Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_ X _2_12_Stup ň ování p ř íslovcí Šablona č íslo: X Sada č íslo: 2 Po ř adové č íslo DUM: 12 Autor: Mgr. Radmila Sálová

2 Anotace: Žáci se seznámí se stup ň ováním p ř íslovcí O č ekávaný výstup: Dokáží správn ě utvo ř it i použít první, druhý i t ř etí stupe ň ( u pravidelného stup ň ování ) Druh u č ebního materiálu: prezentace Typická v ě ková skupina: 13 – 15 let Klí č ová slova: Positiv, Komparativ, Superlativ, Pom ů cky a materiál: PC, sešit

3 Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním u č ebním materiálem: Žáci se seznámí se zp ů sobem tvo ř ení 2. a 3. stupn ě pravidelných p ř íslovcí Zapamatují si stup ň ování nepravidelných p ř íslovcí gut, gern a viel B ě žné tvary doplní správn ě do v ě t Tvo ř ení: Komparativ: 1. st. + -er Superlativ : am 1.st. + - sten ( má-li 2.st. p ř ehlásku, z ů stává zachována)

4 Pravidelné stupňování schnellschnelleram schnellsten dickdickeram dicksten dünndünneram dünnsten lautlauteram lautesten teuerteureram teuersten spätspäteram spätesten schwerschwereram schwersten weitweiteram weitesten kleinkleineram kleinsten

5 Pravidelné stupňování se změnou kmenové samohlásky starkstärkeram stärksten dummdümmeram dümmsten großgrößeram größten kurzkürzeram kürzesten warmwärmeram wärmsten langlängeram längsten starkstärkeram stärksten dummdümmeram dümmsten großgrößeram größten

6 Das Fahrrad ist teuer, das Motorrad ist teurer, das Auto ist am teuersten.

7 Nepravidelné stupňování dob ř e velmi/mnoho málo rád brzy č asn ě č asto hojn ě gut - besser - am besten wohl - besser - am wohlsten sehr/ viel - mehr - am meisten wenig - weniger/ minder - am wenigsten gern - lieber - am liebsten bald - eher - am ehesten früh - früher - am frühesten oft - öfter - am öftesten häufig - häufiger - am häufigsten

8 Dej příslovce v závorce do 2.stupně: 1. Sprich (deutlich) 2. Lies (schnell) 3. Sprecht (langsam) 4. Fragt (genau) 5. Lernt (fleißig) 6. Antworte (laut) 7. Lerne (viel) 8. Sprechen Sie (gut) aus

9 Dej příslovce v závorce do 2.stupně: 1. Sprich (deutlich) – deutlicher ! 2. Lies (schnell) – schneller ! 3. Sprecht (langsam) – langsamer ! 4. Fragt (genau) – genauer ! 5. Lernt (fleißig) – fleißiger ! 6. Antworte (laut) – lauter ! 7. Lerne (viel) – mehr ! 8. Sprechen Sie (gut) - besser aus !

10 Porovnávání: Hochsprung: Inge 1,25m, Marika 1,32m, Sabine 1,32m, Heike 1,36m. Inge springt hoch, Marika springt höher als Inge. Sabine springt so hoch wie Marika. Heike springt am höchsten von allen.

11 Použité zdroje: Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.motocykly.org/img/suzuki-gladius.jpg http://www.hybrid.cz/obrazky/mercedes-benz/trida-b-elektricke-auto.jpg http://www.worker.cz/p5055/Horsk%C3%A9-MTB-kolo-4EVER-CONVEX-V- Brake-2011.jpg http://www.praktik-hb.cz/wp-content/uploads/latka.gif


Stáhnout ppt "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google