Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0859 Autor: Geography and Nature General Topics for The New Maturita Exam VY_32_INOVACE_43-19_VP_Geography_and_Nature Mgr. Veronika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0859 Autor: Geography and Nature General Topics for The New Maturita Exam VY_32_INOVACE_43-19_VP_Geography_and_Nature Mgr. Veronika."— Transkript prezentace:

1 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0859 Autor: Geography and Nature General Topics for The New Maturita Exam VY_32_INOVACE_43-19_VP_Geography_and_Nature Mgr. Veronika Richterová

2 Match the vocabulary with the pictures MOUNTAIN FOREST LAKE FIELD WATERFALL COAST BEACH DESERT GLACIER CLIFF

3 MOUNTAIN RANGE VALLEY RIVER SEA ISLAND OCEAN HILL CORAL REEF WAVE STREAM

4 Weather WHAT‘S THE WEATHER LIKE TODAY? CLOUDY FOGGY ICY RAINY SUNNY STORMY WINDY SNOWY IT IS …

5 Complete the Sentences ˮWhat is the temperature outside?“ ˮIt‘s ten ___________“. It‘s so hot outside! It‘s twenty degrees _______ zero. It‘s so cold outside! It‘s twenty degrees _______ zero. The science which studies the weather is called a _____________. According to the weather __________, it‘s going to be windy. Yesterday it was windy and rainy but in the evening it ______ up. When it‘s stormy, you can see ___________ everywhere. When it‘s stormy, you can hear ___________ everywhere. degrees above below meteorology forecast cleared lightnings thunders

6 Describe the Parts of the Tree ? ? ? ? ? ? ? ? ? BUSH GRASS SOIL ROOT FLOWER TRUNK LEAF FRUIT BRANCH

7 Animals ANT BULL COW BAT BEE BADGER FISH DUCK BIRD CAMEL BUTTER FLY BEAR DONKEY PARROT FOX HEN DOLPHIN ELEPHANT

8 BISON WHALE PIG MONKEY TORTOISE GOAT HORSE DEER HARE PIGEON SNAKE SQUIRREL WOLF PENGUIN SHEEP LIZARD STORK GUINEA PIG GUINEA PIG

9 Natural Disasters NATURAL DISASTERS SUCHO DROUGHT ZEMĚTŘESENÍ EARTHQUAKE HLADOMOR FAMINE ZÁPLAVY FLOODS LESNÍ POŽÁR FOREST FIRE TSUNAMI ERUPCE SOPKY VOLCANIC ERUPTION HURIKÁNHURRICANE

10 Environment ENVIRONMENTAL PROBLEMS KYSELÝ DÉŠŤ ZNEČIŠTĚNÍ VODY ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU KÁCENÍ DEŠTNÝCH PRALESŮ GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ SKLENÍKOVÝ EFEKT DÍRY V OZONOVÉ VRSTVĚ VYMÍRÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ ACID RAIN WATER POLLUTION AIR POLLUTION CUTTING DOWN THE RAINFORESTS GLOBAL WARMING GREENHOUSE EFFECT HOLES IN THE OZONE LAYER EXTINCTION OF ANIMAL SPECIES

11 Solutions ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ROZLOŽITELNÉ VÝROBKY RECYKLACE JEDNORÁZOVÉ VÝROBKY ŠETŘIT VODOU A ENERGIEMI VODNÍ/VĚTRNÁ /SOLÁRNÍ ENERGIE NEPLÝTVAT VODOU A ENERGIEMI SKLÁDKA ODPADU KUPOVAT BEZOLOVNATÝ BENZÍN ALTERNATIVE ENERGY SOURCES BIODEGRADABLE PRODUCTS RECYCLING DISPOSABLE PRODUCTS SAVE WATER/ENERGY WATER/WIND/ SOLAR ENERGY NOT WASTE WATER AND ENERGY LANDFILL BUY UNLEADED PETROL

12 Complete the Phrase VYHYNOUT KÁCET LESY ŠETRNÝ K ŽIV.PROSTŘEDÍ SBÍRAT ODPADKY VÝFUKOVÉ PLYNY TŘÍDIT ODPAD BECOME EXTIN C T CUTDOWNRAINFORESTS ENVIRONMENTALLY FRIENDL Y PICK UP I T T E RL CAR EXHAUSTFUMES SORTRUBBISH

13 Are These Sentences TRUE or FALSE? An earthquake is when the ground shakes and it is a big environmental problem nowadays. A famine is a natural disaster, meaning that people die because there is no food. Floods is a natural disaster, meaning that there is no water. Global warming is a natural disaster. When certain animal species are in danger of extinction it means that they are going to die. Hurricane is a natural disaster and it is a big wave. F T natural disaster F Drought F environmental problem T F Tsunami

14 Correct the Sentences Water power represents a big environmental problem nowadays. To protect the environment, you should buy leaded petrol. People should stop cutting out rainforests. Perfumes are harmful for the environment. Everybody should try to damage the environment. Some animal species are in danger off extinction. Why don‘t you sort the litter? pollution unleaded down to protect of rubbish

15 How Can You Protect the Environment? There are many ways to help to protect the environment. You can use ________transport, cycle or go ___ foot. You can recycle, _____ the rubbish or pick ___ the litter. You can stop watching TV and using all the electronics in order to ______ energy. You can also use ______________ energy sources. You also should buy ____________ petrol and other __________________- friendly products. publicon sort up save alternative unleaded environmentally

16 Translate the Sentences Sucho, záplavy, zemětřesení, hladomor či hurikán jsou jedny z nejvýznamnějších přírodních katastrof. Globální oteplování je asi nejznámějším problémem životního prostředí. Abychom ochránili životní prostředí, můžeme používat alternativní zdroje energie. Snažím se myslet zeleně, sbírám odpadky a třídím odpad. Některé živočišné druhy jsou ohroženy vyhynutím. Recykluji papír, protože se kácí deštné pralesy. Drought, floods, earthquakes, famine or hurricanes are one of the most significant natural disasters. Global warming is probably the most well-known environmental problem. To protect the environment we can use alternative energy sources. I‘m trying to think green, I pick up the litter and sort rubbish. Some animal species are in danger of extinction. I recycle paper because the rainforests are being cut down.

17 In the Czech Republic there are not many natural disasters, just floods and droughts from time to time. I buy environmentally – friendly products. I‘m trying to protect the environment – I sort the rubbish and save energy. Perfumes and sprays are harmful to the environment. Koala bears are going to become extinct. I don‘t use car, I prefer cycling or going on foot. Our school had to pick up the litter last week. Some people damage the environment. V České republice není moc přírodních katastrof, pouze záplavy a sucha čas od času. Kupuji výrobky šetrné k životnímu prostředí. Parfémy a spreje jsou škodlivé k životnímu prostředí. Koaly vyhynou. Snažím se chránit životní prostředí – třídím odpad a šetřím energii. Nepoužívám auto, preferuji jízdu na kole nebo pěšky. Naše škola musela minulý týden sbírat odpadky. Někteří lidé poškozují životní prostředí.

18 Sources Klipart Microsoft PowerPoint Presentation 2007, 2010 HASTINGS, Bob. Maturita activator: intenzivní příprava k maturitě : anglický jazyk - základní úroveň obtížnosti. Warszawa: Pearson Education Polska, 2009, 215 s. ISBN 978-83-7600-055-8. http://www.bridge-online.cz/


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0859 Autor: Geography and Nature General Topics for The New Maturita Exam VY_32_INOVACE_43-19_VP_Geography_and_Nature Mgr. Veronika."

Podobné prezentace


Reklamy Google