Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová aktivita III/2) Téma Chyby, omyly a neúspěchy vlády Karla IV. Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace je doplňujícím učivem následujícím až po tradičním probrání látky (nutnost předporozumění). V žádném případě nechce znevážit dobu vlády Karla IV. díky „originalitě za každou cenu.“ Žáci si však při ní mají v odlehčeném i vážném tónu výuky uvědomit, že bez výjimky ke každému období českých dějin je nutno přistupovat objektivně a kritickým badatelským pohledem. Datum tvorby19. 1. 2013

2 CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. © Dušan Kráčmar 2013

3 Autor prezentace prohlašuje, že má Karla IV. rád. Velmi ho ctí jako, podle jeho názoru, největšího panovníka našich dějin a váží si tak úspěchů, kterých dosáhl. Protože však považuje za zbytečné chválit zboží, jež se chválí samo (snad to není nevhodný příměr?), vydává se nyní na pátrání po Karlových chybách, omylech a neúspěších. Jímá ho však obava, že toto pátrání bude jeho chyba, omyl a neúspěch…

4 Slide pro ty, kteří k nám odněkud spadli či propadli… CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. KDO JE KAREL IV.?  král český, císař římský (Svatá říše římská) z rodu Lucemburků žijící v letech 1316 – 1378  syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského  ve své době byl bezesporu nejvýznamnějším panovníkem Evropy  Češi ho velebí především za: založení pražské univerzity roku 1348 – nejstarší ve střední Evropě, tehdy velmi prestižní, co dnes??? stavbu Karlštejna – asi nejpopulárnějšího českého hradu, který však po záchranné přestavbě v období romantismu vypadá úplně jinak než za císaře Karla výstavbu Karlova mostu - tu sice započal, žádná vejce však při tom nepoužil, dokončení stavby se nedožil a v žádném případě ho neosadil sochami (to se stalo až v 17. století)  Karel IV. se stal suverénním vítězem televizní ankety o největšího Čecha

5 CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. KAREL – NEJVĚTŠÍ ČECH Karel je největší Čech Tento Karel je největší Čech Čeští obyvatelé s rodinným miláčkem v pozadí Toto jsou čeští obyvatelé

6 CHYBY V ŘÍŠSKÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  Karel IV. jako král a později císař Svaté říše římské přesunul těžiště její politiky do Českých zemí - ty se tak staly centrem celého útvaru  tento fakt neslo nelibě mnoho německých měst, traduje se výrok, že „Čechům byl Karel otcem, kdežto Němcům otčímem“  způsob jeho vlády tak bývá v Německu označován jako Bohemocentrismus (co asi tomuhle termínu říkají v Brně? )  pro zisk říšské císařské koruny pak v boji se svými odpůrci potřeboval mnoho peněz daňové zatížení obyvatel bylo vcelku velké Karel zcela běžně zastavoval majetek německých židů, čímž získával peníze od bohatých měšťanů – to bylo možné proto, že židé byli považováni za služebníky královské komory, jejichž majetek patří tedy králi takto získané peníze Karel často nevracel – když si pak měšťané přišli pro „svůj majetek“ židé raději své jmění zapálili, což mělo za důsledek nenávist a pogromy vůči židům, jimž Karel velmi shovívavě přihlížel…

7 CHYBY V ŘÍŠSKÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  pro úplnost je nutno dodat, že takovýto postoj vůči židům byl ve středověké Evropě zcela běžný – přelom 14. a 15. století je bohužel nechvalně známý židovskými pogromy  Karel byl svým myšlením typický představitel středověkého panovníka, obvykle respektoval nepřekročitelné axiomy středověké společnosti (což se negativně projevilo i v jiných jeho krocích) a nespatřoval tedy zřejmě ve svém počínání vůči židům nic nesprávného  otázkou zůstává, zda je přechozí věta jeho obhajobou či výtkou…

8 CHYBY V ŘÍŠSKÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. LISTOPAD 1346 Volba říšského krále Tak prý budeme mít dalšího tatínka! Jé, ahoj táto!! ??? KAREL BYL NĚMCŮM OTČÍMEM, ALE ČECHŮM OTCEM!

9 OMYLY V DĚDIČNÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  věrnost středověkým tradicím ukázal Karel IV. i v otázce nástupnictví svých potomků na trůnu  na mužského potomka čekal Karel až téměř do svých 45 let – dospělosti se doživšího syna Václava mu porodila až jeho třetí žena Anna Svidnická  Karel ani po narození dalších svou synů nikdy nepochyboval, že právě Václav se musí stát jeho nástupcem na říšském i českém trůnu, třebaže zejména jeho mladší syn Zikmund projevoval pro vladařské povinnosti výrazně větší nadání než Václav  tvrdí se, že Karel Václava rozmazloval a i proto z něj vyrostl poměrně slabý, váhavý a nevýrazný panovník

10 OMYLY V DĚDIČNÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  pro úplnost celkového obrazu je opět třeba uvést některá fakta je otázkou, jak by se situace vyvinula, kdyby se Karel chtěl chovat osvíceně a nikoli středověce – jeho postup byl běžný v celé Evropě a pravděpodobně by narazil na odpor rozmazlování dětí přežilo do dnešních časů – podle téměř 80-ti leté matky autora prezentace byl i on rozmazleným dítětem, mnoho (nejen!!!) starších a bohatých rodičů své potomky rozmazluje… dnešní obraz Václava IV. bývá v historické literatuře poněkud zkreslený – Václav sice neměl vůdčí schopnosti jako jeho otec či bratr, bezesporu však byl velmi vzdělaný a uměl cizí jazyky kvalita se nakonec prosadila sama – Zikmund se postupně stal králem uherským, českým, lombardským a císařem Svaté říše římské…

11 OMYLY V DĚDIČNÉ POLITICE CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. ŠTEDRÝ DEN V RODINĚ KARLA IV. Tak děti, půjdeme se podívat… Karel IV. Václav IV. Zikmund JanZhořelecký VAŠÍK Zikmund JanZhořelecký Václav IV. …co nám letos donesl Ježíšek!!! tradice Vánočních stromečků k nám přišla z Německa v 19. století…

12 NEÚSPĚCHY V PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH ZÁJMŮ CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  asi nejčastěji uváděným neúspěchem politiky Karla IV. je neúspěch při prosazování dokumentu nazývaného jako „Majestas Carolina“ (Karlův majestát) jde o zemský zákoník o 109 článcích Karel se jím snažil zabezpečit nerozbornost královského majetku a velmi výrazně omezit práva šlechty v disponování s majetkem svým a poddaných na svém panství šlechta takovýto zákoník rezolutně odmítla, Karel tedy návrhu nakonec sám pragmaticky ustoupil (údajně prohlásil, že zákoník nešťastnou náhodou shořel)

13 NEÚSPĚCHY V PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH ZÁJMŮ CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV.  příběh tohoto zákoníku docela přesně charakterizuje Karlovu osobnost svou koncepcí ukazuje na to, jak autoritativně Karel IV. postupoval nejen vůči šlechtě, ale vůči všem obyvatelům království tím, jak to se zákoníkem dopadlo se ukázaly Karlovy vlohy pro diplomacii a strategický postup ochranu královského majetku bychom v dnešním kontextu chápali zřejmě jako snahu ochránit majetek „státní“ před šlechtickou „privatizací“ (???)

14 NEÚSPĚCHY V PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH ZÁJMŮ CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. Majestas Carolina To je ale smůla… pohnutý osud Karlova zákoníku… Klídek Veličenstvo! Mám to v noťasu!!! …a jeho zachránce!

15 Autor prezentace prohlašuje, že už ví, že prezentace byla chyba, omyl a neúspěch… PŘESTO DĚKUJE ZA POZORNOST.

16 CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. ZDROJE ČORNEJ P.;ČORNEJOVÁ I.; PARKAN F.; KUDRYS M.. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2010, ISBN 978-80-7275-382-8 AUTOR NEUVEDEN. Karel IV. [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. AUTOR NEUVEDEN. Země Koruny české za vlády Karla IV. [online]. [cit. 19.4.2014]. Dostupný na WWW: http://ff.ujep.cz/velimsky/cs_1_1/10CS/10CS.htm AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=r%C5%AF%C5%BEov%C3%A9+br%C3%BDle&ex=1#ai:MC900379223| MISTR THEODORIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg RARES, Tetcu Mircea. Wikimedia Commons [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donkeys_(6).jpg GRACLÍK, Petr. Metodický portál RVP [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2FMapy%2FMapa_%C4%8CR%2FSlep%C3%A9_mapy_%C4%8CR AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head.jpg SAJAK, Sven-Sebastian. Wikimedia Commons [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Gott_FFM13.jpg AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=chlapec&ex=1#ai:MC900349095|mt:1| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=n%C4%9Bmec&ex=1#ai:MC900355935| AUTOR NEUVEDEN. Střední zdravotnická škola Písek [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.szs-pi.cz/downloads/Studenti/zeměpis%20- %201.B/mapy/Evropa/slepá%20mapa%20Evropy.JPG AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=d%C3%A1rek&ex=1#ai:MC900040455| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900361274|mt:1| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+strome%C4%8Dek&ex=1#ai:MC900398621| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=mal%C3%BD&ex=1#ai:MC900078704|

17 CHYBY, OMYLY A NEÚSPĚCHY VLÁDY KARLA IV. ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=notebook&ex=1#ai:MC900357183|mt:1| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kniha&ex=1#ai:MC900348729|mt:1| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ohe%C5%88&queryid=1d008d48%2D226b%2D465c%2D9cdb%2D7c06735f8792#ai:MC900351188|mt:1| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 19.1.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900389194|


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google