Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Základní škola Městec Králové Autor:Mgr. Marcela Kloučková Název:VY_32_INOVACE_07_Aj6 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:přítomné časy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Základní škola Městec Králové Autor:Mgr. Marcela Kloučková Název:VY_32_INOVACE_07_Aj6 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:přítomné časy."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Základní škola Městec Králové Autor:Mgr. Marcela Kloučková Název:VY_32_INOVACE_07_Aj6 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:přítomné časy Anotace:Druhá část prezentace na téma přítomný čas průběhový vysvětluje, jak tvořit otázky a krátké odpovědi. Zároveň objasňuje užití tohoto času. Lze ji využít k výkladu nové látky, procvičování a opakování. Datum:28. 8. 2012

2

3 (tázací výraz) + to be (am/is/are) + podmět + významové sloveso končící na –ing Are you playing the piano? Is she getting dressed? Where are you going? What is he doing?

4 Yes, I am. Yes, you/we/they are. Yes, he/she/it is. No, I‘m not. No, you/we/they aren‘t. No, he/she/it isn‘t. Are you learning English? Yes, I am. Is she playing tennis at the moment? Yes, she is. Are they skiing? No, they aren‘t. Is he wearing a shirt? No, he isn‘t.

5 Answer the questions. Use the pictures. Is Tom eating a hamburger? Yes, he is. Are they sleeping? No, they aren‘t. They are watching TV. Is she playing the piano? No, she isn‘t. She is playing the guitar. [1] [2] [3]

6 Fill in the gaps with the correct form of the verbs. Eample: What is Peter doing? (do) 1. Is Mandy washing up? (wash up) No, she isn‘t. She is cooking dinner. (cook) 2. Are you studying Spanish? (study) Yes, I am. 3. Is he running now? (run) Yes, he is. 4. Why is she talking? (talk) 5. Are your friends smiling? (smile) Yes, they are.

7 Answer the questions. 1. What are you doing at the moment? I‘m... -ing. 2. What is your teacher doing now? He/she‘s … -ing. 3. Is your best friend riding a bike now? Yes, she/he is. No, she/he isn‘t. 4. Are you learning French? No, I‘m not. / No, we aren‘t. I‘m learning English. / We‘re learning English. 5. Is it raining today? Yes, it is. / No, it isn‘t.

8 Translate. 1. Poslouchá Anna nyní hudbu? Ano, poslouchá. Is Ann listening to the music now? Yes, she is. 2. Co teď děláš? What are you doing now? 3. Čteš knihu? Ne, nečtu. Čtu časopis. Are you reading a book? No, I‘m not. I‘m reading a magazine. 4. Sedí kočka právě teď na křesle? Ano, sedí. Is a cat sitting on an armchair at the moment? Yes, it is. 5. Kam teď jdou? Jdou do kina. Where are they going now? They‘re going to the cinema.

9 Make questions for these answers. Example: ________________________________________ We‘re going to a pop concert. 1. _______________________________________ She‘s flying to London today. 2. ______________________________________ My mother is cooking a cake. 3. ______________________________________ Yes, they are playing basketball. Where is she flying today? What is your mum cooking? Are they playing basketball ? Where are you going?

10 právě probíhající činnosti typická spojení: now, at the moment, today, this week…

11 Fill in the gaps with suitable words. isare amaregoinghaving wearing isdoingisn‘t playingisarewearing playingareisgoing doing are 1. A: ________ she ________ a skirt? B: No, she ________. She ________ trousers. 2. We _________ breakfast now. 3. A: _________ he _________ the piano now? B: Yes, he _________. 4. A: What _________ you _________? B: I _________ my homework. 5. They _________ table tennis at the moment. 6. A:Where _________ you _________? B: We _________ home. playing Is wearing is wearing isn‘t are having Is is aredoing am doing are playing aregoing are going

12 [1] Hamburger. Office.com [online]. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=hamburger&ex=2#ai:MC900338124| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=hamburger&ex=2#ai:MC900338124| [2] TV. Office.com [online]. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=TV&ex=1#ai:MC900089564|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=TV&ex=1#ai:MC900089564|mt:1| [3] Kytara. Office.com [online]. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kytara&ex=1#ai:MC900357161| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kytara&ex=1#ai:MC900357161|


Stáhnout ppt "Název školy:Základní škola Městec Králové Autor:Mgr. Marcela Kloučková Název:VY_32_INOVACE_07_Aj6 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:přítomné časy."

Podobné prezentace


Reklamy Google