Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_3B_15_The Czech Republic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_3B_15_The Czech Republic."— Transkript prezentace:

1

2 NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_3B_15_The Czech Republic TÉMA SADY : Anglický jazyk ROČNÍK : 3., 4. ročník/septima, oktáva DATUM VZNIKU : říjen 2013 AUTOR : Ing. Naděžda Schánová

3 ANOTACE Prezentace „The Czech Republic“ je určena k opakování a přípravě k ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka zejména pro žáky septimy, oktávy, třetích a čtvrtých ročníků gymnázia. Prezentace, nebo její části mohou být použity při výuce i mladších žáků. Snímky jsou řazeny podle následující osnovy: všeobecná data, politický systém, zeměpis, ekonomika, historie, zajímavá místa, kultura- slavné osobnosti, zvyklosti. Žáci na základě nabídnuté slovní zásoby tvoří věty; překládají – testují svou slovní zásobu, případně doplňují chybějící informace. v zeměpisné části testují své znalosti na základě obrazových indícií, v části „historie“si nahlas nebo samostatně přečtou jim známé skutečnosti a v závěru si otestují znalost několika zlomových okamžiků naší historie připomínaných národními svátky v našem kalendáři. V sekci „places of interest „se pracuje s hypertextovým odkazem na video UNESCa o českých památkách zapsaných do světového kulturního dědictví. Zde bych nechala prostor žákům ať si samostatně na internetu (třeba doma) najdou taková místa v ČR, která buď navštívili nebo jim jsou milá (přírodní rezervace, rekreační oblasti, sportoviště většího významu…) stejně tak v sekci“kultura“ jsou nabídnuté hypertextové odkazy.Žáci je mohou využít, nebo si najít jiné a pohovořit o takových osobnostech ĆR, kterých si sami váží. V části věnované zvykům jsou nastíněny jen obecné trendy a specifické tradice budou probrány v rámci jednotlivých svátků (Customs – holiday). Obrázky zakrývají slovní zásobu, kterou by již měli žáci znát, a tak si ji zopakují. Prezentace může být použita pro procvičení jednotlivých témat osnovy v několika vyučovacích hodinách.

4 Prague – capital city Parliamentary democracy President... head of state Prime minister … head of government Currency … Czech Crown (1 crown (Kc) = 100 hellers (hal)) Population … over 10 million inhabitants Official language – Czech National anthem – Where is my home? member of NATO - since 1999 member of the European Union - since 2004 THE CZECH REPUBLIC 1993 12

5 What information about the Czech Republic can you get from this picture? vocabulary: to comprise sth / be comprised of/ to consist of, three original countries of The Czech crown, the Czech Lands, to divide into, self-administrating, regions, fourteen, to contain sth, coat of arms, eagle, lion, crowned, Moravian, Silesian, Czech 3

6 ČR má rozlohu 78 864 km 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ČR má asi 10,5 milionů obyvatel (Češi 81,1 %, Moravané 13,2 %, Slezané 0,4 %, menšiny: Slováci, Poláci, Němci; hlavní náboženství: římskokatolické 39,2 %, protestantské 4,1 % ) ……………………………………………………………………………………….. ČR je státem ve střední Evropě …..…………………………………………………………………………………… Hlavní město české republiky je Praha. …..……………………………………………………………………………………… ČR sousedí s Polskem na severu, s Německem na západě, s Rakouskem na jihu a Slovenskem na východě. ….……………………………………………………………………………………… The Czech Republic has an area over 78,000 sq km (of 78,864 sq km) The Czech Republic has got about 10.5 million inhabitants (Czech 81,1 %, Moravian 13,2 %, Silesian 0,4 %, minorities- Slovaks, Romany, Polish, Germans; main religions: Roman Catholic – 39,2 %; Protestant – 4,1 %) The Czech Republic is a state in the middle of Europe The capital city is Prague The Czech Republic borders on Poland in the North, on Germany in the West, on Austria in the South, and on Slovakia in the East Translate the following sentences vocabulary: sq km, area, about, in Central Europe, border on / it shares borders with, Poland, Austria, Germany, Slovakia, inhabitant, state, in the North….

7 Politická moc Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní The political system prezident parlament vláda soudy Translate and put into sentences:( vocabulary: to divide into, power, judicial, executive, legislative, government, courts) +

8 Political power The legislative power The executive power The judicial power The political system President Parliament Government (The Cabinet) Courts +

9 Parliament bicameral legislature, law-making body..... members Elected for … year terms Chamber of …………………. the lower house/The House of Parliament) … members Elected for … years, every …. years one third of the Senators are renewed ……………. (the upper house) Deputies Fill in the gabs and make sentences ( vocabulary: to consist of) Senate 200 4 81 6 2

10 Každý občan starší 18ti let je oprávněn volit kandidáty do Poslanecké sněmovny a Senátu Nejsilnější politické strany jsou: Občanská demokratická strana České strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová Strana zelených Parlament dvoukomorový zákonodárný orgán Parliament bicameral legislature / law-making body Every citizen who is at least 18 years old is entitled to vote for candidates to the House of Parliament/ Chamber of Deputies and the Senate. The largest political parties are: Civic Democratic Party (centre right) Czech Social Democratic Party (centre left) Bohemia and Moravia Communist Party Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party Green Party

11 Je hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil Prezident je volen každých pět let (od roku 2013 je prezident volen občany – přímá volba) jmenuje ministerského předsedu a ostatní členy vlády na návrh ministerského předsedy Prezident má pravomoc  vrátit návrhy zákonů parlamentu (může uplatnit právo veta)  jmenovat soudce ústavního soudu  rozpustit Parlament za určitých okolností is the head of state and the supreme commander (commander in chief )of the armed forces The President is elected once every five years (from 2013 the president is elected by the public – direct elections) appoints the prime minister (make appointments of….) and the other members of the cabinet on a proposal by the prime minister. The president has the power to  return bills to the parliament( he can exercise the power of veto),  nominate constitutional court judges  dissolve the parliament under certain circumstances. Prezident (výkonná moc) President (The executive power)

12 Skládá se z  premiéra  více-premiérů  ministrů ( včele ministerstev Vnitra Zahraničních věcí Obrany Průmyslu Obchodu Zemědělství Financí Dopravy Práce a sociálních věcí  premier  the vice-premiers  ministers ( head ministries of Interior Foreign affairs Defence Industry Commerce Agriculture Finance Transport Labour and social affairs) Vláda (výkonná moc) Government / The Cabinet (executive power) vocabulary: is composed of

13 The Thun Palace The palace is a part of the complex of buildings (in Lesser Quarter, Prague) constituting the seat of the Parliament - the Chamber of Deputies The seat of the Senate of the Parliament of the Czech Republic is Wallenstein Palace in Prague. Garden of Straka Academy, Prague Malá Strana, seat of Cabinet of the Czech Republic 6 5 4

14 Soudní systém:  Nejvyšší soud (soudci jmenováni prezidentem)  Ústavní soud (soudci jmenováni prezidentem  krajské soudy  okresní soudy System of courts:  Supreme court (judges are appointed by the president, seat - Brno )  Constitutional Court (judges are appointed by the president, seat - Brno)  Regional courts  District courts Soudy (soudnictví) Courts (Judicial power)

15 cross-country ski race… (50 km) Geography Make sentences: ( vocabulary: mountainous country, varied landscape, the highest peak, high, mining area, coal, natural preserve, winter sports, hiking, cycling, mushrooming, cableway) Mountain ranges The Krkonoše The Giant Mountains Sněžka(1602m) The Orlické hory The Eagle Mountains The Jizerské Mountains The Krušné Mountains The Ore Mountains The Šumava range.u.a.a Nat. Park 7 8 9

16 Geography Make sentences: ( vocabulary: destination for religious pilgrimage, the highest peak, high, Slavonic god of Sun, War and Victory Mountain ranges (Moravia) Hrubý Jeseník Moravian-Silesian Beskids 4 10 11 Praděd 1,490m Lysá hora 1,323m Sculpture of Cyril and Methodius Radhošť 1,129m Sculpture of god Radegast 12 13

17 14 Slapy dam on …river Geography rivers The Elbe Děčín Ústí nad Labem The Vltava Prague Český Krumlov / Lipno, Slapy The Eger Louny The Morava Olomouc Kroměříž Olomouc Make sentences: (Offered vocabulary: major cities along the river, flows into the North Sea, /Danube/, Black Sea, tributary, dams, water sports, floods) 15 16 17 Střekov Castle Confluence of Elbe and.. in Litoměřice

18 Brown coal, lignite North Bohemia Coal basin (Chomutov, Most, Teplice), Sokolov Basin (Karlovy Vary) hnědé uhlí / lignit black coal / anthracite Ostrava Coal Basin, Kladno, Plzeň černé uhlí / antracit graphite,, timber, iron ore, uranium, oil, grafit, stavební dříví, železná ruda, uran, ropa Economy natural resources / raw materials Make sentences: vocabulary: large / rich deposits of … are found near / in, smaller deposits of …, there are also minor deposits of ….

19 Unemployment rate … 8% (1Q (first quarter ) 2013 - Ministry of Labour and social affairs) Agriculture 2 % Mining and quarrying Industry 38 %) Manufacturing Electricity, gas production Service 60 % (Trade, hotels and restaurants, transport ( 21.2 %), Financial and business (6.6 %) ) Míra nezaměstnanosti ECONOMIC STRUCTURE - share of economic sectors in Gross Domestic Product (1Q 2011) Economy podíl ekonomických odvětví na hrubém domácím produktu (1. čtvrtletí 2013) Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Produkce elektřiny a plynu

20 Economy manufacturing industry (important for Czech export )  the automotive sector  electrical engineering and electronics  high-tech mechanical engineering  IT and software development. The significant sectors for Czech manufacturing industry are:

21 Produced personal automobile brands in the Czech Republic in 2012 The most vehicles were produced by Mladá Boleslav-based Škoda Auto (more than 656,306 vehicles), giving it a majority 55.9 % share of all produced personal vehicles in that year. Většina vozů byla vyrobena Škodou Auto se sídlem v Mladé Boleslavi (přes 650 tisíc vozů), což přináší většinový 55,9 % podíl na všech vyrobených osobních vozů v daném roce. Economy Most of the vehicles produced in the Czech Republic are personal vehicles, which make up 99 % of all motor vehicles produced in the Czech Republic. The remaining approximately 1 % is divided among production of buses, service vehicles and motorcycles. Většina vozidel vyrobených v České Republice jsou osobní automobily, které tvoří až 99 % všech motorových vozidel vyrobených v ČR. Zbývající přibližně 1 % je rozděleno mezi výrobu autobusů, užitkových vozů a motocyklů. Translate: ( vocabulary: podíl na trhu – share of the market, většinový podíl - a majority share, divide, užitkový vůz – service vehicles, … se sídlem v X X-based …, remaining) The small Czech manufacturer of sport roadster vehicles, Kaipan, has the smallest share of the market of produced automobiles (0.001 %). Malý český výrobce sportovních roadstrů (dvousedadlových vozů), Kaipan, má nejmenší podíl na trhu vyrobených automobilů (0,001%).

22 Economy Export Destinations in 2012 (share of total exports)

23 Economy

24 The Czech Republic is also an important producer of  sanitary ceramics (Bechyně and Znojmo; a modern manufacturing plant in Teplice).  domestic glass jewellery and glass Christmas decorations the Preciosa group- the world’s leading producer of cut crystal, machine-cut chatons (Šatonové korálky | Ceske-koralky),Šatonové korálky | Ceske-koralky pearls and other bijouterie stones Moser glass factory producing  luxury drinking glasses from stained glass and crystal in Karlovy Vary other Czech export sectors:  Chemicals and pharmaceuticals  The building industry

25 Land use Economy Agriculture (1Q 2011) arable land 41 %, permanent crops 2 % (orchards, vinyards…) permanent pastures 11 % forests and woodland 34 %, other 12 % The percentage of workers in agriculture in the overall employment structure of the national economy is 2.9 %.

26 Agriculture products: Crops planting: grain (wheat, barley, rye, oat ) pulses root crop (potatoes) fodder plants and technical and special crops that include: vines, sugar beet, oil crops (oilseed rape), hops, fruit, vegetables and curative and aromatic plants. Economy Find the English equivalent for the vocabulary below: pěstování plodin: obiloviny (pšenice, ječmen, žito, oves) luskoviny, okopaniny (brambory), pícniny a technické a speciální plodiny, mezi které patří vinná réva, cukrová řepa, olejniny, chmel, ovoce, zelenina a léčivé a kořeninové rostliny. 17

27 Animal production Livestock : hovězí dobytek ……. drůbež ……. sheep, fish, pig cattle poultry Hlavním cílem živočišné výroby je vyrábět maso, mléko, vejce pro tuzemský trh a pro efektivní vývoz. Economy The principle aim of animal production is to produce meat milk and eggs for the domestic market and for effective export

28 V českém vývozu zemědělských produktů tvoří většinu (převažují) tradiční české zpracované výrobky (pivo, slad, nečokoládové cukrovinky, sušené mléko, střeva z kutisinu). Economy Český agrární zahraniční obchod je dominantně orientovaný na země EU, jejichž podíl na obratu českého agrárního zahraničního obchodu se pohybuje kolem 90%. Z neunijních (třetích) zemí je největším partnerem tradičně Ruská federace. In the Czech exports of agricultural commodities prevail Czech processed products (beer, malt, sugar confectionery not containing cocoa, milk powder, artificial guts of hardened protein). The Czech agricultural foreign trade is predominantly oriented on partners from EU, the share of the EU countries within the Czech agricultural foreign trade amounts 90% permanently. Among third countries, the largest partner is traditionally Russian Federation

29 HISTORY Breaking points of our history listed in the Czech Calendar  January 1 (New Year) 1993 Restoration of the independent Czech State (Czechoslovakia split into the Czech and Slovak states)  May 8 1945 Liberation Day The Germans agreed to a surrender, the country was liberated from Nazi occupation (1939 – 1945); end of Word War II  July 5 863 St. Cyril and St. Methodius Day (Cyril is his monastic name, he was originally called Constantin) They came to Moravia and brought Christianity to Slavs. Constantin (later Cyril) put together an artificial language - Old Slavonic and created special script for it (Glagolitic).

30  July 6 1415 Jan Hus (John Huss) Day He was condemned in an inquision trial in Constance for the effort to reform the Christendom and burned at the stake as a heritic. His followers later fought in Hussite wars.  September 28 935 (some sources 929) St. Wenceslas Day - Czech Statehood Day (St. W. – patron saint of the Czech Nation) Prince Wenceslas from Přemyslid dynasty, son of Vratislav I, was murdered by his brother Boleslav at the stronghold of Boleslav ( today Stará Boleslav) HISTORY

31  October 28 1918 Czechoslovak Independence Day The Austro-Hungarian Empire disintegrated and the independence of Czechs and Slovaks was officially declared in Wenceslas Square. Tomáš Garrigue Masaryk was elected the first president of newly founded Czechoslovak Republic (November). He was beloved by the Czech nation and called „President Liberator“ HISTORY 18

32  November 17 19 39 Struggle for freedom and Democracy day There was a clearly political dimension to the demonstration held on 28 October 1939 to mark the anniversary of the founding of Czechoslovakia. During the demonstration against Nazi occupation Jan Opletal, a student of medicine, was shot. There were further demonstrations held on the day of his funeral. This held to other Nazi repression (the attempt to break the power of the Czech intelligentsia) and on 17 November 1939 all Czech institutions of higher education were closed. Many students were taken to concentration camps and 9 leaders of the student movement were shot. HISTORY

33 1989 Struggle for Freedom and Democracy Day (It was the 50th anniversary of the execution of 9 Czech student leaders and the closure of the universities by the Nazis in 1939. It was a brutal act. The whole world criticised it and therefore 17 November later became International Students Day.)  Many students protested against the repressive communist regime. The demonstration was violently suppressed by communist security forces which provoked a storm of public anger and it was the beginning of the „Velvet revolution“, the process leading to democracy. HISTORY The execution of 9 Czech student leaders and the closure of the universities by the Nazis in 1939 was a brutal act. The whole world criticised it and therefore 17 November later became International Students Day  November 17 19 89 Struggle for Freedom and Democracy Day It was the 50th anniversary of…. Many students protested against the repressive communist regime. The leaders of communist party tried to suppress the protest violently by communist security forces. That act provoked a storm of public anger and it was the beginning of the „Velvet revolution“, the process leading to democracy.

34 Now fill in the gaps to convince yourself you know the breaking points in the Czech history when most people (including students) in the Czech Republic have a day off to commemorate them. …… 863……………………………………………….. …… 935……………………………………………….. ……1415…………………………….…………………. ……1918……………………………………………….. ……1945……………………………………………….. ……1939……………………………………………….. ……1989………………………………………………...…..1993……………………………………………….. 5/7 28/9 6/7 28/10 8/5 1/1 17/11 17/11 St. Cyril and St. Methodius Day St. Wenceslas Day Struggle for Freedom and Democracy Day Czechoslovak Independence Day Liberation Day Jan Hus (John Huss) Day Restoration of the independent Czech State HISTORY

35 PLACES OF INTEREST The following hyperlink is going to take you to the places entered to the UNESCO list of World Heritage. http://www.youtube.com/watch?v=2YsAZHlg0RA Did you visit any of these sites? Which one would you like to visit and why? Name some of them. Which sites are worth mentioning/ visiting besides the ones showed in the video? (e.g. close to your place, natural reserves etc.)

36 Politician Václav HavelCzech president Inventor Writer Painter Poet Composer Film director Sportsman Singer Bedřich Smetana My Homeland Markéta Irglová Falling Slowly Miloš Forman Amadeus Alphonse Mucha posters for Sarah Bernhardt Otto Wichterle Contact lenses Petr Čech footballer- goalkeeper Karel Čapek play RUR (robot) Jaroslav Seifert Poems CULTURE Mention at least 5 well-known personalities from the Czech Republic and tell us what they are famous for. You can be inspired by the personalities below. Match them with their professions and work.

37 CZK 5,000: Tomáš Garrigue Masaryk- the first Czechoslovak president CZK 2,000: Ema Destinová – famous opera singer CZK 1,000: František Palacký a Czech historian and politician, the most influential person of the Czech National Revival CZK 500: Božena Němcová – Czech writer CZK 200: Jan Amos Komenský – Modern pedagogy founder CZK 100: Czech King and Holy Roman Emperor Charles IV http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Kulh%C3%A1ne k http://vlast.cz/platidla-ceske-republiky/http://vlast.cz/platidla-ceske-republiky/) Tip: You can touch the picture of some remarkable personalities from our history on the Czech banknotes – who are they? Do you know them? Do you know the name of the painter? The hyperlinks below will help you CULTURE http://www.atsnotes.com/catalog/banknotes/czech.html

38 CUSTOMS They are derived from the local conditions and differ in the regions. Generally: Czechs like to drink beer e.g. Budvar (brewery in České Budějovice), Pilsner Urquell (Pilsen), Staropramen(Prague, Ostrava- Ostravar), Starobrno (Brno);there are more than 200 breweries in the CZ. The Czech Republic has the highest beer consumption per capita in the world. Moravians like to drink wine (Moravian sub- regions : Znojmo, Mikulov, Velké Pavlovice, Slovácko; Bohemian sub-regions: Mělník,Litoměřice )

39 For breakfast as well as at work people usually drink tea, or coffee with or without milk and sugar. They have roll or slice of brown bread, butter and some salami or cheese. Those who can get fresh morning pastry enjoy it. More popular with children are becoming cereals with milk. When Czechs have a break they have for snack sandwiches or or open sandwiches. CUSTOMS Obložené chlebíčky obložené přiklopené housky

40 Generally, Czech quisine is too fatty and sugary. Traditional dish consists of roast pork with dumplings and sauerkraut ( or cabbage). Typical Czech sweet dish is the fruit ( plums, apricots, strawberries) filled dumplings. Traditional dessert is the apple strudel. Festive meal compounds potato salad and Wiener schnitzel CUSTOMS

41 Other typical food: Soups: Potato soup Garlic soup Beef soup with liver dumplings Main dishes: Beef sirloin with dumplings and cream sauce Beef goulash with dumplings hovězí guláš s knedlíkem CUSTOMS Good news – more and more people prefer Italian, French, Chinese….cuisine – more vegetables, fish, pasta, rice etc. hovězí polévka s játrovými knedlíčky svíčková na smetaně, knedlík

42 Let´s learn more about other customs (not only eating habits) next time (Christmas, New Year´s Eve, Easter…)

43 ZDROJE AUTOR NEZNÁMÝ. Hrubý domácí produkt - HDP [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.aktualne.centrum.cz/hruby-domaci- produkt-hdp/http://wiki.aktualne.centrum.cz/hruby-domaci- produkt-hdp/ AUTOR NEUVEDEN. zemědělství [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ AUTOR NEUVEDEN. Current trends in Czech exports [online]. [cit. 13.10.2013]. Dostupný na WWW: http://eagri.cz/public/web/file/109294/Akt._trendy_EN_final_full.pdf AUTOR NEUVEDEN. Basic Data [online]. [cit. 7.10.2013]. Dostupný na WWW:http://www.businessinfo.cz/en/about-the-czech-republic/basic- data.htmlhttp://www.businessinfo.cz/en/about-the-czech-republic/basic- data.html SOURCE: EU OFFICE ČS, A. S.. Analysis of the Automotive Industry in the Czech Republic [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.businessinfo.cz/en/articles/analysis-of-the-automotive- industry-in-the-czech-republic-36249.html http://www.businessinfo.cz/en/articles/analysis-of-the-automotive- industry-in-the-czech-republic-36249.html

44 ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. Basic Data [online]. [cit. 7.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.businessinfo.cz/en/about-the-czech-republic/basic- data.html JEDLIČKA, Jan; KOZELSKÝ, Tomáš; MAJCHRÁKOVÁ, Jana. Analysis of the Automotive Industry in the Czech Republic [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.businessinfo.cz/en/articles/analysis-of- the-automotive-industry-in-the-czech-republic-36249.htmlhttp://www.businessinfo.cz/en/articles/analysis-of- the-automotive-industry-in-the-czech-republic-36249.html AUTOR NEUVEDEN. Glass, Porcelain [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.czechtradeoffices.com/d/documents/02/sklarsky.pdf http://www.czechtradeoffices.com/d/documents/02/sklarsky.pdf AUTOR NEUVEDEN. Traditional Czech export sectors [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.czechtradeoffices.com/about-czech-republic/export-sectors/ http://www.czechtradeoffices.com/about-czech-republic/export-sectors/

45 ZDROJE SOURCE: MACROECONOMIC FORECAST OF MINISTRY OF FINANCE, APRIL 2013. Factsheet No.6 – Basic Data on the Czech Republic [online]. [cit. 7.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.czechinvest.org/data/files/fs- 06-basic-data-on-the-czech-republic-70-en.pdf ------------- CHUDÁ, Jana; CHUDÝ, Tomáš. Topics for English Conversation. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, 1995, ISBN 80-85768-97-6

46 OBRÁZKY Zdroj obrázků: Galerie MS Office 1. AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_th e_Czech_Republic.svg/800px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2. AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Coat_of_a rms_of_the_Czech_Republic.svg/85px- Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg.png 3. AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Czech_Re p._-_Bohemia%2C_Moravia_and_Silesia_III.png/800px-Czech_Rep._- _Bohemia%2C_Moravia_and_Silesia_III.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Czech_Re p._-_Bohemia%2C_Moravia_and_Silesia_III.png/800px-Czech_Rep._- _Bohemia%2C_Moravia_and_Silesia_III.png

47 OBRÁZKY 4. MORAVEC, Hynek. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk %C3%A9_republiky [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Sen at_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG/800px- Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG 5. PACKA. http://cs.wikipedia.org/wiki/Strakova_akademie [online]. [cit. 2.11.2013]. ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Gar den_of_Straka_Academy%2C_Prague_Mal%C3%A1_Strana.jpg/787 px- Garden_of_Straka_Academy%2C_Prague_Mal%C3%A1_Strana.jpg

48 OBRÁZKY 6. MORAVEC, Hynek. http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlam entu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Snemovna _Prague_4686.JPG/450px-Snemovna_Prague_4686.JPG 7. DERBETH. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEka [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/%C5%9Ani e%C5%BCka_z_zachodu.jpg/800px-%C5%9Anie%C5%BCka_z_zachodu.jpg 8. AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_skaln%C3%AD [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Aquila_ch rysaetos_USFWS.jpg/436px-Aquila_chrysaetos_USFWS.jpg

49 OBRÁZKY 9. HOERNITZ, Bjoern.. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A1_pades%C3%A1tka [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Herrenha us.jpg/800px-Herrenhaus.jpg 10. BENEŠ, Karel. http://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bd [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Praded_letecky_p ohled_01.jpg 11. SEMIK. http://cs.wikipedia.org/wiki/Radegast [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/New_grani te_sculpture_of_Radegast.jpg/400px- New_granite_sculpture_of_Radegast.jpg

50 OBRÁZKY 12. SVOBODA, Zdenek. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radho%C5%A1%C5%A5,_kaple.jpg [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Radho%C5 %A1%C5%A5%2C_kaple.jpg/663px-Radho%C5%A1%C5%A5%2C_kaple.jpg 13. ŠTEFEK, Petr. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_hora_(Moravskoslezsk%C3%A9_ Beskydy) [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Lysa_hora _vrchol.jpg/800px-Lysa_hora_vrchol.jpg 14. KONICEK, Ondrej. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Usti_strekov.jpg [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Usti_strekov.jpg

51 OBRÁZKY 15. MORAVEC, Hynek. http://cs.wikipedia.org/wiki/Slapy [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Slapy_pre hrada_7179.JPG/800px-Slapy_prehrada_7179.JPG 16. MIRACETI. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soutok_labe-ohre.jpg [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Soutok_labe- ohre.jpg 17. KUBIK, Mariusz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olomouc_2005.JPG [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Olomouc_2005.JP G

52 Zvuky 18. AUTOR NEZNÁMÝ. http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk [online]. [cit. 2.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3% A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/423px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3% A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/423px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG OBRÁZKY MS Office


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.5.00/34.1073 NÁZEV MATERIÁLU : VY_32_INOVACE_3B_15_The Czech Republic."

Podobné prezentace


Reklamy Google