Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ Téma: Spojky Metodický list (anotace): Tato prezentace slouží nižším ročníkům k představení učiva o předložkách a spojkách, vyšším ročníkům pak ke zopakování a procvičení již známé látky. s. 3 charakteristika předložek s. 4 předložkový pád s. 5 druhy předložek s. 6 – 8 pravopis předložek s. 9 – 11 procvičování s. 12 charakteristika spojek s. 13 – 14 dělení spojek s. 15 procvičování

2 PŘEDLOŽKY A SPOJKY PREPOZICE KONJUNKCE

3 PŘEDLOŽKY Jsou slova neohebná, která se vyskytují ve spojení s podstatnými jmény, přídavnými jmeny, zájmeny a číslovkami. Samostatně se v řeči nevyskytují! Pozor! př. Honza šel kolem domu. Kolem je předložka, protože stojí před podstatným jménem. Honza šel kolem. Kolem je příslovce. Ptáme se : Kudy šel Honza?

4 Předložkový pád Předložka tvoří se svým jménem tzv. předložkový pád (předložkovou vazbu). Např. v domě; pro nás, u jezera Předložkový pád je ve větě jediným větným členem, a to nejčastěji příslovečným určením (jdeme do lesa), ale může být i předmětem (myslel na babičku), přívlastkem neshodným (voliéra pro ptáky) či doplňkem (byl zvolen za předsedu)

5 Druhy předložek vlastní ( na, s, k, před, pod, nad … ) nevlastní ( vedle, okolo ) - mohou být i jiným slovním druhem Stál vedle mne - “vedle” je předložka nevlastní. Byl úplně vedle - “vedle” je příslovce

6 Pravopis předložek s/se, z/ze Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele k výslovnosti. 1. Se 7. pádem Se 7. pádem se pojí předložka s (se). Např. s bratrem, s přítelem, s matkou, s prací, se psem, se strojem, s nimi, se mnou, s každým, se všemi.

7 2. S 2. pádem S 2. pádem se pojí předložka z (ze). Té je možno užít ve spojení s 2. pádem vždy. Např. (jíst) z talíře, (vyjít) z domu, (vstát) ze židle, z postele, (sebrat) z podlahy, (přicházet) z náměstí, z hor, z dovolené, (poletovat) z květu na květ, (spadnout) z měsíce, (sejít) z cesty, z mysli, z očí, (vzít) vítr z plachet; ze strany, z hlediska, ze stanoviska, ze zřetele atd. Pozn. Jen v případě, kdy píšící považuje za potřebné naznačit předložkou východisko pohybu z povrchu pryč, popř. po povrchu dolů, může zvolit předložku s, např. (vzít) se stolu, se skříně.

8 Pozor! 3. Se 4. pádem Se 4. pádem se pojí předložka s; vyskytuje se pouze v knižních výrazech být s to, kdo s koho

9 Procvičování Doplňte s, se, z, ze. Otec pracuje __ těžebními stroji. Petr Procházka je nejvyšším žákem __ celé školy. Kdo mi __ tím pomůže? Vezmi si __ něj příklad. Zítra půjdu __ svým bratrem do kina. Mám ráda výrobky __dřeva. Jedl jsem výbornou marmeládu __ černého rybízu. Pomůžeš mi __ domácím úkolem? Přeložím to jedině __ slovníkem. Nevím, kdo __ nich to byl.

10 Doplňte předložky s (se), z (ze): Plavec skočil __ můstku do vody. Jirka nevycházel __ údivu. Nesnese se __ sestrou. Práce __ roztaveným sklem je pozoruhodná. Vezměte si __ něj příklad! Vrátil jsem se __ divadla. Neustále pobíhal __ místa na místo. Pojedu na výlet __ kamarádem. __ neděle na pondělí přišla prudká bouře. Četl jsem ukázku __ Čapkovy knihy Válka __ mloky. Sejde __ očí, sejde z mysli. Spokojil se __ málem. __ leknutí ztratil řeč. Pojď __ námi na koupaliště! Karel v horečce mluvil __ cesty. Nábytek __ dřeva je stále žádaný.

11 Maminka __ tatínkem, sýr __ mléka, víno __ Moravy, rakvička __ šlehačkou, pán __ zámku, bratr __ sestrou, hrad __ písku, pojď __ mnou, chléb __ máslem, hrnce __ nerezu, odešel __ domu, buchty __ mákem, fotky __ dovolené, tombola __ překvapením, srdce __ perníku, bouře __ blesky, mluvil __ babičkou, vidina __ hladu, chléb __ marmeládou, vichr __ hor, figurína __ vosku.

12 SPOJKY Spojky (neboli konjunkce) spojují věty nebo větné členy. Jde o neohebný, významově nesamostatný slovní druh. Ve větě nejsou žádným větným členem.

13 Spojky se rozdělují podle významových vztahů, které ve větě vyjadřují, na: 1) souřadicí (parataktické) spojky - k vyjádření koordinace mezi členy několikanásobného větného členu či mezi souřadnými větami, a to v poměru: slučovacím: a, i, ani, hned - hned, jak - tak stupňovacím: ba, ba i, dokonce i, nejen - ale i odporovacím: ale, avšak, však, nýbrž, jenže vylučovacím: nebo, anebo, buď - anebo, či vysvětlovacím (příčinném a důvodovém): neboť, vždyť, totiž, však důsledkovém: a proto, a tedy, tudíž, a tak

14 2) podřadicí (hypotaktické) spojky - k vyjádření významové závislosti, podřadnosti mezi větami a větnými členy, představují vztah: obsahový: že, aby, zda, když příčinný: protože, poněvadž, jelikož účelový: aby účinkový: tak - že, až, takže podmínkový: jestliže, -li, kdyby přípustkový: ačkoliv, třebaže, i když časový: když, jakmile, zatímco způsobový: tím - že, jako by výjimkový: leda, ledaže

15 Podtrhněte spojky a rozlište souřadicí a podřadicí: Spal, aby byl čilý, leč lomozící křeček jeho záměr překazil, neboť neustále hryzal do mříží a hlasitě dupal. Zůstal ve stínu, aby jej nezvaní návštěvníci nezahlédli, poněvadž jeho snahou bylo, aby přistihl nahrbeného lupiče a jeho kumpána při činu, ale nedopatřením shodil starou vázu, přestože se snažil splynout s okolím.

16 Použité zdroje: http://www.pravidla.cz/vice/predlozky-a- predpony-s-z/?kapitola=4 http://www.pravidla.cz/vice/predlozky-a- predpony-s-z/?kapitola=4 http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_predlozky_s_z http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_predlozky_s_z http://mmargareta.blogspot.cz/2013/07/slovni- druhy-spojky.html http://mmargareta.blogspot.cz/2013/07/slovni- druhy-spojky.html http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj/cj7_spojky http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj/cj7_spojky Český jazyk 6,7,8,9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google