Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den ze Zlatých Hor. Prezentace města Zlatých Hor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den ze Zlatých Hor. Prezentace města Zlatých Hor."— Transkript prezentace:

1 Dobrý den ze Zlatých Hor

2 Prezentace města Zlatých Hor

3 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Strategie rozvoje Priority rozvoje Projekty v roce 2011 Ukončené projekty Neinvestiční projekty Partnerská spolupráce mezi městy Fotodokumentace Závěr

4 Místopis Město Zlaté Hory leží v severní části Olomouckého kraje na hranici s Polskou republikou. Součástí města jsou osady:  Počet obyvatel k 31. 12. 2010:4 104  Výměra katastrálních území: 8 591 ha  Míra nezaměstnanosti: 8-16 % Rejvíz Ondřejovice Dolní a Horní Údolí

5 Historie Založeno v roce 1224, nejstarší město okresu Jeseník Rozhodující faktory v procesu vzniku a hospodářského rozvoje: - dobývání zlata - poloha na rozmezí mezi opavským vévodstvím a nyským knížectvím v rámci Slezska, které bylo součástí Koruny české - poloha na staré obchodní cestě Olomouc - Vratislav Více na www.zlatehory.cz

6 Nejvýznamnějšími osobnostmi jsou významný podnikatel v oboru kamenictví Albert Förster (4.11.1832 Supíkovice - 8.3.1908 Zlaté Hory) a snad nejznámější osobností Zlatohorska je sochař a řezbář Bernhard Kutzer (27.6.1794 Horní Údolí - 14.12. 1864 Horní Údolí) a jeho rodina. Ve Zlatých Horách se narodila matka hudebního skladatele Franze Schuberta, Elizabeth Vitzová (30.10. 1756 Zlaté Hory - 28.5.1812 Vídeň). Dům byl v roce 1927 při rozšiřování hotelu Slezská beseda zbořen. Na jeho fasádě je umístěna pamětní deska. Osobnosti

7 Centrum cestovního ruchu regionu  Městská památková zóna  Vesnické památkové zóny - Rejvíz a Horní Údolí  Městské hornické muzeum, Hornický skanzen, Mechové jezírko Rejvíz, rozhledna na Biskupské kupě, poutní místo Maria Hilf, lyžařský areál Příčná Zánik těžby zlata a polymetalických rud v roce 1994 Zrušeno cca 800 pracovních míst, vysoká míra nezaměstnanosti - 18-25 % Aktuální míra nezaměstnanosti - 8-16 % Více na www.zlatehory.cz Současnost

8 Velmi důležitou funkci plní spolky a sdružení, které město Zlaté Hory podporuje ze svého rozpočtu částkou cca 1,75 mil. Kč. Zlatohorské spolky a sdružení: Tělovýchovná jednota Zlaté Hory, Český svaz chovatelů, Feld Jäger Batalion, Klub důchodců RD, Český svaz žen, Svaz tělesně postižených v České republice, Klub českých turistů Ondřejovice, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlaté Hory, Tělovýchovná jednota Zlaté Hory, Klub přátel Zlatých Hor, Klub vojenské historie Zlaté Hory, Sbor dobrovolných hasičů Rejvíz, Sokol Ondřejovice

9 Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, Český kynologický svaz, ZO Zlaté Hory, ZUŠ Franze Schuberta, Sbor dobrovolných hasičů - mladí hasiči, Občanské sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Zlaté Hory, Spolek pro rozvoj Rejvízu, AVZO ZO Zlaté Hory, Sportovní Klub Mládeže, Markos Athanasios, NIPI bezbariérové prostředí, SONS ČR - oblastní pobočka Jeseník, Charita Javorník, Duchovní správa poutního místa P.M. Pomocné, Farnost Zlaté Hory. Současnost

10 Správní začlenění Obec: Zlaté Hory Okres: Jeseník Kraj: Olomoucký Mikroregion: Zlatohorsko Euroregion: Praděd NUTS II:Střední Morava

11 Strategie rozvoje Město Zlaté Hory je součástí Mikroregionu Zlatohorsko. Mikroregion vznikl v roce 2000 a sdružuje 6 obcí s cca 10 tis. obyvateli. Rozvojové dokumenty: Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Zlatohorsko - zpracována v roce 2000 společností Institut rozvoje podnikání, s.r.o. Ostrava Strategie rozvoje mikroregionu Zlatohorsko - zpracována v letech 2003-4 společností Enterprise plc, s.r.o. Ostrava

12 Strategie rozvoje Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí Rozvoj příjezdového cestovního ruchu a volnočasových aktivit Stabilizace venkovského osídlení Rozvoj tržní pozice mikroregionu – marketing int. a ext. Akční plán rozvoje je pravidelně aktualizován - 2005, 2007, 2009 Součástí strategie je situační analýza, SWOT analýza a akční plán rozvoje. Akční plán rozvoje je členěn na tyto strategické oblasti:

13 Strategie rozvoje Další rozvojové dokumenty: Marketingová studie cestovního ruchu - zadavatel SMOJ Zaměření a náplň marketingové kampaně - zadavatel MZ Možnosti montánní turistiky v Jeseníkách - zadavatel ČGÚ Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - zadavatel OK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje - zadavatel OK Marketingová studie cestovního ruchu - zadavatel OK

14 Priority rozvoje Priority rozvoje jsou v souladu s akčním plánem strategie rozvoje zapracovány v Programovém prohlášení Zastupitelstva Města Zlatých Hor pro období 2011-2014, které bylo projednáno a schváleno ZM 7. 2. 2011. Součástí prohlášení je přehled projektů z oblastí: veřejná správa, komunikace s veřejností veřejná správa, komunikace s veřejností školství a mládež sociální péče a zdravotnictví ochrana a péče o životní prostředí bydlení kultura a sport podnikání bezpečnost občanů

15 Projekty v roce 2011 Intenzifikace ČOV ve Zlatých Horách Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady 50,2 mil. Kč, dotace z OPŽP 31,1 mil. Kč

16 Projekty v roce 2011 Rozvoj záchranných systémů – pořízení CAS a DA Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007- 2013. Celkové náklady 8,51 mil. Kč, dotace z OPPS 7,65 mil. Kč

17 Projekty v roce 2011 Rekonstrukce městského zdravotnického zařízení ve Zlatých Horách Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady 11,5 mil. Kč, dotace z ROP 10,3 mil. Kč

18 Projekty v roce 2011 Výstavba meziobjektu Domova důchodců Výstavba meziobjektu Domova důchodců ve Zlatých Horách Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady 7,6 mil. Kč, dotace z ROP 6,8 mil. Kč

19 Projekty v roce 2011 Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady 2,9 mil. Kč dotace z ROP 2,2 mil. Kč

20 Projekty v roce 2011 Regenerace panelového sídliště ve Zlatých Horách – V. etapa a) Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Celkové náklady 7,1 mil. Kč, dotace z MMR ČR 4,0 mil. Kč

21 Projekty v roce 2011 Regenerace památek – výměna oken radnice Celkové náklady 0,24 mil. Kč, dotace z MK ČR 0,12 mil. Kč Regenerace památek - oprava sochy Sv. Josefa Celkové náklady 0,46 mil. Kč, dotace z Ol. kraje 0,23 mil. Kč

22 Ukončené projekty 2010 Ukončené projekty 2010 Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady 48,4 mil. Kč, dotace z ROP 38,2 mil. Kč

23 Ukončené projekty 2010 Ukončené projekty 2010 Multifunkční volnočasové centrum ve Zlatých Horách Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady 18,2 mil. Kč, dotace z ROP 15,7 mil. Kč

24 Ukončené projekty 2010 Výstavba veřejného sportoviště v Ondřejovicích Celkové náklady 1,56 mil. Kč dotace z MMR 0,94 mil. Kč Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

25 Ukončené projekty 2008 Zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdní komunikaci II/445 na ulici Krnovská ve Zlatých Horách Tento projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury Celkové náklady 4,42 mil. Kč dotace z SFDI 3,34 mil. Kč

26 Ukončené projekty 2006 Opravy panelových domů č.p. 687-690 Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Českou energetickou agenturou a Státním fondem rozvoje bydlení Celkové náklady 17,08 mil. Kč dotace z MMR 1,92 mil. Kč, z ČEA mil. 1,89 Kč, z programu Panel 4 % na úroky

27 Ukončené projekty 2006 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná Zlaté Hory Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Celkové náklady 106 mil. Kč, dotace z SROP 49,1 mil. Kč, dotace z MMR 15,9 mil. Kč

28 Ukončené projekty 2005 Výstavba účelové komunikace pro rozvoj Západní průmyslové zóny ve Zlatých Horách Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Celkové náklady 2,58 mil. Kč, dotace z MPO ČR 1,82 mil. Kč

29 Neinvestiční projekty Infocentrum Zlaté Hory - Sál partnerství, 2002 CBC Phare Zlaté Hory – Historická bitva, 2004 CBC Phare Zlaté dny – slavnosti Štoly tříkrálové, 2005 CBC Phare Vytvoření veřejně přístupných míst k internetu, 2005 SROP Městské slavnosti Zlaté dny, 2006 INTERREG IIIA Za poznáním do Zlatých Hor, 2006 INTERREG IIIA Propagace Zlaté Hory, 2006 INTERREG IIIA Kultura na hranici, 2006 INTERREG IIIA Propagace mikroregionu Zlatohorsko, 2006 INTERREG IIIA Hornické naučné stezky Zlatohorska, 2008 OPPS Rekonstrukce historické bitvy, 2009 OPPS Mistrovství světa v rýžování zlata, 2010 Olomoucký kraj, Czechtourism

30 Partnerská spolupráce mezi městy Dohoda o vzájemné spolupráci pohraničních obcí Glucholazy, Mikulovice, Zlaté Hory ze dne 11. 4. 1997. Dohoda o vzájemné spolupráci měst Ketrzyn a Zlaté Hory ze dne 4. 9. 1999.

31 Partnerská spolupráce mezi městy Rámcová smlouva o spolupráci mezi městy Vodňany a Zlaté Hory ze dne 9. 7. 2004. Deklarace o vzájemných vztazích mezi městskou částí Praha 1 a městem Zlaté Hory ze dne 29. 9. 2000.

32 Dohody partnerských měst řeší především spolupráci v oblasti: kultury a sportu školství výměny zkušeností v problematice správy měst podpory podnikatelských aktivit občanských aktivit cestovního ruchu Partnerská spolupráce mezi městy

33 Závěr Děkuji za pozornost! Prezentaci vytvořil: Milan Rác Město Zlaté Hory Náměstí Svobody 80 793 76 Zlaté Hory Telefon: 584 425 126 Mobil: 725 132 711 E-mail: milan.rac@zlatehory.czmilan.rac@zlatehory.cz


Stáhnout ppt "Dobrý den ze Zlatých Hor. Prezentace města Zlatých Hor."

Podobné prezentace


Reklamy Google