Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION WORKSHOP Civilní obrana a řízení rizik/ Zivilschutz und Gefahrensteuerung 8/12/2010, Karlovy Vary (Martin Rais)

2 OBSAH WORKSHOP / INHALT DER WORKSHOP 13.00-14.00 úvodní slovo PP zodpovědného za AP / Auftaktwort des PP, welcher verantwortlich ist für das AP (představy o fungování AG,seznámení s obsahem tématu dle žádosti o dotaci, harmonogram jednání dle detailního plánu) (Vorstellungen über das Funktionieren AG, Bekanntmachung mit dem Themeninhalt laut Dotationsantrag, Zeitplan der Sitzung laut detailliertem Plan) 14.00-15.00diskuse o předloženém záměru/Diskussion über das vorgelegte Vorhaben 15.00-15.30coffe break 15.30-16.00závěry, shrnutí, stanovení úkolů a dalšího termínu jednání / Beschlüsse, Zusammenfassung, Festlegung der Aufgaben und des weiteren Sitzungstermins 3/11

3 DEFINICE DLE ŽÁDOSTI O DOTACI Moderní veřejná správa / Moderne Verwaltung Zlepšení přístupu občanů k veřejné správě je dlouhodobým cílem všech veřejnoprávních institucí na obou stranách hranice. Vzhledem k rozšiřující se důležitosti elektronické komunikace s občany, je třeba i vhodným způsobem pojmout webové stránky a data na nich presentovaná tak, aby byla využitelná pro širokou laickou, ale i odbornou veřejnost. Die Verbesserung des Zutrittes der Bürger zur Verwaltung ist ein langfristiges Ziel aller öffentlich-rechtlichen Institutionen auf beiden Seiten der Grenze. Die zunehmende Bedeutung der elektronischen Kommunikation mit den Bürgern macht es notwendig, die Webseiten und die Daten auf ihnen in passender Art und Weise zu erfassen und zu präsentieren, um sie sowohl für die breite laienhafte, als auch die fachliche Öffentlichkeit nutzbar zu machen. 5/11

4 Přeshraniční studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Chemnitz a Oberfranken Grenzüberschreitende Studie zu den Sicherheitssystemen des Bezirkes Karlovy Vary und des Direktionsbezirkes Chemnitz a Oberfranken

5 V oblasti řešení společných bezpečnostních rizik a přeshraniční spolupráce příslušných složek sice již existuje dlouholetá spolupráce (např. hasičské sbory), ale stále narážíme na různá legislativní i technická omezení, která brání plynulé spolupráci. Zároveň také neexistuje společný přeshraniční dokument zahrnující různé složky bezpečnostních systémů, který by se komplexně zabýval definováním přeshraničních bezpečnostních rizik a možnými společnými reakcemi na ně na různých úrovních. V rámci projektu bude takováto komplexní studie vypracována. Auf dem Gebiet der gemeinsamen Sicherheitsrisiken und zwischen den zuständigen Bestandteilen der Sicherheitssysteme existiert zwar schon eine langjährige Zusammenarbeit (z.B. Feuerwehr). Wir stoßen aber immer wieder auf verschiedene legislative und auch technische Begrenzungen, die eine reibungslose Zusammenarbeit verhindern. Gleichfalls existiert noch kein gemeinsames grenzüberschreitendes Dokument, beinhaltend die verschiedenen Bestandteile der Sicherheitssysteme, welches sich komplex mit der Definition der grenzüberschreitenden Sicherheitsrisiken und möglichen gemeinsamen Reaktionen auf diese auf verschiedenen Niveaus befasst. Im Rahmen des Projektes soll so eine komplexe Studie ausgearbeitet werden.

6 DISKUSE / DUSKUSSION 8/11

7 DALŠÍ SETKÁNÍ / NÄCHSTES TREFFEN TERMIN: 23.2.2011 MÍSTO/ORT: Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary (dle Pracovního plánu/samt des Zeitplanes) 9/11

8 DĚKUJI ZA POZORNOST / VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Martin Rais e-mail: martin.rais@kr-karlovarsky.czmartin.rais@kr-karlovarsky.cz tel.: +420 353 502 193 GSM: +420 736 650 011 Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary http://www.kr-karlovarsky.cz 11/11


Stáhnout ppt "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google