Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VP 5P VP 5P Vzdělávací program primární prevence PPP STOP PPP, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VP 5P VP 5P Vzdělávací program primární prevence PPP STOP PPP, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová"— Transkript prezentace:

1 VP 5P VP 5P Vzdělávací program primární prevence PPP STOP PPP, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová www.jakomodelka.cz www.jakomodelka.cz

2 CÍLE PROGRAMU  Seznámit s problematikou PPP  Zodpovědět dotazy  Poskytnout kontakty na odborná pracoviště v regionu. Program VP 5P je určen ZŠ, SŠ, metodikům prevence, učitelům i odborné veřejnosti. Projekt je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

3 BOUŘE MOZKŮ BOUŘE MOZKŮ Brainstorming zjišťuje informovanost o dané problematice.  Synonyma PPP  CO jsou PPP? Nemoc?  KDO může onemocnět?  JAK se PPP léčí?  KDE se PPP léčí?  Souvisí PPP s návykovými látkami?

4 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Jde o okruh onemocnění, kam patří  mentální anorexie (odmítání jídla),  bulimie (záchvaty přejídání a zvracení)  bigorexie  obezita  přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.  orthorexie  drunkorexie U poruch příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. Jde o psychická onemocnění. To znamená, že chování spojené s PPP není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

5 MENTÁLNÍ ANOREXIE  Mentální anorexie má ze své podstaty nejvíce somatických („tělních“) komplikací ze všech psychiatrických diagnóz a také má nejvyšší mortalitu (úmrtnost)  průběh proměnlivý: –jediná epizoda s úplnou remisí (návrat k původnímu fungování pacienta) –dlouhodobý chronický průběh –epizody opakující se mnoho let  přibližně pětina pacientů se ZCELA uzdraví  u 10-20% pacientů postupné zhoršování  mortalita kolem 15% !!!  často přetrvávají abnormální stravovací návyky i přes normalizaci hmotnosti a menstruačních funkcí  u některých pacientů se vyvine mentální bulimie

6 VIZUÁLNÍ PODOBA MA

7 MENTÁLNÍ BULIMIE  MB je opakující se záchvaty přejídání, spojené s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti, doprovázené pocitem ztráty kontroly nad příjmem potravy.  Epidemiologie: 1-3% mladých žen, 0,1-0,4% pacientů tvoří muži  Diagnostická kritéria dle MKN-10 pro F50.2: 1.opakované epizody přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců), při nichž je v krátké době konzumováno velké množství jídla 2.neustálé zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle (žádostivost) 3.snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla jedním nebo více z následujících způsobů: vyprovokované zvracení zneužívání projímadel, anorektik, thyreoidálních preparátů nebo diuretik, vynechávání léčby inzulínem u diabetiků střídavá období hladovění 4.pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí (pacient usiluje o nižší než premorbidní a často přiměřenou hmotnost, často je v anamnéze epizoda anorexie nebo intenzivnějšího omezování se v jídle

8 SROVNÁNÍ MENTÁLNÍ ANOREXIE A MENTÁLNÍ BULIMIE

9 ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ Kompulzívní přejídání se charakterizuje příjem potravy nezávisle na potřebách těla. Postižená osoba prochází obdobími nekontrolovatelného impulzivního příjmu potravy vzdor pocitu nasycení. Vlastně sní mnohem víc, než potřebuje, aby se nasytila. I když obvykle nepřistupuje k následné očistě, jako to dělají bulimičky, neustále drží dietu nebo se snaží postit v období mezi periodami, kdy se nekontrolovatelně přejídá.

10 BIGOREXIE = Adonisův komplex Stále častěji se množí případy onemocnění anorexií mezi mladými lidmi (90%děvčata), ovšem v 80. letech se u mladých mužů rozvíjí opačná úchylka, spočívající v přehnané touze o rychlé nabytí co největšího množství svalové hmoty. Autoři časopisu Lancet popisují patogenezi úchylky (soubor procesů vedoucích k chorobnému stavu). Přinášejí lékařskou analýzu samoúčelné svalové dysmorfie (nerovnováhy) a deformity (znetvoření) - ty považují kromě porušení psychiky za hlavní symptomy komplexu. Lancet cituje i statistiky, podle kterých - podobně jako mužům neimponují chorobně štíhlé ženy - většina žen v partnerských vztazích netouží po přehnaně svalnatých mužích (pouze 5 % žen, 20 % si přeje lehce svalově nadprůměrného muže, 50 % žen až tolik na vzhledu svého partnera nezáleží, 25 % si přeje štíhlého nebo hubeného muže). Z toho plyne, že ženám se líbí muži, kteží jsou dobře stavění a statní, ale nekladou přílišný důraz na viditelný kontrast mezi svalovou hmotou a tělesným tukem.

11 RIZIKA BIGOREXIE RIZIKA BIGOREXIE Poškození pohybového systému jeho dlouhodobým přetěžováním (overuse syndrom) bigorektici, hnáni chorobným pocitem svalové nedostatečnosti, dlouhodobě přetěžují jednotlivé struktury aktivního i pasivního pohybového systému objemovým kulturistickým tréninkem s cílem maximálně stimulovat a rozvíjet svalovou hmotu. Nadměrná tělesná hmotnost - snaha o nárůst svalové hmoty vyžaduje kromě intenzivní tělesné zátěže i zvýšení příjmu energie. Při nevhodné volbě struktury přijímané stravy se může do organismu dostávat nadměrné množství nasycených tuků a cholesterolu. Nadměrná spotřeba doplňků výživy (ergogenických prostředků) - ve světě kulturistiky se vytvořil falešný mýtus nezbytnosti doplňovat běžnou stravu nepřehledným množstvím chemických přípravků, které jejich výrobci obvykle označují složitě vyhlížejícími názvy. Nejčastěji se setkáváme s nadměrným příjmem bílkovin nebo přímo aminokyselin. "Mezi prokazatelné negativní důsledky nadměrného příjmu aminokyselin patří možnost poškození funkce jater a ledvin, zadržování vody v těle, vznik obezity a zvýšené vylučování vápníku" (Kolouch, Boháčková, 1994). Sociální izolace - ve své snaze o dosažení nereálných a pomíjivých cílů věnují postižení ohromné množství času cvičení, diskuzím o cvičení, nákupu potravy a výběru doplňků potravy. Tím se podstatně omezuje jejich časový prostor pro další aktivity a sociální kontakty. Zneužívání anabolik - vzhledem k tomu, že používání anabolických steroidů pro účely bodybuildingu není legální, neexistují u nás zatím žádné relevantní studie výskytu této poruchy.

12 ŠKODLIVOST ANABOLIK

13 VIZUÁLNÍ PODOBA BIGOREXIE

14 OBEZITA OBEZITA Obezita je nepřiměřeně vysoká tělesná hmotnost vzhledem k výšce a tělesné konstrukci. Vzniká v důsledku pozitivní energetické bilance, když dojde k porušení energetické rovnováhy a energetický příjem převýší energetický výdej člověka. Energetickým příjmem rozumíme zastoupení základních živin v potravě. Na jeho zvýšení se podílí především zvýšená konzumace tuků. Tuky by měly tvořit asi 30 % energetického příjmu. Základní vlastností tuků je malá sytící schopnost tzn. nasycení si vyžaduje větší množství tuků než bílkovin či sacharidů.

15 DRUNKOREXIE Drunkorexie označuje opakované redukování příjmu potravy s cílem snížit příjem kalorií a dovolit si tak pít více alkoholu. Tato posedlost vychází z faktu, že alkohol, zejména "tvrdý", je poměrně kalorický, opět tu hraje hlavní roli nespokojenost se svou postavou a úzkost z přibírání na váze. Drunkorexie také zahrnuje cílené zvyšování výdeje energie na párty či diskotéce kombinováním tvrdého alkoholu s energetickými nápoji. Tato porucha se týká více žen i když ani muži nejsou vůči ní imunní. Statistiky v americké populaci říkají, že 30% dívek ve věku 18-24 let vynechávají jídlo, aby mohli více pít alkohol. Hlavní nebezpečí takového chování spočívá v tom, že bez jídla se alkohol v žaludku vstřebává mnohem rychleji, do jater se může dostat za méně než 15 minut. Účinek alkoholu je silnější a také mnohem nebezpečnější - tělo ho hůře vstřebává, navíc ho dostane často ve vyšší dávce, vždyť "po vynechání jídla můžeme více vypít!" Po fyzické stránce je také velmi nebezpečné míchat alkohol s energy-drinkem.

16 ORTHOREXIE ORTHOREXIE Orthorexie je jednání, které se projevuje posedlostí po takovém stravování, které má zajistit dokonalé zdraví a v tomto důsledku i dlouhý život. Vyznačuje se extrémní péčí o své zdraví. Tomu se přizpůsobuje stravování, často dochází k přechodu k makrobiotice a k vegetariánství. Celý život se podřídí správné výživě, hledání informací týkajících se jídla, zdraví, a vše s tím spojené.

17 PIKA Pikou se označuje požívání látek, které nejsou určeny k jídlu (např. hlína, vlasy, písek). Je častější v rodinách s nižší sociokulturní úrovní, v některých případech se může vyskytovat jako doprovodný syndrom jiného onemocnění, např. u mentální retardace, infantilního autismu apod.

18 OTÁZKY spojené s PPP  Co se děje s psychikou pacientů?  Jak ovlivňuje porucha funkčnost organismu?  Může mít porucha následky v plánovaném mateřství ?  Co dělat, objeví-li se porucha?  Jaké jsou možnosti pomoci nemocným?  Co zmůžou vrstevníci?  Co rodina?  Problematika pohlavního života při onemocnění PPP.

19 VĚDĚLI JSTE, ŽE … …dojde-li ke vzniku mentální anorexie v dětství či v období časného dospívání, dochází k významnému zpomalení růstu a výslednému snížení dospělé výšky postavy? …u nemocných MA je zvýšený sklon ke křečím? … pro pravidelný menstruační cyklus je zapotřebí 22% tělesného tuku? … zvýšená kazivost zubů a vznik paradentóza? …v důsledku nedostatečné výživy u MA může dojít ke vzniku osteoporózy a osteopenie? Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením fragi-lity kostí a tendencí ke zlomeninám. Osteopenie je označena jako „předstupeň“ osteoporózy. Dle WHO je hodnocena jako skelet s nízkou kostní denzitou.

20 …a dál taky, že … … milovníci soli žijí s takzvaným tichým zabijákem. Lékařům se totiž podařilo prokázat, že zhruba třetina nadměrných konzumentů soli trpí nebezpečně vysokým krevním tlakem. Tím si zadělávají na cévní mozkové příhody, srdeční selhání. Čemu se nejvíce vyhnout, aby bylo riziko co nejmenší? Uzeným rybám, slanině, slaným sýrům, konzervám, fast foodům, trvanlivému pečivu. A jak jsou na tom Češi? Podle odborníků konzumují až dvojnásobné množství soli, než je zdravé. Sůl pomáhá: - při tvorbě žaludečních šťáv – pro tvorbu trávicích enzymů jsou nutné součásti soli. - při svalových kontrakcích – aby svaly správně fungovaly, potřebují dostatek minerálních látek. - při přenosu nervového vzruchu – když je soli nedostatek, nemohou nervy přenášet informaci dále. - při udržování vody v těle – výměnu soli a vody řídí ledviny. Solný roztok zbavuje tělo odpadu a dodává mu důležité minerály.

21 TĚLESNÉ TYPY

22

23 KOLIK je AKORÁT ? BMI…Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) HMOTNOST BMI = ---------------------- BMI = ---------------------- VÝŠKA (m 2 ) VÝŠKA (m 2 ) denní spotřeba kCal = 1 potravinová pyramida 1 kCal = ……… kJ Denní potřeba tekutin – 0,033 litru / 1 kg hmotnosti

24 Procento tělesného tuku - dívky První sloupec udává věk, další sloupce naměřenou hodnotu tuku modrá barva = podvyživená zelená barva = zdravá žlutá barva = otylá červená barva = obézní http://compex.zdravi-cz.eu/bioimpedance.php

25 Procento tělesného tuku - hoši První sloupec udává věk, další sloupce naměřenou hodnotu tuku modrá barva = podvyživená zelená barva = zdravá žlutá barva = otylá červená barva = obézní

26 AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ Anorektická bojovnice Carová zemřela

27 KONTAKTY jakomodelka@seznam.cz

28 DĚKUJI ZA POZORNOST DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Simona Vroblová Váchalová Telefon: +420 777 26 77 32 STOP PPP, o.s. Telefon: +420 720 575 011 E-mail: jakomodelka@seznam.cz


Stáhnout ppt "VP 5P VP 5P Vzdělávací program primární prevence PPP STOP PPP, o.s. Bc. Simona Vroblová Váchalová"

Podobné prezentace


Reklamy Google