Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_163_ČASOVÁNÍ SLOVES V PRÉTERITU Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_163_ČASOVÁNÍ SLOVES V PRÉTERITU Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_163_ČASOVÁNÍ SLOVES V PRÉTERITU Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace AutorMgr. Jana Hlistová Průřezové téma Gramatika Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Tematický celekNěmecký jazyk Ročník2. Datum tvorby14. 9. 2013 Datum a místo ověření20. 9. 2013 – německý jazyk 2. A Druh učebního materiálu Prezentace Odkaz na cvičení z učebnice

2 Anotace DUM je vyčerpávajícím a přehledným výkladem tvoření préterita jednotlivých druhů sloves. Inovativní je spojení výpočetní techniky se slovem učitele, popř. učebnicí Klíčová slova Préteritum, perfektum, slovesa pomocná, způsobová, pravidelná, nepravidelná, smíšená Metodický pokyn Žáci se mají naučit tvořit préteritum sloves pravidelných, způsobových, nepravidelných, smíšených, naučit tvary préterita sloves pomocných.. Tomuto cíli slouží cvičení z učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1 Žáci si dopředu zopakují tvary préterita sloves nepravidelných a smíšených. DUM je možno pro svou přehlednost využít jak k seznámení s gramatickým jevem, tak při opakování ve vyšších úrovních Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 PREZENTACE

4 Užití Perfektum – rozhovory běžná ústní i písemná komunikace Préteritum – vyprávění souvislého děje, např. pohádky popis minulých událostí, hl. v médiích (krátký tvar – rychlý spád) Ale! Prét. pomocných a způsobových sloves – v rozhovorech a běžné komunikaci

5 1) Pravidelná (slabá) 2) Způsobová (modální) 3) Pomocná 4) Nepravidelná (silná) 5) Smíšená

6 ich spieltewir spielten du spieltestihr spieltet er spieltesie spielten → Kořen slovesa + koncovky –te,-test,-te,-ten, -tet,-ten → 1. a 3. osoba se shodují

7 ich wart-e-te wir rechn-e-ten du arbeit-e-test ihr öffn-e-tet er bad-e-te sie atm-e-ten → Mezi kmen a koncovku vkládáme –e-

8 ich muss-tewir muss-ten du muss-testihr muss-tet er muss-te sie muss-ten → Ztráta přehlásky → Pravidelné koncovky

9 dürfenich durfte könnenich konnte mögenich mochte! müssenich musste sollenich sollte wollenich wollte + wissenich wusste!

10 haben pom. slovesa v perfektu sein werden - pom.sloveso - v budoucím čase - v pasivu

11 ich hattewir hatten du hattestihr hattet er hattesie hatten → Změna kmenové hlásky na –t- → Pravidelné koncovky

12 ich warwir waren du warstihr wart er war sie waren → Změna kmene → Koncovky -, -st, -, -en, -t, -en

13 ich wurdewir wurden du wurdestihr wurdet er wurdesie wurden → Změna kmenové samohlásky → Koncovky –e, -est, -e, -en, -et, -en

14 sprechen ich sprachwir sprachen du sprachstihr spracht er sprachsie sprachen → Změna kmene → Koncovky -, -st, -, -en, -t, -en

15 schreiben schrieb fahrenfuhr lesenlas gehenging findenfand anfangenfing an → Změna samohlásky, někdy i souhlásky

16 kennenznát nennen(vy)jmenovat, nazývat brennenhořet, pálit rennenutíkat bringenpřinést denkenmyslet sendenposílat, vysílat wendenobrátit

17 ich kanntewir kannten du kanntestihr kanntet er kanntesie kannten → změna kmenové samohlásky na –a- → pravidelné koncovky → nannte, brannte, rannte

18 ich brachtewir brachten du brachtestihr brachtet er brachtesie brachten → změna kmenové samohlásky na –a- → změna kmenové hlásky na –ch- → pravidelné koncovky → dachte

19 ich sandteXich sendete posílat, např. dopisvysílat zprávy ich wandteXich wendete obrátit obrazně, např na kohokonkrétní věc → existuje smíšený i pravidelný tvar s významovým rozdílem

20 Učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1: Tvoření tvarů v různých osobách - cv. na str. 122,123,124 Préteritum ve větách – cv. 6 str. 126, cv. 15 str. 127 (vyprávění o Berndovi) Pohádka „Der Wolf und die sieben Geißlein“ – cv. 20 str. 240 – umět číst v préteritu, popř, naučit se vyprávět

21 Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 1. Praha: Polyglot, 2000, 2. přepracované vydání. ISBN 80-86195-08-2


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_163_ČASOVÁNÍ SLOVES V PRÉTERITU Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší."

Podobné prezentace


Reklamy Google