Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu"— Transkript prezentace:

1 Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu
Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu. Proč se chybuje v diagnostice i léčbě ? M.Bojar, K. Zárubová, E. Glosová, R. Mazanec, E. Meluzínová, M. Tomášek, D. Hulínská, D. Janovská, K. Roubalová, J. Schramlová, A. Suchánková Karlova Univerzita Praha 2.LF - Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Státní zdravotní ústav Praha

2 Vyšetření moku u PO N.VII. Proč převládá dg. Bellova obrna?
Ambulantní medicína není zdaleka tak elegantní jako léčení na klinice, o to je však obtížnější MUDr. J. Noha Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

3 PO N.VII - banální či závažné postižení NS? Základní údaje.
Incid. PO N VII 40/ ob. /rok Dg- mok, EMG, MEP. Df.dg. Lyme, HV, DM, Bell, AIDP . Th. kauzál. - ACV, atb, steroidy. Fyzioterapie. Symptomat. léčba Spád.obl. - Pha 5, 13, 6, P-západ ob. PO N.VII, >> diparéza N.VII, cran. neuritis - Ihned LP. V. s. A při ECM,+ EA, prodrom „chřipka“ cefalea, myalgie, artralgie, vertebrál.sy C i LS, Plexitis, radiculitis, Bannwarth, únavový sy. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

4 Složení pacientů Neurologické kliniky 2.LF UK - 1997.
Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

5 Důvody hospitalizace na Neurol. klinice 2.LF UK - 1995-7.
Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

6 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
Spektrum dg. u os. přijatých na JIPneu zkušební provoz (2-6 lůžek). n 199 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

7 Role HV v postižení NS Komplikace - závažné - hlavně NS.
HV-1 Herpes simplex labialis aftózní gingivostomatitis, herpes labialis- ubikvitární rekurující infekce. Minim. 80% populace. „Banalita...“ Rekurující HV-2 : LI sy , porucha hybnosti, sfinkterů/ potence, neupat. Dg. dermatol., neurol., imunolog. Komplikace - závažné - hlavně NS. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

8 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
Role HV v postižení NS HV etiol.- opomíjena u PO N.VII, kraniál. neuritid. Lymfocyt. ME, myelitid, radikuloneuritid. Demyelinizač.on. (AIDP, CIDP, RS). Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

9 Kdo diagnostikuje, kdo léčí nemocné s PO N.VII?
Kam jsou odesíláni pacienti s PO VII při susp. infekč./parainfekč. postižení NS ? Kam by měli být odesláni? Kdo má dg&th ? Proč nejsou odesíláni tam, kam by měli být odesíláni? Proč nadále převládá dg Bell obrny? Cui bono? Role PL, ORL, NEU v dg. a th. PO N.VII ? Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

10 PO N.VII - banální či závažné postižení NS? Cui bono?
První pravidlo praktické medicíny: Kde je to nahnuté, jen s tím pryč, jen s tím honem pryč A.Cronin Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

11 Motolská zkušenost - PO N.VII jako NPN
Pacienti přes Urg.příjem a/nebo ambulanci. Odesílá OL, neurol. nebo ORL - PO.VII. Od r nárůst susp. A 69.2 i z terénu při PO VII & Bannwarth.sy & ECM Přesto nadále v terénu rozpaky nad pac. s PO VII, Bannwarth, únav.sy a artralgiemi... KAM S NÍM??? Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

12 Perif. obrna N.VII - HV, borrelióza a ...
Incid. PO N VII 40/ ob. /rok Dg- mok, EMG, MEP. Etiol. Lyme, HV1-3, DM, Bell, AIDP . Th. kauzál. - ACV, atb, steroidy. Fyzioterapie. Symptomat. léčba PCR endoneurální tekutiny u biopsií pozit. pro HSV 1,2 v 75%. (Brandt, 2000) Koincidence x kausalita ? PO N.VII- HV-1 - nejčastější příčina - (Schmutzhardt - X.Neu Kongres Jerusalem 2000) Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

13 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII, artralgie, únav. sy - v.s. neuroborrelióza. Kas č / 2000 J.M., m, 41 l. . Přij PO N.VII sin . NO únava, bolesti DK - akra, lýtka, coxalgie, >> chron. C alg.sy, cefalea angína, T 38 C- amox PO VIIsin EA - 5 klíšťat bez EM - léto 00. OA - CK O. PO VII sin <, < mening.sy, L2S2<< Mok -CB 650, 240/3 (>>Lymfo},P++. Ko- CB 640 , 45/3. Th. benyzlpen 20 mil.j./ d. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

14 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII, cefalgie, únav. sy, myalgie, lumbalgie - v.s. Lyme. Kas č. 2, 9/ 2000 J.L., m, 28. Přij POVII sin -Lb v.s. NO C algie, blok, cefalea, iradiace HK, DK, dysestézie, nejistá chůze. Vyš. OL, neurol., intern., u nás VAS POVII, parestézie jazyka, dysfagie.EA -0 . EBV OA -migrény.O. PO VII> Mok - CB 1280,740/3 ELISA 564/119- opak. m2532/1745 Th. benzpen. >> efekt Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

15 PO N.VII -G 51 - Lyme, HV... 1996-98 mok u 77 os. s PO N.VII.
Zánětl. vzorec u 42 os. (55%) A 69.2 prokázána u 12 případů PO VII (16%). HV 1,2 u 10 případů PO VII (13%) Lymfocyt. a monocyt. pleocytóza Hyperproteinorachie Výrazné nálezy u banál. PO.N.VII Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

16 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII -G 51 - Lyme, HV vs. 2000 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

17 1-10 /2000 Neu kl. hospit. 24 os. s G 51, u nichž byla provedena LP.
PO N.VII -G 51 - Lyme, HV... 1-10 /2000 Neu kl. hospit. 24 os. s G 51, u nichž byla provedena LP. Dg. A.69.2 potvrzena u 7 os. (30% ). Dg. HV-1,3 u 3 os.(13%) 1-10 /2000 Neu kl. hospit. 44 os. pro susp.A 69.2, u nichž byla provedena LP. Dg. A69.2 potvrzena u 11 os. (25%) U 7 os. (64%) PO VII vedla ke klin. dg. susp. A verifik. LP a sérol, PCR, ELM ... Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

18 Mok u G 51 během 1-10 2000. 24 os. s G51, 7x verifik. A 69.2
Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

19 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
Mok u A během 1-10/ os.susp. A 69.2, 11x verifik.,7x POVII Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

20 Hlášené případy Lymeské borrerliózy v ČR - absolutní hodnoty.
Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

21 Hlášené případy Lymeské borrerliózy v ČR v % - data SZÚ Praha.
Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

22 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
Hlášené případy neuroborreliózy v ČR , případů Nb hlášeno. Špička ledovce ??? Kolikrát více? Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

23 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 Kas.č.3. O.Š,1932, m, hosp OA - ope lipomu, hypertenze. EA neg. NO- 3 d. cefalea F dx,C pát, obě HK. Noční pessima. Závrať PO VII dx. Klin.nál.: PO.VII dx,CK sy, neuropatie DK Příjm.dg. PO N.VII-susp.zánětl. etiol. Lab.vyš. FW 2. EMG- léze N.VII bil.,> dx. Ne radiculoneuritis na DK. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

24 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 MOK CB Elem IgGb s/m / / /331 IgMb s/m / / /721 Buňky Ly83 P8 Eo1 Ly92 Mo5 P2 E1 Virol.- aktiv. HV 1 infekce, vyšší IgG proti EBV,CMV. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

25 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
PO N.VII - koincidence Lb a HV-1 infekce - reaktivace ?? Kas č. 3, 8/ 1999 EEG -norm. BAEP - hrubě abn. - léze pontobulbár. dx Průběh: též. PO N.VII sin. Th.- benz Pen 20 mil./d. 21 dní, rhb. Zprvu horšení stavu. Po 3 týd. značně zlepšen při pravid.rhb. a symptomat.th -Mestinon, vaso. Doléčen doxycyklinem 2x100 po 2 týd. Vážen dodatečně aciclovir... Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

26 Možnosti diagnózy Lb a HV a dalších neuroinfekcí
Není jiné jednoznačné dg. metody: než přímý průkaz agens - Bb, HV ... buď kultivací. Jen ta prokáže perzist. infekci. ALE minim.záchyt ANEBO PCR - dostatečně specifická, citlivější ANEBO Elektron. mikroskopie doplněná imunofluorescenční detekcí Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

27 Při nevýrazné pleocytóze, > CB čekáme na PCR na HV 1-3. Ale !!!
Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci na Neu Kl 2.LF UK a FNM Při PO N.VII, susp. A či HV-1 - do 24 hod. LP, m+s na protil/PCR Bb, HV. > >pleocytóza (Ly, Mo), >>proteinorachie, IgM v plazmocytech ihned benzylpen inf. {20 mil.j./den). Podle vývoje i steroidy. Při nevýrazné pleocytóze, > CB čekáme na PCR na HV Ale !!! Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

28 Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000
Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci na Neu Kl 2.LF UK a FNM Při multifok. sy CNS - aciclovir před PCR. Nečekáme na přímý (ELM, PCR, kultiv.), ani nepřímý průkaz Bb (sérol.) stačí mok. Th. - při susp. A 69.2 ihned benzylpen. Při důvodné susp. na HV anamnéza, klin. obraz, >abnormál. mok -aciclovir. MRI, CT. Podpůrný význam -EMG, MEP, VEP, EEG. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

29 Diagnostika a léčba PO N VII při Lb či HV-1-3 infekci
Oprostit se od pověr o PO N. VII Nejde o idiopatickou chorobu Nejde o banální infekci Jde o NPN. Čím dříve kauzální léčba, tím lépe. Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000

30 Komu patří poděkování ? Laboratorním pracovníkům.
Mikrobiologie je obor málem múzický. Samá kultúra A ještě se množí. C. John Nebylo by vína, nebylo by sýra, nebylo by mikrobiologů & (virologů) bez mikroorganismů. C. John Mok u PO N.VII. M.Bojar Č-S neurol sjezd Prešov 2000


Stáhnout ppt "Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu"

Podobné prezentace


Reklamy Google