Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Němčina pro jazykové školy nově 1. Lektion 5: Im Schnellimbiss Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Němčina pro jazykové školy nově 1. Lektion 5: Im Schnellimbiss Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Němčina pro jazykové školy nově 1. Lektion 5: Im Schnellimbiss Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Thema: Im Schnellimbiss PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. das Krauta) rýže 2. essenb) zelí 3. wohinc) dlouho 4. der Reisd) kam 5. langee) jíst

3 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. b) 2. e) 3. d) 4. a) 5. c)

4 Thema: Im Schnellimbiss PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. das Bier……… 2. fragen……… 3. der Hunger……… 4. jetzt……… 5. čekat……… 6. řízek……… 7. pozdě……… 8. doporučit………

5 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. das Bierpivo 2. fragenzeptat se 3. der Hungerhlad 4. jetztnyní, teď 5. čekatwarten 6. řízekdas Schnitzel 7. pozděspät 8. doporučitempfehlen

6 Thema: Im Schnellimbiss PŘÍTOMNÝ ČAS SILNÝCH SLOVES Změna:a v ä/au v äu laufen – bežet 1. ich laufe1. wir laufen 2. du läufst2. ihr lauft 3. er/sie/es läuft3. sie laufen

7 Thema: Im Schnellimbiss PŘÍTOMNÝ ČAS SILNÝCH SLOVES Změna:e v i/ie nehmen – brát, vzít 1. ich nehme1. wir nehmen 2. du nimmst2. ihr nehmt 3. er/sie/es nimmt3. sie nehmen

8 Thema: Im Schnellimbiss PŘELOŽ: 1. On jezdí autem. 2. Ty běžíš velmi pomalu. 3. Marika pomáhá svému bratrovi. 4. Ty nejíš.

9 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Er fährt mit dem Auto. 2. Du läufst sehr langsam. 3. Marika hilft ihrem Bruder. 4. Du isst nicht.

10 Thema: Im Schnellimbiss UTVOŘ SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA A PŘELOŽ: 1. Mit dem Bus …….. Jan sehr gern. (fahren) 2. Monika ………. noch nicht deutsch. (sprechen) 3. ………… du ein Taxi? (nehmen)

11 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Mit dem Bus fährt Jan sehr gern. Autobusem jezdí Jan velmi rád. 2. Monika spricht noch nicht deutsch. Monika ještě nemluví německy. 3. Nimmst du ein Taxi? Vezmeš si taxi?

12 Thema: Im Schnellimbiss ROZKAZ! kommen – přijít přijď! (ty-du)- / -ekomm! přijďte! (vy-ihr)-tkommt! přijďme! (my-wir)-en wirkommen wir! přijďte! (Vy-Sie)-en Siekommen Sie!

13 Thema: Im Schnellimbiss ROZKAZ! V 2. osobě j. č. se koncovka –e přidává jen u sloves končících na –t, –d. např. antworten – antworte!, baden – bade!. U silných sloves se změnou –e na –i/–ie platí tato změna i u rozkazu v 2. os. j. č. např. nehmen – nimm!; lesen – lies!. Často připojujeme –mal. Např. Sag mal, Eva! Řekni, Evo!

14 Thema: Im Schnellimbiss ROZKAZ! sein – být buď!sei! buďte!seid! buďme!seien wir! buďte! (vyk.)seien Sie!

15 Thema: Im Schnellimbiss UTVOŘ VŠECHNY ČTYŘI TVARY ROZKAZU U NÁSLEDUJÍCÍCH SLOVES Vzor: přijít: komm! kommt! kommen wir! kommen Sie! vzít čekat mluvit koupat

16 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: vzít: nimm! nehmt! nehmen wir! nehmen Sie! čekat: warte! wartet! warten wir! warten Sie! mluvit: sprich! sprecht! sprechen wir! sprechen Sie! koupat: bade! badet! baden wir! baden Sie!

17 Thema: Im Schnellimbiss PŘELOŽ: 1. Vař rychle! 2. Učte se německy! 3. Pracujme už! 4. Jezte, pane Nováku!

18 Thema: Im Schnellimbiss ŘEŠENÍ: Vař rychle! Koch schnell! Učte se německy!Lernt deutsch! Pracujme už!Arbeiten wir schon! Jezte, pane Nováku!Essen Sie, Herr Novák!

19 Thema: Im Schnellimbiss ZÁPOR – KEIN - Popírá podstatné jméno. - Tam, kde v kladné větě bylo s neurčitým členem nebo bez členu. - POZOR: V německé větě může být jen jeden zápor!

20 Thema: Im Schnellimbiss PŘEVEĎ VĚTY DO ZÁPORU A PŘELOŽ: Ihr habt eine Tochter. Du isst Eis. Ich schreibe einem Freund. Hat sie Zeit?

21 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Ihr habt keine Tochter.Nemáte (žádnou) dceru. Du isst kein Eis.Nejíš (žádnou) zmrzlinu. Ich schreibe keinem Freund.Nepíšu (žádnému) příteli. Hat sie keine Zeit?Nemá (žádný) čas?

22 Thema: Im Schnellimbiss SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN jednotné číslo PÁDPÁD ichduersiees játyononaono 3.mirdirihmihrihm 4.michdichihnsiees

23 Thema: Im Schnellimbiss SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN množné číslo PÁDPÁD wirihrsieSie myvyoniVy 3.unseuchihnenIhnen 4.unseuchsieSie

24 Thema: Im Schnellimbiss PŘELOŽ: Píšeme Vám. Vaříš jí. Slyším tě. Kupují ho.

25 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Wir schreiben Ihnen. Du kochst ihr. Ich höre dich. Sie kaufen ihn.

26 Thema: Im Schnellimbiss DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR A PŘELOŽ: Ich komme mit ………. um 8 Uhr. (er) Sie schreiben ………. einen Brief. (wir) Wir empfehlen ………. Schnitzel. (Sie) Gib es vor ………! (ich)

27 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. ihm - Přijdu s ním v 8 hodin. 2. uns- Píší nám dopis. 3. Ihnen- Doporučujeme Vám řízek. 4. mich- Dej to přede mě!

28 Thema: Im Schnellimbiss NEURČITÉ ZÁJMENO „MAN“ Překládá se často jako zvratné „se“ nebo „člověk“… Např. Was kocht man da? (Co se tu vaří?)

29 Thema: Im Schnellimbiss PŘELOŽ: 1. Das darf man nicht. 2. Hier kann man gut essen. 3. Im Restaurant soll man trinken. 4. Wie kommt man dorthin?

30 Thema: Im Schnellimbiss SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. To se nesmí. 2. Zde se člověk může dobře najíst. 3. V restauraci se má pít. 4. Jak se tam člověk dostane?

31 Thema: Im Schnellimbiss Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy nově 1. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-912-4. 232 s.


Stáhnout ppt "Němčina pro jazykové školy nově 1. Lektion 5: Im Schnellimbiss Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google