Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [51] [56],[45]

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je 2 až 3 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16—18 let, sexta, septima KLIKNĚTE NA F 5

3  Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

4  A. Pohyb (lokomoce) je jedním ze základních projevů života. Jaké další znáte?  B. K jakým činnostem využívá organismus lokomoci? S jakými soustavami svalová soustava úzce souvisí?  C. Jakým způsobem se může organismus pohybovat?  A. růst a vývin, metabolismus, dráždivost, dědičnost, rozmnožování, vývoj  B. Pohyb je potřeba i k získávání potravy, reakci na podráždění, rozmnožování, útěku před predátorem. Svalová soustava souvisí např. s opěrnou, oběhovou, nervovou soustavou.  C. Organismus se může pohybovat: bičíky, brvami, přeléváním cytoplazmy, peristalticky, plazením, běháním, plaváním, létáním… ŘEŠENÍ

5  Pohybové organely prvoků (protist):  1) bičíky (1 až několik stovek)  2) brvy = cilie  3) panožky — plazmatické výběžky: lobopodie — prstovité, filopodie — nitkovité, axopodie — s pevnou oporou (osní vlákno), retikulopodie — síťovité  4) homolovité výrůstky z brv — cirry  5) smrštitelný stonek sesilních — obsahuje spasmonemy (myonemy)

6 Nejčastější pohyb je pomocí bičíku (flagellum). Skládá se z devíti dvojic mikrotubulů a jedné centrální dvojice. Bičík funguje na principu vrtule, či lodního šroubu. Prvok může mít i více bičíků. [2] [3]

7 Nálevníci se pohybují pomocí brv (cilie). Brvy jsou kratší a početnější než bičíky. Výtrusovci se pohybují klouzáním po vrstvě vylučovaného slizu. [4], [5]

8 [7]

9 Pohyb pomocí panožek (pseudopodií) spočívá v kontrakcích ektoplazmy a přelévání (změně tvaru, vysunování) gelovité endoplazmy. Takto se pohybuje například měňavka. [6] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_motility_DIC.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_motility_DIC.ogv Odkaz na video: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_motility_DIC.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_motility_DIC.ogv https://www.youtube.com/watch?v=W6rnhiMxtKU

10 Trypanosoma spavičná má v určitém stadiu vývoje undulující membránu = bičík spojený s povrchem buňky. Dírkonošci jsou prvoci s vápenatou nebo křemičitou schránkou, která má otvůrky pro tenké síťovité panožky. Po odumření prvoka klesá schránka ke dnu. [8] [9]

11 Vířenka se přichycuje k podkladu stažitelnou stopkou. Stopka je schopna kontrakce, je v ní svalové vlákno. [10] https://www.youtube.com/watch?v=YHb2JaujIPo https://www.youtube.com/watch?v=193EpXPU6QM https://www.youtube.com/watch?v=Ta3NSFqe6i4

12  Živočišné houby potravu přijímají límečkovitými buňkami choanocyty — ty slouží i k mírnému pohybu Porifer.  Porocyty jsou zase vřetenovitě protáhlé buňky s funkcí svalových buněk. https://www.youtube.com/watch?v=DfROr UE-xEE https://www.youtube.com/watch?v=DfROr UE-xEE [11], [12] https://www.youtube.com/watch?v=DfROr UE-xEE https://www.youtube.com/watch?v=DfROr UE-xEE

13  Z ektodermu je u žahavců vytvořena pokožka, žahavé buňky, svalová soustava a rozptýlená nervová soustava.  Svalové epitely = myopitely vznikly přeměnou krycích buněk výstelkových epitelů.  Uplatňují se jako zatahovače ramen, svěrače ústní dutiny. 1, 14 – chapadla, 2, 5 – láčka, 8, 15 – přijímací a vyvrhovací otvor, 6 – ektoderm, 7 – mezoglea, 13 – nervová soustava, 9 – svalovina, 10, 11 – gastrovaskulární systém, 16 – výběžky ropália nesoucí smyslová ústrojí [13] http://www.youtube.com/watch?v=489CSop00sY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=yqXkaZwiu6s&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=9MEt0Ot7Pkc&feature=fvwp&NR =1 http://www.youtube.com/watch?v=9MEt0Ot7Pkc&feature=fvwp&NR =1 http://www.youtube.com/watch?v=GZ38rP6uwGA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=47TGGJqJd1M&feature=related

14  Složitá soustava svalů = úponů otevírajících misky (pohyby do stran, otvírání, zavírání, rotace kolem stvolu);  Skupiny svalů: adduktory (zavírače) a diduktory (otvírače); uvnitř misek je stvol přichycen skupinou svalů (adjustory). [14] https://www.youtube.com/watch?v=woa MMJZkXLE https://www.youtube.com/watch?v=woa MMJZkXLE

15  Svalová tkáň vzniká z mezodermu.  Kožně svalový vak (vrstva podélných, okružních a šikmých svalů)  Pohyb stahem vaku + brvami pokožky [15]  http://www.youtube.com/watch?v=LRlkG ssCN5E ploštěnka černá http://www.youtube.com/watch?v=LRlkG ssCN5E http://www.youtube.com/watch?v=LRlkG ssCN5E  http://www.youtube.com/watch?v=9CED Q3omSxY ploštěnka říční http://www.youtube.com/watch?v=9CED Q3omSxY http://www.youtube.com/watch?v=9CED Q3omSxY  http://www.youtube.co m/watch?v=qoKhhRw GbzU&feature=related http://www.youtube.co m/watch?v=qoKhhRw GbzU&feature=related http://www.youtube.co m/watch?v=qoKhhRw GbzU&feature=related  http://www.youtube.co m/watch?v=w0QzSYQ GsnA&NR=1 ploštěnka http://www.youtube.co m/watch?v=w0QzSYQ GsnA&NR=1 http://www.youtube.co m/watch?v=w0QzSYQ GsnA&NR=1  https://www.youtube.c om/watch?v=vXN_5S PBPtM regenerace https://www.youtube.c om/watch?v=vXN_5S PBPtM https://www.youtube.c om/watch?v=vXN_5S PBPtM

16  Hlístice mají červovité tělo kryté bílkovinnou kutikulou. Mají podélné svaly, které jim umožňují jen „mrskavý“ pohyb.  Svalstvo je spojeno výběžky s nervovými buňkami a napínáno tlakem tekutiny z dutiny pseudocoelu. [16]

17  Hlava nese věnec brv, který slouží k přihánění potravy a k pohybu. [17] [18]  http://www.youtube.com/watch?v=iujv- YPILWU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iujv- YPILWU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iujv- YPILWU&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=cYNJOVDQexA http://www.youtube.com/watch?v=cYNJOVDQexA  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotifera_feedin g_and_moving.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotifera_feedin g_and_moving.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotifera_feedin g_and_moving.ogv  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feeding_rotifer. ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feeding_rotifer. ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feeding_rotifer. ogv  http://www.youtube.com/watch?v=MHmKVvvkKfI http://www.youtube.com/watch?v=MHmKVvvkKfI Do vidličky ústí lepkavé žlázy k přilepení vířníků na předměty ve vodě.

18  Kožně svalový vak s podélnou a okružní svalovinou umožňuje peristaltický pohyb.  Pijavky se pohybují střídavým přichycováním přísavek.  Mnohoštětinatci mají končetiny parapodia. [19] [20], [21]

19  Svalnatá noha k pohybu a hrabání  Schopnost zatahovat tělo a nohu do schránky  Mlži — svěrače a vazy na otevírání a zavírání schránek  Hlavonožci — mají svalnatou nohu rozdělenou na ramena, hlavně kolem úst. Pohyb také nálevkou hyponomem — nasají vodu a tu pak prudce vypustí. [22] https://www.youtube.c om/watch?v=L8qwRC s_7x0 https://www.youtube.c om/watch?v=L8qwRC s_7x0 https://www.youtube.c om/watch?v=YSiRy39 eKBA https://www.youtube.c om/watch?v=YSiRy39 eKBA http://www.youtube. com/watch?v=laq7 RSkr8b8 http://www.youtube. com/watch?v=QtYfl 7RgQpY https://www.youtube.com/watch?v=YKTl 5kwtjMc https://www.youtube.com/watch?v=YKTl 5kwtjMc

20  Článkované tělo i končetiny  Příčně pruhované svaly jsou uchyceny na vnější chitinovou kostru (kutikulu); jedinec neroste, svléká se.  Pro umožnění pohybu jsou jednotlivé tělní články i články končetin spojeny tenkou blankou.  Kmen:členovci (Arthropoda)  nohatky (Pycnogonida)  trilobiti (Trilobitomorpha)  klepítkatci (Chelicerata)  korýši (Crustacea)  šestinozí (Hexapoda)  stonožkovci (Myriapoda) [23]

21  Mají dlouhé nohy, do kterých zabíhají vnitřní orgány.  Počet nohou — nejčastěji 4—6 párů, samička o pár méně (samci 1. pár nohou tenký na čištění a nošení vajíček)  Noha se skládá ze 3 kyčlí, stehna, 2 holení, propodusu a drápku. [24] https://www.youtube.com/watch?v=SV4SYSsnMug https://www.youtube.com/watch?v=jheX3gthsNE https://www.youtube.com/watch?v=EShgFhAEKdY

22  Žili v prvohorách — Barrandien.  Po dně se pohybovali spíše kráčením než plaváním.  Měli mnoho nespecializovaných dvouvětevných nohou se žábrami. Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak při napadení.  Dravé druhy používali ostré kyčle na svých předních nohách ke kousání (neměli kusadla). I – Cephalon II – Thorax III – Pygidium 1 – Facial suture 2 – Librigena 3 – Ponta genal 4 – Glabella 5 – Occipital ring 6 – Fixigena 7 – Eye 8 – Axial lobe 9 – Pleures 10 – Dorsal line 11 –Ornamentation 12 – Posterior spine [25] https://www.youtube.com/watch?v=G3Y6a5-GlNs

23  klepítka chelicery, makadla pedipalpy, 4 páry kráčivých končetin na hlavohrudi  Sekáči — sebeobrana — odlomení končetiny = autotomie [26] https://www.youtube.com/watch?v=q GD4lPjj51U https://www.youtube.com/watch?v=q GD4lPjj51U https://www.youtube.com/watch?v=9 CLmlVEFJ8U https://www.youtube.com/watch?v=9 CLmlVEFJ8U

24  Končetiny — i přeměněné :  1. pár — dlouhá tykadla — vyluč. ústrojí, statocysta  2. pár — krátká tykadla = celkem 2 páry tykadel  3. pár — kusadla = mandibuly  4. a 5. pár — čelisti = maxily  5 x kráčivé končetiny — klepeta + 4 páry chodidel  Hruď a zadeček nese množství přívěsků (končetin), včetně žaberních nožek.  Na konci těla je telson. [27] https://www.youtube.com/watch?v=DRULKv9W6DMhttps://www.youtube.com/watch?v=DRULKv9W6DM popis těla https://www.youtube.com/watch?v=DRULKv9W6DM

25  Vidličnatky — na druhém a sedmém zadečkovém segmentu se nacházejí zbytky končetin.  Hmyzenky — přední pár nohou používají jako tykadla.  Chvostoskoci — mají svalovinu i v tykadlech.  Hmyz — pohybuje se letem (létací svaly), chůzí (velmi rychlá, tripedální chůze — nohy při chůzi vytváří střídající se trojúhelníky dotýkající se země) nebo plaváním (potápníci mají nohy přizpůsobené k pádlování, larvy řádu síťokřídlých se pohybují pomocí vody vytlačované z rektální komory). https://www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGchttps://www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGc https://www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGc chvátám, chvátám… https://www.youtube.com/watch?v=iK8KXB9OVGc [28]

26 [36] [37] [38] [39]

27  Stonožky — první pár končetin se přeměnil v jedová kusadla, samečci mají vlečné nohy.  Mnohonožky — pohybují se pomalým vlnivým způsobem; na každém článku jsou obvykle dvě končetiny, protože v průběhu vývoje srostly dva články v jeden. V sebeobraně se mohou svinout v kuličku. [29], [30] https://www.youtube.com/watch?v=xdPoWRENQuI

28  AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA — soustava vodních cév, plnící funkci pohybovou (pohyb panožek), cévní, dýchací, vylučovací a smyslovou. [31] https://www.youtube.com/watch?v= GW_Nhfb_zSs https://www.youtube.com/watch?v= GW_Nhfb_zSs https://www.youtube.com/watch?v=p MAFZgiQ5OM https://www.youtube.com/watch?v=p MAFZgiQ5OM https://www.youtube.com/watch?v=- R-PxupjV9I https://www.youtube.com/watch?v=- R-PxupjV9I

29  3 typy svalstva:  hladké svalstvo — vzniká z embryonálního mezenchymu (mezodermální původ)  srdeční svalstvo (= myokard)  příčně pruhované svalstvo — největší část svalové soustavy, schopné kontrakce  2 skupiny svalstva  somatické — příčně pruhované, úpon na kostru  viscerální, útrobní — hladké, ve vrstvách, podélné a okružní, peristaltický pohyb  u vodních obratlovců svalstvo uspořádáno do segmentů = myomery, které jsou odděleny vazivovými přepážkami — myosepty.

30  Larva má svalnatou část ocasní, pomocí níž plave.  Okružní, žíhaná svalovina v okolí hltano-žaberního vaku  Endostyl — orgán s kmitajícími brvami ve stěně hltanu kopinatců, pláštěnců a u larev mihulí [32] [33] https://www. youtube.co m/watch?v= l_qnpOilhLk https://www. youtube.co m/watch?v= l_qnpOilhLk https://www.youtube.com/watch?v=XEi10_VBI6s

31  Metapleura — dva ploutevní lemy, které se táhnou po stranách břišní strany těla. (V tzv. metapleurové teorii jsou z podobných útvarů odvozovány párové končetiny obratlovců.)  Svalstvo tvoří dorzolaterálně uložený párový boční sval, tvořený 50—85 myomerami oddělenými vazivovými myosepty.  V ústní dutině mají vířivý orgán s brvami. [34] kopinatec https://www.youtube.com/watch?v=TTBkQKJlwUU

32  hladká svalovina — útrobní svalstvo (dýchací trubice, plíce, trávicí trubice, …), svalovina cév, svalovina žaberní oblasti  kosterní svalovina — příčně pruhovaná, u původně vodních obratlovců existoval mohutný boční sval, ten se během vývoje rozpadl na velký počet samostatných svalů; s přechodem na souš — rozvoj a diferenciace svalů pohybujících volnými končetinami.  srdeční svalovina — myokard  kožní svalovina — napřimovači chlupů a peří [59]

33  Boční sval, neupíná se přímo na kostru.  Nemají končetiny — hadovitý pohyb s pomocí kožovitého lemu. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampetra_planeri_nesting.ogv http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampetra_planeri_nesting.ogv Video: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampetra_planeri_nesting.ogvhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampetra_planeri_nesting.ogv [58]

34  Příčně pruhované svalstvo se upíná na chordu, ploutve a septum horizontale.  Příčně pruhované svalstvo je dvojího typu — červené a bílé. V červeném svalstvu převažuje myoglobin, svalstvo pracuje pomalu a je těžko unavitelné. V bílém svalstvu téměř není myoglobin zastoupen, svalstvo pracuje rychle, ale rychle se unaví.  boční sval, upíná se na obratle; pohyb pomocí ocasní ploutve [35] https://www.youtube.com/watch?v=73PW56YHvXs Přeměnou svaloviny vznikají u některých parejnoků elektrické výboje k obraně či lovu.

35  Žaberní oblouky — příčně pruhované svalstvo  Velký boční sval pod kůží — rozdělen vazivovými přepážkami (= myosepta) na části tzv. myomery — tvar „W“  Postupné stahy myomer → vlnění těla (pohyb)  Skupiny svalů pro pohyb ploutví [57] [40] https://www.youtube.com/watch?v=jxVysnUi0Q4 Přeměnou svaloviny vznikají u některých ryb elektrické orgány.

36  Segmentace svaloviny na myomery  Žáby mají mohutné svaly zadních nohou — m. rectus anticus femoris, m. vastus externus a hlavně m. gastrocnemius. Vytvořeny jsou také Achillovy šlachy.  Žáby při skákání vždy zavírají oči.  Ropuchy na rozdíl od žab častěji chodí, skáčou jen při útěku před predátorem. [41] https://www.youtube.com/ watch?v=cfal7OkGN1A https://www.youtube.com/ watch?v=cfal7OkGN1A

37  Diferenciace svalů končetin (hadi bez končetin)  Mezižeberní dýchací svaly jsou vyvinuty, rozvíjejí se rovněž svaly zpevňující páteř a svaly břišního lisu.  Zakládá se náznak bránice (z vaziva u krokodýla, plně vyvinuta až u savců) — dýchací funkce. [42] https://www.youtube.com/watch?v=Hj Xe97mgO1A https://www.youtube.com/watch?v=Hj Xe97mgO1A

38 Dominantní jsou létací svaly. Prsní sval — při letu přitahuje křídlo dolů. Podklíčkový sval — zvedá křídlo nahoru. Svaly zadních končetin — možnost sezení na větvi, „automatické“ sevření prstů. U sov — čtvrtý prst „vratiprst“— může se otáčet dopředu nebo dozadu. Někteří ptáci kombinují tzv. veslovací let s méně náročným klouzavým letem nebo plachtěním. Rozlišujeme mávavý let, plachtění, třepotavý let (poštolka), vířivý let (kolibřík). Tučňáci — křídly veslují. [56]

39 [43] [44] https://www.youtube.com/wa tch?v=3So7OMwNgy8 https://www.youtube.com/wa tch?v=3So7OMwNgy8 https://www.youtube.com/wa tch?v=1kztP_XTEPk https://www.youtube.com/wa tch?v=1kztP_XTEPk

40 dýchací svaly — plně vyvinutá bránice + mezižeberní svaly mimické svaly obličeje a žvýkací svaly svaly umožňující pohyb končetin (výjimka letuchy, letouni, kytovci, mroži, sirény, …) [45] [51] https://www.youtube.com/ watch?v=HKZadGcTycU https://www.youtube.com/ watch?v=HKZadGcTycU

41 [46] [47] Ú.: Čím se zabývá myologie? https://www. youtube.com /watch?v=e5 bnXrundT8 https://www. youtube.com /watch?v=e5 bnXrundT8 Byl jednou jeden život https://www. youtube.com /watch?v=e5 bnXrundT8

42 [48] Základní jednotkou je vřetenovitá svalová buňka (myocyt). Tyto buňky obsahují uprostřed buněčné jádro, zatímco ostatní organely jsou nahloučené spíše na obou pólech. V myocytech probíhá nejen pravidelná kontrakce (není ovládána vůlí), ale i poměrně intenzivní syntéza kolagenu, elastinu a proteoglykanů.

43 [49] Základní jednotkou je kardiomyocyt s množstvím mitochondrií, který ve své cytoplazmě obsahuje aktin-myosinové myofibrily schopné stahu. Tyto buňky tvoří trojrozměrnou síť navzájem pospojovaných interkalárními disky.

44 [50] https://www.youtube.co m/watch?v=gJ309LfHQ 3M https://www.youtube.co m/watch?v=gJ309LfHQ 3M

45 [54], [55], [59]

46 [52] http://www.innerbody.com/ana tomy/muscular-male http://www.innerbody.com/ana tomy/muscular-male Vyzkoušejte. http://www.innerbody.com/ana tomy/muscular-male

47 [53]

48 CH JE V JEDNOM OKÉNKU!!! Tajenku vysvětlete. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.Věda studující svaly 2.Bílkovina ve svalech 3.Nálevka u hlavonožců 4.Bičík latinsky 5.Bílkovina ve svalech 6.Cilie 7.Homolovité výrůstky u prvoků 8.Čelisti jinak 9.Klepítka jinak 10.Buňky umožňující pohyb Porifer

49 Myofibrila je vlákno z aktinu a myozinu nacházející se ve svalovém vlákně. 1. MYOLOGIE 2. MYOSIN 3. HYPONOM 4. FLAGELLUM 5. AKTIN 6. BRVY 7. CIRRY 8. MAXILY 9. CH ELICERY 10. CH OANOCYTY

50 1. FLAGELLUM 2. PANOŽKY 3. UNDULUJÍCÍ MEMB. 4. STAŽITELNÁ STOPKA 5. HYPONOM 6. MANDIBULY 7. CHELICERY 8. MYOMERY 9. METAPLEURA 10. MYOCYT 11. AKTIN A. SVALOVÁ BUŇKA B. KLEPÍTKA C. BÍLKOVINA SVALU D. SEGMENTY E. BEZLEBEČNÍ F. BIČÍK G. TRYPANOSOMA H. HLAVONOŽCI I. MĚŇAVKA J. VÍŘENKA K. KUSADLA

51 Tajenku vysvětlete. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.Flagellum 2.Sebeobrana u sekáče 3.Kusadla 4.Prvoci pohybující se klouzáním po slizu 5.Svalové segmenty 6.Bílkovina ve svalech 7.Pedipalpy 8.Brvy 9.Vazivové přepážky

52 Kontrakce je svalový stah. 1. BIČÍK 2. AUTOTOMIE 3. MANDIBULY 4. VÝTRUSOVCI 5. MYOMERY 6. AKTIN 7. MAKADLA 8. CILIE 9.MYOSEPTA [51] [59]

53 1. CILIE 2. CIRRY 3. CHOANOCYTY 4. VÍŘNÍCI 5. AUTOTOMIE 6. MAXILY 7. PEDIPALPY 8. MYOSEPTA 9. KONTRAKCE 10. MYOLOGIE 11. MYOSIN A.VĚDA O SVALECH B. BÍLKOVINA C. MAKADLA D. PŘEPÁŽKY E. STAH F. BRVY G. VĚNEC BRV H. SEKÁČ I. ČELISTI J. PORIFERA K. VÝRŮSTKY

54 MYOCYT HYPONOM METAPLEURA MYOLOGIE FLAGELLUM CILIE MYOMERY AKTIN PANOŽKY MYOSIN 1 2 3 10 4 7 5 6. 9. 8

55 1. Vřetenovitá svalová buňka 2. Nálevka umožňující pohyb hlavonožců 3. Dva ploutevní lemy, které se táhnou po stranách břišní strany těla bezlebečních. 4. Bičík 5. Brvy 6. Rozdělení svaloviny ryb do tvaru „W“ 7. Bílkovina potřebná ke svalovému stahu 8. Způsob pohybu měňavek 9. Bílkovina potřebná ke svalovému stahu 10. Věda zabývající se svaly

56  Slouží k pohybu některých prvků nebo buněk.  Skládá se z devíti dvojic mikrotubulů a jedné centrální dvojice.  Funguje na principu lodního šroubu. [7] BIČÍK ŘEŠENÍ

57  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 8071688193.  JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 8. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 8071821772.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%AD%C5%99n%C3%ADci http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%AD%C5%99n%C3%ADci  EricDiesel [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  en:User:Smartse [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: en:User:Smartse 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eukaryotic_flagellum.svg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagellum_base_diagram_en.svg  Klaus Rodhe [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cilia_electron_lobostoma.jpg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apicomplexa_structure.svg

58  Myself [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asymmetrical_and_Spherical.JPG  Kohidai, L., Urutseg [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.Urutseghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagellum-beating.svg  Johannahoog [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8. Johannahooghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlammy_tryps_flagell.svg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aulacanthas_01.jpg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorticella_(PSF).png  PAVLÁTOVÁ, Věra. Protista. Metodický portál: Digitální učební materiály [online]. 15. 11. 2011, [cit. 2015-03-12]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/protista.html  PAVLÁTOVÁ, Věra. Houby — Porifera. Metodický portál: Digitální učební materiály [online]. 25. 11. 2011, [cit. 2015-03-12]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/houby-porifera.html  PAVLÁTOVÁ, Věra. Pseudocoela: hlístice a vířníci. Metodický portál: Digitální učební materiály [online]. 11. 11. 2011, [cit. 2015-03-12]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802- 4785.http://dum.rvp.cz/materialy/pseudocoela-hlistice-a-virnici.html

59  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esponjas_alimentacion.jpg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asconoide-it.svg  http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/Ramenono%C5%B Eci%20a%20mechovky/Brachiopoda.htm http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/Ramenono%C5%B Eci%20a%20mechovky/Brachiopoda.htm  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jellyfish_cross_section_numbered.svg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meyers_b3_s0297_Brachiopoda_Waldheimia- australis.png  Andreas Neudecker [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15. Andreas Neudeckerhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg  Bob Goldstein [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrawlingCelegans.gif  Rkitko [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Rkitko 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Habrotrocha_rosa_1.jpg  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D403_Rotifera.jpg

60  Hans Hillewaert, translated to Czech by Michal Maňas [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19. Hans Hillewaerthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta_anatomy_cs.svg  Christian Fischer [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20. Christian Fischerhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:HaemopisSanguisuga.jpg  Hans Hillewaert [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. Hans Hillewaerthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis_small.gif  [cit. 2015-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nautiloids_anatomy_color.gif  Daktaridudu [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23. Daktariduduhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dermanyssus-bird-mite.jpg  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_spider.jpg  Muriel [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25. Muriel http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobita.png?uselang=cs  Harvestman [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW : 26. Harvestmanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvestman_(5044728213).jpg?uselang=c s

61  Salleman [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27. Sallemanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filterkrillkils2.gif  Siga [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motion_of_Insectwing.gif  Darkone [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29. Darkonehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinl%C3%A4ufer_(Lithobius_forficatus)_ 1.jpg  Shyamal [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30. Shyamalhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pill_millipede.jpg  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britannica_Echinoderma_3.jpg?uselang=c s  Vitecek [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32. Vitecekhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpy.jpg?uselang=cs  Nick Hobgood [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combjelly.jpg?uselang=cs  Piotr Michał Jaworski [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BranchiostomaLanceolatum_PioM.svg?use lang=cs

62  Chris huh [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 35. Chris huhhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shark-stub.jpg  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 36.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaeferbein.jpg?uselang=cs  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FormicaHeadMuscles.jpg?uselang=cs  Bugboy52.40 [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38. Bugboy52.40http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resilin_in_insect_wing_crossection.svg?u selang=cs  Bugboy52.40 [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39. Bugboy52.40http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indirect_flight_in_insects.gif?uselang=cs  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 40.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internal_anatomy_of_a_fish_(cutaway_di agram).jpg  Ervín Pospíšil [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 41. Ervín Pospíšilhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_%C5%BE%C3%A1ba.gif  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Co_mosca_gator_farm1.jpg?uselang=cs

63  L. Shyamal [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wing_Muscles,_color.svg?uselang=cs  Karta24 [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44. Karta24http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hummingbird_flight.svg?uselang=cs  Free Pascal [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 45.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FPClogogif.gif  OpenStax College [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 46.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:414_Skeletal_Smooth_Cardiac.jpg?uselan g=cs  [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 47.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_muscle_tissues.jpg  Boumphreyfr [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 48.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kontrakce_hladkeho_svalu.png  Miguelferig [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 49. Miguelferighttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:1020_Cardiac_Muscle_gl.jpg

64  OpenStax College [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 50.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1022_Muscle_Fibers_(small).jpg?uselang=cs  Tradimus [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 51. Tradimushttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicep_tricep.gif?uselang=cs  CFCF [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 52. CFCFhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anterior_View_of_Muscles.jpg?uselang=cs  CFCF [cit. 2015-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 53. CFCFhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Posterior_View_of_Muscles.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 54.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1010a_Contraction_new.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 55.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2026_Action_Potential_Heart_Contraction.jpg?us elang=cs  Gadgetroid [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 56. Gadgetroidhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bird-in-flight.gif?uselang=cs  Kils at en.wikipedia [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 57. Kilsen.wikipediahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heringsschwarm.gif?uselang=cs  [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 58.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laflu_u0_transparent.gif  [cit. 2015-03-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 59.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Actin_Myosin.gif?uselang=cs


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google