina reproduktorů patří k první skupině, kde membrána bezprostředně sousedí s okolním prostředím - vzduchem a je jím do určité míry (málo) zatěžována. Této skupině věnujeme pozornost. [3]

6  Je to plechový výlisek, který je zpevněn prolisy, při větších rozměrech je odlitý z hliníku.  Koš reproduktoru tvoří nosnou část reproduktoru.  Na obvodu zevnitř je uchycena membrána, v zúžené části uprostřed je připevněn magnetický obvod.

7  Základem je permanentní magnet, vyrobený z magnetických slitin, nebo z magneticky tvrdých feritů. Doplňují ho pólové nástavce z magneticky měkkých materiálů.  Účinnost magnetického obvodu závisí na velikosti magnetického toku, soustředěného do vzduchové mezery, kde se pohybuje kmitací cívka. Tato mezera prstencového tvaru těsně obklopuje střední válcovou část magnetického obvodu. [3]

8  Přenáší axiální pohyb cívky, čímž předává akustickou energii okolí. Od membrány se šíří akustické vlny do prostoru.  Membrána má tvar kužele s kruhovou, nebo eliptickou základnou. Stěny nejsou rovné, nýbrž exponenciálně se rozvírající (nerozvinutelný tvar). Takový průběh zabraňuje subharmonickému kmitání. Přesto s membránou bezprostředně souvisí vznik dalších druhů zkreslení. [3]

9  Bývá navinutá tenkým drátkem (o průměru 0,15 až 0,2 mm) obvykle ve dvou vrstvách, aby začátek a konec vinutí byl na stejné straně.  Kvůli vysokým nárokům na pevnost a tuhost se opatřuje speciálním lakem.  Vývody směřují do pájecích bodů na membráně blízko místa, kde je cívka spojena s membránou. Odtud se velmi ohebnou přívodní licnou propojuje s pájecími očky na destičce koše.  Přívody nesmí omezovat pohyb membrány (vzniklo by zkreslení). Jiné zkreslení mívá původ v rozkmitu cívky, jestliže se při pohybu dostává mimo působení magnetického pole. Záleží na vzájemné délce kmitací cívky a velikosti vzduchové mezery, v které se pohybuje. [3]

10  Je uchycen souose a zajišťuje bezchybný axiální pohyb cívky. Zabraňuje jejímu vybočení z osy, které by způsobilo tření (drhnutí) v úzké dutině magnetického obvodu.  V praxi se jedná o tzv. středící membránu z řídké textilie nebo z plastu. Zároveň chrání vzduchovou mezeru, směrem od zadní části reproduktoru, před nečistotami. Nejškodlivější jsou drobné železné piliny.Cívka s připojenou papírovou membránou je uchycena uvnitř středícího prvku. Okolní mezikruží vytváří drobné a pružné vlnky. [3]

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor nebo http://home.zcu.cz/~gajdusek/

12 [1] GAJDŮŠEK. stavba_kytaroveho_komba [online]. [cit. 5.1.2013]. Dostupný na WWW: http://home.zcu.cz/~gajdusek/images/stavba_kytaroveho_komba.jpg [2] Reproduktor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor [3] GAJDŮŠEK, Martin. Popis repdoruktoru: Stavba kytarového komba. Mgajdy vzorová stránka [online]. 2011. vyd. [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~gajdusek/


Stáhnout ppt "Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google