Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití obrazového vyjád ř ení v hodinách č eského jazyka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití obrazového vyjád ř ení v hodinách č eského jazyka."— Transkript prezentace:

1 Využití obrazového vyjád ř ení v hodinách č eského jazyka

2 Využití obrazového vyjádření jako ilustrativního materiálu Při výuce jednotlivých historických epoch –Např. Starověké Řecko a Řím – antická mytologie: Žáci si připraví referáty, které prostřednictvím legend osvětlují význam okřídlených slovních spojení typu: –Damoklův meč –Ariadnina nit –Pandořina skříňka –Sisyfovská práce –Prokrústovo lože –Panova flétna –Scylla a Charybda –Íkarův pád apod. Tyto referáty přednesou třídě a společně pátráme po smyslu toho, „proč se říká:“.

3 žáci dostanou fiktivní výroky postav z antické mytologie a obrazový materiál. Jejich úkolem je z textu určit, o jakou postavu se jedná, a přiřadit k ní odpovídající reprodukci: „Jablko, ne-jablko, já tu blondýnu stejně dostanu!“ (Paris) Proměním se v zlatý déšť, můžu se stát žralokem, hned v komnatě jsem každé z žen, veliká je sláva má, bohů vládce, to jsem já! (Zeus) Když mě bolí hlava, tak hned třikrát, obojkem mým zlý je had, dračí řev mi nedá spát, s psím životem se musím prát. (Kerberos) Svůdný pohled, plavé vlasy, pro Tróju věští kruté časy. (Helena) Třikrát vlevo, dvakrát vpravo, najdu si tě, býčí hlavo! (Théseus)

4 Mužný pohled, pevné svaly, elegantní šat mě halí, ženám všem jsem dobře znám, však nepodléhám Sirénám! (Odysseus) Každý úkol splním rád, nejsilnější z mužů, však hydra není kamarád! I tu já hravě zmůžu! (Héraklés) Kdo mě píchne do paty, způsobí mi trampoty! (Achilles) Kdo ustele si na mém loži, rázem přijde před soud boží. (Prokrústés) Synovrah a kanibal, ve vodě sám stojí dál, teď se trápí, skučí, vadne, balvan na něj možná spadne. (Tantalos) Jen jednou za devět let jíst si zkus, blíží se sem Théseus! (Mínótauros)

5 Trojzubec se z vody noří, přichází k vám vládce moří! (Poseidón) Těsně pod vrcholem hory, podlamují se mi nohy.(Sísyfos) Jídlo, víno, krásné ženy, však meč nad sebou zavěšený! (Damoklés) Jak to ten táta říkal? Letět vysoko? Nebo nízko?(Íkaros) Oheň chrlí mé tři hlavy, sežehla jsem mužů davy, lev, had, koza - to jsem já, kdopak moje jméno zná?(Chiméra)

6

7

8 nácvik slohových postupů: Popis: –V souvislosti s probíraným celkem (antikou) lze využít obrazového vyjádření: K dotvoření a upřesnění představy konkrétní mytologické bytosti K samostatné tvůrčí aktivitě a nácviku slohových postupů Popis: Statický, dynamický - Vlastních jmen lze využívat také k nácviku správného skloňování jmen cizího původu: např. vytvořte podle obrázků věty, které budou mít nejméně 5 slov a v nichž se objeví jména postav v jiném než v 1. pádě. Minotauros a Théseus

9 Pan a Dafne Pýthie Scylla Charybda

10 Romulus a RemusKentaur Chiméra

11 a) Popis statický b) Popis dynamický

12 Popis pracovního postupu: lze využít nadhledu a hyperboly, mohou vznikat komické texty vytvořit inzerát do novinové rubriky Koupím/ prodám, své zboží vychválit, poté může proběhnout aukce, kde se mezi sebou prodejci trumfují a snaží se ostatní přesvědčit, že právě jejich kus vepřového, je nejlepší a nejkvalitnější.

13 Charakteristika: - klasická charakteristika - příběh v ich-formě končící slovy: „A proto jsem dnes tady.“ - příběh v –ich-formě začínající slovy: „Co mě asi čeká?“

14 Vypravování: 1. Příběh vznikne na základe představy, kterou v žákovi obraz vyvolává. a)Uplatnění dynamiky – 5 sloves, která se mají v příběhu objevit b)Vytvořit kompilaci obou reprodukcí a spojit je v jeden příběh a)Libovolné téma b)Dobro a zlo c)Moje druhé já

15 2. Vytvořit 3 skupiny žáků – 3 reprodukce – úvod – stať – závěr – 5 vět: - v rámci každé skupiny mají žáci za úkol samostatně vytvořit příslušnou část příběhu. Na závěr se mezi skupinami rozlosují. Vzniknou tak trojice, jejichž části příběhů tvoří kompoziční celek. - Výsledek můžeme ponechat v této neopracované podobě – působí jako odlehčení, komicky, nonsensově - nebo žáci mohou kooperovat v rámci trojic a celý příběh sjednotit.

16 3. Využití komiksu - žáci doplní text nebo část textu do již existujícího komiksu

17 Úvaha - nekonkrétní zobrazení žákům nabízí široký prostor pro improvizaci, abstrakci a asociaci

18 Fixace učiva prostřednictvím vlastní tvorby: - např. tematický celek IMPRESIONISMUS: - tvůrčí postupy a principy lze demonstrovat mimo přirozeného jazyka také na jazyce uměleckého díla literárního a výtvarného : Příroda Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek dávného žití, z něhož jsem vyšel, dechl mi z vůní a z hovoru stromů a z těžkého zvonění hmyzu nad vodami a celá staletí ležela mezi mou rukou, jež trhala květy, a jimi, mezi mým zrakem a tajemným světem, jenž tisíci tázavých pohledů v duši mou němý se díval. (Otokar Březina) - Žáci si mohou na základě získaných poznatků vytvořit impresionistickou báseň nebo lyrickou prózu inspirovanou obrazovým vyjádřením.

19 - např. tematický celek KUBISMUS: Pásmo GUILLAUME APOLLINAIRE Tím starým světem přec jsi znaven na konec Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes Řecký i římský starověk se ti už přežily Zde antické se zdají být už i ty automobily Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů Jediné neantické v Evropě křesťanství je Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie A tobě brání stud když okna na tebe hledí Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě Toť dnešní poesie zatím co prosou žurnály sytí tě Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví Viděl jsem dnes a jméno už nevím pěknou ulici Novou a čistou byla to sluneční polnice Šéfové dělnice a krásné písařky z bureau Z pondělí do soboty čtyřikrát denně tudy se berou Zrána tu třikrát tovární píšťala plačky zní Chraptivý zvon tu zaštěká k poledni Nápisy na zdech a tabulích štíty a vyhlášky Vřeští a štěbetají jak o závod s papoušky Mám rád tu pěknou ulici průmyslu a píle Ležící v Paříži mezi třídou des Ternes a ulicí Aumont-Thiéville.

20 - DADAISMUS - KALIGRAMY - Vytvořit dadaistickou báseň – žáci si losují slova, která náhodně skládají k sobě Báseň – obraz na zvolené téma


Stáhnout ppt "Využití obrazového vyjád ř ení v hodinách č eského jazyka."

Podobné prezentace


Reklamy Google