Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ /PAST CONTINUOUS/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ /PAST CONTINUOUS/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ /PAST CONTINUOUS/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ POUŽITÍ děj, který probíhal v minulosti v určitý okamžik (at 5 o‘clock, between 6 and 7) At 7 o‘clock I was lying in bed. I was shopping at 10:30 yesterday. V sedm hodin jsem ležel v posteli. Včera v 10:30 jsem nakupoval. TODAYYESTERDAY 7 o´clock12 o´clock – now 10 o´clock 11 o´clock

3 jestliže zdůrazňujeme dobu trvání POUŽITÍ MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ She was singing for two hours. Dvě hodiny zpívala. She was watching TV the whole evening. Dívala se na televizi celý večer. TODAYYESTERDAY 7 8 9 o´clock now afternoonevening

4 když jsme v minulosti něco dělali, ale nedokončili – u nedokonavých sloves My father was repairing his car. I was writing my diary last night. Můj otec opravoval své auto. Včera večer jsem si psala svůj deník. POUŽITÍ MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

5 často se používá ve větě se slovem „while“ – zatímco While I was having a shower, my phone rang. While I was packing, my boyfriend was looking for our passports. Zatímco jsem se sprchoval, zazvonil telefon. Zatímco jsem se balila, můj přítel hledal naše pasy. POUŽITÍ MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

6 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ oznamovací věta TVORBA I YOU WE THEY HE SHE IT GOING PLAYING DRIVING TO SCHOOL. FOOTBALL. MY CAR. AM ARE IS WAS WERE WAS

7 TVORBA I __________ TV. (watch) We __________ all night. (study) She __________ dinner. (cook) They __________ home. (walk) My friend __________ football. (play) You __________ a car. (drive) You __________ to them. (talk) was watching were studying was cooking were walking was playing were driving were talking MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ oznamovací věta

8 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ záporná věta TVORBA I YOU WE THEY HE SHE IT GOING PLAYING DRIVING TO SCHOOL. FOOTBALL. MY CAR. WAS WERE WAS NOT WASN´T WEREN´T

9 I ____________ to school. (go) We ____________ together. (talk) You ____________ at your friend’s.(sleep) She ____________ at the guitar. (play) They ____________ TV. (watch) It ____________. (work) He ____________ at 5 o´clock. (shop) MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ záporná věta wasn´t going weren´t talking weren´t sleeping wasn´t playing weren´t watching wasn´t working wasn´t shopping

10 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ tázací věta TVORBA I YOU WE THEY HE SHE IT GOING PLAYING DRIVING TO SCHOOL. FOOTBALL. MY CAR. ?????? WAS WERE WAS

11 ___ Paul _______ a book? (read) ___ you _______ to music? (listen) ___ they _______ their parents? (visit) ___ Lucy _______ the dishes? (do) ___ they _______ at their friends? (shout) ___ the dog ______ ?(bark) ___ your friend_______ for you? (wait) MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ tázací věta Wasreading Werelistening Werevisiting Was doing Wereshouting Was barking Waswaiting

12 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ otázka doplňovací „Wh- question“ TVORBA I YOU WE THEY GOING WORKING PLAYING HE SHE IT WERE WAS YESTERDAY AT 6 O´CLOCK? BETWEEN 6 AND 8:00? LAST NIGHT? WHERE WHAT WHEN WHY HOW

13 MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ otázka doplňovací „Wh- question“ ____________________? (talk / to / who / you) ____________________? (how long / TV / watch / she) ____________________? (do / at / they / 6 / what) ____________________? (go / you / where) ____________________? (sing / he / why) ____________________? (what / car / you / drive) ____________________? (what / Kate / learn) Who were you talking to How long was she watching TV What were they doing at 6 Where were you going Why was he singing What car were you driving What was Kate learning

14 Vytvoř otázky k odpovědím: ______________________________at six o´clock yesterday? (go) I was going to school. ________________________________at your lunch break? (eat) I was eating a sandwich. _____________________________________________ ? (speak) I was speaking to my classmate. ________________________________at 2 in the afternoon? (do) I was having a PE lesson. ___________________________________in the evening? (watch) I was watching news. Where were you going What were you eating Who was she speaking to What were you doing What were you watching

15 Utvoř tvary –ing z daných sloves sit watch give lie run play move talk be swim take type go write put speak sitting watching giving lying running playing moving talking being swimming taking typing going writing putting speaking

16 Doplň „was“ nebo „were“ Your father ______ repairing your bike. I ______ reading a book. She ______ packing her bag. My friends _______ watching TV. It ______ raining. The dog ______ barking. They _______ swimming in the swimming pool. The children ______ singing a song. My friends ______ making a cake. Lucy _______learning English. was were was were was

17 Utvoř kladné věty: Tom ________________ hockey. (play) It ________________. (rain) We ________________ to music. (listen) You ________________ the cards. (play) The mobile ________________.(ring) My dad ________________ the car. (wash) Lucy ________________. (text) Tom ________________ with Ann. (dance) I ________________ for the bus. (wait) was playing was raining were listening were playing was ringing was washing was texting was dancing was waiting

18 Utvoř záporné věty: They ________________ the newspaper. (not/read) I ________________ to the radio. (not/listen) My friends ________________. (not/work) Peter ________________ the candy. (not/eat) You ________________ in the gym. (not/work out) Suzan ________________ an email. (not/write) We ________________ football. (not/play) She ________________ lunch. (not/have) You ________________ German. (not/learn) weren´t reading wasn´t listening weren´t working wasn´t eating weren´t working out wasn´t writing weren´t playing wasn´t having weren´t learning

19 Utvoř otázky: ________________________ (go / friends / out / she / with /?) ________________________ (you / the guitar / play / ?) ________________________ (watch / why / Tom / TV / ?) ________________________ (we / talk / to / the man / ?) ________________________ (do / he / yesterday / what / ?) ________________________ (work / in her room / she / ?) ________________________ (write / he / an email / why / ?) ________________________ (wash up / the kids / ?) ________________________ (they / lunch / have / ?) Was she going out with friends? Were you playing the guitar? Why was Tom watching TV? Were we talking to the man? What was he doing yesterday? Was she working in her room? Why was he writing an email? Were the kids washing up? Were they having lunch?

20 Poskládej věty: ________________________ (rain / for long / not) ________________________ (wear / at the party / you / what / ?) ________________________ (I / letters / all day / write) ________________________ (speak / not / he / to me) ________________________ (you / watch / what / last night / ?) ________________________ (talk / Lisa / for hours) ________________________ (football / not / play / we) ________________________ (dinner / cook / not / my parents) ________________________ (play / cards / they / why?) ________________________ (you / what / yesteday / do / ?) It wasn´t raining for long. What were you wearing at the party? I was writing letters all day. He wasn´t speaking to me. What were you watching last night? Lisa was talking for hours. We weren´t playing footbal. My parents weren´t cooking dinner. Why were they playing cards? What were you doing yesterday?

21 Zeptej se na podtrženou informaci: ________________________________________________ ? Sasha was working at a restaurant last Monday. ________________________________________________ ? My mom was waiting for me. ________________________________________________ ? She was running because she was scared. ________________________________________________ ? My sister was playing the guitar. ________________________________________________ ? We were visiting our grandma. ________________________________________________ ? Peter was singing a romantic song. Where was Sasha working last Monday Who was my mom waiting for Why was she running What was my sister playing Who were visiting our grandma What was Peter singing

22 Oprav chyby: She wasnt watching TV. We were waiting for him for 2 hours. I were playing football with my friends. They weren´t shoping. Tom was writing a test. My parents were cooking dinner. I wasn´t wanting to buy the book. He was swiming in the pool. wasn´t correct was shopping correct didn´t want swimming

23 Popiš, co se dělo v tento okamžik na pláži. Použij daná slovesa: shine blow play laugh throw watch stand

24 Možná odpověď: The sun was shining. The wind was blowing. The children were playing, throwing the ball and laughing. Their father was standing on the beach and watching them.

25 Zdroj: Obrázek slide 23. [cit. 2015-25-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&p os=4


Stáhnout ppt "MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ /PAST CONTINUOUS/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google