Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION WORKSHOP 1 Regionální rozvoj a územní plánování+GIS+ moderní veřejná správa / Regionale und Raumplanung+GIS+ Moderne Verwaltung 8/12/2010, Karlovy Vary (Jana Bělohoubková)

2 OBSAH WORKSHOP / INHALT DER WORKSHOP 13.00-14.00 úvodní slovo PP zodpovědného za AP / Auftaktwort des PP, welcher verantwortlich ist für das AP (představy o fungování AG,seznámení s obsahem tématu dle žádosti o dotaci, harmonogram jednání dle detailního plánu) (Vorstellungen über das Funktionieren AG, Bekanntmachung mit dem Themeninhalt laut Dotationsantrag, Zeitplan der Sitzung laut detailliertem Plan) 14.00-15.00diskuse o předloženém záměru/Diskussion über das vorgelegte Vorhaben 15.00-15.30coffe break 15.30-16.00závěry, shrnutí, stanovení úkolů a dalšího termínu jednání / Beschlüsse, Zusammenfassung, Festlegung der Aufgaben und des weiteren Sitzungstermins 3/11

3 OBSAH PRESENTACE/ AUFBAU DER PRÄSENTATION Obsah workshopů- dle ŽÁDOSTI O DOTACI (témata) / Aufbau der Workshop (samt des Antrag) Organizace dalších meetingů- termín a místo (dle Pracovního plánu)/ Organisierung von weiteren Meetings- Termin und Ort (samt des Zeitplanes) 2/11

4 TÉMATA WORKSHOPŮ / WORKSHOPTHEMEN (DLE ŽÁDOSTI / LAUT ANTRAG ) Civilní obrana a řízení rizik/ Zivilschutz und Gefahrensteuerung Lidské zdroje a vzdělávání/Humanressourcen und Ausbildung Životní prostředí/ Umweltschutz Doprava/Verkehr Cestovní ruch a lázeňství/Fremdenverkehr und Badewesen Regionální rozvoj a územní plánování+GIS+ moderní veřejná správa /Regionale und Raumplanung+GIS+ Moderne Verwaltung 4/11

5 DEFINICE DLE ŽÁDOSTI O DOTACI Moderní veřejná správa / Moderne Verwaltung Zlepšení přístupu občanů k veřejné správě je dlouhodobým cílem všech veřejnoprávních institucí na obou stranách hranice. Vzhledem k rozšiřující se důležitosti elektronické komunikace s občany, je třeba i vhodným způsobem pojmout webové stránky a data na nich presentovaná tak, aby byla využitelná pro širokou laickou, ale i odbornou veřejnost. Die Verbesserung des Zutrittes der Bürger zur Verwaltung ist ein langfristiges Ziel aller öffentlich-rechtlichen Institutionen auf beiden Seiten der Grenze. Die zunehmende Bedeutung der elektronischen Kommunikation mit den Bürgern macht es notwendig, die Webseiten und die Daten auf ihnen in passender Art und Weise zu erfassen und zu präsentieren, um sie sowohl für die breite laienhafte, als auch die fachliche Öffentlichkeit nutzbar zu machen. 5/11

6 Regionální rozvoj, územní plánování + GIS/ Regionale und Raumplanung+GIS Jedná se o multidisciplinární oblast a průřezové téma, které se dotýká všech dílčích témat řešených projektem, a které má vliv na příslušné strategické popř. rozvojové dokumenty na obou stranách hranice. Rozvoj společného pohraničí, územní a regionální plánování je v česko-saském prostoru dlouhodobě řešeno. Nicméně rozvoj přeshraniční spolupráce a intenzifikace přeshraničních kontaktů si vyžaduje další rozvoj tohoto tématického okruhu a lepší koordinaci kroků v této oblasti. Es handelt sich um ein multidisziplinarisches Gebiet und ein Querschnittshema, welches alle Teilthemen des Projektes berührt und Einfluss auf die dazugehörigen strategischen Dokumente, gegebenenfalls Entwicklungsdokumente, auf beiden Seiten der Grenze hat. Die Entwicklung des gemeinsamen Grenzgebietes, die Regional- und Raumplanung wird im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet langfristig geregelt. Dennoch erfordert die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die Intensivierung der grenzüberschreitenden Kontakte eine weitere Entwicklung dieses Themenkreises und eine bessere Koordinierung der Schritte auf diesem Gebiet. 6/11 DEFINICE DLE ŽÁDOSTI O DOTACI

7 TÉMATA WORKSHOPŮ / WORKSHOPTHEMEN RR- doporučení pro priority, aktivity a opatření při vyjednávání programů nového dotačního období EU (2014+) / Empfehlungen für Prioritäten, Aktivitäten sowie Maßnahmen bei der Programmierung der neuen EU-Förderperiode (2014+) RR- LEADER+ MAS 2014 MV- podklady pro pilotní propojení dat a datových služeb / Unterlagen für das Pilotprojekt zur Verknüpfung der Daten und Datendienste ………… 7/11

8 DISKUSE / DUSKUSSION 8/11

9 DALŠÍ SETKÁNÍ / NÄCHSTES TREFFEN TERMIN: ?? MÍSTO/ORT: ?? (dle Pracovního plánu/samt des Zeitplanes) 9/11

10 DISKUSE / DUSKUSSION 10/11

11 DĚKUJI ZA POZORNOST / VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Ing. Jana Bělohoubková e-mail: jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz tel.: +420 353 502 271 GSM: +420 736 650 759 Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary http://www.kr-karlovarsky.cz 11/11


Stáhnout ppt "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google