Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu. Proč se chybuje v diagnostice i léčbě ? M.Bojar, K. Zárubová, E. Glosová, R. Mazanec,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu. Proč se chybuje v diagnostice i léčbě ? M.Bojar, K. Zárubová, E. Glosová, R. Mazanec,"— Transkript prezentace:

1 Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu. Proč se chybuje v diagnostice i léčbě ? M.Bojar, K. Zárubová, E. Glosová, R. Mazanec, E. Meluzínová, M. Tomášek, D. Hulínská, D. Janovská, K. Roubalová, J. Schramlová, A. Suchánková Karlova Univerzita Praha 2.LF - Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Státní zdravotní ústav Praha

2 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 2 Vyšetření moku u PO N.VII. Proč převládá dg. Bellova obrna? §Ambulantní medicína není zdaleka tak elegantní jako léčení na klinice, §o to je však obtížnější. MUDr. J. Noha

3 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 3 PO N.VII - banální či závažné postižení NS? Základní údaje. §Incid. PO N VII 40/100 000 ob. /rok Dg- mok, EMG, MEP. §Df.dg. Lyme, HV, DM, Bell, AIDP. §Th. kauzál. - ACV, atb, steroidy. Fyzioterapie. Symptomat. léčba §Spád.obl. - Pha 5, 13, 6, P- západ - 350 -400 000 ob. §PO N.VII, >> diparéza N.VII, cran. neuritis - Ihned LP. §V. s. A.69.2 - při ECM,+ EA, prodrom „chřipka“ cefalea, myalgie, artralgie, vertebrál.sy C i LS, Plexitis, radiculitis, Bannwarth, únavový sy.

4 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 4 Složení pacientů Neurologické kliniky 2.LF UK - 1997.

5 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 5 Důvody hospitalizace na Neurol. klinice 2.LF UK - 1995-7.

6 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 6 Spektrum dg. u os. přijatých na JIPneu 1999 - zkušební provoz (2-6 lůžek). n 199

7 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 7 Role HV v postižení NS §HV-1 Herpes simplex labialis aftózní gingivostomatitis, herpes labialis- ubikvitární rekurující infekce. Minim. 80% populace. „Banalita...“ §Rekurující HV-2 : LI sy, porucha hybnosti, sfinkterů/ potence, neupat. §Dg. dermatol., neurol., imunolog. §Komplikace - závažné - hlavně NS.

8 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 8 Role HV v postižení NS §HV etiol.- opomíjena u PO N.VII, kraniál. neuritid. Lymfocyt. ME, myelitid, radikuloneuritid. Demyelinizač.on. (AIDP, CIDP, RS).

9 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 9 Kdo diagnostikuje, kdo léčí nemocné s PO N.VII? §Kam jsou odesíláni pacienti s PO VII při susp. infekč./parainfekč. postižení NS ? §Kam by měli být odesláni? Kdo má dg&th ? §Proč nejsou odesíláni tam, kam by měli být odesíláni? Proč nadále převládá dg Bell obrny? §Cui bono? §Role PL, ORL, NEU v dg. a th. PO N.VII ?

10 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 10 PO N.VII - banální či závažné postižení NS? Cui bono? §První pravidlo praktické medicíny: Kde je to nahnuté, jen s tím pryč, jen s tím honem pryč. A.Cronin

11 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 11 Motolská zkušenost - PO N.VII jako NPN §Pacienti přes Urg.příjem a/nebo ambulanci. §Odesílá OL, neurol. nebo ORL - PO.VII. §Od r. 1998 nárůst susp. A 69.2 i z terénu při PO VII & Bannwarth.sy & ECM §Přesto nadále v terénu rozpaky nad pac. s PO VII, Bannwarth, únav.sy a artralgiemi...KAM S NÍM???

12 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 12 Perif. obrna N.VII - HV, borrelióza a... §Incid. PO N VII 40/100 000 ob. /rok Dg- mok, EMG, MEP. §Etiol. Lyme, HV1-3, DM, Bell, AIDP. §Th. kauzál. - ACV, atb, steroidy. Fyzioterapie. Symptomat. léčba §PCR endoneurální tekutiny u biopsií pozit. pro HSV 1,2 v 75%. (Brandt, 2000) Koincidence x kausalita ? §PO N.VII- HV-1 - nejčastější příčina - ( Schmutzhardt - X.Neu Kongres Jerusalem 2000)

13 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 13 PO N.VII, artralgie, únav. sy - v.s. neuroborrelióza. Kas č. 1. 10/ 2000 §J.M., m, 41 l.. Přij. 6.10.00 PO N.VII sin. NO -20.8.2000 únava, bolesti DK - akra, lýtka, coxalgie, >> chron. C alg.sy, cefalea. 29.9.angína, T 38 C- amox. 5.10. PO VIIsin §EA - 5 klíšťat bez EM - léto 00. OA - CK §O. PO VII sin <, < mening.sy, L2S2<< §Mok -CB 650, 240/3 (>>Lymfo},P++. Ko- CB 640, 45/3. Th. benyzlpen 20 mil.j./ d.

14 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 14 PO N.VII, cefalgie, únav. sy, myalgie, lumbalgie - v.s. Lyme. Kas č. 2, 9/ 2000 §J.L., m, 28. Přij. 27.9.00 POVII sin -Lb v.s. §NO - 15.8.00 C algie, blok, cefalea, iradiace HK, DK, dysestézie, nejistá chůze. Vyš. OL, neurol., intern., u nás 12.9.-VAS.26.9. POVII, parestézie jazyka, dysfagie.EA -0. EBV 1999. OA -migrény.O. PO VII> §Mok - CB 1280,740/3 ELISA 564/119- opak. m2532/1745 Th. benzpen. >> efekt

15 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 15 PO N.VII -G 51 - Lyme, HV... §1996-98 mok u 77 os. s PO N.VII. §Zánětl. vzorec u 42 os. (55%) § A 69.2 prokázána u 12 případů PO VII (16%). §HV 1,2 u 10 případů PO VII (13%) §Lymfocyt. a monocyt. pleocytóza §Hyperproteinorachie §Výrazné nálezy u banál. PO.N.VII

16 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 16 PO N.VII -G 51 - Lyme, HV... 1996-8 vs. 2000

17 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 17 PO N.VII -G 51 - Lyme, HV... §1-10 /2000 Neu kl. hospit. 24 os. s G 51, u nichž byla provedena LP. §Dg. A.69.2 potvrzena u 7 os. (30% ). §Dg. HV-1,3 u 3 os.(13%) §1-10 /2000 Neu kl. hospit. 44 os. pro susp.A 69.2, u nichž byla provedena LP. §Dg. A69.2 potvrzena u 11 os. (25%). U 7 os. (64%) PO VII vedla ke klin. dg. susp. A 69.2 -verifik. LP a sérol, PCR, ELM...

18 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 18 Mok u G 51 během 1-10 2000. 24 os. s G51, 7x verifik. A 69.2

19 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 19 Mok u A 69.2. během 1-10/2000. 44 os.susp. A 69.2, 11x verifik.,7x POVII

20 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 20 Hlášené případy Lymeské borrerliózy v ČR - absolutní hodnoty.

21 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 21 Hlášené případy Lymeské borrerliózy v ČR v % - data SZÚ Praha.

22 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 22 Hlášené případy neuroborreliózy v ČR. 1997-215, 1998 - 214 případů Nb hlášeno. Špička ledovce ??? Kolikrát více?

23 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 23 PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 §Kas.č.3. O.Š,1932, m, hosp.2708-170999 §OA - ope lipomu, hypertenze. EA neg. NO- 3 d. cefalea F dx,C pát, obě HK. Noční pessima. Závrať. 2708 PO VII dx. Klin.nál.: PO.VII dx,CK sy, neuropatie DK §Příjm.dg. PO N.VII-susp.zánětl. etiol. §Lab.vyš. FW 2. EMG- léze N.VII bil.,> dx. Ne radiculoneuritis na DK.

24 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 24 PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 §MOK 270899 08099 15099 CB 1060 705 465 Elem 1072 180 24 IgGb s/m 107/141 117/387 123/331 IgMb s/m 391/778 450/1109 419/721 Buňky Ly83 P8 Eo1 Ly92 Mo5 P2 E1 §Virol.- aktiv. HV 1 infekce, vyšší IgG proti EBV,CMV.

25 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 25 PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 §EEG -norm. §BAEP - hrubě abn. - léze pontobulbár. dx §Průběh: 30.8. též. PO N.VII sin. Th.- benz Pen 20 mil./d. 21 dní, rhb. Zprvu horšení stavu. Po 3 týd. značně zlepšen při pravid.rhb. a symptomat.th -Mestinon, vaso. Doléčen doxycyklinem 2x100 po 2 týd. Vážen dodatečně aciclovir...

26 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 26 Možnosti diagnózy Lb a HV a dalších neuroinfekcí §Není jiné jednoznačné dg. metody: §než přímý průkaz agens - Bb, HV... buď kultivací. Jen ta prokáže perzist. infekci. ALE minim.záchyt. ANEBO §PCR - dostatečně specifická, citlivější. ANEBO §Elektron. mikroskopie doplněná imunofluorescenční detekcí

27 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 27 Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci na Neu Kl 2.LF UK a FNM §Při PO N.VII, susp. A 69.2 či HV-1 - do 24 hod. LP, m+s na protil/PCR Bb, HV. §> >pleocytóza (Ly, Mo), >>proteinorachie, IgM v plazmocytech ihned benzylpen inf. {20 mil.j./den). Podle vývoje i steroidy. §Při nevýrazné pleocytóze, > CB čekáme na PCR na HV 1-3. Ale !!!

28 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 28 Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci na Neu Kl 2.LF UK a FNM §Při multifok. sy CNS - aciclovir před PCR. §Nečekáme na přímý (ELM, PCR, kultiv.), ani nepřímý průkaz Bb (sérol.) stačí mok. §Th. - při susp. A 69.2 ihned benzylpen. Při důvodné susp. na HV 1-3 - anamnéza, klin. obraz, >abnormál. mok -aciclovir. §MRI, CT. Podpůrný význam -EMG, MEP, VEP, EEG.

29 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 29 Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci §Oprostit se od pověr o PO N. VII Nejde o idiopatickou chorobu. Nejde o banální infekci. Jde o NPN. Čím dříve kauzální léčba, tím lépe.

30 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000 30 Komu patří poděkování ? Laboratorním pracovníkům. §Mikrobiologie je obor málem múzický. §Samá kultúra. A ještě se množí. C. John §Nebylo by vína, §nebylo by sýra, §nebylo by mikrobiologů & (virologů) §bez §mikroorganismů. C. John


Stáhnout ppt "Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu. Proč se chybuje v diagnostice i léčbě ? M.Bojar, K. Zárubová, E. Glosová, R. Mazanec,"

Podobné prezentace


Reklamy Google