Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_18 _1_AZ kvíz Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Opakování učiva 6. ročníku Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 6. ročníku dle učebnice Deutsch mit Max 1 (1. – 4. lekce). Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě: VI.B Datum ověření: 1.6.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 1.6.2012 Podpis:

2 Opakování učiva 6. ročníku Deutsch mit Max – 1.- 4. Lektion

3 POKYNY K OVLÁDÁNÍ Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

4 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

5 Otázka č. 1 Vyhláskuj slovo „VATER“. FAU – Á – TÉ – É- ER

6 Otázka č. 2 V jakých zemích je úředním jazykem němčina? Německo, Rakousko, Švýcarsko

7 Otázka č. 3 Jak se liší německá abeceda od české? Vyjmenuj alespoň 3 rozdíly. Nemá čárky, háčky – má přehlásky – nemá ch – některé hlásky se vyslovují jinak (J, Q, R, V, W, Z)

8 Otázka č. 4 Vyjmenuj alespoň 5 německých měst. Berlin, Dresden, Bonn, Hamburg, Frankfurt am Main…

9 Otázka č. 5 Vyjmenuj 5 německých pozdravů. Hallo, Guten Tag, Guten Morgen, Gute Nacht, Guten Abend, Tschüs, Grüß Gott.

10 Otázka č. 6 Odpověz: Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist …

11 Otázka č. 7 Vyjmenuj 5 barev. blau, rot, grün, gelb, schwarz, weiß, braun, rosa,….

12 Otázka č. 8 Jak se řekne německy – dnes, včera, zítra? heute, gestern, morgen

13 Otázka č. 9 Vyjmenuj dny v týdnu. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

14 Otázka č. 10 Odpověz: Welcher Tag ist heute? Heute ist ……

15 Otázka č. 11 Doplň členy určité: _____ Buch, ______ Kuli,______ Kreide Das, der, die

16 Otázka č. 12 Přelož: Moje maminka bydlí v Praze. Meine Mutter wohnt in Prag.

17 Otázka č. 13 Zeptej se: Co máš rád? Co nemáš rád? Was magst du? Was magst du nicht?

18 Otázka č. 14 Vyjmenuj 5 slovíček k tématu rodina. Die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, der Opa, die Oma, die Tante, der Onkel….

19 Otázka č. 15 Přelož: můj pes, tvoje kamarádka Mein Hund, deine Freundin

20 Otázka č. 16 Vyjmenuj 5 německých sloves v infinitivu. Wohnen, kommen, sein, heißen, malen, spielen, machen…

21 Otázka č. 17 Vyčasuj sloveso „malen“ v přít. čase. Ich male, du malst, er(sie, es)malt, wir malen, ihr malt, sie(Sie) malen

22 Otázka č. 18 Řekni 5 protikladů. Alt - jung, neu klein - groß, frech - nett, schnell – langsam, ja – nein, richtig - falsch

23 Otázka č. 19 Přelož: jeho propiska, její pravítko sein Kuli, ihr Lineal

24 Otázka č. 20 Vyjmenuj 5 slovíček, která se vztahují ke slovesu „spielen“. Karten, Domino, Klavier, Fußball, Tennis, Handball….

25 Otázka č. 21 Vyjmenuj 5 slovíček, která se vztahují ke slovesu „machen“. Hausaufgaben, Karate, Judo, Jogging, Musik, Sport

26 Otázka č. 22 Přelož: Evina kočka se jmenuje Muri. Evas Katze heißt Muri. Die Katze von Eva heißt Muri.

27 Otázka č. 23 Vyjmenuj 5 školních potřeb. Das Buch, das Heft, das Lineal, der Kuli, der Bleistift, der Pinsel, die Kreide, der Spitzer, der Klebstoff, die Schere…

28 Otázka č. 24 Doplň členy neurčité:______ Radiergummi, _____ Tisch, _____ Stuhl Ein, ein, ein

29 Otázka č. 25 Přečti správně číslovky a přelož je do češtiny. Zweiundvierzig, fünfzehn, neunundachtzig 42, 15, 89

30 Otázka č. 26 Přelož: Kolik let je tvému bratrovi? Wie alt ist dein Bruder?

31 Otázka č. 27 Odpověz: Wie heißt deine Mutter und dein Vater? Meine Mutter heißt……… und mein Vater heißt…….

32 Otázka č. 28 Počítej německy do dvaceti. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig.

33 Zdroje Vlastní archiv autorky


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google