Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.elberadweg.de Promenaden für Pedalritter Promenády pro rytíře pedálů Elberadweg in Deutschland Labská cyklostezka v Německu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.elberadweg.de Promenaden für Pedalritter Promenády pro rytíře pedálů Elberadweg in Deutschland Labská cyklostezka v Německu."— Transkript prezentace:

1 www.elberadweg.de Promenaden für Pedalritter Promenády pro rytíře pedálů Elberadweg in Deutschland Labská cyklostezka v Německu

2 Der Elberadweg in Deutschland Labská cyklostezka v Německu Gesamtlänge celková délka: ca. cca 840 km 7 Bundesländer spolkových zemí 23 Landkreise zemských okresů Landesmarketingorganisationen, Regionalverbände, Kommunen zemské marketingové agentury, regionální svazy, obce Elberadweg in Deutschland: Daten und Strukturen / Labská cyklostezka v Německu: data a struktury www.elberadweg.de

3 Touristische Träger poskytovatelé turistických služeb Elberadweg überregionale Zusammenarbeit Labská cyklostezka – nadregionální spolupráce Projektkoordination Elberadweg Süd koordinační jednotka pro Labskou cyklostezku Jih Radfreundliche Unterkünfte, Gaststätten ubytovací a restaurační zařízení přívětivá pro cyklisty Regionale Tourismusverbände Touristinformationen Kommunen regionální svazy cestovního ruchu, turistické informace, obce Radreiseveranstalter pořadatelé cylkojízd a cyklovýletů Weitere Partner, wie z.B. Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, Wirtschaftsunternehmen další partneři jako Všeobecný německý cykloklub, ekonomické subjekty Projektkoordination Elberadweg Mitte koordinační jednotka pro Labskou cyklostezku Střed Projektkoordination Elberadweg Nord koordinační jednotka pro Labskou cyklostezku Sever www.elberadweg.de Elberadweg in Deutschland: Daten und Strukturen / Labská cyklostezka v Německu: data a struktury

4 Wer sind wir? Kdo jsme ? Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. -Gegründet 1991; 13 Mitarbeiter -398 Mitglieder -Hauptaufgaben: Interessenvertretung, Destinationsmanagement (Produktentwicklung, Marketing) -Erfolge: Elberadweg - Platz 1 in D, Malerweg - Platz 1 in D Turistický svaz Saské Švýcarsko -založen 1991; 13 zaměstnanců -398 členů -hlavní úkoly: zastupování zájmů členů, destinační management (tvorba produktů, marketing) -úspěchy: Labská cyklostezka – 1. místo v D, Malířské stezka – 1.místo v D www.elberadweg.de Elberadweg in Deutschland: Daten und Strukturen / Labská cyklostezka v Německu: data a struktury

5 Fahrradfreundliche Beherbergungsbetriebe / k cyklistům přívětivá ubytovací zařízení Etablierung der Marke “Radfreundliche Unterkünfte am Elberadweg” etablování značky „k cyklistům přívětivé ubytovací zařízení na Labské cyklostezce“ Basis: Kriterien des ADFC / na základě kritérií ADFC Marketing: Angaben Projektkoordinationen Elberadweg / marketing: údaje z projektových koordinačních jednotek Labské cyklostezky www.elberadweg.de

6 Leistungen für Fahrradfreundliche Beherbergungsbetriebe služby poskytované ubytovacím zařízením přívětivým k cyklistům  Eintrag im Elberadweg Handbuch, Druck und Vertrieb (Auflage 2012: 260.000) zveřejnění v Průvodci po Labské cyklostezce, tisk a distribuce (náklad 2012: 260.000)  Internetpräsentation auf www.elberadweg.de mit Link zum Haus (Besucher 2011: 386.500) prezentace na internetové stránce www.elberadweg.de s prolinkem k danému zařízení (počet návštěvníků 2011: 386.500)  Eintrag in App zum Elberadweg und in mobiler Webseite zanesení do App o Labské cyklostezce a na webu pro mobilní zařízení  Schild & Nutzungsrecht für das Logo „Fahrradfreundliche Unterkunft am Elberadweg“ für Hausprospekte u.ä. štítek a právo užívat logo „k cyklistům přívětivé ubytovací zařízení na Labské cyklostezce“ na vlastních prospektech ap.  Pflege Facebook Fanseite elberadweg.de péče o Facebookový profil pro fanoušky elberadweg.de  Projektkoordinierung koordinace projektů  Entwicklung (und Vertrieb) von Produkten zum Elberadweg (T-Shirts, Fahrradtaschen) vytváření (a distribuce) produktů k Labské cyklostezce (trička, cyklotašky) Weitere Marketingmaßnahmen verschiedenster Art entsprechend Marketingplan und Gesamthaushalt (Messepräsentationen, Pressearbeit, Anzeigenschaltung, Sonderaktionen etc.) další marketingová opatření různého druhu, podle marketingového plánu a celkového rozpočtu (prezentace na veletrzích, práce s médii, podávání inzerce, speciání akce atd.) www.elberadweg.de Marketing: Angaben Projektkoordinationen Elberadweg / marketing: údaje z projektových koordinačních jednotek Labské cyklostezky

7 Kriterien für radfreundliche Unterkünfte / kritéria pro ubytovací zařízení přívětivá k cyklistům Aufnahme von radfahrenden Gästen auch für nur eine Nacht poskytnutí ubytování cyklohostům i jen na jednu noc Bereitstellung eines verschließbaren Raumes zur unentgeltlichen (möglichst ebenerdig, z.B. Garage) bezplatné poskytnutí uzamykatelných prostor pro uskladnění kol přes noc (pokud možno rovná plocha, např. garáž) Trockenmöglichkeit für Kleidung und Ausrüstung (z.B. Trockenraum, Heizungskeller, Boden, Trockner, etc.) možnost usušit si oblečení a vybavení (např. sušárna, vytápěný sklep, půda, sušák ap.) Aushang, Verleih oder Verkauf von regionalen Radwanderkarten und Radwanderführern, Bahn- und Busfahrplänen sowie Schiffs- und Fährangeboten vyvěšení, půjčování nebo prodej regonálních turistických map a průvodců, jízdních řádů vlaků a autobusů, lodí a přívozů Bereitstellung eines Fahrradreparatursets mit den wichtigsten Werkzeugen für einfache Reparatur- und Wartungsarbeiten poskytnutí základního cyklistického nářadí pro jednoduché opravy a údržbu Information über Lage, Öffnungszeiten und Telefonnummern der nächsten Fahrradreparaturwerkstätten für größere Reparaturen informace o umístění, otevírací době a telefonním čísle na nejbližší cyklistickou dílnu pro větší opravy Angebot eines reichhaltigen (vitamin- und kohlehydratreichen) Frühstücks nabídka vydatné snídaně (hodně vitamínů a uhlohydrátů) Abstand zum Elberadweg ≤ 2,5 km vzdálenost od Labské cyklostezky ≤ 2,5 km Marketing: Kriterien in Anlehnung an ADFC / marketing: kritéria vycházejí z požadavků ADFC www.elberadweg.de

8 Mehr Radler in den Unterkünften více cyklistů v ubytovacích zařízeních Quelle: Projektkoordination Elberadweg Süd / zdroj: projektová koordinační jednotka Labská cyklostezka Jih www.elberadweg.de Unter do 10 %, ca. cca 10 -20 %, mehr als více jak 20%

9 Zugriffe auf Homepage počet přístupů na homepage Marketing: Angaben Projektkoordinationen ERW / marketing: údaje projektových koordinačních jednotek Labské cyklostezky www.elberadweg.de

10 Handbuch Elberadweg Průvodce po Labské cyklostezce 260.000 Exemplare exemplářů, Erscheinung vydáno: Januar leden 2012 Imagefaltblatt in Tschechisch, Niederländisch image-leták v češtině a holandštině, je po 15.000 Exemplare exemplářů, Erscheinung vydáno: 2011 Informationsmaterial informační materiály www.elberadweg.de Marketing: Angaben Projektkoordinationen ERW / marketing: údaje projektových koordinačních jednotek Labské cyklostezky

11 Elberadweg Webseite in Tschechisch labská cyklostezka na webu v češtině: www.labska- stezka.com www.elberadweg.de Marketing: Angaben Projektkoordinationen ERW / marketing: údaje projektových koordinačních jednotek Labské cyklostezky

12 App Elberadweg App Labská cyklostezka www.elberadweg.de Startseite titulní strana Streckenabschnitte jednotlivé úseky Hotels an der Route hotely na stezce Marketing: Angaben Projektkoordination / marketing: údaje projektových koordinačních jednotek

13 Erfolg der gemeinsamen, überregionalen Vermarktung úspěchy společného a nadregionálního marketingu Der Elberadweg ist 2012 zum 8. Mal in Folge zum beliebtesten Radweg Deutschlands gewählt worden. Labská cyklostezka byla v roce 2012 již po 8. v řadě zvolena nejoblíbenější cyklostezkou Německa. Marketing: ADFC Radreiseanlalyse 2012 / marketing: ADFC analýza cykloturitiky 2012 www.elberadweg.de

14 Gesamtzahl – Radtouristen am Elberadweg in Sachsen 2005 – 2009 1 1 Hochrechnungen: bereinigt von doppelten Zählungen Basis (2009)= 26.859 3.1 Zählung der Radtouristen www.elberadweg.de

15 Bruttoumsatz der Radtouristen am Elberadweg 2005 – 2009 Basis (2009)= 26.859 84 www.elberadweg.de


Stáhnout ppt "Www.elberadweg.de Promenaden für Pedalritter Promenády pro rytíře pedálů Elberadweg in Deutschland Labská cyklostezka v Německu."

Podobné prezentace


Reklamy Google