Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROČ SE LIDÉ NEMAJÍ RÁDI … i když je to bolí?. Co raději prožíváte?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROČ SE LIDÉ NEMAJÍ RÁDI … i když je to bolí?. Co raději prožíváte?"— Transkript prezentace:

1 PROČ SE LIDÉ NEMAJÍ RÁDI … i když je to bolí?

2 Co raději prožíváte?

3 Mít se rád, nebo mít se rádi? 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' (Mt 22,39) Mít rád sám sebe. Mít se rádi navzájem.

4 Lidské sobectví = hřích Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla.“ Gn 3,9-13

5

6 Kdo je odpovědný za zlo? Bůh? člověk ???

7 Pohled za oponu (1) “"Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahoka- my: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safí- rem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, prochá- zel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.” Ezechiel 28,12-17

8 Pohled za oponu (2) “Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu ! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!” Izajáš 14,12-15 satan = protivník, odpůrce ďábel = pomlouvač, ten který hází na druhého špínu

9

10 V zahradě Eden “Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«" Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.” Genesis 3,1-7

11 Stále stejná otázka: Jaký je Bůh? Jaký je Bůh? Mohu mu věřit? Mohu mu věřit? “Hřích je v tom, že ve mně nevěří.” Jan 16,9

12 Naplněné zaslíbení “Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.” Genesis 3,15 “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.” ( 1J 4,19)

13 DOTEK Z JINÉHO SVĚTA Neuvěřitelný příběh. Neděle 23. 2. 2003 v 18,00 hodin


Stáhnout ppt "PROČ SE LIDÉ NEMAJÍ RÁDI … i když je to bolí?. Co raději prožíváte?"

Podobné prezentace


Reklamy Google