Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 13. ročník konference „Počítač ve škole” Nové Město 22. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 13. ročník konference „Počítač ve škole” Nové Město 22. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 1 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 13. ročník konference „Počítač ve škole” Nové Město 22. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.22

2 2 Společné vzdělávání (novela ŠZ, vyhlášky) Kariérní systém (novela zákona o PP, vyhlášky) Reforma financování rgš (novela ŠZ, vyhlášky) Strategie digitálního vzdělávání – téma průřezové Podmínka úspěšné realizace: lidé, finance, znalosti Proces řízení změny na úrovni systému, škol Propojení pedagogiky a technologií Strategický rámec rozvoje rgš

3 3 OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - schválen v květnu 2015 Finanční rámec rozvoje rgš

4 4 Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice (MPO, schváleno Vládou ČR 20.3.2013) Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 (MŠMT, schváleno Vládou ČR 12.11.2014) Strategie digitální gramotnosti na období 2015 – 2020 (MPSV, schváleno Vládou ČR 1.7.2015) Akční plán pro rozvoj digitálního trhu ( MPO, schváleno Vládou ČR 26.8.2015, navazuje na dokument EK Strategie jednotného digitálního trhu z 6.5.2015) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (účinnost od 1.1.2015) Důležité dokumenty - DT

5 5 Národní strategie kybernetické bezpečnosti 2015 – 2020 (Národní bezpečnostní úřad, schváleno vládou 16.2.2015) Návrh koncepce vzdělávání v problematice kybernetické bezpečnosti (Národní bezpečnostní úřad, Národní centrum kybernetické bezpečnosti) Novela zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (MK, v PS) Národní plán rozvoje sítí nové generace + Akční plán (předkládá MPO do 30.6. vládě) Důležité dokumenty - DT

6 6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDV Tři prioritní cíle: Otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím DT Zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a DT Rozvíjet informatické myšlení žáků

7 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDV 7 směrů intervence, 23 opatření, 43 aktivit: 1.Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům (2 opatření, 6 aktivit) 2.Zajistit podmínky pro rozvoj DK a informatické myšlení žáků (4 opatření, 6 aktivit) 3.Zajistit podmínky pro rozvoj DK a informatické myšlení učitelů (2 opatření, 6 aktivit) 4.Zajistit budování a obnovu infrastruktury (3 opatření, 5 aktivit) 5.Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření výsledků (5 opatření, 8 aktivit) 6.Zajistit systém podpory rozvoje škol v oblasti integrace DT(6 opatření, 10 aktivit) 7.Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání (1 opatření, 2 aktivity)

8 8 Vláda – MŠMT překládá k 31.12. zprávu o plnění SDV Paní ministryně Zodpovědná osoba na MŠMT Řídící výbor – zodpovědné osoby za plnění úkolu v sekci, OPŘO atd. Pracovní skupina sekce II, pracovní týmy na dalších sekcích, přímo řízených organizacích Užší vedení realizace SDV KOMPETENCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SDV

9 9 1.Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů: Materiály vytvořené v rámci OP VVV budou opatřeny otevřenou licencí (např. Creative Commons) a metadatovými popisky 2. Vytvoření recenzního systému pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů V rámci IPs Podpora práce učitele (NUV) bude v Metodickém portálu RVP.cz zaveden reputační systém Je třeba dokončit systém Akredis - centralizovaná on-line nabídka DVPP a její rozšíření o hodnocení účastníky Revize Směrnice k udílení schvalovacích doložek učebnicím Plnění SDV - 1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům

10 10 1. Zajištění systému pravidelných inovací RVP Materiál Cyklické revize RVP připraven pro PV 2. Zdůraznění problematiky DT napříč kurikulem a jeho modernizace, modernizace vzdělávací oblasti ICT Modernizace RVP včetně ICT v rámci revizí RVP V rámci IPo Implementace SDV I (2.polovina 2016) a ISDV II (2018) budou vytvářeny učební texty a on line materiály pro žáky včetně oboru ICT 3. Propojení formálního, neformálního a informálního vzdělávání – ISDV II, spolupráce s MPSV - SDG Plnění SDV - 2. Zajistit podmínky pro rozvoj DK a informatického myšlení žáků

11 11 1. Zařazení standardu DK do vzdělávání učitelů Připomínkování standardu učitele pro jednotlivé kariérní stupně v rámci KS, jednání s PF 1. KS – standard absolventa pregraduálního vzdělávání NIDV, NUV – v rámci OP VVV rozpracují Profil Učitel 21 DZS – v rámci projektu MENTEP připravuje AE nástroj učitele hodnotící schopnosti učitele zapojovat IT do výuky Plnění SDV - 3. Zajistit podmínky pro rozvoj DK a informatického myšlení učitelů

12 12 2. Zařazení didaktiky rozvoje DG a informatického myšlení do vzdělávání učitelů Navazuje na vytvoření standardu učitele - absolventa Tvorba učebních zdrojů pro vzdělávání učitelů v rozvoji DK, metodické materiály pro rozvoj DK a informatického myšlení žáků – ISDV II (navazuje na ISDV I – materiály pro žáky) Rozšíření nabídky DVPP v oblasti IT – ISDV II Plnění SDV - 3. Zajistit podmínky pro rozvoj DK a informatického myšlení učitelů

13 13 1. Zajistit udržitelné financování škol v oblasti infrastruktury Podmínky vytváří reforma financování rgš 2. Podpora připojení k internetu Připravuje se šetření MŠMT, ČŠI v oblasti stavu připojení a potřeb škol V rámci výzvy IROP (2016) možnost žádat prostředky na vnitřní konektivitu škol, ale ne samostatně, ale s vazbou na klíčové kompetence (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy), bezbariérovost, kapacita v SVL. Vnitřní konektivita musí splňovat standard konektivity Plnění SDV - 4. Zajistit budování a obnovu infrastruktury

14 14 1. Podpora vývoje inovací a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru v oblasti inovací ve vzdělávání Projednává se návrh memoranda vzniku České národní koalice pro digitální pracovní místa jako platformy spolupráce 2. Legislativní opatření z hlediska ochrany osobních údajů žáků Připravuje se jednání s legislativou MŠMT Plnění SDV - 5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků

15 15 1. Koordinace podpory digitálního vzdělávání na MŠMT Vznik Řídícího výboru pro realizaci a koordinaci SDV Monitoring aktivit SDV, pravidelné setkávání zainteresovaných pracovníků 2. Aktualizace nástroje Profil Škola 21, zavedení nástroje Učitel 21 V rámci IPs Podpora práce učitele bude aktualizován Profil Škola 21, dopracován nástroj Profil Učitel 21 Plnění SDV - 6. Zajistit systém podpory rozvoje škol v oblasti integrace DT

16 16 3. Podpora ICT metodiků/koordinátorů V rámci zákona o PP návrh na uznání kvalifikace v rámci NSK (nutno vytvořit kvalifikační a hodnotící standard) 4. Metodická podpora začleňování digitálních technologií do výuky a do života školy Podpora v rámci šablon OP VVV pro SŠ (výzva podzim 2016), 2. vlna šablon pro ZŠ (2018) 5. Zřízení sítě metodiků ICT na úrovní krajů Možnost pro IPs Podpora práce učitele Plnění SDV - 6. Zajistit systém podpory rozvoje škol v oblasti integrace DT

17 17 Veřejná kampaň zaměřená zejména na rodiče žáků vysvětlující klíčový vliv DT na vzdělávání – IPs Podpora práce učitele a další projekty OP VVV, spolupráce s MPSV v rámci SDG Připravujeme webové stránky SDV Plnění SDV - 7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání

18 18 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslav Fidrmuc jaroslav.fidrmuc@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 13. ročník konference „Počítač ve škole” Nové Město 22. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google