Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvládání zkouškového stresu u studentů medicíny Dagmar Schneidrová Studentská poradna 3. lékařská fakulta UK, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvládání zkouškového stresu u studentů medicíny Dagmar Schneidrová Studentská poradna 3. lékařská fakulta UK, Praha."— Transkript prezentace:

1 Zvládání zkouškového stresu u studentů medicíny Dagmar Schneidrová Studentská poradna 3. lékařská fakulta UK, Praha

2 Fenomenologické zkoumání zkouškové úzkosti u studentů medicíny  Profesní zájem poradce a terapeut (KBT a GT) ve Studentské poradně 3.LF UK  Osobní zájem VŠ učitel hodnocený svými studenty, kolegy, nadřízenými, připravující se na vystoupení pod časovým tlakem (podobně jako studenti)

3 Kvalitativní výzkum v Gestalt terapii – Integrace teorie a praxe (K. Evans)  stanovila výzkumné téma a projekt  zvolila „naivní přístup“ (x akademický přístup)  postmoderní paradigma v souladu s Gestalt přístupem (založené na zvědavosti, dotazování, zkoumání, zmatenosti, neúplnosti, pluralismu a otevřenosti) s Gestalt přístupem (založené na zvědavosti, dotazování, zkoumání, zmatenosti, neúplnosti, pluralismu a otevřenosti)

4 Postmoderní paradigma  „Neexistuje jediný univerzální, privilegovaný, přesný, pravdivý a bezpečný způsob porozumění čemukoli, zvláště lidem. Žádná teorie, model nebo přístup, jakkoli upřímně nahlížena nebo podpořena empirií, nemůže být správná. Všechny teorie jsou parciální, zaujaté a nepřesné ve větší nebo menší míře. Teorie mohou být užitečné při vytváření rámce pro porozumění.“ (K. Evans)

5 Cíl výzkumu  Hlubší porozumění fenoménu zkouškové úzkosti a procesu hodnocení studentů z pohledu GT  Reflexe vlastní poradenské práce  Hledání nových přístupů a intervencí v duchu GT  Zohlednění nových poznatků v práci učitele (informovat kolegy)

6 Fenomenologická metoda  zkoumání zkušenosti z.ú./stresu na různých úrovních: na různých úrovních: - myšlení - myšlení - cítění - cítění - tělesné prožitky - tělesné prožitky - chování - chování - vztah k učiteli - vztah k učiteli - spirituální (smysl) - spirituální (smysl) - zvládání z.ú. - zvládání z.ú. (De Lisle – osobnost – způsob, jakým organizujeme hlavní součásti lidské zkušenosti) (De Lisle – osobnost – způsob, jakým organizujeme hlavní součásti lidské zkušenosti)

7 Sběr dat  Příprava otázek (8) pro semistrukturované interview, otestování (rozhovor se sebou)  Výběr studentů (klienti poradny – problém se z.ú. - 2 muži – 6. roč.(1,2), 2 ženy -1. roč.(3,4))  Písemný informovaný souhlas studentů  Rozhovor (audiozáznam)  Doslovný přepis záznamu

8 Analýza dat  Analýza jednotlivých přepisů (popis zkušenosti na jednotlivých úrovních, kontaktní mechanismy) (popis zkušenosti na jednotlivých úrovních, kontaktní mechanismy)  Přehled a porovnání zkušenosti a kontaktních mechanismů u všech zkoumaných  Hypotézy o tématech v pozadí prezentované zkušenosti na základě terapeutovy zkušenosti a uvědomění

9 Výsledky - Myšlení 1 – nemyslí si, že je dobře připraven, uvažuje o výsledku, vnitřně vzdává, myslí, že druzí myslí, že je hloupý, blok myšlění („mozek je tekutý“) 2 - „úzkostné myšlenky dominovaly – nedostuduju, znemožním se před lidmi, budu méněcennej, nebudu platný pro lidi“ 3 – přemýšlí o možném neúspěchu, „dopadne to špatně, zklamu rodiče, sebe, sama dělám ve svý hlavě, stresuju sama“ 4 – „vždycky se může stát, že si nevzpomenu, velké množství informací perfektně naučit“

10 Výsledky - Cítění 1 – vzrušený, zvědavý, nejistý, podrážděný, trochu naštvaný („cítím se jako znásilněný - psychologicky“) 2 – strach, špatná nálada – zoufalost, beznaděj, sebelítost 3 – strach, úzkost, depresivní nálady, bezmoc, beznaděj, závist („jak tygr v kleci“) 4 – strach, nervozita („nervózní jak sáňky v létě“)

11 Výsledky – Tělesné prožitky 1 – zvýšený puls, sucho v ústech, třes, závrať, slabost 2 – tiky, hůř ovládá mimické svalstvo 3 – zvýšený tep, klepe se, srdce až v krku, průjmy, sevřené vnitřnosti, špatně z hladu a zároveň nemůže jíst 4 – rozklepaná, roztřesená, stažený žaludek, „lítá na záchod“

12 Výsledky - Chování 1 – obtížně se soustředí (poslouchl u zkoušky spolužáka a srovnával se) 2 – před zkouškou choval zmatečně, nesoustředil, nedokázal učit, lehnul a utápěl v takovejch hloupejch myšlenkách, u zkoušky nedařilo srozumitelně vysvětlovat, artikulovat (koktavost) u zkoušky nedařilo srozumitelně vysvětlovat, artikulovat (koktavost) 3 – před zkouškou kroužila v 2 m kruhu, nevěděla, jak se uklidnit, nesoustředěná 4 – nestíhala, nevydržela u jedný věci, zabývala se tím, co neumí, nesoustředěná, roztěkaná

13 Výsledky – Zvládání stresu u zkoušky 1 – „Musím teď odvést práci, skočit do toho, říct, co vím, zaměřit se na téma, otázku.“ 2 – „Pardon“ – snažil se chvíli počkat a nějak se soustředit. 3 – „Nemám žádnou metodu, jak se uklidnit, klepu se až do posledního okamžiku“. 4 – „Snažila se potlačit nervozitu, zavřít oči, vnímat svůj dech. Uklidňovala se, že když neudělá, pořádně si to zopakuje. Pomohlo, že bavila se spolužáky, sdělila své pocity“.

14 Výsledky – Vztah k učiteli 1 – stresuje, když učitel naštvaný, nerozumí si (norský student) 2 – obava, že znemožní, snaha působit před učitelem důstojně 3 – „Profesor je pro mě Bůh, člověk, který se musí poslouchat. Připadám si jako podřízený, velitel má vždy pravdu, i když má člověk pocit, že se vůči němu dopouští nepravosti, musí to zkousnout“. 4 - „Učitel je pro mě autorita, mám dost velký respekt, připadala malinká, beznadějný boj.“

15 Výsledky – Spirituální rovina 2 – pochybnosti o smyslu („To, co dělám, nemá vůbec žádnej smysl, moje role nemá žádnej smysl.“) (K. Evans – „Stud znecitlivuje ducha, rakovina duše“)

16 Kontaktní mechanismy a témata 1 – deflexe (smích, „neměl jsem vztek“) projekce („učitel naštvaný, druzí myslí, že hloupý“) projekce („učitel naštvaný, druzí myslí, že hloupý“) retroflexe (obviňování, blok myšlení, „obracím agresi proti sobě“) (STUD) retroflexe (obviňování, blok myšlení, „obracím agresi proti sobě“) (STUD) 2 – retroflexe (obviňování, depresivní nálady) deflexe (STUD) deflexe (STUD) 3 – retroflexe (obviňování depresivní nálady) introjekce a konfluence („Prof. je Bůh“) introjekce a konfluence („Prof. je Bůh“) 4 – deflexe (PERFEKCIONISMUS)

17 Intervence – poradenský proces  Uvědomit si, co mě stresuje, jak reaguji  Uvědomit si styl kontaktu a jak mi brání v plném kontaktu (učení, zvládnutí zkoušky)  Zvládání perfekcionismu (KT)  Zlepšit schopnost soustředění (KBT)  Studijní poradenství (organizace studia, studijní styl, atd.)  Správná životospráva, odpočinek

18 Otázky pro účastníky workshopu  S jakými projevy zkouškového stresu se setkáváte u svých klientů?  Jaké jsou hlavní zdroje stresu uváděné vašimi klienty?  Jaké poradenské přístupy a intervence používáte u svých klientů?  Jaké možnosti, omezení máte ve své instituci pro práci s těmito klienty?  Co byste potřeboval/a pro zefektivnění práce s těmito klienty?

19 Děkuji za spolupráci. Děkuji za spolupráci.


Stáhnout ppt "Zvládání zkouškového stresu u studentů medicíny Dagmar Schneidrová Studentská poradna 3. lékařská fakulta UK, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google